Opinie | Ronddobberen of vasteland bereiken met referendum?

‘Intelligentie is weten wat te doen als je niet weet wat te doen’
(Jean Piaget) | Door Enrico van der Meij

Ronddobberen of vasteland bereiken met referendum?

Vooropgesteld dient te worden dat ik enorm van Curaçao hou en liefst nooit meer naar Nederland zou willen terug keren. En wie wil er nu niet op Curaçao wonen? Er is hier volop zon, zee, ruimte om te wonen en te sporten en een gemêleerde bevolking die rustig met elkaar samenleeft.

Curaçao heeft een trots volk en juist omdat de liefde voor Curaçao zo groot is, heb ik willen aanknopen bij het lezenswaardig artikel ‘Hoog tijd om het Statuut af te schaffen’ van de heer Aart G. Broek in het Antilliaans Dagblad van afgelopen week.

In dit artikel wordt voorgesteld om het Statuut af te schaffen en van de Nederlandse Grondwet een Koninkrijksgrondwet te maken, hetgeen impliceert om Curaçao één van de zes gemeenten van de provincie Dutch Caribbean te maken. Ik maak hieronder een globale samenvatting van dit artikel om daarop voort te borduren.

Zoals iedereen wel weet zijn de taken van Nederland jegens Curaçao tot op heden het verstrekken van een paspoort, defensiebeleid, buitenlandse betrekkingen onderhouden, maar er is een toenemende betrokkenheid in bestuurlijk, financieel, justitieel en politioneel opzicht. De betrokkenheid wordt onder andere veroorzaakt door ontoereikende criminaliteitsbestrijding (drugs, gangs), falende handhaving van mensenrechten (Venezolaanse vluchtelingen, slechte gevangenissen), falende milieuproblematiek (Isla-raffinaderij), slechte ambtelijke dienstverlening (waar moeten wij beginnen?), haperende kinderbescherming, onbeheersbare overheidsfinanciën (zie nu juist weer de afgekeurde jaarrekening 2018 van Curaçao met 34 miljoen aan getrouwheidsfouten, 3 miljard aan getrouwheidsonzekerheden, overschrijdingen van meer dan 100 miljoen, 354 miljoen onrechtmatig besteed enz.), grote armoede, etc. etc.

Onweerlegbaar kan gezegd worden dat het de regeringen van Curaçao, hoe goed zij het ook hebben bedoeld en bedoelen, niet lukt om een evenwichtig welzijns- en welvaartsniveau voor de inwoners van Curaçao te creëren. Dit wordt echter niet in de laatste plaats veroorzaakt door het ontbreken van een uitgewerkt transparant stelsel van rechten en plichten van Nederland naar Curaçao en andersom, aldus de heer Broek.

Het Statuut is gebaseerd op gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en wederkerigheid en daar schort het met name dan ook al jaren aan, omdat de uitvoering van de zijde van Nederland sterk ‘gunsten verlenend’ is en door de jaren heen heeft deze ‘gunsten verlenende’ politiek op Curaçao opgeroepen tot het aannemen van een slachtofferrol, het onttrekken van verantwoordelijkheid en gevoelens van minderwaardigheid.

Het ‘gunsten verlenend’ beleid is fnuikend geweest voor het onderlinge vertrouwen en roept elke keer barrières voor een samenwerking op. In dit verband wordt ook al jaren geadviseerd, helaas zonder enig gehoor, om een representatieve schakel tussen de beide regeringen te creëren die zowel de Curaçaose als Nederlandse cultuur kent en die aldus de juiste taal beheerst voor een heldere communicatie met de Nederlandse ambtenaren, terwijl je toch zou mogen verwachten dat dat de rol van het Curaçaohuis in Den Haag zou moeten zijn.

Als wij nu naar de laatste 20 jaar tot heden objectief naar het wel en wee van Curaçao kijken, wordt het dan eerlijk gezegd geen tijd dat er een provincie met zes gemeenten komt? Wordt het geen tijd dat er één soort Nederlanderschap komt en geen onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders en Curaçaoënaars als tweederangsburgers?

Wordt het geen tijd dat er één norm komt voor maatschappelijke voorzieningen als overheidszorg, onderwijs, milieu, openbare financiën enz., zodat er een gelijk westers welzijns- en welvaartsniveau komt en Curaçao als gelijke partner wordt behandeld?

De praktijk heeft de afgelopen jaren toch uitgewezen dat wij het zo niet redden? Voorheen konden wij ons nog enigszins redden met offshore inkomsten, maar die zijn nagenoeg opgedroogd mede door toedoen van Nederland en ons eigen optreden, terwijl Nederland altijd zelf praktisch maling heeft gehad aan buitenlandse kritiek om hun rulingpraktijk en toepassing van hun belastingverdragen te beperken.

Onze samenleving is te ingewikkeld om op efficiënte wijze te besturen, praktisch iedereen kent elkaar, one big family, totdat het ego, powerplay op gezette tijden binnensluipen, dan is de eenheidsgedachte ineens weg. En laten wij nu eerlijk wezen: wij hebben toch ook te veel ambtenaren op een bevolking van 160.000 inwoners en er zijn toch veel te veel mensen die al jaren onder de armoedegrens leven waar een handjevol organisaties zich inzet om deze mensen eten te geven en te kleden, en wij zetten vaak toch ook geen stap te veel. Wij zijn erg passief, behalve wanneer wij kunnen feesten. Dat is enerzijds mooi, vrolijk en gezellig, maar anderzijds ook zo laks.

Een mooi voorbeeld is dat er geen maatregelen worden genomen of bekend worden gemaakt om de vier (semi-)overheidsambtenaren, die gezamenlijk per jaar 3,8 miljoen verdienen aan te pakken, terwijl bij een ‘Rhuggenaath-norm’ van bijvoorbeeld bruto 250.000 gulden van het verschil in salaris per jaar 380 mensen (familie van vier personen) kunnen leven (ja even, een maand, vliegen de mails en apps met volle verontwaardiging rond het eiland en daarna zijn wij het weer met zijn allen vergeten). Typerend.

Zoals gezegd zijn onze beperkte inkomstenbronnen opgedroogd. De haven heeft kansen voorbij laten gaan en vertoont weinig activiteiten en investeringen, de raffinaderij ligt plat, de (internationale) financiële wereld is onder andere door Nederland volstrekt uitgewoond en de lokale bedrijvigheid is praktisch tot stilstand gekomen en zal hopelijk weer snel een beetje op gang komen. De verwachting bestaat, en dan schat ik het positief in, dat het toerisme pas volgend jaar als niet later mondjesmaat weer op gang komt en dat zal dan bizar zijn qua afstand houden, mondmaskers en massaal vliegen.

Wij komen er zonder 100 procent structurele gelijkwaardige hulp van Nederland niet uit. Wij koersen af op grote werkloosheid, toenemende criminaliteit en een exodus van Curaçaoënaars naar Nederland. Daarnaast komen toekomstige ouderdoms- en pensioenuitkeringen ernstig in gevaar en krijgen wij een slechtere gezondheidszorg, omdat de premies niet meer zijn op te hoesten. En mochten wij er dan economisch/financieel over een aantal jaren met Nederlandse hulp toch uit zijn, dan kunnen wij erop wachten dat wij weer in hetzelfde stramien als de laatste tien jaar vervallen.

Wij moeten concluderen dat Curaçao jammer genoeg geen zelfstandig bestaansrecht meer heeft, maar in deze veranderlijke moeilijke tijden geeft dat toch ook niet. Wij moeten hierover heenstappen. Het verleden achter ons laten. Er zullen machten, instanties zijn die helemaal geen bemoeienis van Nederland willen, die hun eigen beleid willen blijven bepalen, maar wij moeten als volk over deze machten heen stappen en via een snel te houden referendum onderzoeken of de meerderheid van de inwoners Curaçao als een gemeente/provincie van Nederland willen zien, zodat wij als een volk er alleen maar op vooruit zullen gaan.

De auteur, Enrico van der Meij, is partner/fiscalist van een belastingadvieskantoor op Curaçao.

28 Reacties op “Opinie | Ronddobberen of vasteland bereiken met referendum?

 1. @Wim, hoe lang heb je bij het Roomse telraamkantoor gewerkt?

  Het feit dat jij bv niet zou weten dat Makamba een stad en privoncie in Burundi is, wil nog niet zeggen dat de stad en provincie niet bestaan, correct?

  Laten we het er voor de discretie maar even op houden dat het om de metaforische Guus met zijn tante Truus gaat..

 2. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 3. ……”PAR, PIN en MAN zijn geen makamba partijen, zijn gewoon partijen van rasechte YdK. Zij stoppen het geld dat uit Nederland is gekomen in hun achterzak, ten koste van de mede YdK.”…[email protected] Meloen

  Helaas is dat een pijnlijke maar terechte constatering.

  Onze eigen leiders vullen hun zakken en geven een deplorabele overheids service. ( gatenkaas wegen, smerig eiland, verziekt milieu ( danki directeur ISLA die decennia lang niets merkbaars gedaan heeft hieraan)

  Maar volgens Mini – ster Begina zorgt de regering goed voor iedereen.

 4. Curacao revisited

  “Als ik naar de politiek en (semi) overheid kijk, krijg ik – bijna – het idee dat er geen één goede Curaçaoënaar zit..”
  Ja ik probeer nu ook even op een voorbeeld te komen, maar heb de hoop na de usual suspects al opgegeven

 5. ….”Hier en daar krijg je een goed nederlander.
  Maar voor rest is maar goore makambas cheeee”……

  Als ik naar de politiek en (semi) overheid kijk, krijg ik – bijna – het idee dat er geen één goede Curaçaoënaar zit..

  De goede Curaçaoënaar is er zeker wel, maar doet het goede werk achter de schermen en staat niet als de Mini-sterren 24 uur per dag achter de microfoons regeltjes voor te lezen als een schooljuffrouw..

  En wat de makambas betreft, net als bij elk volk zitten er prettige en minder prettige bij.

  Er zijn makambas die heel erg prettige medeburgers zijn en veel doen voor het eiland, en je hebt makambas die hier komen met een attitude alles bekritiseren denken dat ze roomser dan de Paus maar de kat in het donker knijpen.

  Wij hebben onze Heeren-, hoeren-, en sloerenlopers, maar de metaforische Guus die hier met zijn keurige getrouwde Truus als expat naar toe komt , lapt na de eerste paar Wilde Happy hours met het grootste gemak al zijn huwelijkse geloftes aan zijn laars.

  Zo braafjes lijken ze als ze net aankomen en zeggen dat je je keurig aan de regels moet houden en op tijd op een afspraak moet komen, waar ze natuurlijk 100% gelijk in hebben..afspraak is afspraak.

  Helaas was er zo een Roomse “Guus” (RA) die bepaalde establishments platliep…… en dacht dat niemand dat door zou hebben, totdat hij een paar stagiares tegen kwam die bij zijn Roomse telkantoor stage liepen….Ik geloof dat hij daarna naar een buureiland is verhuisd met vrouw en kinderen.

  Moraal van het verhaal, laten we eerst eens kijken wat onze mensen voor onze mensen over hebben, voordat we wat gaan vinden wat andere mensen van andere culturen voor onze mensen over moeten hebben…

  En op dit moment vind ik dst onze toppers bar weinig goed initiatief hebben laten zien

 6. Joep Meloen

  @ Zula Tula,

  Ook jouw geliefde MFK en ALLE andere politieke partijen WEIGEREN solidair te zijn met het volk. De gehele MFK fractie weigert salaris in te leveren. Korsou di nos Tur idem dito.
  Jij denkt dat Schotte solidair met jou zou zijn, kun je vergeten, ook hij heeft geld gestolen van het volk en dat continue stelen is er nu de oorzaak van dat zovelen momenteel zonder eten en drinken zitten.
  De politie agenten EISEN hun 50 NAF per uur bonus, dat zijn gewoon YdK, zijn geen makamba’s, ook zij willen niet inleveren om anderen eten te geven.

  De ambtenaren ? Ook zei weigeren geld in te leveren.
  Personeel Aqualectra, Curoil, CPA etc, niemand wil geld inleveren zodat het andere deel van de bevolking te eten kan krijgen.

  Dat is de mentaliteit momenteel. De YdK is in het geheel niet solidair met het volk, de YdK is alleen solidair met zichzelf, zolang hij er maar beter van kan worden mag desnoods iedereen stereven.
  PAR, PIN en MAN zijn geen makamba partijen, zijn gewoon partijen van rasechte YdK. Zij stoppen het geld dat uit Nederland is gekomen in hun achterzak, ten koste van de mede YdK. De verontwaardiging daarover in Nederland is immens. Zelfs de minister van Koninkrijkszaken heeft zijn afschuw uitgesproken over het handelen van velen hier op het eiland.

  Wil jij MFK, KdNT etc ?
  Prima, bij de volgende crisis jatten zij de tent leeg, want geloof me, ze zijn geen steek beter. Jij gaat ook van hen geen geld zien, zeker niet wanneer ze nu al in het parlement hebben laten weten geen geld in te willen leveren van hun absurd hoge salaris.

  Voor je eigen bestwil, zet je oogkleppen af en kijk wat er gebeurt op dit moment. Het feit dat mensen nu geen eten en drinken hebben is puur de mentaliteit van veel YdK en zeker die van de politici, de ambtenaren etc.

  Wil je dat het ooit beter voor jou gaat worden dan kun je maar beter zorgen dat zij niet meer de kans krijgen om het geld te stelen. En als dat inhoudt dat er mensen van buitenaf moeten komen, so be it. Nee, dat hoeft geen Nederland te zijn, mag van alles zijn, maar geen mensen van het eiland. In 50 jaar hebben ze vaak genoeg laten zien dat ze het niet kunnen.

 7. Curacao revisited

  “We waren altijd onder makamba, jullie hebben altijd te zeggen,”
  heeft iemand hier een minderwaardigheids complex?

  “Hier en daar krijg je een goed nederlander.”
  Zou je ons eens 3 voorbeelden kunnen noemen van YDK rolmodellen/goede YDK?

 8. Joep Meloen

  @ Kaat,

  Correct, maar integriteit is een onderdeel van mentaliteit en daar schort het hier ook geweldig aan.

 9. “Wij moeten als volk over deze machten heen stappen”. Lijkt mij behoorlijk arrogant en ook minachting voor de Curaçaose bevolking als een import vindt namens de bevolking te moeten praten.

 10. NOOIT
  Makamaba leven hier niet met ju di korsou.
  Ze voelen zich meer , en leven vies op ons land.
  Hier en daar krijg je een goed nederlander.
  Maar voor rest is maar goore makambas cheeee.

  We waren altijd onder makamba, jullie hebben altijd te zeggen, EN kijk nu hoe achter we zijn gegaan dank aan makamba, en met jullie mafia gengster die kabinete PAR, die jullie vieze werk doet
  Ja alles is bewust gedaan door kabinete chimbo als PAR MAN PIN, zodat jullie denken binnen te dringen.

  We zullen nooit net als Boneiru worden of erger, of denken jullie dat we blind zijn.??
  We zijn niet eens welkom in nederland, dus blijf lekker weg met je goed koop gemeente gedoe.
  We zijn zat van makamba die altijd zeggen te helpen maar volk stikt met maatregeling terwijl PAR MAN PIN WEER GELD IN ZAK STOP VAN COVID19.
  Blijven jullie volk dood maken door overheid hier te gebruiken.
  Jullie praten meer slecht over PAR dan Schotte,
  Hoe sneller jullie weg gaan van Curacao hoe sneller we van parasite makamba vrij komen.
  We hebben rust nodig, en 2021 zal het jaar worden.

  We zitten in lockdown te verhongeren, veel woning zonder water en jullie sturen geld voor PAR MAN PIN om in hun zak te stopen, terwijl het volk geen stuiver van ziet, en praten jullie al van gemeente, ga boven banana boom zitten.
  We zijn jullie zat, jullie kunnen ons toch nooit niet eens helpen, laat staan gemeente van jullie worden
  NOOIT

 11. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

  t.w.i.c.: probeer het nog een keer of iets soortgelijks en je post een week niets meer.

 12. De enige oplossing is totale integriteit. Precies daar wringt de schoen.

 13. Een groot deel van de bevolking is licht ontwikkeld.

  Dit geeft de zwaarder ontwikkelden met een lage integriteits ethos (= egoïsten) vrij spel.

  Zeker in een omgeving waar de Good governance (AO/IC ) infrastructuur laag ontwikkeld is.

  Zo heb je gladde advocaten die hun eigen familie leden zelfs hun of moeder oplichten met gladde contractjes bij de notaris.

  Acountants die graag een handtekening plaatsen op jaarrekeningen waarvan zelfs Myrna Godett van zou doorhebben dat er iets goed gout zit.

  Tel daar bij op de Directeuren van NV’s die samen metvde accountants en juridische consultants etcmega contracten afsluiten (Audits, Retsiner, adviseurs, Fiscalisten, Forensische onderzoeken) en het cirkeltje is rond.
  Met de vork worden er uren geschreven, betaling gegarandeerd.

  Kijk goed wie de huis accountants zijn van CBCS, Aqualectra, SVB, BPT, het voormalige UTS, en de link is gauw gelegd. Idem voor retainerfees en consultancy contracten….

  Kijk naar CTEX , welke Accountants daar gewerkt hebben of audits uitgevoerd hebben, en wie daar topbanen hadden….

  Idem voor CUROIL…..

  Een grote klitterige kliek…

 14. Wat lost het op als Curaçao een gemeente wordt ala Bonaire, Saba, Statia? Bij eilandelijke verkiezingen komen weer de overbekende namen bovendrijven die de lakens blijven uitdelen en alles wat Nederland verlangt/eist gewoon aan hun laars lappen. Dus er verandert niets. ( zie ook de bestaande problemen en de staat van de economie op bovengenoemde overzeese gebiedsdelen).
  Of dacht men dat als Curaçao een gemeente wordt dat Nederland dan omgaand de zilvervloot naar Curaçao stuurt en het levenspeil gelijk aan dat van Nederland wordt? Dream on.
  All economy is local!
  De enige oplossing voor het eiland is totale integriteit in alle lagen van de maatschappij en dan kan het eiland een rijk eiland worden waar het voor alle inwoners goed toeven is. Dus……..

 15. Abraham Mossel

  Dit verhaal ken ik al 19 jaar, alleen met een verergering vanaf 10-10-10 tot DE aards dieven van de MFK aan de macht kwamen met de gevangenis boef Gerrit de Raaf met zijn vervalste LBO ( Lomb school ) diploma aan de macht kwam. De mens krijgt waar het voor kiest. En nu is het helemaal goed te zien door deze corona crisis hoe curacrim is leeg geroofd in een tijd van 2 jaar 10-10-10- t/m 10-10-12. En tuinkabouter Errol Cova is nu al bezig om straks samen met Gerrit de Raaf de regering over te nemen, met de corona- crisis is dat een makkie voor deze druil oren.

 16. Fred Schiedam

  Ik meen dat prof. Carel Weeber dat in het verleden al gezegd heeft, dat zolang Curacao haar slimste zonen en dochters exporteert naar het buitenland (die daar dan ook blijven), het niet goed zal komen met Curacao.
  Intellectueel (en moreel) verarmt de Curacaose samenleving daardoor, waardoor de lokale elite andere drijfveren kan hebben dan elders. Aan deze andere sociaal-culturele samenstelling van de bevolking wordt in dit artikel (maar ook in andere discussies) geen aandacht besteedt.

 17. @trots op Curacao
  Wordt hoog tijd dat de zijlijn serieus wordt genomen omdat de corrupte elite al jaren dit mooie Curacao en haar bevolking kapot maken. Curacao is van een bijna onafhankelijk land met uitstekende kansen vanaf 2010 naar een land op haar knieen afgezakt. En nee, het heeft niets met Venezuela te maken, dat is een smoes om alles op af te schuiven.

 18. In 1954 kwam JFK met de statuut om zo de Nederlandse Antillen te creeeren. Toen men de Nederlandse Antillen in 2010 vernietigde, begon er een tienjarige proces waar de eilanden en Nederland zelfstandig moesten worden om op hun eigen benen te kunnen staan. Dus kregen na 2010 de eilanden en Nederland de helft van het geld die ze van de Amerikaanse Establishment kregen toen de Nederlandse Antillen nog bestonden voor 7 jaar lang. En toen 3 jaar lang de helft van de geld die ze 7 jaar lang kregen. En om alles draaiend te kunnen houden moest de overheid gebruik maken van het goud van de Nederlandse Antillen na 2017 en kregen ze ook nog eens 100 miljoen dollars, 1000 miljoen dollars, 30 miljard dollars, 60 miljard dollars om het nieuwe ziekenhuis te besturen, 500 miljoen dollars om die af te kunnen maken. In Januari 2020 stopte al het geld en kreeg Curacao nog 600 miljard dollars, ongeveer 25 miljard guldens van particulieren voor cultuur e.d. denk maar hier aan carnaval etc. , 100 miljard dollars, 5 miljard dollars. En op 1 maart stopten de andere gelden b.v. 500 miljoen voor loterijen brijechi etc, 2000 miljoen voor toerisme, 1000 miljoen voor eigen bedrijven etc. En kreeg Curacao na 1 Maart 30 miljard dat 6 maanden zal duren om alles te kunnen betalen en kregen ze ook nog 10 miljard 2 dagen geleden. Nos mes por. Awel ban traha duru pa nos produsi nos mes sen nan. Malagradecido nan!

 19. We moeten roeien met de riemen die we hebben.
  Het is alleen jammer dat de roeiers niet kunnen roeien en dat ze de boot ook hebben laten zinken.

 20. Ik kan me wel vinden in het stuk. Nu een probleem hoe gaan we aansluiting vinden als onze elite het niet wil. Onze elite zit te wachten op een reset. Met Nederlands geld niets meer en niets minder.
  Nederland zit er, denk ik, ook niet op te wachten, een aansluiting kost meer als een reset. Maar zou op langere termijn wel eens minder kunnen kosten.
  En dan hebben we nog de overige eilanden met eigen elite die graag hun verdien model in stand houden.
  Gaat dus niet gebeuren, het zou goed zijn voor de bewoners maar die hebben het niet voor het vertellen.
  De elite gaat hier niet over praten. En dus is het idee dood voor bevruchting. Alle partijen ( Nederland en de eilanden) zullen anticonceptie gebruiken onder het mom van er is al gekozen. Het is klaar.

 21. Tja, dit station is al tien jaar geleden gepasseerd, dankzij onze prachtbestuurders. Terugkijken heeft geen zin meer, de wereld is doorgegaan waar wij zijn blijven hangen. We moeten het dit keer toch echt zelf oplossen. De nederlandse belastingbetaler is goed maar niet gek, dat laatste is hij mbt deze rots al veel te vaak geweest.

 22. Het is de enige echte oplossing, dan kunnen we van Curacao een welvarend eiland maken, en dat kan echt. Maar zo lang er graaiers aan de macht blijven hier dan gaan we echt naar de verdommenis.

 23. A.U.B. een koninkrijks statuut.
  Geen in en in corrupte stagelopers meer in de regering of parlement

  Niet zonder goede en volledig geimplementeerde Good Governance code , implementatie en handhaving

  Onder Lasten I, II, III , Martina I, II, III Camelia I, II, III, Godett I, II, III en Wiels I, II, III , Gijsbertha I, II, III zijn we niet alleen 2e rangs burgers, maar 2e rangs burgers zonder benefits met zeer egoïstische bestuurders

  Een soort byside, op afroep zeg maar.

  Stageloop bestuurders die de potten leeggraaien en dan eisen dat Nederland zich nergens mee bemoeit als ze weer een zak geld vragen.

  Geef mij maar een Koninkrijksstatuut….

  Inmiddels zien we wat de Marias, Martinas, Gijsberthas, Koeimannen, Kleinmoedigen, Zitas, Konkets, Beginas , Wielsen, Godetts, Girigories, Alcalas, Isidoras, Schoops, Romeros, Tromps, Zussen, Sluizen, Pisassen, Thodes, Constancias, Jamaloodins , Coopers , Geuzen en Jonissen ons voor streken geleverd hebben….

  Stuk voor stuk hebben ze vrienden bevoorrecht en stuk voor stuk hebben ze hele grote brokken gemaakt…en het volk met de prut laten zitten

  Ze maken dat de tegen de haren in strijkende comments van EricLapas op een hele pijnlijke manier bevestigd lijken te worden….

 24. On topic of the referendum.

  Curacao had in 2010 een uitstekende financiele startpositie, en wat gebeurt er: de bevolking stemt massaal op dom en crimineel (de 2010 ministers Schotte, Constantia en Ramboloodin zijn inmiddels allen tot meerjarige celstraffen veroordeeld!).

  Door de jaren heen liepen de schulden snel op en nieuwe regeringen bleken niet in staat tot zuivering (mafiameid Stella van Rijn zit inmiddels TIEN JAAR in Forti!) of introduceerden eigen mafia families (de mislukte dorpspastoor Helmin Wiels die broer Wacko Werner Wiels en zud Fraudelyne Wiels op hoge overheidsposities vernietigend werk liet doen).

  Een beter bewijs dat we provincie van NL moeten worden is er niet.

  Wegwezen met dansleraren, dj’s, casinoverslaafden en criminelen (Constantia!) in de Staten die opgeheven wordt.

 25. Was mooi geweest als Franklin Fraud Sluis en Philip Martis zelf een gebaar hadden gemaakt en de helft van hun inkomen hadden ingeleverd (waarna ze nog TWEEMAAL ZOVEEL ALS DE RUGGENAATH NORM zouden verdienen!), maar het oorverdovend stil bij Bureau Post en de SVB.

  En vooral van Philip Martis is dat schandalig, want hij verdient dat waanzinnige salaris al bijna VIJFENTWINTIG JAAR!!!!

 26. @ Trots op Curaçao
  Lekker makkelijk om zo’n populistische one-liner eruit te gooien, maar wat is jou alternatief dan?

 27. Curacao revisitied

  “Een mooi voorbeeld is dat er geen maatregelen worden genomen of bekend worden gemaakt om de vier (semi-)overheidsambtenaren, die gezamenlijk per jaar 3,8 miljoen verdienen aan te pakken”
  Waarom worden Lasten, Jardim, Martina, Reinald Curiel en wellicht nog vele anderen over het hoofd gezien? Ere wie ere toekomt

 28. Trots op Curaçao

  Weer zo een die het allemaal beter weet langs de zijlijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *