Aannemers wisselen personeel uit om vertraging op te vangen

spigt_logoWILLEMSTAD — De aannemers die de opdracht van de turn around van de Isla Raffinaderij in de wacht hebben gesleept, hebben niet voldoende mankracht in huis om het werk uit te voeren.
Mike Willem, directeur van de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV), schat dat slechts de helft van de aanvragen voor de tewerkstellingsvergunningen door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) is afgehandeld.

Tot en met eind vorige week leenden de aannemers onderling personeel uit om te voorkomen dat de vertraging niet te hoog oploopt.
De werkzaamheden voor de turn around zijn sinds 2 mei in full swing.

Willem:

“We zijn nu twee weken verder en nog steeds beschikken de aannemers niet over de mankracht die ze nodig hebben.”

In totaal zouden er 400 aanvragen voor werkvergunningen voor buitenlandse arbeiders zijn gedaan.
Het werk is verdeeld onder drie hoofdaannemers:

  1. Dick & Doof (200 aanvragen),
  2. De Ron Machine Shop (150 aanvragen) en
  3. Nederex (50 aanvragen).

“Ik weet niet hoeveel er nog bij het ministerie liggen. De helft is misschien afgehandeld”

, vertelt Willem.

Willem vreest dat de deadline van acht weken niet gehaald zal worden.
Volgens hem is het best mogelijk dat de Isla op een gegeven ogenblik de aannemers zal beboeten voor de vertraging.
De raffinaderij loopt inkomsten mis voor elke dag dat het project langer duurt.

“De aannemers hebben meestal een boeteclausule in hun contract.
Lukt het niet om het project binnen een bepaalde termijn af te ronden, dan kan de raffinaderij een boete in rekening brengen.”

Als het zover komt wordt het een discussie wie de schuldige is, want de ondernemers zijn afhankelijk van de vergunningen, zegt Willem.
De aannemers zullen de boete bij de overheid in rekening brengen.
Dit hebben zowel de AAV als de Isla aan het ministerie van Soaw duidelijk gemaakt.

Economie
De AAV-directeur betreurt de langzame gang van zaken.

“Het kan niet zo zijn dat je als ondernemer op dit eiland geconfronteerd wordt met dit soort onzekerheden.
Economisch gaat het al niet goed op Curaçao.
Het weinige werk dat voorhanden is krijgt vervolgens ook met dit soort vertragende omstandigheden te maken.
Soms heb ik het gevoel dat we op Curaçao niet weten wat we willen”

, aldus Willem.

De AAV heeft het probleem bij minister Sherwin Josepha van Soaw aangekaart.

“De minister zei toentertijd dat het probleem zijn aandacht heeft.
Hij zou ervoor zorgen dat het probleem opgelost wordt.
Ik ging ervan uit dat dit ook het geval zou zijn.
Sindsdien constateer ik slechts dat er geen oplossing is.
De aanvragen worden mondjesmaat afgehandeld, het personeel komt daardoor ook met mondjesmaat binnen”

, aldus Willem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *