Bonden en overheid bereid te praten

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden en de regering zullen de komende periode in gesprek met elkaar blijven. Dit is vanochtend overeengekomen tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP en de Raad van Ministers (RvM).

Vertegenwoordigers van overheidsvakbonden op weg naar het overleg met de Raad van Ministers met van links naar rechts, STSK-voorzitter Orlando Chirino, vicevoorzitter van STSK Ludson Lucas, Abvo-voorzitter Wendy Calmes, NAPB-voorzitter Ronaldo Abrahams en NAPB-penningmeester Elvis Juliana.

Vertegenwoordigers van overheidsvakbonden op weg naar het overleg met de Raad van Ministers met van links naar rechts, STSK-voorzitter Orlando Chirino, vicevoorzitter van STSK Ludson Lucas, Abvo-voorzitter Wendy Calmes, NAPB-voorzitter Ronaldo Abrahams en NAPB-penningmeester Elvis Juliana.

Maar Abvo-voorzitter Wendy Calmes geeft aan dat zijn vakbond alleen bereid is te praten in het kader van het sociaal statuut, dat bonden en overheden met elkaar zijn overeengekomen.

“Wij zullen niet accepteren dat onze leden op de huidige arbeidsvoorwaarden gekort zullen worden.”

Het onderhoud van vanochtend vond plaats op dringend verzoek van de overheidsvakbonden.
Deze hadden geëist dat zij uiterlijk afgelopen maandag van de regering zouden horen of zij vandaag met elkaar om de tafel konden.
Volgens Calmes dienen de bonden van de regering duidelijkheid te krijgen over twee zaken:

“Namelijk of de regering aan het sociaal statuut komt en wat haar plannen zijn met betrekking tot het sociaal overlegplatform Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).”

Eerder deze week had Ronaldo Abrahams, voorzitter van politiebond NAPB, al duidelijk gesteld dat de overheidsvakbonden niet zullen accepteren dat de overheid aan de rechten van het overheidspersoneel komt.

Volgens Calmes heeft demissionair minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) tijdens de vergadering gesteld dat hij het in de media nooit over maatregelen heeft gehad.
De minister gaf aan ook veel belang te hechten aan een goede communicatie met de bonden, terwijl hij wel toegaf dat de regering een aanpassing van het CGOA heeft aangevraagd, maar dat er nog geen besluit over is genomen.
De Abvo-voorzitter geeft aan dat hij in ieder geval duidelijk heeft aangegeven dat er sprake is van een sociaal statuut en dat dat gerespecteerd dient te worden.

De arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren zijn vastgelegd in het wettelijk vastgestelde sociaal statuut.
Dit document regelde de overdracht van het personeel van de toenmalige entiteiten het land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao per 10-10-‘10.
In het document is onder meer afgesproken dat tot medio 2015 niet aan de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel zal worden getornd.

“Maar vanochtend wees vicepremier Steven Martina (Economische Ontwikkeling, Pais) erop dat de omstandigheden van het land sindsdien zijn veranderd.
Daarom zijn wij het sociaal statuut aangegaan.
Wij wisten dat dit zou gebeuren.
De regering stelt dat binnen vijf jaar 800 personen uit overheidsdienst moeten, maar wat doet zij dan?
Zij verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor je dit doel niet meer zult halen.
We zijn bereid om te praten, maar niet om onze arbeidsvoorwaarden in te leveren.
De overheid moet zich als werkgever van de ambtenaren leren op te stellen. Zonder gemotiveerde ambtenaren komt er ook niets van de plannen van de regering terecht”

, aldus Calmes.

Zaken waar de Abvo wel bereid is over te praten zijn vrijwillige afvloeiingsregelingen of versoepeling van omstandigheden waaronder ambtenaren eerder met pensioen kunnen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *