28 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 11:42

PBC | Grapperhaus wil onderzoek naar oververtegenwoordiging migraten in strafrechtketen

Persbureau Curacao Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Nederland gaat onderzoek uitvoeren naar de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond. Die verschilt in de verschillende fases...

PBC | Curaçao krijgt informatiecentrum Europese Unie

Persbureau Curacao Curaçao krijgt een informatiecentrum over de Europese Unie. Een initiatief van de Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische belasting en Europawinkel. De Europese Commissie in...

PBC | Inspectie controleert 21 winkels en restaurants

Persbureau Curacao De Inspectie heeft een groot aantal restaurants een waarschuwing gegeven omdat zij zich niet aan de coronaregels houden. 21 zeken kregen een bezoekje. In de meeste gevallen...

PBC | Politie rolt autobende op

Persbureau Curacao De politie heeft gisteren een autobende opgerold. Dat gebeurde na een inval in een huis aan de Patagoniaweg. Daar werden allerlei auto-onderdelen en gestripte auto’s gevonden...

DolfijnFM | Politie controleert met aspirant agenten

De politie van Curaçao controleert deze dagen met een groot aantal aspirant politieagenten op de weg. Dinsdag en woensdag werden 140 auto’s gecontroleerd. 48 chauffeurs kregen een...

DolfijnFM | Twee patiënten overleden aan Covid

Twee patiënten zijn gisteren in een verzorgingstehuis overleden aan de gevolgen het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan Covid-19 komt daarmee op 113. Slechts...
- Advertisement -spot_img
HomeAuteursIngezondenIngezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel...

Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 2)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wini Raveneau aan het woord.

Waarom het Statuut, de vroegere Nederlandse Antillen en tegenwoordig Aruba, Curaçao, St Maarten en de BES – eilanden, elke vorm van autonomie heeft ontnomen.

In dit tweede deel, zal zo eenvoudig mogelijk worden uitgelegd waarom het Statuut niet voldoet aan het decolonisatieproces, zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties (VN), waardoor onze landen in 2020 in feite nog steeds koloniën zijn van Nederland en het zogenaamde autonomie een farse is.

In Hoofdstuk XI, art. 73 en 74 van het Handvest van de VN, staat heel duidelijk en structureel beschreven, welke stappen moeten worden genomen en tevens de voorwaarden hieraan verbonden, om het dekolonisatieproces te doorlopen met het doel dat elk “niet –zelfbesturend gebied of kolonie ” zijn souvereine staat kan bereiken.
Het Statuut voldoet echter NIET aan de eisen gesteld in art 73 Van het Handvest van de VN.
Het voornaamste bewijs dat het Statuut Curacao en de andere eilanden geen outonomie biedt, is het democratische deficiet door het Statuut geregeld dat elk vorm van autonomie ondermijnt.


Onze realiteit

Elke beslissing die, door onze regeringen of parlementen genomen wordt moet door de Rijks Ministerraad en Staten Generaal van Nederland worden goedgekeurd. Voldoet het niet aan de Nederlandse norm wordt het vernietigd. Dit maakt dus duidelijk dat wij door Nederland bestuurd worden en wij geen zelfbestuur hebben.
Dit druist in, tegen elke principe en de geest van het dekolonisatie-proces en is dus illegaal.

Wanneer we de beide artikelen 73 en 74 van Hoofdstuk Xl van de Handvest van de VN onder de loep nemen, zien we dat er duidelijk gesteld wordt dat HET VOLK van de desbetreffend gebieden over hun staatkundige status geraadpleegd dient te worden en komen we tot de volgende conclusies.

 1. Het volk had in 1954 geen zeggenschap over haar staatkundig structuur. Ze had geen weet van wat er gaande was. Het waren enkele “lokale” onervaren politici die, uiteraard onder invloed van Nederland, beslissingen namen. Met uitzondering van Dr. Da Costa Gomez die een felle strijd voerde tegen het Statuut. In zijn redevoeringen gaf hij duidelijk aan dat het Statuut een halve autonomie bood en dat dat onaanvaardbaar was. (halve autonomie bestaat immers niet)
 2. Het Statuut zou volgens Nederland de desbetreffende gebieden een “volledige autonomie” toekennen. Het feit dat de Nederlandse vertegenwoordiging in de Rijksministerraad van het Koninkrijk naar verhouding veel groter is dan die van de overige landen in het Koninkrijk (16:3), geeft automatisch aan dat er geen sprake kan zijn van een volledige autonomie. Er is juist sprake van een enorm democratisch deficit, waardoor alle beslissingen die door het Parlement van de zogenaamde autonome gebieden genomen werden, te allen tijden door de Rijksministerraad konden worden teruggedraaid of vernietigd.
 3. Alle Nederlandse landsorganen werden Koninkrijksorganen
 *De Nederlandse grondwet werd tevens de grondwet van het Koninkrijk. 
 *De Rijksministerraad was/is ook die van het Koninkrijk. (verh16:3)
 *Raad v State ( verh. 26:3)
 *1e en 2e kamer van het Nederlandse Parlement is tevens 
 Koninkrijksparlement. Het zijn deze organen, die beslissen wat toegestaan 
 wordt in elk afzonderlijk land van het Koninkrijk.
 4. Buitenlandse betrekkingen worden door Nederland bepaald.
  Wanneer we de boven aangehaalde punten beschouwen, er zijn er veel 
 meer, dan kunnen we slechts tot de volgende conclusies komen.
 -Nederland heeft zich nooit gehouden aan de eisen en verplichtingen die 
 artikel 73 en 74 van het Handvest van de VN voorschrijven en dat
 – zolang we de huidige staatkundige structuur aanhouden, met het Statuut 
 als juridische ondergrond, kunnen we ons nooit op enig gebied 
 ontwikkelen of groeien. Noch op economisch gebied, noch op sociaal-, 
 cultureel- en zeker niet op financieel gebied.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat onze eilanden, indien ze inderdaad 
 binnen het Koninkrijk een autonome status willen bereiken, geen andere 
 optie hebben dan het Statuut op te heffen en het decolonisatie proces 
 opnieuw op te starten, maar deze keer aan de hand van de vastgestelde 
 regels en daarbij bijgestaan door de V.N.

Doordat dit onderwerp technisch en droog is, is het begrijpelijk dat de meesten niet op de hoogte zijn van het historisch verloop van onze Staatkundig structuur, en dus ook geen begrip hebben van wat er allemaal mis is gegaan en hoe Nederland moedwillig misbruik heeft gemaakt van onze bestuurlijke onwetendheid om een document zoals het Statuut op te stellen.

Als je geen autonomie hebt kan je die niet dragen ! Zo simpel is het.
Om autonomie te verwerven moeten we terug naar af en de route die voorgeschreven is door de VN, weer oppakken.

Tot slot
Misschien kunnen we nu begrijpen waarom Curacao, Aruba en Sint Maarten juist op momenten waarop de nood het hoogst is, door politiek Nederland in de steek wordt gelaten. (St Maarten 2017 orkaan Irma)

En nu met Covid 19.

Hoe valt het in hemelsnaam te rijmen dat, terwijl de eilanden ertoe worden gedwongen om een LENING, DIE ZIJ AAN NEDERLAND MOETEN TERUGBETALEN en nota bene aangegaan tegen oneigenlijke, nogal vernederende en voor een commerciele lening ongebruikelijke voorwaarden te accepteren, zij tegelijkertijd worden “verboden’ om elders leningen aan te gaan ???

Een dergelijke situatie kan niet anders bestempeld worden dan ”koloniale chantage” van de eerste orde !

Wanneer wij echter het documentaire “Roofstaat” van Ewald Vanvugt lezen, begrijpen we dat dit de wijze is, waarop politiek Nederland altijd met zijn koloniën is omgegaan.

De vraag die nu gesteld kan worden is: Wanneer de eilanden eindelijk de weg naar de “Speciaal Comité voor dekolonisatie” van de Verenigde Naties in gang zetten ?

Wordt vervolgd in deel 3.

Wini Raveneau,
Voormalig parlementslid voor PS,
Curacao

11 reacties

 1. Er zijn enkele namen vergeten dievenbende: schotte pisas mfk 600 mljn verbrast, cooper sluwe deals met gronden verkeersdrempels, niks van gebakken, belastingfraude ook bij rdk. De c monk kdnt flinke sommen geld aan beeldschone byside, brandstichting, zat ongelukken veroorzaken geen autopapieren. Fijne volksverlakkers.

 2. Deze auteur stond bepaald niet vooraan toen de intelligentie werd uitgedeeld. Waarschijnlijk lag hij onder een boom te slapen. Nog zelden zoveel onzin in een verhaal gelezen.

 3. Als we in 1954 onafhankelijk waren geworden dan had Venezuela meteen haar leger gestuurd en de eilanden overgenomen. Wij zouden zijn gedeporteerd naar het amazone gebied.

 4. … “Wat elke Curaçaoënaar moet weten is dat hij wordt opgelicht, belazerd, en bedrogen door zijn eigen bestuurlijke kaste…. en wordt opgezadeld met de schulden en intrestlasten, waar hij zelf niets van ziet, maar wel voor mag bloeden…@Dislect idd!!

  Mè El Hage, Werner Wiels, Don Martina, Maria Liberia Peters, Suzy Camelia Römer ( Hoe gaat het met de aangiftes?) Zus delannooy, Omayra Leeflang, Kènènè Gijsbertha – dochter , de Geus, Gilbert, Alberto UTS duur salaris die in Suriname met bijvrouwen project UTS in suriname aanstuurde, Sheldrey hand onder de kin 60K studiegeld Osepa, Marveline Mugabe Wiels, famia Anthony Godett, David Dick, Wijlen Rufus smeergeldkoning Mc William, Tolinchi Pieters, Wijlen de Mei, Augustin Diaz, wijlen Ronchi Isa, alle broodleverdeals voor instituten als gevangenis, tehuizen ziekenhuis gingen naar Panaderia Isa, Ronchi Isa regelde ook dat continental milling overheidsprotectie kreeg.

  Idem voor ANtillean Soap company, zeep productie , werd ook door een familie geregeld.

  Margit de Freitas, ex van Wiels…die de SSC lichtte voor tonnen, zo niet miljoenen vanwege consultants

  Dan hebben we onze accountants…..en advocaten, Rogier vd Heuvel….Kan er wat van die man…..die zoete broodjes bakt met de o erheid…over Governan e..en doctoren doe de SVB lichten….en beunhaas consultants, die rapporten schrijven gebaseerd op lucht. Een zit er nu in het fiscalaat! Eea met ISLA, RDK, WITGELE KRUIS,en BZV.

  Dan hebben we Chos Romero, die elk jaar braaf zijn dikke bonus incasseerde, maar aan zijn meesnoepende scharrelkippetjes vertelde hoe corrupt het is bij de CBCS/ BNA.

  Wijlen De heer R Piernella en de heer Errol Cova die hun kinderen gratis liet reizen ..op kosten van de ALM , als RvC lid kon dat blijkbaar geregeld worden

  En de heer Mario Evertsz, die die pilotenstudie van zijn zoon van 200K door het land heeft laten betalen. Waarom moet de burger betalen voor de studie van iemand, tenzij iedereen recht heeft op gratis studiegeld van 200K?

  Vergeet niet de vele landsbeursen ( 100% gratis) en ministerposten voor numerus fixus studies die door Ministers werden uitgedeeld aan bevoorrechte kinderen….ik zal nu even discretie in acht nemen.
  We verdiennde CHE ect aan ons zelf….
  Dan hebben we de heer Kleinmoedig van SSNA, ook veroordeeld.
  Mevrouw Marveline die een studievergoeding kreeg van 60K…via M de Freitas….

  Onze eerlijke Gibi Bacilio die ongekroonde tumba winnaar Peter van de Plicht ( si ta hombu bo ta) een één gaf , als jurylid,,…alleen maar omdat Peter een MAKAMBA was hem dus een 1 gaf, waardoor Peter van de plicht geen ( gekroonde) tumba koning werd. Ja we zijn tegen racisme op het eiland, maar niet tegen makamba racisme…of niet Wijlen Wiels?

  Nelson Monte en Tolinchi Pietersz die met het hele departement of dienst, wat maakt het uit, naar Aruba gingen, voor een vergadering, de hele afdeling in een hotelvleugel van Aruba parkeerde vanaf vrijdag, all in etendrinken feesten, met champagne met aanhang en vrienden. ..Afrikaanse toestanden a la Uganda idi amin ( bron: testimonio van een ” bevriende relatie die mee ging via een byside van een ambtenaar, en zich achteraf schaamde dat ze mee was gegaan met deze decadente geld verspilling.)

  Mevrouw De Gouverneur Die ooit als eilandsraads lid parlementariers uit Nederland bedreigde ,Dat soort onvolwassen figuren zitten er in onze jurys, besturen, toezichtsorganen, advocatenkantoren.forten, .etc

  We zijn net een zeer onvolwassen kleuterklas
  En we verdienen de CHE 200%

 5. Wacko Wini was oorverdovend stil toen haar partijgenoten Marvelyne Wiels en Werner Wiels de landskas leegroofden.

  Gisteren nam het viswijf uit Boca Sami, Jacinta Constantia, afscheid van de politiek. Ze heeft een strafblad om de Weg naar Westpunt mee te bedekken maar kon ACHTTIEN jaar minister en parlementslid zijn.

  En dan denkt Wacko Wini dat het corrupte boevennest Curacao, waarin domheid (dj Doran) en criminaliteit (Constantia) de overhand hebben autonoom kan zijn?

  Een eiland waar mafiameid/goldddigger Stella van Rijn, al 10 jaar de Feeks van Forti als Schottes sloerie / Gerrit’s geisha, benoemd wordt tot voorzitster van de commissie INTEGRITEIT?

  Een eiland waar Ralph ‘Putas’ Palm een verzekeringskantoor laat leegroven en Stephen ‘Capone’ Capella zelf een bank leegrooft maar beiden nog vrij rondlopen?

  Wacko Wini is rijp voor de Caprileskliniek.

  De gesloten afdeling wel te verstaan.

 6. Soevereiniteit en autonomie zijn verschillende begrippen en die worden in deze stukken door elkaar gehaald. De soevereiniteit berust bij het Koninkrijk en de mate van autonomie kan verschillen. Het beste kun je dat zien op Sint Maarten waar het hyper gecentraliseerde Frankrijk het noordelijk deel van het eiland regeert en waar op het zuidelijk deel de lokale regering eigen keuzes kan maken zonder dat NL ingrijpt. Heel anders dan in het Franse deel waar de regels voor Mayotte evengoed ingevoerd worden zonder rekening te houden met de bijzondere situatie. Autonomie bestaat dus in gradaties. Is de huidige staatsstructuur gelukkig? Allerminst maar het is zo gegroeid. Een confederatie van de ABC eilanden zou een veel grotere slagkracht hebben dan elk eiland afzonderlijk. Dan moet men met elkaar wel goed afspreken wat men samen wil doen en mag de macht van het getal niet altijd de doorslag geven. Daar zijn de NL Antillen aan kapot gegaan. Dat er voor de bovenwinden veel moeilijker een oplossing bestaat is duidelijk. Ook daar is het eiland denken echter de bron van veel problemen. De voormalige Britse koloniën zijn zelfs niet in staat om één luchtvaartmaatschappij op de been te houden (Liat) omdat iedereen de baas wil spelen en er voordeel uit wil halen. Zoals gezegd voor de ABC eilanden, 3 autonome eilanden in één confederatie zou een stap voorwaarts zijn en dan kan men nog enkele taken uitbesteden aan NL.

 7. Haiti is ook gedecoloniseerd, en souverein!
  And they are doing a great Job being independent,
  of niet mevrouw Raveneau. Het is tevens het armste land van het Westelijk halfrond.

  Ook het ongeletterdste land met een analfabetisme graad van ruim 40%.

  Het is allemaal niet van een leien dakje gegaan voor Haiti., met al die rovers van dictatoriale leiders.

  Eigenlijk is Haiti altijd een politie staat of dictatuur geweest onder haar eigen leiders, net zoals het Curaçao huis dat was onder Marveline Wiels, de Grace Mugabe van Curaçao.

  Of MDPT onder Werner Wiels, die 18 Miljoen er door hheen heeft gejaagd, en ging controle duldde van de controller van RdK, en door Asjes werd beschermd, omdat Asjes graag permier wilde blijven onder PS.

  Maar Haiti was ook ooit de rijkste en welvarendste agrarische koloniale parel van Frankrijk en zelfs de wereld.

  Iets wat de Hatiaanse leiders er nooit van hebben kunnen maken. Het is van het vruchtbaarste produktiefste rijkste land afgezakt naar een kaalgekapt , onproductief, ongeschool arm derde wereldland afgezakt.

  Met een walgelijk rijke mini elite, en een hele arme bevolking.

  Voor die autonomie bedank ik mevrouw Raveneau, want Curaçao is ook al hard die kant op aan het gaan,mede dankzij partido” Pueblo a Soborná nos”, alias PS. Die van 2010 tot 2014 flink geroofd heeft…van de Pueblo die ze zo graag souverein willen hebben.

  PS heeft Geroofd en verspild als Raven en verkwisters.

  Toen was er geld! Wat heeft PS toen gedaan? De naam van PS college omgezet naar KAP college…
  NOu fantastisch hoor..allemaal symbool politiek…

  Noy mevrouw Raveneau, als souvereine staat moet je ook zelfreinigend vermogen hebben., begin uw eigen partij maar aan te spreken en aan te klagen voor corrupti, diefstal SSC, MDPT, Cur Huis, en geroofd geld 2010 2014….masha danki alvast

 8. Volledige autonomie houdt in dat je ook volledig verantwoordelijk bent voor al je inkomsten en uitgaven.
  En laat dat nu net het punt zijn dat we hier niet kunnen dragen. Wellicht heeft haatzaaister Wini de rapporten van de ARC meegekregen. Sinds 2010 is er maar liefst 600 miljoen NAF aan onrechtmatige uitgaven geweest. En dan wil deze muts nog volhouden dat zij het allemaal zelf wel kunnen ?
  Waar is dat geld gebleven ?
  Waarom vond (en vindt) men dat het niet nodig was om zich aan de bestaande regelgeving te houden ? Was dat omdat men onwetend was of was dat omdat toezicht wel zo vervelend was wanneer je dat geld wilde laten verdwijnen.

  Ik zou groot voorstander zijn van controle van de gehele financiële handel en wandel van alle politici, hun familie en vrienden van 2010 – 2020. Dan houden we ook nog even alle contracten tegen het licht en gaan we kijken wie er hoe heeft zitte profiteren.
  Vervolgens halen we al dat geld weer terug en gooien we de schuldigen in de bak. Denk dat het heel stil in de Staten gaat worden, velen zullen achter slot en grendel verdwijnen.

  En dan heb ik het nog niet eens gehad over muts Wini’s geloof. Ik vraag me namelijk ten zeerste af hoe haar gedrag te rijmen is met hetgeen in de bijbel is geschreven ?

 9. Voormalig parlementslid voor PS

  i.a.w. Lid van een criminele organisatie die veel geld heeft geroofd en ook haar eigen leider heeft laten vermoorden.

  Je hoort in Bon Futuro thuis Wini!

 10. Beste Wini,
  Hoe vaak is het voorgenomen dat de Rijksministerraad of de 1e en 2e kamer wetten, regels of wat dan ook hebben teruggedraaid?
  Je vergeet ook dat het Koninkrijk verantwoordelijkheden neemt, over besluiten die op Curaçao hebben worden. Het is dan ook niet vreemd dat Nederland een vinger in de pap houdt.
  Je schrijft dat er onwetende politici en besluit hebben genomen over het Statuut in 1954. Iedereen stond vrij juridisch advies in te winnen. Daarnaast, de politici van tegenwoordig zijn nog steeds onwetend, dus daar is niets aan veranderd. Wil je hiermee zeggen dat de Rijksministerraad de besluiten moet nemen voor de eilanden?
  Wie betaalt op dit moment alle voedselhulp dat op de eilanden verdeeld wordt? Ik ben ervan overtuigd dat de bevolking van de eilanden bij zullen zijn om uit het koninkrijk te stappen, zodat Curaçao geld kan gaan lenen om voedselhulp te kopen, of om haar autonomie uur verkopen aan China.
  Ik waardeer je tijd en moeite om dit te schrijven. Waarom begin je niet aan een petitie om uit het koninkrijk te stappen of een ontwerp Statuut te schrijven hoe jij denkt dat het zou moeten zijn?

 11. Wat een BS verhaal. En het houd dan ook geen steek:
  “Elke beslissing die, door onze regeringen of parlementen genomen wordt moet door de Rijks Ministerraad en Staten Generaal van Nederland worden goedgekeurd. Voldoet het niet aan de Nederlandse norm wordt het vernietigd.”

  Als dat zo is is er geen reden voor een CHE. En zo in de protesten daar tegen dus ook om niet. En gelooft u dit echt? Alles is dus het gevolgfvan de beslissingen van Nederland. Nederland bepaalde alles en faciliteert het leeglopen van de economie in de zakken van onder meer uw partij leden? En ander politie elite, ze bestaan dus niet. Alle overheids nv bestuurders, aangesteld door Nederland hun beloningen geregeld door Nederland?
  Wat wel geregeld wordt door Nederland zijn de voedselpakketten voor de mensen die door de locale politiek “vergeten” zijn. Of komt dat ook door een besluit van Nederland?

  “Hoe valt het in hemelsnaam te rijmen dat, terwijl de eilanden ertoe worden gedwongen om een LENING, DIE ZIJ AAN NEDERLAND MOETEN TERUGBETALEN en nota bene aangegaan tegen oneigenlijke, nogal vernederende en voor een commerciele lening ongebruikelijke voorwaarden te accepteren, zij tegelijkertijd worden “verboden’ om elders leningen aan te gaan ???”

  Dat is te verklaren met de voorwaarden van het betalen, door Nederland van de staatsschuld in 2010. In een poging om te voorkomen dat de bevolking weer opgezadeld zou worden met onmogelijke leningen. Het heeft helaas niet “helemaal” mogen baten.

  Wat elke Curaçaoënaar moet weten hij wordt opgelicht, belazerd, uitgekeken en opgezadeld met de lasten van zijn eigen bestuurlijke kaste. Die hun elitair gedrag verdedigen met het feit dat zij “democratisch” verkozen zijn. Maar in beginsel waren Hitler en Mugabe dat ook

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties