27 C
Willemstad
• zondag 25 september 2022

DKR | Knipselkrant Curaçao plat door cyberaanvallen

Dossier Koninkrijksrelaties Willemstad – Aanhoudende cyberaanvallen hebben de Knipselkrant Curaçao platgelegd. Het is de redactie al een week lang niet gelukt nieuwe berichten te plaatsen. De site is...

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...

Opinie | De zelfkant van de autonomie

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

De nieuwe D66-leider Sigrid Kaag heeft het laatstelijk zo treffend verwoord: “Nederland moet een stukje nationale soevereiniteit opofferen om op Europees gebied meer samen te werken, dan krijgt Nederland Europese soevereiniteit voor terug die de weg plaveit naar welvaart en welzijn voor iedereen.”

Ik heb mij altijd wel verwonderd over het relatieve gemak waarmee Europese politici bereid zijn om nationale bevoegdheden op te geven en over te dragen aan supra-nationale organen en/of -verbanden met als doel een nog hoger welzijnsniveau voor de burgers van hun land na te streven. De hele ontstaansgeschiedenis van de EU laat een politieke volwassenheid zien die inderdaad, zoals werd voorzien, geleid heeft tot een aanmerkelijke sociaal-economische vooruitgang van de aangesloten volkeren. Retreat for better position.

Het is deze politieke volwassenheid die doet inzien dat het inleveren van staatsrechtelijke bevoegdheden te overwegen moet zijn indien de doelmatigheid daarmee gediend wordt. Autonomie is niets meer of minder dan een stelsel van staatsrechtelijke afspraken over taken en bevoegdheden binnen de grotere totaliteit van de natie-staat, in dit geval het Koninkrijk der Nederlanden.

Over het concept ‘autonomie’ zijn boekdelen geschreven waarin harde posities daarover worden afgewisseld met standpunten met een meer relatieve kijk op zaken. Feit is dat hoe dan ook rechtsstelsels behoren te dienen ten nutte van burgers en niet omgekeerd.

Hier op Curacao zien wij dat de strijd tegen de Nederlandse halstarrigheid m.b.t. de voorwaarden voor de te verlenen liquiditeitssteun, voornamelijk vanuit de formalistische hoek wordt gevoerd. Angstvallig wordt er gehecht aan de uiterlijke vorm (de formele rechtsregels) zonder op de inhoud en de betekenis daarvan voor het volk te letten. Dit, terwijl reeds jaren, door ons eigen falen, wij onze eigen formele rechtsregels niet waar maken, wij misbruiken de ons toegekende taken en bevoegdheden of passen die verkeerd toe, en brengen daardoor van ‘het regelen en besturen van eigen huishouding’ niets terecht.

Met welk gezicht zetten wij een dan grote mond op tegen Nederland die enkel, door middel van weliswaar drastisch optreden, poogt de burger in bescherming te nemen die door ons bestuurlijk falen in hun bestaan wordt getroffen? Waar sputteren wij eigenlijk tegen, inbreuk op onze autonomie die in feite een luchtballon blijkt te zijn?

Hoe veroordelingswaardig is de Nederlandse inbraak op onze autonomie indien het belang van de burger op het spel staat? Geen van de politici en/of schrijvers die de Nederlandse weerspannigheid veroordelen brengen die vraag aan de orde, de burger komt in hun verwijtend betoog niet in beeld, men richt de pijlen enkel op formaliteiten, klaarblijkelijk omdat er geen andere argumenten bestaan om het Nederlandse initiatief op de korrel te nemen.

Wat ook niet helpt is wanneer prominente consultants met diezelfde oogkleppen op (voorbijgaand aan het burgerbelang) steun betuigen aan deze formalistische standpunten die onze politici o zo goed uitkomen. Wanneer iemand als onze good governance goeroe Frank Kunneman zo prominent en zo uitgesproken zich meent te moeten uitten over het Nederlandse wangedrag, dan legt dat blijkbaar gewicht in de schaal. Wie durft zijn integriteit en vakkennis in twijfel te trekken en wie kan op tegen al die juridische spitsvondigheden die door hem kosteloos uitgediept zijn om het lokale politieke establishment in bescherming te nemen.

Ik vraag mij alleen maar af of er hier geen sprake zou kunnen zijn van een goed doordachte poging om zijn politieke omgeving te vriend te houden door openlijk voor hun zijde te kiezen. Er dient tenslotte rekening te worden gehouden met zijn (potentiele) broodheren. Als Kunneman het echt goed meende met Curacao dan had hij, in plaats van hoog van de toren te blazen met dezelfde formalistische argumenten die ook door andere staatsrechtelijke schriftgeleerden reeds rijkelijk aan ons versleten waren, een handreiking kunnen doen door aan te bieden om consultancy fees te verlagen of om zelfs in bepaalde gevallen kosteloos voor het burgerbelang op te komen. Dat zou de goeroe gesierd hebben.

Maar goed, het feit dat SP-lid Ronald van Raak recent sprak over de duivelse drie-eenheid van de onderwereld, consultants en politici spreekt boekdelen en zegt genoeg over de plaats die van Raak de consultancy-branch toebedeelt in de inadequate funktionering van onze autonomie.

Wat wij nodig hebben is een stuk zelfreflektie en net als in de vrijmoedige en open denktrant van Sigrid Kaag , een opspruitend overstijgend besef om hele problematiek over de voorwaarden voor de liquiditeitssteun te laten leiden door DOELMATIGHEID, door ons puur te focussen op de beste juridische-, administratieve- en logistieke strukturen die er voor zorg kunnen dragen dat de hulp terecht komt op die plaatsen waar het voor bestemd is.

Dan verdwijnt de Nederlandse argwaan en de behoefte om de uitvoering van die processen op zo een onsympatieke manier af te dwingen en zullen wij eindelijk op een waardige manier invulling geven aan onze autonome taakstelling.

GEORGE LICHTVELD

Artikel delen

16 reacties

 1. Maar goed, het feit dat SP-lid Ronald van Raak recent sprak over de duivelse drie-eenheid van de onderwereld, consultants en politici spreekt boekdelen en zegt genoeg over de plaats die van Raak de consultancy-branch toebedeelt in de inadequate funktionering van onze autonomie.

  Mis het OM dat weigert dit aan te pakken

 2. Goed betoog, goed verhaal.
  Alleen is het jammer dat het vertrekpunt ongelukkig is gekozen. Nederland “levert niet zomaar” een deel in/ draagt over aan de EU.
  (nog afgezien dat de TK wel het laatste woord heeft).
  Hier ligt handel (economie) aan ten grondslag. Dit is laatstelijk nog verwoord door MinPres Rutte: “als wij door willen gaan met handel drijven, geld verdienen en onze economie helpen, dan moeten wij miljarden overmaken naar onze afzetmarkt” .
  Nog afgezien van het “Consensus” is het precies DAT, wat steeds en nu ontbreekt.

 3. …..”Kunneman is elite, en wil dat graag zo houden. Vandaar geen enkel woord over corrupte/stelende en liegende overheid.Deze betaalt namelijk hem en zijn maffia kantoortje.”……@ODN

  Helaas is dit waarschijnlijk nog waar ook!

 4. …..”Het gebrek aan visie en daadkracht bij de Curaçaose politici is funest voor het eiland,”….

  @Wielie, klopt, sommigen ook lichtbegaafd. onder zulke lui wil ik geen autonomie! Autonomie is alleen goed voor de politieke elite en hun friends en familie. Verder maken ze er ook nog een puinhoop van.

  Provincie nu!

 5. Kunneman is elite, en wil dat graag zo houden. Vandaar geen enkel woord over corrupte/stelende en liegende overheid.Deze betaalt namelijk hem en zijn maffia kantoortje.

 6. Mevrouw Kaag is een technocratisch ijskonijn die Nederland achteloos uitlevert aan het geldverslindende project Europese Unie waar landen met een Curaçaose mentaliteit het voor het zeggen hebben. Spanje, Italië, Frankrijk en Griekenland weigeren te hervormen en beschouwen Europa als een pinautomaat, net zoals Nederland jarenlang pinautomaat is geweest voor het potverterende Curacao. Daar in Europa doet Nederland wat ze voor Curacao weigert te doen, namelijk gratis geld weggeven. De machtsverhoudingen zijn nu eenmaal anders.
  Het gebrek aan visie en daadkracht bij de Curaçaose politici is funest voor het eiland, net zoals hetzelfde gebrek aan visie en daadkracht de Europese Unie stapje voor stapje naar de afgrond duwt. Curacao heeft zeker niet nog meer politiek luie types zoals mevrouw Kaag nodig, maar een vrouw of man die weet wat er leeft in de haarvaten van de samenleving en dat koppelt aan een visie die integer en met daadkracht wordt uitgevoerd…

 7. Zo hebben veel consultants goed verdient aan de overheid, onder het motto, pakken wat je pakken kan!

  We kennen inmiddels de retainer fee premies die de overheid grof betaalt aan juristen kantoren.
  En what about al de juridische expertise in huis ?

  We kunnen onze accountants en tax consultants inmiddels ook! Die via vriendjes en/of ex collegas hele dure audits mogen doen en/of het niet zo nauw nemen met de getrouwheid: KPMG, Jourdain, Signature, EY, BDO, HB&N, Camelia, Isidora

  En we kennen de project consultants en hun onderaannemers die door de politiek voorgeschoven worden…de consultant

  Weg met deze pro forma autonomie die alleen maar uit voordelen voor de bestuurders en hun vriendjes bestaat , en nadelen voor de burger…

 8. Kunneman is een laffe druiloor, die nog nooit op een stevige mening over de regerende partijen te betrappen is geweest.

  Hij is van hetzelfde laken een pak als Karel Frielink, die als commissaris bij Insel Air de boel daar in het honderd liet lopen. Honderden miljoenen om precies te zijn, op te hoesten door de belastingbetaler.

  Kekke Karel voelt zich desondanks niet geremd om, de man kent geen enkele schaamte, samen met Neetje van der Veen peperdure masterclasses corporate governance te geven.

  Neetje van der Veen, die bij Girobank Stephen Capella 715 miljoen liet verdwijnen hetgeen honderden werknemers daar hun baan kostte en duizenden rekeninghouders hun tegoeden. Desondanks tekende corporate governance goeroe van der Veen voor de 400,000 dollar bonus van Stephen Capone Capella, die deze bonus slinks overboekte naar de bankrekening van zijn moeder in Panama met de omschrijving ‘aankoop Avalon software’ om belasting over de knotsgekke bonus te omzeilen.

  Natuurlijk zijn Karel Frielink, Neetje van der en Stephen Capella en diens moeder nooit vervolgd. Neetje van der Veen benoemden we tot lid van, hoe is het in godsnaam mogelijk, lid van de Algemene Rekenkamer, en de mededirecteur van Capella bij Aqualectra, Neysa ‘Amnesia’ Isenia, tot directeur bij Aqualectra. NADAT ze vanwege haar willfull blindness bij de directiefraudes bij Girobank door de Centrale Bank niet integer was bevonden en niet geschikt voor een directiefunctie.

  Maar waarom zou je dit soort criminelen ook vervolgen. Opgelegde straffen zijn Irma Lipsiaans laag en worden toch zelden uitgevoerd.

  Vraag het Brian Mariano en Cicely van der Dijs. Ook Jacinta Constantia had meteen naar Bon Futuro kunnen worden gebracht naar haar veroordeling in hoger beroep vorige week, en daarmee haar Statensalaris kunnen worden stopgezet, maar nee – niet op dit eiland zo treffend beschreven door de eigenaar van Miles Jazz Cafe.

 9. If any government actually took the welfare of the citizens seriously, and based its policies solely on that and nothing else, there would be no need for elections anymore.
  So, why then do we still have elections? Pretty clearly, the citizens’ welfare is not the focus of the people running for office. The real focus is power and who holds it, never good governance.

 10. ….”Wat ook niet helpt is wanneer prominente consultants, die in hun schrijven volledig voorbijgaan aan burgerbelang, steun betuigen aan deze formalistische standpunten die onze politici o zo goed uitkomen.”……

  Het helpt de corrupte elite haar verdienmodel e
  status quo te behouden…

  Autonomie wordt vooral gemeten in termen van “rechten” van onze politici, nooit in termen van plichten en verantwoordelijkheden,……,

  Consultants die rijkelijk uitdezelfde ruif meeeten , verdedigen die status quo maar al te graag..

 11. Zolang we een lolo uit Soto, een frequent naar een verkeersbeurs reizende dansleraar, een dj, een aartsluie casinoverslaafde en een proleet die prullaria verkoopt op Zeelandia in de Staten hebben zitten hoeven we natuurlijk niet over autonomie te praten.

  Met een eervolle vermelding voor het statenlid JC, wiens initialen haar enige overeenkomst met de bijbel zijn, want dit viswijf uit Boca Sami heeft zich schuldig gemaakt aan:
  – echtbreuk
  – winkeldiefstallen (veroordeeld)
  – overvallen op benzinestations (veroordeeld)
  – meineed (veroordeeld)
  – misbruik van haar dienstwagen
  – grootschalige fraude (veroordeeld)
  – diplomavervalsing

  Vergeet ook niet de Feeks van Forti alias Gerrits Geisha alias Schottes Sloerie, Stella van Rijn, die aan haar vrijage met gekke geile Gerrit haar post als secreet-aris generaal overhield en die positie inmiddels 10 jaar (!) bekleedt. Mafiameid Stella werd zelfs door onze premier benoemd tot voorzitster van, het is te gek voor woorden, de commissie Integriteit. Golddigger van Rijn, waar niets rein aan is, trok ook meteen bij de buurman van Ruggenaath op Julianadorp in nadat die, Edward Heerenveen / Insel Air, van onze Kennedy 30 miljoen had gekregen

  En dan willen wij onze autonomie behouden?

  De eigenaar van Miles Jazz cafe in Pietermaai had het bij het rechte eind.

 12. “Wie durft zijn integriteit en vakkennis in twijfel te trekken en wie kan op tegen al die juridische spitsvondigheden die door hem kosteloos uitgediept zijn om het lokale politieke establishment in bescherming te nemen.”
  mooi Kunhneman ook eens en public aan de tand wordt gevoeld en leuk dat die ironische “kostenloos” opmerking is toegevoegd. Kuhneman is een typisch voorbeeld van “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”. Kuhneman zou een van die mensen zijn die tijdens de Neurenberg processen ex-nazis zou verdedigen omdat “er altijd 2 kanten aan een verhaal zijn”. Volstrekte opportunist die zich niet moet bemoeien met landszaken

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -