Rekenkamer kondigt onderzoek Rijksdienst aan

Minister Ronald PlasterkDEN HAAG — De Algemene Rekenkamer gaat dit jaar de financiële huishouding van een drietal ministeries in Caribisch Nederland onderzoeken vanwege problemen met het financiële beheer.
De organisatie spoort het ministerie van Binnenlandse Zaken bovendien aan om meer werk te maken van de coördinatie, zodat deze problemen voortaan voorkomen kunnen worden.

“Wij signaleren bij drie ministeries problemen in het financieel beheer van hun uitgaven aan Caribisch Nederland:

  • de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en

  • Werkgelegenheid en

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport”

, schrijft de Algemene Rekenkamer na de controle van de Rijksbegroting en het jaarverslag voor het BES-fonds over 2012.

  • “In 2011 waren de financiële gegevens die nodig zijn voor de controle en verantwoording van deze uitgaven niet aanwezig of niet betrouwbaar.
    In 2012 is gewerkt aan verbetering van het financieel beheer.
    Wij zullen in 2013 onderzoek doen naar het financieel beheer van de ministeries in Caribisch Nederland.”

De dependances van de drie ministeries hebben vergelijkbare problemen.
Bij de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid gaat het om het ontbreken van een protocol voor de controle van de jaarverslagen, al wordt daar hard aan gewerkt.
Bij Sociale Zaken en Volksgezondheid speelt het probleem van onvolledige dossiers, waardoor niet gecontroleerd kan worden of mensen wel recht hebben op een uitkering.

De Algemene Rekenkamer ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

“Hoewel elke minister zelfstandig verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van de uitgaven, blijven wij van mening dat de coördinerende rol van de minister van BZK ten aanzien van de collega-ministers die actief zijn op de BES-eilanden betekenisvoller ingevuld kan worden, zeker met het oog op de gemeenschappelijke kenmerken van de problemen in het financieel beheer”

, aldus de Algemene Rekenkamer.

In de reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die aan het rapport van de Rekenkamer is toegevoegd, schrijft minister Ronald Plasterk dat er al voldoende coördinatie plaatsvindt, verwijzend naar de week van Caribisch Nederland die twee keer per jaar gehouden wordt, periodiek overleg van de ministeries en afstemming bij de beantwoording van Tweede Kamervragen.

“Op deze wijze is een consequent rijksbeleid gewaarborgd, waarbij de vakdepartementen inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor het beleid in Caribisch Nederland.”

Met betrekking tot het financieel beheer wijst hij op de verbeteringen in die in 2012 zijn doorgevoerd en die 2013 worden voortgezet.
Plasterk voegt daar aan toe dat hij de ministers van Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale Zaken wel extra zal wijzen op de problemen.
De Algemene Rekenkamer neemt vooralsnog genoegen met die toezegging.

 

Zie ook:  Kritiek Rekenkamer op boedelscheiding  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *