Martina: Ontslag RvC CPA kon niet geformaliseerd worden

WILLEMSTAD — Het ontslag van de twee resterende leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Curaçao Ports Authority (CPA) kon gisteren niet zoals gepland geformaliseerd worden. Dit omdat de CPA-directie de commissarissen niet had uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De aanwezigheid van president-commissaris Amparo dos Santos en Cicely van der Dijs (beiden voorgedragen door MFK), was volgens de bepalingen vereist om tot ontslag over te kunnen gaan. Dit laat de minister van Economische Ontwikkeling (EO), Steven Martina (Pais), weten.

“Een AVA kan of door de RvC worden opgeroepen of door de directie.
Aangezien het doel van de bijeenkomst was om tot ontslag van de RvC over te gaan, is de directie gevraagd om de AVA-vergadering bijeen te roepen.
De directeur (Humberto de Castro) heeft gesteld dat hij niet op de hoogte was van de regel, die overigens reeds een jaar van kracht is, dat de stemgerechtigden ofwel de vergadergerechtigden – in dit geval de twee RvC-leden – een uitnodiging dienen te ontvangen”

, aldus minister Martina, die stelt dat de aanname van de aandeelhouder was dat ‘een directeur behoort te weten hoe een AVA op te roepen’.

“Daar mag men van uitgaan.
Uiteindelijk heeft de aandeelhouder (de aanwezige ministers, red.) een duidelijk ‘college’ gehouden, waarbij de directeur duidelijk is gemaakt wat de bepalingen zijn, opdat hij zich in de toekomst niet meer op een dergelijke omissie kan beroepen.
Dus eens en nooit meer.
Uiteindelijk is dit een uitstel van executie, want de volgende AVA zal op 31 mei plaatsvinden”

, aldus minister Martina.

Reactie Rosaria
Pais-leider en Statenlid Alex Rosaria juicht de ingeslagen koers van minister Martina toe:

“Het gaat hier om het vertragen van iets wat uiteindelijk onafwendbaar is.
Het is heel belangrijk dat we aan een nieuwe RvC komen die eindelijk de nodige ontwikkeling van de haven na zal streven, wat de uiteindelijke core-business van het bedrijf is.
Er moet snel wat veranderen binnen CPA.
Men richt zich nu teveel op het helpen van familie en vrienden aan een baan en zaken zoals kaashandel (gedoeld wordt op de neef van Dos Santos, die op de megapier kaashandel bedrijft) waarbij de bedrijfsvoering middels een ‘one man show’ plaatsvindt”

, aldus Rosaria.

Hij benadrukt het belang van een duidelijk havenbeleid dat, zoals eerder door minister Martina aangekondigd, eind mei of medio juni klaar zal zijn.

“Zo zijn er tal van zaken die aan verbetering toe zijn en waar op dit moment mijn zorg naar uitgaat, zoals preventief onderhoud aan de faciliteiten, waaronder ook de kranen vallen, en het monopolie binnen de haven dat doorbroken dient te worden, waardoor er gezonde concurrentie kan ontstaan, wat de prijzen en de dienstverlening ten goede zal komen. Uiteindelijk moet de haven beter draaien”

, aldus Rosaria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *