Budget Aruba laten ‘toetsen’

plaskerk-2013Oranjestad – De Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties heeft de Arubaanse minister van Financiën, Juan David Yrausquin (AVP), gewezen op ‘een onafhankelijke toets op de begroting 2014’ en ‘de noodzaak van begrotingsevenwicht’.

Dat blijkt uit een schrijven van de Nederlandse bewindsman aan de Tweede Kamer.

,,Ik heb in dit verband op 11 februari 2014 aan de minister van Financiën van Aruba een brief gezonden over het verlenen van (zelf)inzicht in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën door Aruba, onder meer middels een onafhankelijke toets op de begroting 2014, en over de noodzaak van begrotingsevenwicht.”

Er zijn de nodige zorgen omtrent de financiële situatie van het land Aruba, meldt Plasterk de Tweede Kamer.

,,De Arubaanse instituties als de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer en het Internationaal Monetair Fonds hebben diverse malen kritische kanttekeningen gemaakt over de houdbaarheid van de openbare financiën en de almaar groeiende Arubaanse staatsschuld.”

Om die reden zijn er, vervolgt de minister van Koninkrijksrelaties, in de Rijksministerraad afspraken gemaakt met Aruba over het verlenen van (zelf)inzicht in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, onder meer door een onafhankelijke toets op de begroting 2014, en over een pad naar begrotingsevenwicht waarover ook het IMF geadviseerd heeft.
Aruba is en blijft overigens, benadrukt Plasterk ook, geheel zelf verantwoordelijk voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën ‘en dient daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen’.
De Nederlandse bewindspersoon zal de Kamer nader informeren zodra er meer duidelijkheid is over de stand van de overheidsfinanciën van Aruba, mede aan de hand van het daartoe door de regering van Aruba toegezegde onafhankelijke onderzoek op de vastgestelde begroting 2014.
Vorige week berichtte het Antilliaans Dagblad aan de hand van de jongste gegevens van de Centrale Bank van Aruba (CBA) dat de staatsschuld van het land Aruba in vergelijking met een jaar geleden met 11 procent is toegenomen; uitgedrukt in florins is de schuld in twaalf maanden tijd met 338,5 miljoen florin gegroeid en staat per 31 december 2013 de teller van de overheidsschuld op 3.412,4 miljoen (ruim 3,4 miljard).

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *