32 C
Willemstad
• zaterdag 25 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Regering houdt optie open voor escalatie in begroting

HomeMediaRegering houdt optie open voor escalatie in begroting
Regering komt met gedragscode
De regering stelt wederom dat zij ‘in het algemeen belang’ zonodig het escalatieproces zal activeren in de onderhandelingen met de vakbonden

WILLEMSTAD — De regering stelt wederom dat zij ‘in het algemeen belang’ zonodig het escalatieproces zal activeren in de onderhandelingen met de vakbonden over enkele maatregelen op het gebied van personeelskosten.

Dit staat te lezen in de eerste begrotingswijziging voor het huidige begrotingsjaar die naar de Staten is gestuurd.

Het College financieel toezicht heeft geconstateerd dat de meerjarige sluitendheid van de begroting gevaar loopt vanwege vertragingen in de implementatie van enkele maatregelen op onder andere het gebied van personeel.

De eerste begrotingswijziging werd op 15 mei naar de Staten gestuurd. Dit was net een week nadat premier Ivar Asjes (PS) tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) aangaf dat de regering tot het escalatiemodel zou overgaan, omdat overleg met de vakbonden te veel tijd in beslag had genomen.

Op 15 mei hield minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening BPD, Pais) ook een persconferentie, waarin hij aangaf dat de overheid had besloten dat het overleg met bonden maximaal nog zes weken voortgezet zal worden.

Samen met maatregelen op het gebied van subsidies en de materiële lasten, moeten de maatregelen om tot een reductie van de personeelskosten te geraken, die al in de begroting van 2013 waren voorzien, structureel 130 miljoen gulden besparing opbrengen. Voor wat betreft het personeel is het ministerie van BPD in overleg met de vakbonden over het arbeidsvoorwaardenpakket in het overheidsapparaat.

“De regering heeft intussen besloten de regie op dit traject te verbeteren teneinde verdere vertragingen te voorkomen. Met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenoverleg is intussen een tegenvoorstel van de vakbonden ontvangen.

Hoewel dit nog niet volledig voldoet aan de noodzakelijke bezuinigingen, zijn er wel stappen in de goede richting gezet. De regering zal deze weg blijven bewandelen doch zal, in het algemeen belang, zonodig het escalatieproces activeren”, staat er in de algemene beschouwingen te lezen.

 

Vooruit

Er zijn echter ook aspecten waarbij de implementatie vooruitloopt op de planning, aldus de regering. “Zo zijn de kwantitatieve doelstellingen voor het aantal personeelsleden eind 2014 al gerealiseerd, wat de mogelijkheid schept om te investeren in de kwaliteit van het overheidsapparaat.”

In dit kader heeft de regering in mei een concrete instroomplanning voor 2014 onder de nodige randvoorwaarden vastgesteld. Hierdoor wordt bereikt dat de kosten van de ambtelijke bezetting dit jaar binnen de begrotingskaders blijven, inclusief de reductie van het aantal formatieplaatsen voor dit jaar.

“In augustus zal het meerjarenperspectief voor de instroom en uitstroom voor de periode tot en met 2017 worden vastgesteld. Op deze manier denkt de regering invulling te geven aan dit belangrijke onderdeel van het saneringspad, namelijk een kleinere en efficiëntere overheid.”

 

Andere kosten

Voor wat betreft verlaging van de materiële lasten en subsidiekosten heeft de regering al diverse beslissingen genomen. De materiële kosten worden voornamelijk verlaagd door het realiseren van een centrale huisvesting en de nieuwe opzet van centrale inkoop. De verwachting is dat de centrale huisvestingsplannen in augustus concreet worden. “De besparingen manifesteren zich vervolgens gefaseerd in de komende jaren.”

Het traject voor de verlaging van de subsidiekosten is inmiddels ook opgestart en bevindt zich al in een gevorderd stadium, aldus de regering.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties