Ingezonden: Heeft het wel nut om een crimineel op te sluiten?

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Natasha Donker ” aan het woord…………..

Heeft het wel nut om een crimineel op te sluiten?

Natuurlijk is het belangrijk dat een crimineel gestraft wordt. Ik ben er wel van overtuigd dat tijdens de opsluiting de crimineel geholpen moet worden om daarna “normaal” te kunnen functioneren in de maatschappij. Wanneer iemand een fout begaat en niet geholpen wordt, is de kans groot dat ze weer dezelfde fout maken. Volgens mij hebben veel crimi…nelen geen eigenwaarde. Ze hebben niks om trots op te zijn. Het gevoel dat je iets bereikt hebt en daar voor beloond word. Een misdaad begaan is pure adrenaline, dat duurt maar even. Iets bereiken op eigen kracht geeft veel meer energie. Wanneer je opgesloten word en het wordt je niet verteld wat het misdrijf met een slachtoffer doet, zal je dat ook nooit te weten komen. Blijf je “boos” op iemand zal dat je nooit ergens naar toe brengen. Door je te verplaatsen in andermans belevingswereld wel. Ik zeg altijd, “behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden”. Zolang het drugsprobleem bestaat, het snelle geld verdienen, er niet genoeg werk gelegenheid is en niet genoeg hulp zal het probleem blijven bestaan. Laat ze een werkstraf doen. Ouderen helpen, kinderen opvangen, in het dierenasiel helpen, de dierentuin en noem maar op. Deze instanties zijn vaak afhankelijk van donaties en kunnen geen werknemers betalen. Op deze manier wordt iedereen geholpen. De crimineel wordt met een wereld geconfronteerd die ze niet kennen en de instanties worden geholpen met zgn gratis personeel. Zorg dat de jongen die op het eiland in militaire dienst hebben gezeten deze criminelen begeleiden. Zij weten wat discipline is. Neem van mij aan dat alles beter is dan in een cel zitten, helemaal in “Bon Futuro” . Wie heeft trouwens die naam verzonnen want die gevangenis is alles behalve een goede toekomst. Ik begrijp dat dit geld kost maar als je een aantal criminelen kunt helpen op deze manier, zodat ze wél kunnen functioneren in de maatschappij, dan levert het uiteindelijk geld op.

Natasha Donker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *