29 C
Willemstad
• donderdag 20 januari 2022 13:53

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Tekort groter dan prognose

- Advertentie -
Rapportage laat nog geen tekenen van herstel overheidsfinanciën zien

Willemstad – De gewone dienst van de (uitvoering) van de Curaçaose overheidsbegroting voor het dienstjaar 2021 sluit per eind april jongstleden (voorlopig) met een nadelig saldo van 132 miljoen gulden. Dat blijkt uit de meest recente aan de Staten aangeboden Financiële Management Rapportage (FMR).

Het Antilliaans Dagblad leest in de FMR dat in de maand april het tekort op de gewone dienst 70,7 miljoen bedraagt; een groter tekort dan de prognose die nog uitging van een nadelig saldo van 60,4 miljoen in de maand april.

In deze verslagmaand is de tweede prognose (inclusief de eerste suppletoire begroting) opgenomen. Volgens de tweede, bijgestelde prognose sluit de gewone dienst op jaarbasis – dus over alle twaalf maanden van 2021 – voorlopig op een tekort van 721,4 miljoen. ,,De prognose is onderhevig aan nieuwe inzichten welke in de hierop volgende prognose tot uitdrukking zullen worden gebracht”, meldt de rapportage van het ministerie.

Als wordt gekeken naar de stand van de reeds aangegane verplichtingen, in casu nog te materialiseren lasten, dan belopen deze een bedrag van 144,8 miljoen. Hierbij dient volgens Financiën in aanmerking te worden genomen dat in bepaalde gevallen – in het bijzonder voor subsidies en overdrachten – al het volledige jaarbedrag als verplichting in het financieel systeem kan zijn aangemerkt.

- Advertentie -

De FMR heeft als hoofddoelstelling inzicht te verschaffen in de actuele ontwikkelingen van de baten/inkomsten en de lasten/uitgaven ten opzichte van de prognose evenals in die van de (voorlopige) balanspositie van het Land Curaçao in het beschouwde dienstjaar, alsook de uitkomsten van het voorafgaande dienstjaar.
De rapportage legt nog eens uit dat de effecten van de Covid-19-uitbraak ‘een diepgaand effect’ op de economische activiteiten hebben gehad, dat voor Curaçao zichtbaar was/is in veel sectoren en met name binnen het toerisme. ,,Natuurlijk hebben deze effecten implicaties op de inkomsten van de overheid.”

Op de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag is een beroep gedaan en werd om financiële ondersteuning gevraagd, deels in de vorm van een schenking. De RMR heeft op basis van advies van het College financieel toezicht (Cft) besloten om liquiditeitssteun in de vorm van leningen te geven.

Uit de jongste FMR blijkt dat met de beloning van het ambtelijk personeel maandelijks 37,6 miljoen gulden is gemoeid; tot en met april is 141,8 miljoen daadwerkelijk besteed. Aan verbruik van goederen en diensten besteedde de Curaçaose overheid in de eerste vier maanden 38 miljoen. Met afschrijving vaste activa en interest was tot en met april 52,2 miljoen gemoeid; met subsidies en overdrachten 169,2 miljoen; en met sociale zekerheid maar liefst 180,2 miljoen.

Wat betreft het verbruik van goederen en diensten wordt in de FMR apart vermeld dat in april een bedrag van 4,8 miljoen als voorschot aan HNO Transitie en Exploitatie nv (de exploitant van het ziekenhuis Curaçao Medical Center, CMC) is betaald voor het aankopen van zorgmateriaal. Onder disagio/andere rentelasten is tot en met de verslagperiode een bedrag van 0,9 miljoen opgenomen voor de te betalen rente over de aflossingsregeling met het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

Ten aanzien van subsidies stelt Financiën dat in april in het kader van hulp en bijstand in verband met de coronacrisis een bedrag van 17,6 miljoen is uitbetaald aan diverse grote bedrijven voor de inkomstenderving, maatregelen ten behoeve van baanbehoud en tegemoetkoming vaste lasten over het derde en vierde kwartaal 2020.
In diezelfde maand werd, eveneens in het kader van hulp en bijstand in verband met de Covid-19-crisis, een bedrag van 1,6 miljoen uitgekeerd aan noodvoorziening ten behoeve van zzp’ers (zelfstandige ondernemers zonder personeel) en 1,4 miljoen aan noodvoorziening baanverliezers voor inkomstenderving.

Maandelijks gaat een aanzienlijk deel van de landsbegroting op aan sociale zekerheid. Per maand ongeveer 45,5 miljoen. Ruim de helft daarvan betreft de zogeheten ‘Landsbijdrage aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)’ voor de basisverzekering ziektekosten (bvz); dat is aanvullend nodig uit de pot van algemene belastingmiddelen bovenop de reguliere bvz-premie.

Voor APC duurtetoeslag pensioenen trekt de overheid per maand 7,8 miljoen uit. Onderstand en noodvoorzieningen kostten in april 7,3 miljoen. Allemaal uitgaven in verband met de sociale zekerheid.

Belastingen ontoereikend

De overheidsbestedingen moeten gedekt worden door de overheidsinkomsten; primair de belastingen. In april haalde het Land Curaçao alles bij elkaar 95,1 miljoen aan belastingen op. Niet genoeg om de 170,7 miljoen aan uitgaven zelf te kunnen bekostigen. Vandaar het nadelige saldo op de gewone dienst.

De meeste belastingen worden ‘verdiend’ door de bestedingen van de consumenten, namelijk de omzetbelasting (ob), waarmee 31,3 miljoen werd geïncasseerd in april. De loonbelasting was goed voor 30 miljoen. En de winstbelasting voor 17,5 miljoen. Invoerrechten zijn ook een heffing met een relatief grote opbrengst: 8,7 miljoen. Gevolgd door accijns op tabak met 2,8 miljoen.

Het ontvangen bedrag voor bijzondere invoerrechten op benzine inclusief ob tot en met de verslagmaand van 12,4 miljoen is niet als opbrengst verantwoord, aldus Financiën in een toelichting, maar vanwege wijziging in de verwerking van de aangifte hiervan voorlopig op een tussenrekening geparkeerd.

De overige baten van het Land zijn eigenlijk vrij beperkt. De FMR vermeldt een bedrag van 3,5 miljoen in april, waarvan 3 miljoen uit zogeheten ‘license fee’ geïnd door de Centrale Bank CBCS.

Naast de gewone dienst bestaat de landsbegroting ook uit de zogeheten kapitaaldienst; alle mutaties van de vermogensbestanddelen begrepen onder de vaste activa en de vaste financieringsmiddelen worden op de kapitaaldienst tot uitdrukking gebracht, voordat deze mutaties in de bezittingen en het vermogen worden toegevoegd of onttrokken aan de betreffende posten in de balans.

De kapitaaldienst volgens de tweede prognose sluit op jaarbasis (voorlopig) met een voordelig saldo van 721,4 miljoen. De tot en met de verslagperiode (april 2021) aangegane geldleningen ad in totaal 749,5 miljoen betreffen de liquiditeitssteun van Nederland in het kader van hulp en bijstand in verband met de Covid-19-crisis van 667,5 miljoen plus de omzetting van de reeds aangegane en in de maand oktober 2020 vervallen lening van 82 miljoen. De stand van de reeds aangegane verplichtingen in casu nog te materialiseren lasten belopen een bedrag van 7,3 miljoen (aan het einde van de vorige verslagperiode was dat 8,8 miljoen).

De Curaçaose overheid heeft een bedrag van 170 miljoen aan Giro Settlement Holding nv verstrekt in verband met de overname door het Land van de preferente vordering van Centrale Bank CBCS op de Girobank nv. Hiervoor is een even hoge onderhandse lineaire lening aangegaan bij de Nederlandse Staat.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Er is een antwoord goed bij de volgende vraag: Inkomsten lager als uitgaven betekend .. a) inkomsten hoger maken. b) uitgaven lager maken of c) Statenleden in een hogere schaal indelen.

    Het goede antwoord is c)

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NRC | Aangifte van verkrachting tegen Ali B, Borsato beschuldigd van handtastelijkheden bij minderjarigen The Voice of Holland

Bart Hinke, Tan Tunali In de uitzending van BNNVARA-programma BOOS vertellen anonieme vrouwen over traumatische ervaringen met rapper Ali B. Producent John de Mol wist al sinds 2019...

NTR | Vier jaar na Bestuursakkoord Bonaire en Den Haag: ‘weinig vooruitgang, want ambtenaren frustreren elkaar’

Marit Severijnse KRALENDIJK – Vier jaar geleden tekende de bijzondere gemeente Bonaire een Bestuursakkoord met politiek Den Haag. Welzijn en welvaart werd er beloofd. Maar er is weinig...

DH | Update: Kingdom government meeting postponed

THE HAGUE--The Kingdom Council of Ministers meeting originally planned for this Friday, January 21, has been postponed by two weeks or more. No official reason was provided by...

Linda | Balen voor vakantiegangers: Curaçao verlengt coronamaatregelen

Coronavirus | Marloes van Wijnen Aan het genieten van de Caribische zon of vertrek je juist binnenkort naar Curaçao? Dan baal je waarschijnlijk flink van het besluit van...

PZC | Ambachtse verdachte (32) van doodsteken Lorenzo vluchtte naar Curaçao en wacht nu op uitlevering

Folkert Van Der Krol De 32-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Rotterdam-West blijkt vorige week te zijn gevlucht naar Curaçao....

NTR | Opkrabbelende horeca en hotels op Curaçao kampen met groot personeelstekort

Nelly Rosa WILLEMSTAD – Het personeelstekort in de horeca- en hotelsector op Curaçao loopt snel op. Van alle beschikbare vacatures op het eiland, is 80 procent daaraan gerelateerd....
- Advertentie -
- Advertentie -