Overheid kiest voor tweesporenbeleid in overleg met bonden

Etienne van der Horst-2

Overheid kiest voor tweesporenbeleid in overleg met bonden

WILLEMSTAD — De regering kiest ervoor om het proces voor escalatie in de onderhandelingen met overheidsvakbonden door te zetten. Maar tegelijkertijd blijft de regering in gesprek met de bonden in een poging om over zoveel mogelijk punten een akkoord te bereiken. Dit bevestigt minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais).

Van der Horst zat namens de regering gisteren om de tafel met vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF en SAP in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). In een reactie stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes dat het overleg van gisteren in een gespannen sfeer plaatsvond. Hij onthield zich van verder commentaar in afwachting van het formele standpunt van de regering, na de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM) die vanochtend werd gehouden.

Van der Horst verklaarde vanochtend rondom het middaguur dat de regering ervoor heeft gekozen om in gesprek te blijven met de vakbonden. Maar de minister gaf aan dat het al opgestarte escalatietraject ook zal worden doorgezet. In het kader van het CGOA is er sprake van een overeenstemmingsclausule. Dit houdt in dat de partijen het met elkaar eens moeten zien te worden. Als een partij ziet, of van mening is, dat de partijen er niet uit zullen komen, dan kunnen zij voor het zogenoemde escalatiemodel kiezen. Escalatie vloeit voort uit de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en houdt in dat de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening in zeer bijzondere gevallen op zwaarwegende gronden ontleend aan het algemeen belang, na advies van de Raad van Advies (RvA) te hebben ingewonnen, kan afwijken van de vereisten in de bewuste landsverordening om met de bonden tot overeenstemming te komen en van de arbitrageregeling, als beide partijen er niet uitkomen. Dit moet wel door de Staten goedgekeurd worden middels een landsverordening.

Volgens Van der Horst wil de regering in gesprek blijven met de vakbonden om te proberen om over zoveel mogelijk punten tot een akkoord te komen. Hij benadrukte wel dat uiterlijk de derde week van augustus er duidelijkheid moet zijn. Dit is de uiterste datum waarop cijfers voor de conceptbegroting van het land Curaçao klaar moeten zijn. “Wij kiezen voor deze weg, omdat wij het algemeen belang, dat van alle inwoners van het land Curaçao, hoger achten dan het belang van de vakbonden.”

Eerder had Abvo-voorzitter Calmes aangegeven dat de overheidsvakbonden op een bepaald moment met hun achterban zullen terugkoppelen over de voortgang van het overleg met de overheid. Dit zal mogelijk moeten gebeuren via een algemene ledenvergadering, waarvoor alle ambtenaren zullen worden opgeroepen. Calmes kon vanochtend nog niet aangeven wanneer deze ledenvergadering gehouden zal worden. Volgens de Abvo-voorzitter zal pas volgende week hierover meer duidelijk komen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *