‘Schotte wil publiciteit’

Nelson Navarro

Minister van Justitie Nelson Navarro denkt dat Schotte publiciteit wil

Willemstad – Met zijn eis tot rectificatie is het MFK-leider Gerrit Schotte alleen te doen om publiciteit. Dat zei advocaat Glenn Camelia gisteren namens zijn cliënt, minister van Justitie Nelson Navarro, in het kort geding dat Schotte tegen hen had aangespannen. Daarbij wijst de advocaat op de voorgestelde rectificatietekst, waarin staat dat Navarro zijn ‘verplichtingen als minister van Justitie van Curaçao volledig geschonden’ heeft. Schotte zou Navarro tot een knieval willen dwingen.

,,Op een dergelijke bedoeling van eiser stuit een vordering tot rectificatie.”

De eis tegen Land Curaçao moet volgens Camelia niet-ontvankelijk worden verklaard. Navarro had bij Radio Direct en op TeleCuraçao opmerkingen gemaakt over verdenkingen tegen Schotte en zijn partij, die volgens Schotte’s raadsvrouw Kimberley Lasten ‘bijzonder grievend, beledigend en belasterend’ waren.

Camelia bracht op de zitting naar voren dat de vrijheid van meningsuiting essentieel is in onze maatschappij, zeker in het politiek debat. Dat is duidelijk vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat betreft het Land zou Schotte niet-ontvankelijk zijn, omdat Navarro niet namens de rechtspersoon Curaçao sprak. Verder waren veel van de uitspraken van algemene aard en die kunnen dus niet de eer en goede naam van Schotte aantasten.

De veel aangehaalde opmerking van de minister ‘als ik struikel en mijn hoofd stoot, of door de bliksem wordt getroffen, zal Schotte zich daar voor moeten verantwoorden’ is volgens Camelia al eerder gebezigd door expremier Stanley Betrian richting een politicus en is bedoeld als grappige overdrijving.

Verder verwijst Camelia naar geruchten over de betrokkenheid van Schotte bij de georganiseerde misdaad, de bedreigingen die Navarro dagelijks ontvangt en het feit dat de MFK-leider verdachte is.

Opmerkelijk is dat hij daarbij verwijst naar ‘de huiszoekingen in Italië en Sint Maarten bij een casinobaas (Corallo, red.) in verband met mogelijke strafbare feiten gepleegd door eiser’. Van Corallo wordt beweerd dat hij de MFK-campagne heeft gefinancierd.

De maat was vol, aldus Camelia over de opmerkingen van Navarro, die regelmatig door Schotte wordt bekritiseerd. Schotte probeert zijn verdachtmakingen tegen de minister volgens Camelia te gebruiken voor een verkiezingscampagne die hij binnenkort denkt te gaan voeren.

Maar het is ‘een vaststaand feit’ dat Schotte wordt verdacht van witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. Camelia wijst alle eisen van Schotte af en wijst dus ook de eis tot rectificatie af.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *