Curaçaohuis in matige tot zeer slechte staat

Het kabinet dreigt met een rechtszaak tegen aannemer Giovanni Pablo over de handelwijzes van Marvelyne Wiels. mbt de verbouwing van de ambtswoning naast het Curaçaohuis van de minister.

Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels: ‘Curaçaohuis in matige tot zeer slechte staat’

DEN HAAG/WILLEMSTAD — De gebouwen van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Nederland verkeren op cruciale onderdelen in een matige tot zelfs slechte staat. Dat blijkt uit twee documenten die de Curaçaose Staten gisteren tot hun beschikking kregen bij het debat over de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels en die ook in het bezit zijn van de Amigoe.

Het eerste document is een uitgebreid verslag dat gebaseerd is op eigen waarnemingen van de minister, een onderzoek door een niet met name genoemde aannemer en een externe controle in het kader van de wet Arbeidsomstandigheden (Arbo). Het gaat over de toestand van de ambtswoning van de minister en de gebouwen aan Badhuisweg 173 en 175, respectievelijk het kantoor van de gevolmachtigde minister en het pand voor andere afdelingen en recepties. Het tweede document gaat alleen over het kantoor van de gevolmachtigde minister en is opgesteld door bouwadvies bedrijf Marrel.

In het verslag schrijft minister Wiels dat haar meteen opviel hoe verwaarloosd de gebouwen waren toen ze aantrad als gevolmachtigde minister. “Zowel de ambtswoning als de twee kantoorpanden hadden een verpauperde uitstraling waarbij onderhoud duidelijk zichtbaar achterwege is gebleven”, schrijft ze. Een ingeschakelde aannemer constateerde dat de problemen groot waren en waren aanleiding om de ambtswoning aan de Wagenaarweg tussen september en december 2013 te renoveren. Als voorbeelden noemt Wiels een lekkend dak, kapotte kozijnen en deuren en een schoorsteen die alleen in de woonkamer was dichtgemetseld, zodat deze zich van boven vulde met zand, bladeren, water en ongedierte. De gebouwen aan de Badhuisweg waren er volgens Wiels slechter aan toe. Ze zouden verzakt zijn als gevolg van een slechte fundering, trillingen door langsrijdend verkeer en een gebrek aan onderhoud. Verschillende muren hebben meterslange scheuren.

Verder maakt ze melding van waterschade als gevolg van een overstroming in de kelder en ventilatieproblemen door vastzittende ramen. De ramen vormen ook een probleem voor de veiligheid van het personeel, constateerde een bedrijf dat een controle uitvoerde naar de arbeidsomstandigheden, meldt het verslag. Bij brand kan het personeel niet ontsnappen, omdat ramen zijn dichtgeschroefd en de vluchtladder deels is afgezaagd. Bovendien werkt een deel van de rookmelders niet. Tot slot is in beide panden aan de Badhuisweg asbest aangetroffen, de stof die long- en buikvlieskanker kan veroorzaken, waar bij een eventuele renovatie rekening mee gehouden moet worden. “De ontkenning van de situatie of berustende houding van mijn voorgangers in dezen wekte in principe verbazing bij mij op en schept nu reden tot ernstige zorg.

Er is in alle opzichten sprake van een beklagenswaardige en onveilige situatie. Instortingsgevaar is niet langer denkbeeldig en mensenlevens lopen reëel gevaar”, aldus Wiels in het document van 4 april. Houtrot De bevindingen van de minister worden voor een groot deel bevestigd in het rapport van Marrel Advies van 22 april. Het Haagse adviesbureau voor bouwtechniek gebruikt niet de term instortingsgevaar, maar adviseert wel de nodige reparaties, ook waar de term redelijk wordt gebruikt. Het voegwerk van de gevels, dat redelijk wordt genoemd, moet volledig vernieuwd worden en de ventilatieroosters zijn op sommige plekken verstopt, maar hebben wel een redelijke status. De toestand van andere delen van het gebouw noemt Marrel matig, slecht of zeer slecht. Kozijnen en deuren zijn aangetast door houtrot en moeten worden hersteld of vernieuwd, het dak van leisteen en dakkapellen moeten worden vervangen, plafonds moeten worden gerepareerd wegens scheuren en lekkagevlekken en de keukenblokken op de begane grond, eerste verdieping en zolder moeten helemaal worden vernieuwd.

Marrel constateert dat er ook verschillende scheuren zijn in draagwanden aan de buiten- en binnenzijde van het pand. Op dit punt adviseert het bedrijf om extra onderzoek te doen, aangezien het rapport uitsluitend gebaseerd was op globale indruk. Ook de vloerbedekking zou moeten worden verwijderd voor een grondige inspectie, aldus Marrel. Het bedrijf adviseert verder om de gasinstallatie te laten controleren en een nieuwe schakelkast inclusief aardlekschakelaar te laten installeren.

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *