Tagarchief: Koninkrijksrelaties

Steun voor overleg over Cft-adviezen

Het CFT-team

Het CFT-team

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet op korte termijn aan de Tweede Kamer verantwoording afleggen over de adviezen van het College financieel toezicht (Cft). VVD-Tweede Kamerlid André Bosman kreeg vandaag geen meerderheid voor een plenair debat, maar wel voor een dertig leden debat of algemeen overleg. Verder lezen

Budget Aruba laten ‘toetsen’

plaskerk-2013Oranjestad – De Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties heeft de Arubaanse minister van Financiën, Juan David Yrausquin (AVP), gewezen op ‘een onafhankelijke toets op de begroting 2014’ en ‘de noodzaak van begrotingsevenwicht’.

Commissie van weinig woorden

 

Waarnemend commissievoorzitter André Bosman - met rechts van hem griffier Tim de Lange en diens  medewerkster - kon bij gebrek aan deelnemers door de agenda vliegen.  FOTO AD

Waarnemend commissievoorzitter André Bosman – met rechts van hem griffier Tim de Lange en diens medewerkster – kon bij gebrek aan deelnemers door de agenda vliegen.
FOTO AD

Den Haag – De procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties is gisteren bij gebrek aan deelnemers in een recordtijd afgehandeld.

Advertentie

Verder lezen

BES van de regen in de drup

Niet bereid voortouw aan collega’s van Koninkrijksrelaties over te laten

logo-nederland
Den Haag – Een aantal Tweede Kamercommissies lijkt niet van plan te zijn de bemoeienis met Caribisch Nederland zonder slag of stoot over te dragen aan de collega’s die Koninkrijksrelaties in hun portefeuille hebben.

Advertentie

Verder lezen

Navarro bezoekt Plasterk

Navarro bezoekt Rutte
Minister Nelson Navarro van Justitie en de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland Marvelyne Wiels hebben een bezoek gebracht aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. Tijdens het werkbezoek is gesproken over de politie en de gevangenis op Curaçao. FOTO MINISTERIE VAN JUSTITIE

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Wescot toch naar conferentie

Wescot-WilliamsWillemstad – Premier Sarah Wescot-Williams gaat volgende week toch naar de Koninkrijksconferentie op Aruba. Eerder had ze besloten niet te gaan, omdat ze een bezoek aan Panama had gepland. Daarom zou vicepremier Dennis Richardson naar Aruba gaan.

Advertentie

Verder lezen

AD: Rutte zwijgt over affaire gevmin Marvelyne Wiels

Marvelyne Wiels onder vuur

Marvelyne Wiels blijft onder vuur

‘Premier duikt weg’, vindt Kamerlid Van Raak en stelt aanvullende vragen Van onze correspondent

Den Haag – Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) neemt geen genoegen met de weigering van premier Mark Rutte (VVD) om in te gaan op de affaire rond de Curaçaose Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano).

Verder lezen

Uitstel van Overleg Koninkrijksrelaties

 

DEN HAAG — Het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (Ipko) wordt mogelijk uitgesteld als gevolg van de val van de Nederlandse regering en de daaraan gerelateerde verkiezingen. De voorzitters van de delegaties van Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben dit gisteren besproken tijdens een videoconferentie en afgesproken om het voorstel tot uitstel voor te leggen aan de parlementariërs van de vier landen.

De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties stemde vandaag in met het voorstel. De opinie van de andere landen is nog niet bekend.

In juni

Het Ipko zou eigenlijk in juni gehouden worden in Nederland, ruim voor de verkiezingen die op 12 september zullen plaatsvinden, maar die wel de nodige voorbereidingen eisen en een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer als gevolg zullen hebben. In juni zal er wel een videoconferentie plaatsvinden van de delegatievoorzitters voor het kiezen van een nieuwe datum en locatie voor het overleg. Brigitte van der Burg, voorzitter van de Nederlandse delegatie en van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, zei dat het waarschijnlijk in januari 2013 zal worden.

Van der Burg riep de commissieleden wel op om het overleg binnen werkgroepsverband voort te zetten, eventueel ook door middel van videoconferenties. Daarop zei Bas Jan van Bochove van het CDA dat hij in de komende twee weken een eerste beperkte notitie klaar willen hebben over samenwerking op het gebied van onderwijs. Die eerste notitie omvat alleen de inbreng van Nederland en Aruba, aangezien St. Maarten weinig van zich laat horen en Curaçao al tijdens het vorige Ipko aangaf geen deel uit te willen maken van die werkgroep. Ook de werkgroep voor jongerenbeleid bestaat in de praktijk alleen uit Nederland en Aruba.

Van der Burg maakte ten slotte ook bekend dat pas na 14 mei, als het meireces is afgelopen, een inventarisatie gemaakt wordt van de zogeheten controversiële onderwerpen; onderwerpen die pas besproken worden als er een nieuw kabinet is. De gevolmachtigde minister van Curaçao Sheldry Osepa zei gisteren dat er wat Curaçao betreft zeker onderwerpen zijn die controversieel zijn en door één van de coalitiepartners op de agenda zijn geplaatst. Osepa trad niet in detail, maar doelt mogelijk op de Rijkswet Personenverkeer.

Spies wenst nieuwe begrotingen Curaçao

 

DEN HAAG — Minister Liesbeth Spies wil dat de Curaçaose regering uiterlijk 1 juli een aangepaste begroting voor 2011 en een sluitende begroting voor 2012 klaar heeft. De begroting van 2011 moet worden herzien voor een negatief vierde kwartaal en in de begroting voor 2012 moet daar een voorziening voor worden getroffen. “Het is dus geen kwestie van pappen en nathouden”, aldus de minister tijdens het algemeen overleg met de commissie Koninkrijksrelaties.

Het College financieel toezicht (Cft) en de relatie met de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten waren de belangrijkste onderwerpen van het overleg. Verschillende Tweede Kamerleden maken zich zorgen dat het Cft zijn werk niet goed kan doen als er een te grote vermenging is van de inkomsten van overheids- nv’s en de overheidsfinanciën. De garantstelling voor de lening aan de haven van St. Maarten is daar een duidelijk voorbeeld van, benadrukte André Bosman van de VVD.

Een voorwaarde voor de schuldsanering was dat Curaçao en St. Maarten geen onhoudbare schulden meer aan zouden gaan. De doelstelling van het Cft is voorkomen dat er nieuwe onhoudbare schulden worden aangegaan”, zei hij.

Maar als het Cft geen inzicht heeft in de financiële situatie van overheids-nv’s dan kunnen er ook geen begrotingen goedgekeurd worden, zei hij. Bas Jan van Bochove was het daarmee eens.

Ik denk dat het Cft wel degelijk naar de overheids-nv’s moet kijken. Is de Rijksministerraad wel streng genoeg?”

Spies antwoordde daarop dat de Rijksministerraad wel degelijk streng is. “De berichten van het Cft laten ook de Nederlandse regering niet onberoerd en zijn in elke Rijksministerraad onderwerp van gesprek. We hebben het Cft ook gevraagd ons hierin te adviseren.”

Van Bochove vroeg echter naar concrete stappen, zoals een eis aan Curaçao om op 1 juli zowel een begrotingswijziging voor 2011 als een sluitende begroting voor 2012 klaar te hebben.

Daarop zei Spies: “Dat zal inderdaad het voorstel van deze minister zijn bij de volgende Rijksministerraad.”

Over de begroting voor St. Maarten moet het Cft nog een definitief oordeel geven. Spies zei dat het Cft daarvoor ook informatie zal vergaren over de eventuele garantstelling door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten voor de lening aan de haven. Spies benadrukte dat er geen onwil is in de samenwerking met het Cft. Het grootste probleem is dat de cijfers van overheidsbedrijven niet actueel zijn.

In de meest positieve zin dateren ze uit 2009, maar soms zijn er zelfs geen cijfers uit dat jaar beschikbaar. We moeten in acht nemen waar men vandaan komt. Jarenlang is er geen toezicht geweest binnen de overheidsnv’s en geen jaarstukken. Het Cft constateert echter wel dat er vooruitgang in zit”, zei Spies.

Tegelijkertijd houdt het Cft wel nadrukkelijk een vinger aan de pols.

Zo mag Curaçao geen financiële verplichting aangaan voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, als dat niet gepaard gaat met drastische hervormingen van de gezondheidszorg, zei ze.

Met betrekking tot de situatie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was Spies eigenlijk heel kort. Ze herhaalde dat het voor de stabiliteit van geen enkel land goed is als de centrale bank ter discussie staat. Over een eventuele splitsing was ze heel stelling. “Er kan geen misverstand over bestaan dat als er plannen zijn voor een splitsing, de Nederlandse regering niets zal doen om die mogelijk te maken of te ondersteunen. We denken dat de landen niet over voldoende capaciteit beschikken voor een eigen centrale bank.”

Bron: Amigoe