29 C
Willemstad
• zondag 4 juni 2023

PBC | Oplossing voor wachtlijst bij CMC

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een...

PBC | ‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT....

PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene...

PBC | Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar...

PBC | Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben...

PBC | Rojer wil in Parijs revanche op Spelen

Persbureau Curacao PARIJS – Jean-Julien Rojer wil zich volgend jaar op de Olympische Spelen revancheren. Twee jaar geleden liepen de Spelen van Tokio op een grote teleurstelling uit,...
- Advertisement -spot_img

Minister Balborda: Project ‘Riolering Binnenstad’ startklaar

HomeMediaMinister Balborda: Project ‘Riolering Binnenstad’ startklaar
Archief foto
Archief foto


WILLEMSTAD — Een grootschalig vernieuwings- en uitbreidingsproject van het bestaande rioleringssysteem in Punda, dat onder de noemer ‘Riolering Binnenstad’ gaat, zal spoedig na afronding van de renovatiewerkzaamheden van de Julianabrug, van start gaan.
Dit laat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke (VVRP), desgevraagd weten.
“Er is bewust gekozen om met dit project te wachten op de afronding van de brugrenovatie en de tussenliggende feestdagen, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken”, aldus minister Balborda.

In reactie op de zorgen van de Statenleden Glenn Sulvaran (onafhankelijk Statenlid) en Melvin ‘Mac’ Cijntje (PS), over een ‘vermenging op grote schaal van rioolwater met zowel de binnenwateren langs de zuid- en noordkust als de zee’ en de waterkwaliteit van deze wateren, geeft minister Balborda de volgende uitleg:

Er zijn op het eiland een aantal gebieden waar zich, na hevige regenval of door uitval van een gemaal – waarvan natuurlijk niet altijd sprake is –, problemen kunnen voordoen en het vervuilde water vervolgens direct de zee in loopt.
Zo gebeurt dat bij Marie Pampoen en Bapor Kibra en langs de zuidkust bij Punda en Pietermaai. Voornamelijk dit gebied zal spoedig worden aangepakt.
Omdat de laatstgenoemde wijk zelfs niet is aangesloten op het stadsrioleringssysteem, zal er binnen dit project voor Pietermaai verandering in worden aangebracht en wordt de wijk aangesloten op de riolering.”

Een beleidsmedewerker van het VVRP-ministerie vult aan:

Overigens is het zo dat het vervuilde water van Pietermaai nu afgevoerd wordt middels een honderden meters lange buis, de zee in. Dus men moet niet denken dat dit in de nabijheid van de kustlijn gebeurt.”

De minister benadrukt dat het project Riolering Binnenstad een van de grootste knelpunten op het eiland, op het vlak van rioleringsafvoer, zal wegnemen.

Omdat het een omvangrijk project betreft, dient dit natuurlijk in samenspraak met de handelaren van de binnenstad te gebeuren, aangezien dat effect kan hebben op hun zakendoen. Vandaar dat hierover uitvoerig gesprekken zijn gevoerd met onder andere Downtown Management Organization (DMO), in samenspraak met de onlangs door het ministerie aangestelde ‘City Supporters’ (die als aanspreekpunt dienen om onregelmatigheden in de binnenstad te identificeren en aan te pakken, waaronder ook het functioneren van water- en rioolleidingen), en is daar overeenstemming over bereikt.”

Zoals eerder gemeld, heeft de minister aangegeven dat het Rifgebied en Otrobanda met twee nieuwe gemalen uitgerust zullen worden, waarvoor de bestelling reeds geplaatst is.
De reden hiervoor was dat twee gemalen stuk waren en de voornoemde gebieden door het niet afdoende afpompen van rioolwater, te kampen hebben met muggenoverlast.
Uit de begrotingen van 2013 en 2014 blijkt dat het eiland twee rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) heeft bij de Seru Loraweg, Klein Kwartier en op Groot Piscadera, Klein Hofje.
De VVRP-beleidsmedewerker licht toe dat de gemalen op het eiland ongeveer 20 jaar oud zijn en dat sommige aan vervanging toe zijn.

Belast

Het Waaigat in de binnenstad heeft soms een grote toevoer aan rioolwater. Minister balborda geeft aan dat met de uitvoer van het rioleringsproject in Punda, ‘Riolering Binnenstad’, een van de grootste knelpunten op het eiland wordt aangepakt.
Het Waaigat in de binnenstad heeft soms een grote toevoer aan rioolwater. Minister balborda geeft aan dat met de uitvoer van het rioleringsproject in Punda, ‘Riolering Binnenstad’, een van de grootste knelpunten op het eiland wordt aangepakt.

Een gebied waar zich rioolwater verzamelt na hevige regenval – door ‘overstort’ – en door een haperende gemaal in de nabijheid van het huizenpark ‘La Privada’, is Bapor Kibra.
Het rioolwater afkomstig uit de wijk Koraal Specht, waar ook de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op aangesloten is, stroomt onder de bovengenoemde omstandigheden, via de rooien naar de kust en de zee in.

Eigenlijk is dit gemaal ook aan vervanging toe. Maar op dit moment wordt er gezocht naar een oplossing voor de onderdimensionering van het rioleringssysteem in dit gebied.
Men heeft in 1996 besloten om de gevangenis op de stadsriolering aan te sluiten, wat achteraf voor een extra belasting heeft gezorgd van het bestaande stelsel.
Er is dus sprake van onderdimensionering.
Dit betreft een acuut probleem waar men nu heel druk mee is, om daar een oplossing voor te vinden.
Hierover moeten zich experts buigen, om daar een structurele oplossing voor te vinden
”, aldus de beleidsmedewerker.

Minister Balborda benadrukt dat om alle knelpunten weg te nemen, een grote investering nodig is.

We proberen dan ook stapsgewijs de verouderde structuur te vernieuwen en te optimaliseren.
Mijn grootste droom voor Curaçao is eigenlijk om voor ieder huishouden de beschikking over twee leidingen te creëren, waaronder dus een aparte leiding voor gezuiverd afvalwater.
Hiermee zou men bijvoorbeeld de tuinen kunnen bewateren en gewassen kunnen verbouwen.
Maar dat is vooralsnog een droom
”, aldus minister Balborda.

Klein Hofje
Zoals de Amigoe reeds heeft bericht, heeft Statenlid Sulvaran het belang van een goed functionerende RWZI-installatie Klein Hofje benadrukt.
De VVRP-beleidsmedewerker bevestigt:

Het klopt dat deze installatie aan vernieuwing toe is. Het project ligt klaar en zal na de aanstelling van een projectleider vervolg krijgen.
Binnen deze installatie wordt rioolwater gezuiverd middels een bacteriologisch proces. Overigens is het zo dat het gezuiverde water van Klein Hofje vervolgens aan alle hotels rond Piscadera geleverd wordt voor de plantenbewatering.
Deze installatie verwerkt zelfs vervuild rioolwater, helemaal uit de wijken Mahuma en Gibraltar.”

Reeds in de Memorie van Toelichting van de begroting van 2013 valt er na te lezen:

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) heeft in het kader van adequate inzameling, transport en zuivering van afvalwater, en het effectief leveren van gezuiverd afvalwater – ‘afvalwater management’ –, de uitvoering van het project ‘Optimalisatie RWZI Klein Hofje’, voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geprojecteerd. Het betreft hierbij een reconstructie van 36 gemalen, 500 kilometer transport/retourleiding en een zuiveringsinstallatie.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties