NOS | Aruba dichtbij nieuwe financiële steun, Curaçao ‘zet stappen’

Met tweede en derde tranche voorwaarden

Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat Aruba nieuwe financiële bijstand krijgt | ANP

Aruba voldoet voor een groot deel aan de voorwaarden die het kabinet stelt aan nieuwe financiële steun vanwege de coronacrisis. Curaçao heeft stappen in de goede richting gezet en Sint Maarten voldoet niet aan de voorwaarden. Dat is de strekking van een brief van staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer over hoe het nu verder gaat.

Het kabinet en de Caribische landen zijn al tijden met elkaar in overleg over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt: het kabinet wil de landen bijstaan, maar vindt dat ze ook zelf maatregelen moeten nemen om de economie sterker te maken.

Topinkomens

Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat Aruba in principe nieuwe financiële bijstand krijgt. Het voldoet nog niet aan de voorwaarde dat de topinkomens bij de overheid maximaal 130 procent mogen zijn van het salaris van de minister-president, maar aan de andere voorwaarden is wel voldaan. Het land krijgt tot 1 oktober de tijd om met een voorstel over de topinkomens te komen, dat door de Staten van Aruba is goedgekeurd.

Curaçao heeft “betekenisvolle stappen” gezet, maar heeft nog niet aan alle voorwaarden voldaan. Volgens Knops zijn over de meeste eisen van het kabinet wel besluiten genomen en worden die ook uitgevoerd, maar ze moeten nog wettelijk worden vastgelegd. Het gaat onder meer over een salariskorting voor politici en ambtenaren. Knops wil dat Curaçao uiterlijk 1 september nieuwe informatie aanlevert, waarmee het land aantoont dat het aan alle voorwaarden voldoet.

Over Sint-Maarten is de brief van Knops het negatiefst: het orgaan dat toezicht houdt op de financiën heeft “wederom niet kunnen vaststellen dat het land aan de voorwaarden voldoet”. Dat betekent dat met Sint-Maarten voorlopig niet meer wordt gepraat over nieuwe steun. “Mocht Sint-Maarten dit gesprek alsnog willen voeren, dan zal het moeten aantonen dat alsnog is voldaan aan alle voorwaarden”.

Bron; NOS

Naschrift KKC

Tweede tranche

De Rijksministerraad 2e tranche coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Derde tranche

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Een Reactie op “NOS | Aruba dichtbij nieuwe financiële steun, Curaçao ‘zet stappen’

  1. Goed zo Mom, niet veel praten maar korte metten maken met ze. En vergeet niet het onderwerp “Waar zijn de miljarden van Curacao” uit te knippen en te bewaren om te zijner tijd dit onder de neus te “WRIJVEN” van al die gediplomeerde “komkommers”, al die glibberige adders, al die Duivelse boominfanteristen, die droge visjes eters, die diavolo’s, die grote Moefti’s, die naïve bepluimde kannibalen etc.etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *