Ingezonden: definitie van de Parlementaire Democratie

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Hola ” voor ons in de pen…………..

Pais partijleider Alex Rosaria had het gisteren in Den Haag tijdens zijn speech over de viering van 75 jaar parlementaire democratie van Curaçao in 2013.
Zie ook:
http://www.partidopais.com/nl/component/content/article/104-toespraak-alex-d-rosaria-17de-handelsmissie-duurzaam-zaken-doen-tussen-het-caribisch-koninkrijk-en-nederland

Zullen we de definitie van de Parlementaire Democratie er eventjes bijhalen?

Parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementaire systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd (president of monarch) en de regeringsleider, die verantwoordelijkheid aflegt tegenover het parlement.

Voor een goed werkende parlementaire democratie is het van belang dat de burgers grondrechten hebben. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak werden al door Alexis de Tocqueville gezien als middelen om al te grote staatsmacht te voorkomen.”

Vraag is nu of Curaçao anno 2013 wel voldoet aan deze definitie. I
k denk dat Curaçao slecht scoort, het kan veel beter.

Ivar Asjes gedraagt zich niet als een Regeringsleider, die politiek neutraal is.
Hij treedt op als PS-leider en schaart zich vierkant achter een in opspraak geraakte Gevolmachtigde Minister.
Er wordt door hem geen seconde getwijfeld aan haar kunde.
Hij is dus niet neutraal, zoals een goed Regeringsleider behoort, sterker nog, hij komt op voor zijn Gevolmachtigde Minister, terwijl deze aantoonbaar liegt en bedriegt.
Dit is vergelijkbaar met een vader die de wandaden van zijn puberale dochtertje goedpraat, omdat zij nu eenmaal zijn bloedverwant is.
Het zou Asjes sieren indien hij het Parlement serieus neemt, en de chaos binnen zijn partij oplost, met in het vooruitzicht een Openbare Vergadering in het Parlement, waarbij reeds 10 van de 21 Parlementariers hun misprijzen hebben uitgesproken over het wangedrag van de Gevolmachtigde Minister.
In plaats daarvan daagt hij het Parlement uit, omdat hij arrogant genoeg is om te denken dat hij het Parlement in zijn pocket heeft.
Immers, de coalitie, bestaande uit 11 parlementariers, zal de poten onder het Kabinet Asjes niet zomaar wegzagen, de coalitiepartners van het Parlement voelen de intimidatie van Asjes en trilt op haar grondvesten.
Is dit nu dus de praktijk van de Parlementaire Democratie op Curaçao?
Een Minister-President die door intimidatie en bedreigingen uitstraalt dat hij het Parlement in zijn pocket heeft?
Er zou scheiding der machten moeten zijn, waardoor het Parlement de autoriteit geniet die zij verdient, namelijk die van het hoogste bestuurlijke orgaan.
De uitvoerende macht, in dit geval Kabinet Asjes, dankt haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement.
In plaats van het parlement in haar waarde te laten en te eren als hoogste orgaan, straalt Asjes echter minachting uit naar het Parlement toe.
Toen hij Voorzitter was van het Parlement, was dit inderdaad een verzwakt clubje, omdat Asjes alles boycotte wat hem niet zinde.
Het Parlement is na zijn vertrek echter voldoende aangesterkt en zal zeer zeker in staat zijn om de minachting van premier Asjes te weerstaan en af te straffen.
Laten wij hopen dat het Parlement spoedig zal optreden, zodat het toch al wankele imago van de parlementaire democratie van Curaçao niet verder zal worden afgebroken.

Inzender bekend bij redactie

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *