AD: Rutte zwijgt over affaire gevmin Marvelyne Wiels

Marvelyne Wiels onder vuur

Marvelyne Wiels blijft onder vuur

‘Premier duikt weg’, vindt Kamerlid Van Raak en stelt aanvullende vragen Van onze correspondent

Den Haag – Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) neemt geen genoegen met de weigering van premier Mark Rutte (VVD) om in te gaan op de affaire rond de Curaçaose Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano).

Op voorstel van Van Raak besloot de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties enkele weken geleden de minister-president om een reactie te vragen op het verloop en de uitkomsten van het debat van 16 december in de Staten van Curaçao over de positie van de Gevolmachtigde minister.

Aanleiding voor dat door de oppositie aangevraagde debat waren onthullingen in de media dat Wiels niet, zoals ze heeft willen doen voorkomen, was afgestudeerd. Bovendien bleek dat zij delen van de cv van haar baas had ‘geleend’ om de indruk te wekken dat ze een glanzende carrière bij ABN-Amro achter de rug zou hebben.

Daarnaast deden medewerkers van het Curaçaohuis hun beklag dat Wiels in strijd met de geldende procedures familieleden en partijvrienden een baantje had bezorgd. Een motie om Wiels uit haar functie te zetten, kreeg geen meerderheid in de Staten.

Reden voor Van Raak om het oordeel van Rutte te vragen over de vraag of iemand van wie de integriteit ter discussie staat wel aan de Rijksministerraad kan deelnemen aangezien daar vaak vertrouwelijke en internationaal politiek gevoelige onderwerpen aan de orde komen. Rutte stuurde gisteren zijn antwoord naar de Kamer: ,

,Het is niet aan de minister-president, minister van Algemene Zaken om in zijn hoedanigheid van voorzitter van de ministerraad of voorzitter van de Raad van Ministers van het Koninkrijk de procedures van sollicitatie en benoeming voor functies in andere landen dan Nederland te beoordelen. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van het verloop en de uitkomsten van een debat hierover door de volksvertegenwoordiging in een van de andere landen.”

Rutte wijst er in zijn brief voorts op dat het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Gevolmachtigde minister van Curaçao wordt benoemd door de regering van Curaçao en dat het aan de Staten van Curaçao is de besluiten van de regering van Curaçao te controleren.

,,Deze controle is verricht door het verloop en de uitkomst van het debat in de Staten van Curaçao op 16 december 2013”, aldus het voorspelbare antwoord van de premier.

Van Raak is niet er niet blij mee:

,,De minister-president duikt weg voor zijn verantwoordelijkheid. Zijn reactie bevestigt dat er een gat zit in de democratische controle van de Koninkrijksregering: de voorzitter van de Rijksministerraad heeft geen zeggenschap over de leden.”

Het Kamerlid concludeert dat Rutte als voorzitter van de RMR een verantwoordelijkheid draagt voor iets waarvoor hij geen verantwoordelijkheid kan nemen.

,,Dit is in het klein wat er in het Koninkrijk als geheel mis is. Als Nederland zijn wij verantwoordelijk voor zaken waarover wij geen zeggenschap hebben.”

Van Raak is overigens niet van plan Rutte zomaar met zijn ontwijkende antwoord te laten wegkomen.

,,Ik ga aanvullende vragen stellen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *