Motie onderzoek ARC naar Curaçaohuis afgewezen

Gevolmachtigd minister Marvelyne Wiels treft geen enkele blaam. Alle ophef rondom haar is ontstaan door de hetze die tegen Wiels wordt gevoerd. Dat zei minister-president Ivar Asjes gistermiddagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad in antwoord op vragen van Radio Hoyer 2.

Motie onderzoek ARC naar Curaçaohuis afgewezen

WILLEMSTAD — Het bleek dinsdagochtend een grote klus voor de parlementsleden om bij het onderwerp van de Statenvergadering te blijven.

Het onderwerp was het komen tot een voorstel om de Algemene Rekenkamer van Curaçao een onderzoek te laten doen naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van genomen beslissingen en het financieel beleid van het Curaçaohuis onder leiding van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) in Den Haag.

De vergadering die snel had kunnen worden afgetikt met het indienen van een motie en een stemronde liep lang uit. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang nam het initiatief voor deze motie waarin verzocht werd om dit onderzoek bij het Curaçaohuis door de Algemene Rekenkamer van Curaçao te laten verrichten. Het duurde ruim 3,5 uur voordat de voorbereidingen werden getroffen om over deze motie te stemmen.

Er is al langere tijd onduidelijkheid over de stand van zaken bij het Curaçaohuis dat onder leiding staat van Wiels. Reden uiteindelijk voor de regering onder leiding van premier Ivar Asjes (PS) om onlangs aan te geven dat de overheidsaccountant Soab een onderzoek hiernaar zal doen. De parlementariërs waren niet alleen sterk verdeeld over wie het onderzoek naar het Curaçaohuis nu zou, moeten maar ook over het doel van de bijeengeroepen vergadering.

Premier Asjes, onder wiens verantwoordelijkheid de gevolmachtigde minister valt, was namelijk niet uitgenodigd voor deze Statenvergadering. De vragen die er nog waren konden aldus niet worden beantwoord. Bovendien ging het er in deze vergadering niet om dat er onderzoek gedaan moet worden, want dat zou inmiddels al in gang zijn gezet door Asjes. Soab zou daartoe de opdracht hebben gekregen.

Waaraan overigens tijdens deze vergadering openlijk getwijfeld werd of die opdracht wel afgegeven zou zijn. De discussie van dinsdag ging voornamelijk over de terugrapportage aan het parlement. De Algemene Rekenkamer is een instrument dat door het parlement kan worden ingezet en dat terugrapporteert aan zijn opdrachtgever.

Overheidsaccountant Soab echter krijgt een opdracht van de regering en rapporteert niet rechtstreeks terug aan de Staten maar middels de regering die de resultaten ervan kenbaar maakt. Er werd zelfs heel even geopperd dat misschien het Openbaar Ministerie onderzoek zou moeten doen. Uiteindelijk kon er na ruim drie uur gestemd worden. De motie werd afgewezen met negen stemmen voor en elf stemmen tegen.

Soab in RvM

Premier Ivar Asjes (PS) heeft vanmiddag vlak voor sluiting van deze krant nog laten weten wat de status is van het Soab-onderzoek naar het Curaçaohuis. De premier maakte kenbaar dat er volgende week naar alle waarschijnlijkheid door de Raad van Ministers hierover een besluit zal worden genomen.

Bron: Amigoe

Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *