Ingezonden | Sharia

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Nouaf Ajubi aan het woord

In zijn ingezonden stuk van woensdag 25 augustus geeft dhr. Arthur Donker zijn visie over de discussies met betrekking tot rassendiscriminatie in Nederland aan de hand van het wel of niet doorgaan van de jaarlijkse herdenking van de laffe racistische moord op Kerwin Duimeijer in Amsterdam in 1983. In zijn stuk, waarin ik me overigens over het algemeen wel kan vinden, haalt hij ineens uit het niets een uitspraak van Vladimir Poetin aan waarin deze president van Rusland schijnbaar ageert tegen de wens van bepaalde mensen om de sharia (over het algemeen slecht vertaald als islamitische wetgeving) te mogen hanteren (in Rusland?).

Poetin zou gezegd hebben dat mensen in Rusland zich moeten houden aan de Russische wetten en als ze hun eigen wetten willen, dan moeten ze maar naar hun eigen landen teruggaan. Donker is kennelijk voorstander van deze stelling. Overigens, over het algemeen, ik ook.

Maar wat me verbaast, is dat hij uit honderd andere voorbeelden, net dhr. Poetin (en Rusland) gebruikt en net de islam (of moslims) als voorbeeld heeft gebruikt in een ingezonden stuk wat met (rassen-)discriminatie te maken heeft. Op de eerste plaats bestaat de sharia niet! Geen enkel (erkend) land op deze aardbol heeft de sharia als grondwet. Zelfs Iran heeft een grondwet die grotendeels gebaseerd is op de Franse grondwet.

Wat de ene groep moslims verstaat onder sharia, is niet wat de andere groep daaronder verstaat. De inzichten over wat wel en wat niet sharia is, zijn in de loop der eeuwen ook veranderd. Het is niet monolithisch. Dat er enkele (politieke) groepen zijn binnen de 1,6 miljard moslims op deze aardbol, die graag hun wetten willen baseren op <I>hun<I> interpretatie van wat er in de Koran staat, is wel waar.

Maar dat is ook waar voor vele conservatieve christelijke en joodse groeperingen in de VS, Nederland en Israël, die hun wetten baseren op hun interpretatie van wat er in het Oude en Nieuwe Testament staat. Als dhr. Donker of wie dan ook enig idee zou hebben van de manier waarop deze groeperingen zich op deze wetten beroepen en in de praktijk brengen, zou hij zich ook erg kritisch moeten uiten over dezelfde homofobie, vrouwendiscriminatie et cetera, die deze groepen propageren.

Was het niet laatst nog dat een conservatieve joodse Israëliet een onschuldig persoon heeft doodgestoken tijdens een gay-parade in Israël? Op de tweede plaats, wat islam met rassendiscriminatie te maken heeft mag Joost weten. Moslims zijn er in alle kleuren en rassen.

Malcom X bekeerde zich tot de orthodoxe (sunni) islam tijdens zijn bezoek aan de hadj en heeft zijn eerdere rassenhaat (tegen de blanken) afgezworen, toen hij ‘in de blauwe ogen van zijn blanke broeders de gelijkheid van de mens zag’. En zag hoe ‘mensen, mannen en vrouwen van alle rassen, elkaar omarmden en samen de hadj (pelgrimage) beleefden’.

Hij koos bewust voor de orthodoxe islam, juist vanwege de nadruk op gelijkwaardigheid van de mens. Het simpele feit dat de islam de snelst groeiende godsdienst is in Amerika, waarbij de grootste groep bestaat uit autochtone Amerikaanse bekeerlingen, bevestigt dit. (Bron: Islam in America. Auteur: Jonathan Curiel).

Op de derde plaats vraag ik me af of juist Poetin gezien moet worden als de voorvechter van de anti-discriminatiebeweging, of dat zijn uitspraken enige validiteit hebben ten aanzien van zijn moslimbevolking. Dhr. Donker zou moeten weten dat de moslims in Rusland niet uit verre oorden komen, maar van eigen bodem. De oude Sovjet-deelrepublieken bestaan voor 80 procent uit landen met een moslimmeerderheid (voorbeelden: Kazachstan, Oezbekistan, Tsjetsjenië).

Deze oud-Sovjetrepublieken hebben gedurende 90 jaar Russische en communistische ideologieën opgelegd gekregen, in hun eigen land. Daar hebben deze mensen nimmer om gevraagd. Daar hoor je Poetin ook niet over reppen. Als laatste zou ik dhr. Donker nogmaals adviseren om zich eerst goed te verdiepen in de feiten, zodat zijn grieven of mening niet aan validiteit hoeven in te boeten. Ik heb begrepen dat hij in de buurt van de moskee woont. Misschien is het een idee om een bezoekje te brengen aan zijn buren, om zo een realistischer beeld te krijgen van wie zij zijn en waar hun godsdienst werkelijk voor staat.

Salaam aleikum, vrede zij met u.

Nouaf Ajubi,
Curaçao

11 Reacties op “Ingezonden | Sharia

 1. @ Herman,

  Het duiden van een religie, een stelling etc kan nooit kwaad. Het zich toeeigenen van zaken, welke men zogenaamd heeft bewerkstelligd, terwijl dat niet het geval is, blijft een kwalijke zaak.
  Ook is het goedpraten van fouten binnen een religie een zeer kwalijke zaak. De katholieke kerk vond het nodig om het kindermisbruik te bagataliseren, zogenaamde kerken op Curacao en in de VS zijn niets meer en niets minder dan pyramide scams en de Islam noemt zich nogal graag ‘the religion of peace’, terwijl onomstotelijk vaststaat dat het alles behalve ‘vrede’ is. Het is een image dat men zich graag aanmeet, doch dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.
  Dat wil niet zeggen dat er geen goede dichters, bouwkundigen etc met een islamitische achtergrond kunnen zijn. Die beschuldiging van jou gaat veel te ver. Kennelijk sta jij op het standpunt dat kritiek niet is toegestaan. Een open blik houdt in dat je het goede en het slechte moet durven benoemen.
  Het Al Hambra is een prachtig voorbeeld van architectuur, maar om het meteen het mooiste gebouw van Europa te noemen gaat mij iets te ver. Maar het blijft mooi, dat ben ik met je eens.
  Echter, zoals aangegeven dat mooie gebouw verandert niet veel aan de misstanden binnen islam.

 2. zonder wie of wat dan ook te verdedigen of mee eens te zijn; het schijnt dat je wat een godsdienst, in dit geval de islam niets mag zeggen; je bent voor of tegen hen die vaak een enorme onwetendheid en op vooroordelen gebaseerde stupiditeit elkaar naspreken. Ik ben behebt met een interesse naar anderen, kan mij het schelen of het islamiten of anderen zijn. Mij beweegt vooral poëzie o.a. van Jalal ad-Din Mohammed Rumi of mag dat niet omdat deze 13e-eeuwse Perzische dichter een moslim was en die kunnen niet zelfstandig denken toch, komen woorden als algebra en chemie uit het Arabisch? Kan niet, want het islamitische godsbeeld maakt elke vorm van wetenschap onmogelijk. Zijn het Alhambra in Granada, het Alcazar van Sevilla en de Mezquita van Cordoba misschien wel de mooiste middeleeuwse bouwwerken van ons continent? Onmogelijk, want ze vormen niet meer dan een deel van de zorgvuldig geconstrueerde islamitische propagandaleugen over Al-Andaluz. En zo gaan we door. We zullen helaas nooit elkaar begrijpen. Beeldenstorm 1556, vernietiging boeddhistische kunst Tibet rond 2013, Calvinisten die zich te buiten gingen aan kunstvernietiging., enz enz.
  We leren nooit.
  Overigens zomaar even een mening, zonder aan deze discussie mee te doen.

 3. Zeker aan te raden een keer naar de VAE, Oman te gaan.

 4. Maar al met al heb ik geen goed gevoel over dit geloof.
  Als ik zie wat de imbecielen in de diverse Arabische landen uitspoken???
  Daar komt niet veel goeds vandaan…
  hypocriet, achter gesloten deuren mag alles.
  zeker de rijke oliesjeiks feesten er lustig op los.
  Ook in Pakistan en Afghanistan is het geen groot feest met dit geloof als basis.
  in Afrika maken ze elkaar ook af.
  Dus ga me nou niet wijs maken dat het zo een fijn geloof is met veel vrede en geluk.
  maar goed het christendom is ook een achterlijke boel, dus geef mijn portie maar aan fikkie.
  oude mannen in een woestijn bij een kampvuur, die elkaar verhalen vertellen.
  De verhalen werden in een boek gebundeld (Koran Bijbel) en de rest is historie.
  Het feit dat kinderen al op zeer jonge leeftijd gehersenspoeld worden is een schande.
  Gehersenspoelde mensen kunnen niet voor zichzelf denken.
  Dus dit geloof houdt zichzelf in stand, helaas…

 5. Is apart niet waar dat tussen de 9e en 11e eeuw de meeste ontdekkingen door islamitische wetenschappers werden gedaan. Wanneer je bv kijkt naar de namen van hemellichamen dan zul je zien dat bijna 60 % namen hebben met een islamitische achtergrond.
  De achterliggende reden hierbij is dat met name Baghdad in die tijd een belangrijke link tussen Oost en West was. De handelsroutes liepen via Baghdad en het was dus niet voor niets dat wetenschappelijke kennis daar te vinden was.
  En dan ineens, in de 12e eeuw is het allemaal afgelopen. Ten eerste omdat Al Ghazali wetenschap het werk van de duivel vond en ten tweede omdat er zowel vanuit het Oosten als vanuit het Westen krachten ontstonden tegen de islamitische overheersers.
  Frappant is echter dat, waar de wetenschap in het Westen wel weer is opgestaan, de wetenschap onder islam nooit meer is teruggekomen. De reden daarvoor is dat islam (net zoals de katholieke kerk van een paar honderd jaar geleden) wetenschap als een bedreiging ziet voor de islamitische ideologie.
  In de hele geschiedenis van de Nobelprijzen is er maar 1 nobelprijs uitgeloofd aan een islamitische scheikundige. In 1979 kreeg een Pakistaanse wetenschapper de nobelprijs voor natuurkunde, doch in 1974 had de Pakistaanse overheid hem al verstoten als moslim.
  En dat totaal plaatje zegt toch wel veel. Wellicht moeten moslims zich eens af gaan vragen waarom ze het zo slecht doen op het gebied van wetenschap. Van de 1800 islamitische universiteiten is bekend dat de professoren niets tot nauwelijks iets publiceren op het gebied van onderzoek. En dat terwijl dit toch 1 van de meest belangrijke taken van professoren is. Waarom is dat ?
  Maar nog erger, op vrijwel alle islamitische scholen wordt nauwelijks tot geen onderwijs gegeven op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. Het wordt tot het absolute minimum beperkt en veel scholen weigeren zelfs daarin les te geven. In het Westen worden ze er wettelijk toe verplicht, maar in de islamitische landen wordt er geen onderwijs in gegeven.
  Dat zegt toch wel iets denk ik dan maar.

 6. R.A. Potmis, PhD

  @Joep Meloen: Opmerkelijke constatering; “Islam was tot de 12e eeuw een voorloper op het gebied van science”. Dus vanaf het onstaan van de Islam tot aan de 12 eeuw (volgens jou) was het voorloper. Dus in de beginperiode, in de periode dat er nog weinig ‘kruisbestuiving’ had plaatsgevonden. Geeft toch wel te denken of niet? Ook is het zo dat je religie (Islam, enz.) moet weten te onderscheiden van andere menselijke fenomenen zoals filosofie, wetenschap en politiek.

 7. Helaas, je zit er heel ver naast.
  Islam was tot de 12e eeuw een voorloper op het gebied van science. Daarna, a.g.v. vele oorlogen en het decreet van Al -Ghazali (wetenschap en met name wiskunde is het werk van de duivel) was het gedaan met wetenschap en de moslim wereld.
  Sinds die tijd, dus praten we bijna over 1000 jaar, heeft de moslim wereld geen enkele noemenswaardige wetenschappelijke ontdekking meer voortgebracht. Een groot probleem is immers dat islam en wetenschap recht tegenover elkaar staan. Alles wat indruist tegen Mohammed en de leer van Mohammed is verboden. En op deze wijze wordt wetenschap onder islam onderdrukt, ten faveure van een sprookjesboek.
  Dat is de trieste waarheid van wetenschap en islam.
  Bovendien zijn veel van de geclaimde bijdragen van islam (het numerieke stelsel en goniometrie) niet ontdekt door islam. Het numerieke stelsel vindt zijn oorsprong in India en goniometrie komt origineel uit Griekenland. Deze 2 zaken worden echter vaak door islam geclaimd als zijnde een ontdekking van moslims. Niet correct dus.

 8. Meneer Ayubi gaat weer eens op de taqiyya-toer: leugens om bestwil slijten om de Islam te propageren aan ons ongelovigen, “kaffers”, allemaal voorgeschreven in de Koran.
  Saudi-Arabië is een land waar sharia wel de wet uitmaakt; er is een hele lijst waar het voor een deel zo is, waaronder Iran. Wat houdt die mooie en edele sharia dan wel in? O, niets bijzonders hoor. Handjes afkappen van dieven. Overspelige vrouwen stenigen. Homo’s van de toren gooien en als ze dan nog niet dood zijn, alsnog stenigen. Vrouwen besnijden en slaan. Zoek het zelf maar op: http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html
  Alles even barbaars—hoort niet thuis in een beschaafd land. En vertel me niet dat alles, zelfs sharia, z’n goeie kanten heeft. (Als er bijvoorbeeld een hel bestaat, zitten Mohammed en Hitler erin.) Neem het hele zaakje, zoals meneer Donker zegt, mee terug naar de landen waar de wilden de dienst uitmaken.

 9. R.A. Potmis, PhD

  @Pukkie Zoek alle geschiedschrijvers op na, maar het was de Islam die Europa uit de middeleeuwen heeft doen ontwikkelen (Verlichting). Verder is het zo dat vanalles gezegd mag worden maar men moet zich beseffen dat vanuit de Koran er verschillende wetscholen zijn ontstaan (In Christendom zijn er ook verschillende stromingen). Met name de vier Sunni wetscholen zijn binnen bepaalde geografische gebieden verder ontwikkeld. Vandaar de verscheidenheid. De Shia wetschool is voornamelijk in Iran (centraal Azie) genesteld.

 10. Toch even dit; waarom zijn de volken die het Islam verkondigen zo haatdragend? Zij mogen alles zeggen over welk ander geloof, maar zodra je maar ook iets, in hun ogen, verkeerd zeg over bijvoorbeeld Mohamed, dan lig je gelijk tussen 8 planken. Maar aan de andere maakt de Islam Jezus voor alles uit en vernielen alles wat niet met het Islam geloof heeft te maken. Kijk naar Syrië.
  Als laatste, hoe zou men reageren als het westen naar de islamitische landen zouden vluchten, worden zij ook opgevangen of moeten zij eerst tot het Islam bekeren om daarna pas geholpen te worden?

 11. Kortom, wij begrijpen de Islam niet en mogen er dus niets over zeggen.
  Feit is dat er geen enkel Islamitisch land is, wat verder is gekomen dat de middeleeuwen. Vandaar al die vluchtelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *