Tweede aanscherping exameneis baart zorgen

schoolboeken

Tweede aanscherping exameneis baart zorgen

WILLEMSTAD — De Onderwijsinspectie vermoedt dat de verscherpte eindexameneisen loodzwaar zullen zijn voor de Curaçaose studenten. Dat blijkt uit het rapport naar de Staat van het Onderwijs op Curaçao dat onlangs naar de Staten is gestuurd.

Met name de tweede aanscherping zal vermoedelijk voor problemen zorgen. Deze aanscherping is als volgt: in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag als eindcijfer maar één 5 voorkomen en de andere twee vakken moeten voldoende, dus een 6 of hoger zijn. Deze tweede aanscherping zal volgens de Onderwijsinspectie loodzwaar zijn, vooral voor de Curaçaose havo-leerlingen. Uit de examenresultaten van het schooljaar 2012-2013 blijkt dat de gemiddelden van alle drie de vakken het volgende resultaat zullen geven als het onderwijs niet verbeterd wordt. Eindcijfer voor Engels 6, eindcijfer voor Nederlands 5, eindcijfer voor Wiskunde A 5 en eindcijfer voor Wiskunde B 4. Dat betekent een lager slagingspercentage dan nu als de tweede aanscherping wordt toegepast.

In de praktijk zullen de aangescherpte exameneisen van toepassing zijn op leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst eindexamen havo doen, of in 2016-2017 voor het eerst eindexamen vwo doen. Tot die tijd leggen leerlingen in Caribisch Nederland hun examen af op basis van de Nederlands-Antilliaanse Landsverordening voortgezet onderwijs.

Met de invoering van de aanscherpingen zoals dat voor Nederland geldt kan de erkenning van de Curaçaose diploma’s voor voortgezet onderwijs door Nederlandse instellingen gegarandeerd worden. Echter erkenning van de diploma’s alleen biedt geen enkele garantie voor toegang tot Nederlandse onderwijsinstellingen. De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hebben sinds kort de bevoegdheid om aan de poort te selecteren en hebben dus extra toelatingseisen en/of aanvullende eisen.

De criteria en toelatingsprocedures van hoger onderwijs instellingen in Nederland zijn per instelling verschillend en zijn vaak vrij vaag, subjectief en niet te controleren. Derhalve dient het voor Curaçaoënaars en vooral voor leerlingen en ouders wier kinderen in de toekomst het voornemen hebben om in Nederland te gaan studeren, duidelijk te zijn dat het Curaçaose diploma voor voortgezet onderwijs niet automatisch toegang geeft tot Nederlandse hoger onderwijs instellingen.

De aanscherping van de exameneisen voor het voortgezet onderwijs is een manier om het niveau van het onderwijs omhoog te schroeven.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *