Schotte: ‘Zes commissies instellen op Koninkrijksconferentie’

gerrit-schotte-1

Schotte: ‘Zes commissies instellen op Koninkrijksconferentie’

WILLEMSTAD — Curaçao wil dat er tijdens de Koninkrijksconferentie een aanzet wordt gegeven tot het instellen van een zestal commissies.

Een van die commissie zou voorstellen moeten doen voor herziening van het Statuut. Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid tot beëindiging van het Statuut voor Curaçao en de beëindiging van het hoger toezicht binnen het Koninkrijk.

Een andere commissie zou bepalingen moeten formuleren over de opzegging en beëindiging van onderlinge regelingen, waaronder de consensus-Rijkswetten.

Ook wil Curaçao dat er een commissie wordt ingesteld voor de implementatie van een geschillenregeling, zoals bedoeld in artikel 12a van het Statuut.

Tevens zou een commissie zich moeten buigen over aanpassingen in de Rijkswetten die het Openbaar Ministerie en politie aangaan, omdat dat nodig zou zijn door de actuele bestuurlijke ontwikkelingen op Curaçao na de intrede van de nieuwe staatkundige situatie.

Ook zou een commissie voorstellen moeten doen voor de nadere formalisering van de bevoegdheden van de landen om hun eigen buitenlandse betrekkingen te behartigen. Een volgende commissie die Curaçao graag zou willen zien, moet voorstellen doen ten aanzien van een koninkrijkssecretariaat.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *