29 C
Willemstad
• zondag 14 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Vertrouwen in rechtssysteem in gevaar’

HomeLandenArubaAntilliaansDagblad | ‘Vertrouwen in rechtssysteem in gevaar’

Minister en SG’s moeten meer sturende rol op zich nemen

Willemstad – De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) vindt het een ernstige tekortkoming dat de vitale organisaties belast met de handhaving van de rechtsorde kampen met een tekort aan (deskundig) personeel en middelen.

Gedoeld wordt op het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Curaçao (KPC), de Landsrecherche Curaçao (LrC) en het Centraal College voor de Reclassering (CCvR). ,,Dit heeft tot gevolg dat bepaalde zaken niet of niet meer kunnen worden onderzocht, waardoor het vertrouwen in het rechtssysteem wordt aangetast”, aldus de raad in het onlangs aan de Staten aangeboden rapport ‘De Staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’.

Slecht voor het vertrouwen is ook het gebrek aan adequate sturing binnen de justitiële keten. Gedoeld wordt op de aansturing door de minister van Justitie en de secretarissen-generaal (SG’s). Het is volgens de raad de minister van Justitie die voor de integrale aanpak van het justitieel beleid moet zorgdragen en de SG’s voor het integrale beleid tussen ministeries.

En omdat dit mist stelt de raad vast: ,,Het gevolg hiervan is dat belangrijke besluiten niet worden genomen, zoals ten aanzien van het beheer van de justitiële organisaties. Dit geeft aan dat de sturing van de justitiële keten ernstig tekortschiet. Zoals eerder vermeld, tast dit het vertrouwen in het rechtssysteem aan met alle gevolgen van dien.” Ten aanzien van de SG’s vindt de raad het SG-beraad het aangewezen gremium. En het SG-beraad moet zich kunnen baseren op een besluit van de ministerraad.

Nog een voorbeeld van de raad dat het vertrouwen schaadt: ,,De redelijke termijn waarbinnen zaken moeten worden afgehandeld wordt relatief vaak overschreden. Dit kan tot strafvermindering voor veroordeelden leiden. Hierdoor kan een disbalans ontstaan tussen de ernst van het gepleegde delict en de strafoplegging. Dit draagt evenmin bij aan het vertrouwen in het rechtssysteem.”

Waar het gaat om personeel en financiën stelt de RvR vast dat bijvoorbeeld de functie van korpschef vacant was en er geen leden waren voor het Centraal College voor de Reclassering (CCvR). Inmiddels zijn de leden van het CCvR per 15 maart 2022 benoemd. Het OM kan rekenen op ‘slechts negen officieren van justitie’, twee parketsecretarissen zijn niet meer werkzaam binnen de organisatie, ‘maar deze functies kunnen door de personeelsstop niet worden ingevuld’.

Ten aanzien van de LrC stelt de raad vast: ,,Al jaren kunnen bijvoorbeeld bepaalde forensische – en ballistische onderzoeken niet worden uitgevoerd vanwege een tekort aan financiële middelen. De LrC kan niet informatie gestuurd werken, omdat de organisatiestructuur daarvoor ontbreekt. Daarnaast kampt de LrC met een enorm personeelstekort. In plaats van twaalf rechercheurs zijn er thans slechts vier werkzaam.”

Meer samenwerking tussen Landen
Om dit probleem om te lossen is de RvR voorstander van meer samenwerking tussen de Landen in het Koninkrijk. ,,De raad is zich ervan bewust dat de kleinschaligheid van de landen met zich meebrengt dat wellicht onvoldoende mankracht, materieel en financiën beschikbaar zijn voor de taakuitoefening door de justitiële organisaties. De raad is van mening dat de landen elkaar moeten ondersteunen. De raad wijst in dit verband op artikel 36 van het Statuut. De landen moeten de wederzijdse verplichting voor hulp en bijstand waarmaken. Het betreft immers een gemeenschappelijk belang. Alle landen binnen het Koninkrijk zijn gebaat bij adequate handhaving van de rechtsorde en de waarborging van het vertrouwen in het rechtssysteem”, zo wordt aangevoerd.

En verder is de raad ook van mening dat op korte termijn een oplossing moet worden gevonden voor de informatiedeling tussen de Landen binnen het Koninkrijk. Daarvoor moet als het aan de RvR ligt de concept-Landsverordening verwerking politiegegevens op korte termijn worden afgerond.

De raad constateert dat het gehele Koninkrijk de gevolgen ondervindt van het eventuele disfunctioneren van het rechtssysteem in een of meer van de landen binnen het Koninkrijk. ,,De raad is van oordeel dat de landen dit onderwerp in het Justitieel Vierlanden Overleg moeten bespreken en hierover afspraken maken”, zo wordt aanbevolen.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 reacties

 1. Het etablissement is rot.
  Het etablissement is het ook die de macht heeft en veranderingen teweeg kan brengen.
  Het etablissement dankt zijn bestaansrecht aan de misstanden.
  Om verandering, op een democratische wijze, aan te brengen moet je deel uitmaken van het etablissement.
  Een integer persoon wordt geen lid van het etablissement want hij is daar een gevaar voor.
  En daarom zijn het “laagvliegers” die naar voren geschoven worden om “verandering” in te zetten.
  Zo wordt er hard gewerkt aan verbetering zonder dat er verbetering gaat komen en is de heilige status quo niet in gevaar.
  Sommige zeggen dat het aan de mentaliteit ligt en niet aan het systeem die dit zo mogelijk en legaal maakt.

 2. Ook onder Hato gaat er niets veranderen mind my words.
  Reden dat ze allemaal hetzelfde zijn, geen hoogvliegers, anders werd je ook niet voor de partij waarvoor hij ‘zit’ gekozen.
  Niets meer en niets minder.

 3. De minister van justitie heeft oa ook als taken rechtsbestel, kansspelen en de rechterlijke organisatie. Ik ben benieuwd wat mr. Hato, zeer zeker met zijn achtergrond, hieraan gaat doen. Kan mij niet voorstellen dat hij voor zijn aanstelling al niet op de hoogte was en nu iig hoort zijn van wat er allemaal al eeuwen gaande is bij oa het Hof van Justitie met corrupte rechters zoals Kimberly Lasten, Van Gastel en ex rechtsbank president Saleh. Het zal alleen een bewuste keuze van hem zijn om zijn kop in het zand te steken. Hij zit niet zo lang, maar lang genoeg om een (schoonmaak) actie op touw te zetten en daadwerkelijk actie uit te zetten vwb de bezem door de rechterlijke macht daar in Curaçao met de nadruk op macht. Mr. Hato moet zijn prioriteiten herzien en in zijn eigen voortuin beginnen ipv voor de bühne handjes te schudden om zgn te laten zien dat hij dicht bij de bevolking staat. Heeft de bevolking niets aan. Hij moet blijk van urgentie tonen maw daden tonen. Na 12jr zelfstandigheid  binnen het Koninkrijk der Nederlanden gaat het slechter dan ooit met Curaçao. De armer kunnen niet eens armer worden want zij hebben al de crepeer bodem bereikt. En de corrupte rijken worden wel steeds rijker en blijven zichzelf en hun handlangers, over de rug van meningen anderen, en in alle opzichten bevoordelen want trias politica is in Curaçao een vies woord en nvt. Maar geldt niet voor de woorden nepotisme en klassenjustitie. De tentakels van corruptie zijn niet alleen binnen alle gelederen van de verschillende disciplines geïntegreerd maar worden ook vertegenwoordigd. Misschien doordat deze vertegenwoordigers de ethiek cursus nog niet hebben gevolg, maar is er ook geen haast mee want het gaat immers al eeuwen goed, and never change a winning team. Maar wel de mond vol hebben over rechtvaardigheid en zich durven te meten met organisaties die integriteit praktiseert of een poging daartoe doet door mee te willen doen aan de Global Judicial Integrity Network onder toezicht vd VN organisatie UNODC. Curaçao kan niet eens haar eigen broek ophouden en niet in staat te tonen zowel in theorie als in de praktijk iets te hebben bereikt op het gebied van corruptie bestrijding integendeel het breidt zich alsmaar uit en zeer zeker bij het Hof van Justitie ze zijn hier zo moreel bedorven dat zij onder toeziend oog vd Koning durven hun eigen corrupte onrecht uit te spreken en toe te passen. Ik heb krom gelegen toen ik dit begin dit jaar las. Het zal bij een wens blijven want het Hof zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en is op voorhand uitgesloten dat zij door de ballotage commissie komt als dit op een rechtsgeldige manier wordt gespeeld. Het Hof kennende verre van. Verder was het weer business as usual bij dit gerecht, wederom gemeenschapsgeld ingezet voor de installatie van De Kort en op een groteske manier georganiseren en gevierd. Blijk wederom dat zij geen schaamte kennen. Helaas niets nieuws voor deze integere en democratische rechtsstaat die Curaçao heet.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties