Schotte: ‘VDC aangezet door tegenstanders’

Dat schrijft Schotte in een lange brief van acht bladzijden, waarvoor hij ruim een maand de tijd had genomen, gedateerd 17 november. Op diezelfde dag, 17 november, gaf de crisismanager van de VDC, Frank Calmero, zijn nooit eerder vertoonde en daarna veelbesproken persconferentie waarin hij ook beschuldigende woorden uitsprak richting ‘de grootste oppositiepartij’ (lees: PAR). Wat verder opvalt, is dat bij die gelegenheid de crisismanager aangaf bij het Openbaar Ministerie ‘aangifte’ te hebben gedaan in verband met ongerechtigde toegang tot de kluis van de VDC.

Maar uit de brief van Schotte aan de Nederlandse minister Piet Hein Donner (CDA) van Koninkrijksrelaties valt op te maken dat het al vaststaat dat ‘medewerkers van de Curaçaose veiligheidsdienst’ fout zijn geweest.

Premier schreef Den Haag zelfde dag als persconferentie crisismanager

Premier schreef Den Haag zelfde dag als persconferentie crisismanager

Premier schreef Den Haag zelfde dag als persconferentie crisismanager

Willemstad – Gebleken is, aldus premier Gerrit Schotte (MFK), dat de veiligheidsdienst VDC ‘door politieke tegenstanders van de huidige coalitie’ is aangezet tot activiteiten die gericht zijn (geweest) op het in diskrediet brengen van de integriteit van de leden van het kabinet.Onder het kopje ‘Benoembaarheid van ministers en partijfinanciering’ schrijft Schotte dat het in dit verband nog slechts van belang is

,,dat inmiddels vaststaat dat de twijfel aan de integriteit van sommige ministers is ontstaan door het verspreiden van onbetrouwbare en onrechtmatig verkregen informatie door medewerkers van de veiligheidsdienst, met schending van hun geheimhoudingsplicht en professionele ethiek”.

En, zo vervolgt de premier in zijn schrijven aan Donner:

,,De Raad van Ministers beschouwt het optreden van medewerkers van de VDC in dit contact echter als een buitengewoon ernstige bedreiging van de rechtsstatelijkheid van het land Curaçao en onderzoekt die zaak met de nodige zorgvuldigheid.”

De regering Schotte heeft in de gebeurtenissen rond de Veiligheidsdienst aanleiding gezien om zich te beraden over de rol van de VDC in het proces van de kabinetsformatie.

Een en ander maakt ook deel uit van een grondige reorganisatie en cultuurombuiging onder leiding van de per 1 maart bij de VDC aangestelde crisismanager.

Deze heeft de opdracht om de dienst aan de hand van een nieuw businessplan te professionaliseren en om te buigen tot een betrouwbare, transparante en verantwoordelijke dienst, die slechts het algemeen belang van de Curaçaose staatsveiligheid nastreeft en volgens Schotte ‘niet meer kan worden ingezet voor partijpolitieke motieven’.

Naast crisismanager Calmero, is niet duidelijk wat de formele en praktische rol momenteel nog is van diensthoofd Edsel Gumbs – die al sinds de screening en de formatie in aanvaring kwam met de premier – maar ondertussen zou (ex-politiefunctionaris) Michael Römer al wel warmlopen om het nieuwe hoofd van de VDC te worden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *