31 C
Willemstad
• woensdag 4 oktober 2023

Extra | Journaal 3 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, October 2, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 2 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | ’Trump maandag aanwezig bij opening proces over aandikken vermogen’

NEW YORK - Voormalig president Donald Trump woont naar verwachting maandag de opening bij van het proces waarin moet worden bepaald wat de straf wordt voor de...

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...
- Advertisement -spot_img

RvA adviseert over horen overheidsentiteiten door Staten

HomeNieuwsRvA adviseert over horen overheidsentiteiten door Staten

 

Schotte verzoekt aanhouding discussie

WILLEMSTAD — De regering heeft de Raad van Advies (RvA) gevraagd om uitsluitsel te geven over de vraag of overheidsentiteiten nu wel of niet direct, zonder tussenkomst van de minister, informatie aan het parlement moeten verschaffen. Dit staat in een brief, die premier Gerrit Schotte (MFK) naar de Staten heeft gestuurd. In de brief verzoekt Schotte de Staten om alle discussies over deze zaak voorlopig aan te houden.

De brief van Schotte werd naar de Staten gestuurd tijdens de schorsing van een openbare vergadering, waarin het parlement een standpunt moest innemen over deze kwestie. Aanleiding voor de vergadering was een brief van Schotte van 23 maart van dit jaar aan Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS).

In deze brief stelt de premier, verwijzend naar artikel 28 van de Staatsregeling, dat overheidsentiteiten (nv’s en stichtingen, red.) verantwoording verschuldigd zijn aan de regering en niet aan de Staten. Dit zou inhouden dat in het vervolg overheidsentiteiten alleen middels een minister informatie aan de Staten kunnen geven.

Als reactie op de brief van Schotte stuurde Statenvoorzitter Asjes op 28 maart een brief naar de premier, waarin hij aangeeft dat de Staten hun werkzaamheden zullen blijven uitvoeren conform het Reglement van Orde (RvO) van de Staten, dat voorschrijft dat de commissies van de Staten kunnen besluiten om personen of instellingen uit te nodigen voor het verstrekken van nadere inlichtingen ten behoeve van het werk van de commissies.

De brief van Schotte leidde niet alleen tot veel discussie in het parlement en in de gemeenschap, maar zorgde er ook voor dat twee bijeenkomsten van de Centrale Commissie van de Staten – met de directies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vuilnisophaalbedrijf Selikor – geen doorgang konden vinden, omdat de directies wegbleven vanwege het feit dat er geen uitnodiging via de verantwoordelijke minister was gestuurd.

Voor de PAR- en PNP-fracties was dit aanleiding om een openbare vergadering over dit onderwerp aan te vragen. Tijdens de bijeenkomst werd er door vertegenwoordigers van beide fracties forse kritiek geuit op de handelwijze van de regering. Aan het eind van het debat, net iets voor het middaguur, werd een motie ingediend waarin aan Schotte werd gevraagd om de bewuste brief van 23 maart in te trekken.

De vergadering werd geschorst tot een uur ‘s middags, maar dit zou uiteindelijk bijna vier uur duren. Tijdens de uitzonderlijk lange schorsing werd er veelal achter de schermen politiek overleg gevoerd tussen de drie coalitiepartijen. Uiteindelijk kwam men als compromis met de brief van Schotte op de proppen.

In de brief benadrukt de premier dat het geenszins de bedoeling van de regering is om de bevoegdheden van de Staten te ondermijnen.

Om duidelijkheid te scheppen betreffende bovengenoemde aangelegenheid heeft de regering de beslissing genomen om dit vraagstuk ter advisering voor te leggen aan de Raad van Advies als onafhankeljik adviesorgaan.”

In afwachting van dit advies verzoekt de premier de Staten om de discussie over deze zaak aan te houden. Met de brief was de spreekwoordelijke angel eruit. De oppositie stribbelde wat tegen en stelde dat de Staten niet moesten accepteren dat de regering de agenda van de Staten zou bepalen, maar de coalitiepartijen hielden de rijen gesloten en stemden de motie weg. PS-leider Helmin Wiels, die tijdens het hele debat geen woord had gezegd, gaf in de stemmotivering bij de behandeling van de motie aan zijn reserves te hebben bij de brief van de premier, maar gaf wel aan dat dit deel uitmaakt van de democratische discussie, die er op dit moment gevoerd wordt.

Asjes

Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) toonde zich gisteren teleurgesteld in de motie, die de PAR en PNP hadden ingediend. Volgens hem hadden de indieners er de mond vol van dat zij hem steunden, maar werd er in de motie met geen woord gerept over de brief, die hij op 28 maart naar Schotte had gestuurd. Over de huidige situatie stelde de Statenvoorzitter dat het parlement uitnodigingen zal blijven sturen naar overheidsentiteiten. De ministers die deze instanties beletten om informatie aan de Staten te geven, ‘zullen een probleem krijgen met het parlement en met de gevolgen hiervan te maken krijgen’. Dit staat volgens Asjes los van welk advies of welke motie dan ook.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties