Ingezonden | Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rogilio Chirino en Andy Hamson aan het woord

Hiermee willen wij graag gebruik maken van uw krant om het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan het volgende te herinneren:

Wij, de bewoners van de Carawaraweg, gedeelte tussen Schubappelweg en Anasaweg, hebben aan het genoemde ministerie een brief gestuurd, waarop wij tot op heden geen antwoord hebben ontvangen!

Wij hebben gestuurd:

Op 11 januari 2016 de eerste brief

Op 29 februari de eerste herinnering

Op 11 april de tweede herinnering.

Onze publieke oproep wordt nu gedaan voor het geval u op het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning mogelijk bent vergeten te antwoorden, de brief verloren is gegaan of per ongeluk is weggegooid.

De inhoud van de betreffende brief is als volgt.

Wij, de bewoners van het genoemde deel van de Carawaraweg, willen het volgende weten:

1. Heeft u een planning om het genoemde stuk Carawaraweg, van 235 meter lang, te asfalteren?

2. Indien u gaat asfalteren, wanneer zal dit gaan gebeuren?

3. Kunt u vóór het asfalteren eerst de bewoners informeren?

4. Indien er geen planning is om de betreffende weg te asfalteren, kunt u ons dan informeren wat daarvan de reden is?

Wij hopen u langs deze weg op de hoogte te hebben gebracht van het feit dat wij u een brief hebben gestuurd.

Namens de bewoners van het genoemde gedeelte Carawaraweg,

Rogilio Chirino en Andy Hamson
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *