Steun voor verscherpt toezicht geldtransactiekantoren

CBSC centrale_bank_op_curacao

Steun voor verscherpt toezicht geldtransactiekantoren

WILLEMSTAD — Een goed initiatief. In deze bewoordingen reageerden de Statenleden die vanochtend het woord voerden tijdens een Centrale Commissie van de Staten waarin werd stilgestaan bij de landsverordening toezicht geldtransactiekantoren.

Wel waren er vragen over waarom deze wet zo lang op zich heeft laten wachten, wanneer de informatiecampagne van start gaat en of de wet ook van toepassing zal zijn op St. Maarten.

De nieuwe wet heeft als doel om het financieren van terroristische misdrijven tegen te gaan. Dit vereist het structureel verbreiden van het toezicht op deze kantoren. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zal met het toezichtregime op geldtransactiekantoren worden belast, waarbij maatregelen worden getroffen om het gebruik van geldtransactiekantoren voor witwaspraktijken te voorkomen of te beperken.

Pais-Statenlid Alex Rosaria stelde vanochtend veel belang te hechten aan het wetsvoorstel, dat uitgaat van verscherpte controle, om criminaliteit op financieel gebied tegen te gaan. Deze wet, benadrukte hij, zal een steun in de rug zijn voor de ontwikkeling van de internationale financiële sector op het eiland. Alhoewel Rosaria blij is met deze wet, vroeg hij zich toch af waarom het zo lang heeft moeten duren voordat deze wet in de Centrale Commissie behandeld werd. Een advies van de Raad van Advies over deze wet dateert uit het jaar 2010, valt uit de memorie van toelichting op te maken.

Rosaria wilde onder meer weten hoeveel geldtransactiekantoren er op het eiland aanwezig zijn en hoeveel daarvan verdacht worden van witwassen. Hij had verder ook vragen over het toezicht van de CBCS. In dit verband wilde hij door de regering geïnformeerd worden over de hoogte van de tarieven van de Centrale Bank, vergeleken met de regio.

Zita Jesus-Leito (PAR) was ook te spreken over de nieuwe wet. Maar ze drong bij de regering aan op een uitgebreide informatiecampagne. “Het gebeurt te vaak dat wij een wet behandelen. Dat is droge stof, niet spannend dus, maar als het eenmaal geïmplementeerd wordt leidt dit tot tal van reacties in de gemeenschap, net zoals gebeurde met de onroerend zaakbelasting (OZB). Dus er moet meer informatie komen over wat deze wet nu precies inhoudt.” Het PAR-lid wilde onder meer weten wie gebruikmaakt van deze kantoren.

PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe had veel vragen van technische aard over het voorstel, maar ook hij liet zich er positief over uit. Hij wilde wel weten hoe het nu precies zat met het toezicht dat door de CBCS moest worden uitgevoerd. Aangezien Curaçao en St. Maarten deel uitmaken van een monetaire unie, wilde Wilsoe weten of ook op het Bovenwindse eiland het parlement zich buigt over een dergelijk voorstel.

Het was vanochtend opvallend dat van alle tien oppositieleden van de Staten, alleen Jesus-Leito van de PAR de vergadering bijwoonde.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *