Rekenkamer: Jaarverslag 2011 ontoereikend

jaarverslagWILLEMSTAD — De beleidsinformatie in het jaarverslag van 2011 van Curaçao geeft de Staten onvoldoende inzicht in de gerealiseerde prestaties en effecten. Dat is de conclusie die de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) trekt nar aanleiding van een onderzoek naar de beschikbaarheid van beleidsinformatie in het betreffende jaarverslag.

Het gaat om het verslag bij de jaarrekening van 2011.
Volgens de Landsverordening Comptabiliteitsvoorschriften Curaçao moet een jaarrekening onder meer een verslag over het afgelopen dienstjaar bevatten, waarin ten minste moet staan wat er daadwerkelijk is gedaan.
Volgens de Rekenkamer bevat het jaarverslag op vele plaatsen echter dezelfde tekst als de begroting.
Andere bevindingen zijn onder meer dat de begroting en het jaarverslag niet hetzelfde zijn ingericht, waardoor een vergelijking tussen planning en uitvoering niet mogelijk is, en dat er soms onvoldoende toelichting is, ook als er ‘aanmerkelijke verschillen zijn tussen begroting en realisatie’.

Volgens de Rekenkamer is het gevolg van dit ontoereikende verslag dat de regering onvoldoende verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging, met andere woorden niet transparant genoeg is.
Daardoor is volgens de Rekenkamer bijsturing van het regeringsbeleid door de Staten ook niet mogelijk.

Dat het jaarverslag niet toereikend is wijt de ARC aan diverse oorzaken.
Zo is het het eerste jaarverslag van het nieuwe land Curaçao en is het tot stand gekomen in een fase waarin Curaçao met diverse uitdagingen te maken had.
Ook is de begroting 2011 zelf niet toereikend.
Zo bevat deze weinig meetbare doelen, waardoor een jaarverslag ook weinig concreet kan worden. De ARC geeft aan dat het ministerie van Financiën inmiddels al een aantal stappen heeft gezet om de kwaliteit van de beleidsbegroting te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *