Initiatief voor Caribisch parlement

staten-curacao-parlement

Initiatief voor Caribisch parlement

WILLEMSTAD — De Staten van Curaçao hebben een uitnodiging gekregen voor het lidmaatschap van een Caribisch parlement in oprichting. Dit initiatief dat Parlamento Antillano Caribeño, of Caribbean Antillean Parliament (CAP) moet gaan heten, zal in Puerto Rico zetelen.

Conform het voorstel dat naar de Staten is gestuurd, zal ieder eiland één vertegenwoordiger en een plaatsvervangend lid in het parlement moeten krijgen. Het bestuur van het parlement zal in Mayagüez, Puerto Rico zetelen. Het parlement zal drie keer per jaar samenkomen.

De eerste bijeenkomst zal in de laatste week van januari in Mayagüez worden gehouden. Verdere bijeenkomsten staan gepland voor de maanden mei en september. Deze zullen telkens op een ander eiland gehouden worden.

Tijdens de eerste vergadering zullen voorzitter en vicevoorzitter middels een geheime stemming worden gekozen, aldus het voorstel voor de CAP. Hierbij is bepaald dat de voorzitter en vicevoorzitter niet van hetzelfde eiland afkomstig mogen zijn.

Na hun verkiezing zullen deze twee bestuursleden een secretaris-generaal van de CAP aanstellen. Diens voordracht zal vervolgens unaniem door de CAP-leden moeten worden goedgekeurd. De voorzitter en vicevoorzitter worden beiden voor een bestuursperiode van twee jaar gekozen.

CAP heeft als doel om de democratische participatie in de regio te versterken om zo de ontwikkeling van de inwoners van het Caribisch gebied te bevorderen en tevens om zo bij te dragen aan een gemeenschap van de Caribische Antilliaanse eilanden.

Het simuleren van economische groei, handel, toerisme, dialoog en het uitwisselen van de ideeën en ervaringen behoren ook tot de doelstellingen van de CAP.

Besluiten en overeenkomsten van het Caribisch parlement zijn niet bindend voor de overheden van de betrokken leden die in CAP zijn vertegenwoordigd. Maar debatten zullen plaatsvinden, aldus het voorstel, op een manier die in het belang is van de gemeenschappelijke doelen van de organisatie.

Besluiten van CAP zullen unaniem worden genomen, of als dit niet mogelijk is, met tweederde van de aanwezige leden. Totdat de CAP formeel is opgericht zullen de kosten de CAP-leden moeten worden gedragen door de verschillende parlementen.

Het voorstel voor het parlement is afkomstig van de voormalige Puerto Ricaanse Senaatsvoorzitter Antonio Fas Alzamora en de langstzittende senator van het Caribische eiland. In zijn brief aan Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) wijst Alzamora op het feit dat de Caribische landen al eeuwenlang een samenvloeiing vormen van de mensheid.

“Van haar inheemse inwoners tot de kinderen van Afrika, Europa en de rest van het halfrond. Deze ruimte vormt een archipel van culturen, tradities, geschiedenissen en diversiteit van mensen met een samensmelting van omstandigheden die hen bindt.”

Het is in het belang van haar inwoners met gedeelde normen en belangen, dat van de kans gebruik wordt gemaakt om een Caribisch parlement op te richten.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Initiatief voor Caribisch parlement

  1. Leuk zo’n parlement van een eclectische verzameling eilanden zonder enige binding. De Nederlandse Antillen konden het al niet eens worden, dus dit wordt zeker een succes.

  2. Super met al die intelligente Statenleden hier van ons dushi Korsou.
    Misschien kan Schotte voorzitter worden met in zijn kielzog de andere lichten.

    Mwhahahahahahahhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhiaia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *