RvA: Noodzaak saneringsplan voor UoC

UoC bang voor beslag legging

RvA: Noodzaak saneringsplan voor UoC

WILLEMSTAD — De University of Curaçao (UoC) moet een masterplan opstellen, waaruit moet blijken hoe zij haar financiële positie kan saneren. Dit meldt de Raad van Advies (RvA) in haar advies op het Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, dat uitgaat van de verhoging van de collegegelden van de universiteit.

De verhoging van het collegegeld – 1000 gulden voor een bachelor-opleiding en 2000 gulden voor een master-opleiding – was eerder dit jaar aanleiding voor behoorlijk wat ophef op het eiland.

De verhoging was nodig gezien de precaire financiële situatie van de universiteit. De verhoging van het college- en inschrijfgeld zal meer inkomsten voor de UoC genereren waardoor de schuldpositie van de universiteit zal verbeteren.

Maar in haar advies stelt de RvA dat de UoC zelf iets kan doen om haar financiële situatie te verbeteren. Dit kan door volgens het adviesorgaan door een masterplan op te stellen, waarin aandacht wordt besteed aan verhoging van de neveninkomsten van de universiteit.

“Hiermee kan worden voorkomen dat in de (nabije) toekomst de UoC wederom verzoekt om het collegegeld te mogen verhogen, waardoor de student met een steeds hogere schuld komt te zitten na zijn afstuderen.”

Niet over het voorstel, maar over de motivering voor de verhoging is de RvA kritisch. De toelichting op de verhoging dient een verantwoording te bevatten van de lasten voor de overheid, burgers en instellingen.

“De Raad mist een nadere uitwerking van de gevolgen van de verhoging van het college- en inschrijfgeld voor zowel de studenten van de UoC als ook voor de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

De verhoging van het college- en inschrijfgeld bij de UoC zal naar alle waarschijnlijkheid moeten leiden tot verhoging van de subsidie die de overheid aan de SSC verleent. In de nota van toelichting is niet ingegaan op de hieraan verbonden financiële gevolgen en de dekking hiervan door het Land.”

Dit druist volgens het adviesorgaan in tegen de Landsverordening comptabiliteit 2010.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *