32 C
Willemstad
• zaterdag 22 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Deugdelijk bestuur op Curaçao?

HomeAuteursOpiniesOpinie | Deugdelijk bestuur op Curaçao?
Opinie door Felix D. Pinedo | Extra

In verband met het stuk ‘Machtenscheiding’ in het column van Prof.dr.F.Kunneman in de nieuwsmedia, het volgende. Ten tijde dat de gouverneur, ministers beëdigde zijnde tevens minister en parlementariër, heb ik dit handelen betiteld als tegen het principe van de scheiding van machten (Trias Politica). Ministers die hun eigen beleid in de functie van parlementariër moesten scrutineren.

Een besluit dat regelrecht indruist tegen artikel 45 lid f van onze Staatsregeling dat stelt dat een parlementariër niet tevens minister mag zijn. Dit artikel 45 lid f en artikel 30 lid 3 (welke als uitgangspunt door de gouverneur werd genomen) van de Staatsregeling, conflicteren met elkaar. Tot vandaag, geen haan die ernaar kraaide. Ik begrijp wel waarom. Namelijk dat alle handelingen en besluiten in de Staten, van die ministers zijnde ook parlementariërs, op grond van artikel 45 lid f van de Staatsregeling, als illegaal betiteld moe(s)ten worden.

Ook hun stemmen in verband met het aannemen van de begroting toentertijd waren illegaal. Het bleef en blijft stil totdat het weer gebeurt net als toentertijd met de ‘parlementaire coup’ van 2012. Daarover heb ik ook een diepgaand blik gegooid in diverse publicaties, waarin ik verwees naar schending van artikel 53 van de Staatsregeling, door de gouverneur en adviseurs, de formateur en ook de Staten. U kunt Googlen naar ; ‘Staatkundige perikelen 2012 in de doofpot’, ‘de gouverneur in de fout’ en ‘de gouverneur weer in de fout’.

Professor dr. F. Kunneman stelt in zijn stuk dat de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, niet meer bevoegdheden hebben dan de wetgevende macht hun geeft. Verder stelt hij dat die scheiding van machten redelijk goed werkt. Hier gaat hij de fout in want blijkbaar heeft hij mijn bovengenoemde stukken niet gelezen. Ik geef hem gelijk als hij stelt dat parlementaire democratieën in snel tempo afbrokkelen en dat het volk welke uiteindelijk de baas is,dat gewoon lijken toe te laten en/of zelfs helpen gebeuren. Deze stelling van hem kloppen in verband met hetgeen ik in genoemde petitie naar voren heb gebracht.

Twee quotes uit de website van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba;
A: ‘In een democratische rechtsstaat moeten bestuurders handelen volgens de regels en geest van het recht en de bepalingen in de wet. Bestuurders die deze omzeilen naar eigen inzicht ten behoeve van ‘andersoortige’ belangen knagen direct aan de fundamenten van de rechtsstaat’.

B: ‘Bestuurders die op basis van willekeur en onrechtmatige handelingen besturen, schaden het vertrouwen dat de gemeenschap in haar leiders moet hebben. Zij geven daarmee tevens het signaal dat rechtsregels er niet toe doen en/of niet voor hen gelden’.

Ik heb in juli 2017 een petitie gericht aan de Raad van Ministers, de Ombudsman, de Raad van Advies en de President van het Hof, met copie aan de Staten en het Kabinet van de gouverneur. Een petitie opdat zij hun mening zouden geven omtrent diverse door mij vermelde punten.Slechts van de Raad van Advies kreeg ik antwoord dat zij mijn schrijven hebben ontvangen,maar dat het de overheid is, die als eerste moest reageren. Een petitie van acht pagina’s waar ik inging op diverse aspecten die van belang zijn voor onze rechtsstaat.

Onder anderen, dat in onze Staatsregeling verschillende artikelen zitten, die met elkaar conflicteren. Jammer genoeg kiest men (‘het volk’) ervoor om stil te blijven. Deze petitie heb ik in vijf delen in de Nederlandstalige kranten doen publiceren. Misschien zal ik deze in de loop van volgende week weer doen publiceren. Hopelijk zullen de Papiamentstalige kranten dit stuk ook de nodige aandacht geven net zoals toentertijd, met het in het Nederlands geproduceerde rapport van rechter Willems, in verband met het ‘verdampen’ van vele miljoenen guldens, van onder anderen de RDK.

Hopelijk neemt men de tijd om genoemd stuk te lezen, eventueel met het plaatsen van kritische kanttekeningen.

Felix D. Pinedo,
Curacao

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties