BES van de regen in de drup

Niet bereid voortouw aan collega’s van Koninkrijksrelaties over te laten

logo-nederland
Den Haag – Een aantal Tweede Kamercommissies lijkt niet van plan te zijn de bemoeienis met Caribisch Nederland zonder slag of stoot over te dragen aan de collega’s die Koninkrijksrelaties in hun portefeuille hebben.

Advertentie

Op aangeven van SP’er Ronald van Raak kwam de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken vorige maand tot de conclusie dat de belangen van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter gediend zijn als deze worden bewaakt door de commissie voor Koninkrijksrelaties waarvan de leden kennis hebben van de lokale omstandigheden en de cultuur van de eilanden, er regelmatig op werkbezoek gaan en contacten hebben opgebouwd.
Sinds 10-10-‘10 waren de BES-aangelegenheden versnipperd over de vakcommissies waarvan de leden wel inhoudelijke kennis hebben van bijvoorbeeld onderwijs of zorg, maar geen benul hebben van de dagelijkse praktijk op de eilanden.
Om die reden heeft de Eerste Kamer meteen al besloten om de BES-belangen – in elk geval tot aan de evaluatie in 2015 – aan de fractiewoordvoerders voor Koninkrijksrelaties over te laten.
De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken was enkele weken geleden de eerste die tot het inzicht kwam dat het de voorkeur verdient het regeringsbeleid ten aanzien van Caribisch Nederland te centraliseren.
De commissie voor Koninkrijksrelaties is daartoe ook bereid, maar wil van de andere commissies horen of zij het daarmee eens zijn.
Inmiddels hebben de eerste commissies gereageerd op de brief van commissievoorzitter Jeroen Recourt.
De leden van de commissie Financiën hebben er geen moeite mee om BES-zaken af te staan.
De commissie voor Veiligheid & Justitie denkt er heel anders over.
Die wil, als het om justitiezaken gaat, het voortouw niet uit handen geven.
Wel heeft zij aangegeven dat de collega’s van de commissie Koninkrijksrelaties welkom zijn bij het later dit jaar te houden debat met minister Ivo Opstelten over de justitieketen op de BES-eilanden.
De fractiespecialisten op het terrein van Economische Zaken nemen een tussenpositie in:

,,De commissie stemt in met het verzoek om het voortouw over BES-aangelegenheden in principe te laten bij de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Ingeval een onderwerp zowel een BES-aangelegenheid als een EZ-aangelegenheid is, zal in overleg met de commissie voor Koninkrijksrelaties worden bekeken welke commissie het voortouw in de behandeling neemt.”

De vijfde commissie die een standpunt heeft ingenomen is die van Onderwijs.
Die heeft het voorstel slechts ‘voor kennisgeving aangenomen’.
Het beeld is dus nogal wisselend; Twee commissies zijn bereid BES-zaken aan de collega’s van Koninkrijksrelaties over te laten, een is dat niet, een ander de ene keer wel en de andere keer niet en de laatste lijkt geen oordeel te hebben.
De overige commissies nemen deze week een standpunt in, maar nu al staat vast dat het er voor de bestuurders en de inwoners alles behalve duidelijker op is geworden bij wie zij moeten aankloppen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *