Morgen behandeling Casperson vs Aqualectra

rechtbank

WILLEMSTAD — De rechtbank gaat morgen verder met de behandeling van de zaak die Anthon Casperson en Billy Pandt tegen Aqualectra ofwel IUH hebben aangespannen.
De oud-directeuren vragen herstel in aantasting van eer en goede naam.

Zo werden ze door onder anderen oud-premier Gerrit Schotte beschuldigd van fraude en seksuele intimidatie.
Volgens de rechter kan het verweer van Aqualectra, dat de negatieve informatie niet van het bedrijf afkomstig was, vooralsnog gelogenstraft worden doordat in perspublicaties de namen van twee leden van de Raad van Commissarissen (RVC) als bron genoemd worden.

De rechtszaak sleept al een jaar voort, met meerdere tussenvonnissen.
De rechter constateerde dat de zaak vanwege het tijdsverloop geen spoedeisende bodemzaak meer is.
Volgens Casperson spreekt het laatste tussenvonnis duidelijke taal.
Hij is dan ook tevreden met het tussenoordeel.

“Je ziet al waar de rechter met zijn eindoordeel naar toe gaat.”

De oud-directeur kan echter slechts gissen naar de reden waarom de rechter voorzichtig te werk gaat en Aqualectra nog een kans geeft om zich te verweren.
Zo is deze zaak een van de meest veelbesproken rechtszaken die te maken hadden met ex-directeuren van overheidsbedrijven of -stichtingen.
Ook is de Aqualectra-zaak een van de meest complexe.

“Het gaat ook om grote bedragen. Uiteindelijk word ik door Aqualectra aansprakelijk gesteld voor 200 miljoen gulden. Dat is niet mis”

, aldus Casperson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *