Cleopa (Pais): ‘Nee’ tegen nog meer maatregelen

cleopaWILLEMSTAD — Er is op dit moment geen ruimte voor nog meer maatregelen.
Dit stelt Pais-Statenlid Eugene Cleopa.
Hij benadrukt dan ook geen voorstander te zijn van maatregelen die het ambtenarencorps zullen treffen.

Hij verwijst hierbij naar verhalen waarin de regering de salarissen, maar ook indexering en vakantiegeld voor overheidspersoneel wil bevriezen.

“Daar ben ik tegen.
Hiervoor bestaat er geen ruimte, maar zulke voorstellen zijn nooit in de coalitiepartijen besproken”

, aldus het Statenlid.

Volgens Cleopa zijn de voorstellen door de vorige regering opgesteld, maar nooit in de praktijk gebracht.
Maar volgens het Statenlid voor de lichtblauwe partij is er nu geen ruimte om deze en nog meer maatregelen te nemen, die het volk zullen treffen.

“Daar is geen ruimte meer voor.
Er moet nu juist in de sociale opleving van dit volk worden geïnvesteerd.
Mensen komen in verzet.
Daarom ben ik voorstander van een dialoog.
Een dialoog tussen alle partners op het eiland, zodat wij samen tot afspraken komen op welke manier het verder moet, niet alleen op sociaal gebied, maar ook op andere gebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van dit eiland.”

Het Statenlid houdt een pleidooi voor extra investering in het ambtenarenapparaat.
Hij constateert dat sinds 10-10-‘10, de datum van de start van het Land Curaçao, er sprake is van veel ontevredenheid onder het overheidspersoneel.

“Zij moeten meer aandacht krijgen.
De overheid dient werk te maken van het businessplan om het apparaat weer op de rails te krijgen.
Ik zie dan ook geen ruimte voor nog meer maatregelen die ambtenaren zouden treffen.
De overheid moet juist stappen ondernemen waardoor het apparaat beter gaat functioneren, met het uiteindelijke doel dat de burger een betere dienstverlening krijgt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *