PB | Curaçao gaat een nieuwe etappe in

Het gaat om een Rijkswet met een totale looptijd van 6 jaar

WILLEMSTAD – De focus van de Curaçaose Regering ligt bij een nieuwe etappe. Een kans om werkelijke autonomie te beginnen te dragen zoals het hoort vanuit de eigen keuze en handelend op eigen kracht, Deze nieuwe etappe van hervormingen en ontwikkelingen opent de mogelijkheid voor transformatie en echt welzijn van Curaçao, waarvan de nieuwe generatie de komende 10 tot 20 jaar de positieve effecten zal merken.

Om hierin te slagen is er met Nederland onderhandeld over:
Investering in de mens. Het gaat hier onder andere om het creëren van een betere connectie tussen onderwijs en de ondernemingssector, zodat de kans voor mensen om hun school af te ronden en werk te krijgen des te groter wordt. Maar ook investering in materialen en andere middelen voor het onderwijs. Een goed voorbeeld is het bedrag van 60 miljoen dat meteen als donatie wordt verstrekt voor het onderwijs.

Onderhandelen met Nederland om naast hervormen, principieel te investeren op sociaal en economische gebied. Dit betekent dat niet langer gesproken wordt over een Caribische hervormingsentiteit , maar over een orgaan dat zowel hervormingen als de sociale en economische ontwikkeling van Curaçao uitvoert.
Het orgaan voor hervorming en ontwikkeling zal ook uit tenminste één persoon bestaan met affiniteit met onze realiteit, die in overleg met de Curaçaose regering zal handelen.

De Curaçaose autonomie wordt niet ondermijnd. We hebben gezorgd dat de consensus Rijkswet niet in de weg staat van de democratie. De Curaçaose Regering maar vooral de rol van het Parlement wordt gerespecteerd.
Het gaat om een Rijkswet met een totale looptijd van 6 jaar. Zodra deze 6 jaar verstreken zijn wordt de wet automatisch beëindigd. Dit houdt in dat het niet nodig is om consensus te bereiken om na te gaan of deze wet wel of niet beëindigd moet worden. Wel wordt na 3 jaar een evaluatie toegepast om het verloop van het proces bij te houden.

Om in aanmerking te komen voor de benodigde fondsen moeten een uitvoeringsagenda worden opgesteld en de uitvoering blijft uiteindelijk in eigen Curaçaose hand, in samenwerking met het orgaan voor hervorming en ontwikkeling. De plannen worden steeds voorgelegd aan het Curacaose Parlement voordat er wordt uitgevoerd.

De uitdaging van liquide middelen blijft aandacht krijgen zodra een politiek akkoord ondertekend wordt en voldaan wordt aan de overeengekomen eisen.

Op zaterdag om middernacht, 10 oktober – op de dag dat Curaçao 10 jaar als autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden viert – ging, met een meerderheid van stemmen het Curaçaose Parlement akkoord gegaan, om onder andere de Regering de benodigde steun te geven om de onderhandelingen met Nederland af te ronden.

Dit nadat Premier Eugene Rhuggenaath, samen met Minister Steven Martina, uitgebreid informatie gaf en debatteerde met het Parlement over de Rijkswet, het orgaan voor hervorming en ontwikkeling, maar ook over het hervormings- en investeringspakket.

De volgende stap op weg naar een definitief akkoord, is het voorleggen van de totaliteit van de onderhandelingen aan de Raad van Staten voor advies. Voor deze presentatie heeft de Curaçaose Regering ook gezorgd voor de indiening van vragen en punten ter verduidelijking om te garanderen dat het belang van Curaçao goed gewaarborgd is. Ondertussen kan Curaçao al beginnen steun te ontvangen, mits voldaan is aan de voorwaarden van de tweede en derde tranche.

Volgens de regering kan zij tevreden en met nieuwe hoop opnieuw een stap zetten in de initiëring van een nieuwe etappe voor Curaçao. Een etappe vol mogelijkheden voor ontwikkelingen die iedereen gerealiseerd wil zien voor het land en de bevolking.

Bron: persbericht Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

6 Reacties op “PB | Curaçao gaat een nieuwe etappe in

 1. Just Saying

  Iedereen weet dat er tot de verkiezingen niets meer gerealiseerd gaat worden. Hooguit worden de bekende ‘experts’ weer snel als projectleider aangesteld om de projecten ook vast voor de komende regering te frustreren. Want met dezelfde manier van denken als waarmee je de problemen hebt gecreeerd ga je ze niet oplossen.
  Nu ze zo lang hebben gepraat en er nog een heel administratief/ wetgevingsproces moet worden doorlopen laten ze de uitvoering beter aan hun opvolgers over. Tijd voor nieuw bloed en hopenlijk deskundige leiders in de uitvoering.

 2. Wij gaan de fouten uit het verleden herstellen. We gaan werken aan een zelfstandige toekomst voor Curaçao.
  Min of meer de gelijke woorden zijn gesproken in 1969 en 2010 en er is maar één groep beter van geworden. Niets meer zeggen maar laat de daden dan eens spreken. Voorlopig spreken de daden heel andere woorden de daden spreken de zelfde taal als 1969 en 2010.

 3. Het begint met een donatie van Nederland van 60 mio voor het onderwijs. Ben benieuwd welk percentage het onderwijs krijgt. Ik zie de oogjes al weer glinsteren als het op de rekening staat.
  Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

 4. Het vertrouwen in de Curaçaose regering begint bij integer handelen. Advies: reflecteer als Staten op de afgelopen 10 jaar. Analyseer op basis van data. Richt je Curaçaose SWOT in. Benoem wat je wilt veranderen of verbeteren en presenteer dit aan het volk. Zet er het zichtbare gewenste gedrag bij en handel ernaar door duidelijke haalbare doelen te stellen. Verantwoord ieder jaar wat er bereikt is. Neem het volk serieus door te luisteren en het gesprek aan te gaan met de mensen. Het is niet moeilijk om je kwetsbaar en dienstbaar op te stellen. Neem afscheid (ceremonieel) van de verkeerde houding/gedrag. Vorm een zakenkabinet om binnen 4 jaar het best haalbare te realiseren. Samenwerken is de werkvorm die hierbij past. Wees transparant en consistent. Begin bij jezelf. NOS mes por!

 5. ‘De uitvoering blijft in Curaçaose handen’ vwb de fondsen.
  Dat is nu juist het probleem. $$$ in Curaçaose handen.

 6. Dit hoor ik al tien jaar.

  Maar zolang dj Doran en, veel erger nog, een tot drie jaar cel veroordeeld crimineel viswijf uit de mondi van Boca Sami nog steeds in de Staten zit en mafiameid Stella van Rijn inmiddels 10 jaar in Forti, geloof ik er geen reet van.

  Zeker als het uit de mond van Ruggenaath komt, die het in zijn botte hoofd haalde diezelfde Stella van Rijn (alias Gerrits geisha alias Schottes sloerie) tot voorzitster van de commissie integriteit te benoemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *