27 C
Willemstad
• maandag 8 maart 2021 21:24

Democracy now! | Monday, March 8, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 8 maart 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Noodregeling met drie maanden verlengd

Persbureau Curacao De avondklok wordt teruggezet naar 22.00 uur en is van kracht tot 4.30 uur. De maatregel gaat per direct in. De noodregeling is daarnaast verlengd met...

NOS | ‘Diepste recessie ooit’ voor Aruba, IMF adviseert belastinghervormingen

Als gevolg van de coronacrisis is de staatsschuld van Aruba vorig jaar opgelopen tot ruim 2,5 miljard euro. Dat komt overeen met 117 procent van het bruto...

PBC | Moord Godett gevolg van oude familievete

Persbureau Curacao De moord op politicus Almier Godett is het gevolg van een oude vete in de familie Godett. Almier is zondagochtend een uit de hand gelopen ruzie gaan...

PBC | Aantal coronabesmettingen stijgt weer op Curaçao

Persbureau Curacao Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen flink gestegen. 38 mensen werden dit weekend positief getest op 920 uitgevoerde testen. Een testratio van 4,1 procent....
- Advertisement -

Meest gelezen afgelopen maand

Home Bron Amigoe Extern bedrijf instellen voor beboeting illegale bouw

Extern bedrijf instellen voor beboeting illegale bouw

Deze bouwwerken, op de top van de heuvel, zijn illegaal gerealiseerd op overheidsterrein in conserveringsgebied.
Deze bouwwerken in Boca St. Michiel, op de top van de heuvel, zijn illegaal gerealiseerd op overheidsterrein in conserveringsgebied.

WILLEMSTAD — Om het toe-eigenen van overheidsterreinen, illegale bouw op zowel domeingronden als private terreinen, de overtredingen van de bestemmingsvoorschriften zoals die binnen het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) zijn bepaald, stelt VVRP-minister Earl Balborda (PNP) op zoek te zijn naar nieuwe oplossingen voor de ‘aanpak van deze illegale activiteiten’.

“Er wordt nu gekeken naar een optie om een extern bedrijf in te schakelen, waar bijvoorbeeld buitengewone agenten van de politie deel van uitmaken die tot inning van de boetes op dit soort overtredingen kunnen overgaan”, aldus Balborda.

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) licht toe deze mogelijkheid te bestuderen omdat het ambtenarenapparaat – zoals inspecteurs en controleurs – dat handhavend optreedt, de afgelopen jaren steeds meer te maken heeft gekregen ‘met intimidatie en persoonlijke bedreigingen’ bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

“Dit bedrijf zou dan door de uitvoeringsorganisaties Domeinbeheer en Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), gericht kunnen worden aangestuurd. Dit om de probleemgebieden aan te pakken waar overtredingen op grote schaal zijn geconstateerd.

Hierbij wordt gedacht aan een principe waarbij het bedrijf zichzelf als het ware dient te bedruipen door de inning van boetes die conform de bestaande wetgeving op voornoemde illegale activiteiten opgelegd kunnen worden.”

Zoals de Amigoe reeds heeft gemeld, wordt een overtreding van de bestemmingsvoorschriften – bijvoorbeeld illegale ontbossing van een terrein dat als bestemming conserveringsgebied heeft – conform artikel 32 in de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) als een misdrijf aangemerkt. Hierop staat een boete van 5000 gulden en een maximale gevangenisstraf van twee maanden.

Als een schuldige binnen een jaar een soortgelijke overtreding begaat, kunnen de hechtenis en geldboete verdubbelen. Verder wordt gepleit voor een aanpassing van de gehanteerde boetes, doorgaans stammend van het voormalige eilandgebied. Zo wordt gewezen op de lage boete voor illegale bouw die slechts 300 gulden bedraagt.

De minister bevestigt de instelling van een dergelijk extern bedrijf als mogelijke oplossing te overwegen omdat de afgelopen jaren ook de georganiseerde misdaad op grote schaal betrokken is bij dergelijke activiteiten.

Volgens ingewijden is de afgelopen jaren sprake van een toenemende tendens waarbij de criminelen niet zouden schromen om middels intimidatie druk uit te oefenen op de gehele ambtenarenketen om zaken zoals grondtoekenning, legalisering van de illegale bouwwerken te bewerkstelligen.

De illegale activiteiten die doorgaans door Domeinbeheer en ROP geconstateerd worden, hebben betrekking op landaanwinning lang de kustlijn, toe-eigenen van overheidsterrein, ontbossing van conserveringsgebied met als doel het terrein ‘bouwklaar’ te maken, diabaaswinning – waarbij ook heuvels worden afgegraven – voor verdere verkoop van de diabaas, bouw en (kuil) stort.

Bij het laatstgenoemde gegeven wordt melding gemaakt van het inpikken van overheidsterrein om daar op grote schaal afval en bouwpuin, tegen betaling te laten storten.

Dit soort clandestiene stortplaatsen zouden overal op het eiland te vinden zijn. Behalve dat de overheid bij dergelijke praktijken te maken heeft met terreindiefstal waarbij de identiteit van de verantwoordelijken vaak onbekend blijft, is er ook sprake van inkomstenderving door het bijvoorbeeld niet kunnen innen van erfpachtgelden en andere belastinggelden.

De minister meldde eerder al dat de handhaving op naleving van de bestaande regels onder de openbare orde valt. In dit kader verwijst hij tevens naar het ontbreken van adequate wetgeving.

Deze wet, de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (EBOOBG), is bij de start van het nieuwe land Curaçao niet van kracht geworden, waardoor het behelpen is met tijdelijke maatregelen om de openbare orde te kunnen handhaven.

De uitvoeringsorganisaties geven in dit kader als voorbeeld aan, dat toen deze wetgeving nog van kracht was, er ook sancties tegen de aannemers konden worden genomen.

“De aannemer is natuurlijk ook verantwoordelijk om voordat hij een klus aanneemt, zich van tevoren te vergewissen of het terrein in bezit/erfpacht is uitgegeven aan de opdrachtgever.

Vroeger kon men als een aannemer gewaarschuwd was – dus wanneer hij bijvoorbeeld ondanks een waarschuwing en een bouwstop, met medeweten de illegale activiteiten toch zou voortzetten – overgaan tot sancties.

Zo kwam het in het verleden voor dat men overging tot inbeslagname van het groot materieel, zoals een bulldozer of loader. Omdat wetgeving ontbreekt kan ook dit niet meer.”

Minister Balborda geeft aan dat Domeinbeheer de afgelopen periode druk is geweest om ‘de probleemgebieden waar sprake is van op grote schaal onrechtmatig toe-eigenen van overheidsterreinen en illegale bouw daarop, in kaart te brengen en daarvoor bijna een nieuw monitoringsysteem te hebben ontwikkeld.

“Domeinbeheer heeft dan ook bijna een systeem klaar dat met vergelijking van satellietbeelden werkt. Dit systeem zal dan bij mutaties in het landschap een alert uit kunnen geven, waarop ook een koppeling kan worden gemaakt met het databestand van de reeds verstrekte vergunningen. Men kan dan zien of er voor dat gebied vergunningen verstrekt zijn.”

Het uiteindelijke doel van het ministerie is om tot een standaard-draaiboek te komen voor de aanpak van de illegale activiteiten.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Steun Knipselkrant Curacao

Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing.
Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken.

Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!

Geselecteerd bedrag € -

Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.

Zoeken

Recente reacties