PFM | Meeste leerlingen naar vsbo

Dit is bekend geworden naar aanleiding van de eindtoets funderend onderwijs.

Tachtig procent van de leerlingen die het funderend onderwijs hebben afgesloten gaan komend schooljaar naar het vsbo.

Binnen deze groep is er een klein aantal dat naar het arbeidsgericht onderwijs gaat. Twintig procent gaat naar een school voor havo/vwo. Dat percentage is vergelijkbaar met andere jaren.

Dit is bekend geworden naar aanleiding van de eindtoets funderend onderwijs. De toets wordt gebruikt om te bepalen voor welk type vervolgonderwijs een leerling in aanmerking komt.

Maar het advies vanuit de school telt even zwaar mee. Ouders kunnen nog een bewaar aantekenen tegen het advies voor een vervolgopleiding die hun zoon of dochter heeft gekregen.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *