Ingezonden | Beleid van BTPU moet gewijzigd worden

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Timo Brouwer (Greenforce) aan het woord

HET BELEID van BTPU (Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten) omtrent het ontmoedigen van productie van duurzame energie moet worden gewijzigd.

De nieuwe tariefwijziging van Aqualectra en het BTPU, die is ingegaan per 1 januari 2015, was een harde klap in het gezicht voor de zonne-energiemarkt.

Voor 1 januari 2015 konden consumenten nog ‘één op één’ zonne-energie overdag produceren en diezelfde energie tegen een nultarief in de avond weer consumeren. Per 1 januari 2015 veranderde dat aldus en werd het teruglevertarief aan het net +/- 33 cent kWh (kilowatt uur) en in de avond +/- 77 cent kWh. Nu is dat zelfs +/- 25 cent per kWh.

Daarbovenop kwam ook nog de ‘zonne-tax’: een boete voor het produceren van zonne-energie.

Dit betekent dat men per zonnepaneel geld betaalt aan Aqualectra. Totaal onbegrijpelijk en oneerlijk aangezien de zonnepanelen, de omzetter (converter) en de installatie van het zonnepanelensysteem door de consument zelf worden aangeschaft.

Met deze maatregelen ging de ROI (return on investment) van vijf tot zes jaar naar acht tot tien jaar. Huishoudens die een lening afsloten, gebaseerd op een ROI van vijf tot zes jaar, werden opeens geconfronteerd met een veel langere termijn voor ROI, wat nadelig bleek voor veel gezinnen en hun financiën.

Verder is men over het algemeen niet thuis overdag, waardoor een zonnepanelensysteem meer energie produceert dan nodig is voor het huis en bedrijven zijn vaak gesloten in het weekeinde. Deze extra energie wordt teruggeleverd aan het net (van Aqualectra) tegen een verlaagd tarief.

Vervolgens verkoopt Aqualectra deze energie door aan andere consumenten (zonder zonnepanelen) voor het normale tarief.

Dit is alleen een winsituatie voor Aqualectra. Zij krijgen extra energie overdag van alle zonnepaneelsystemen op het eiland die ze dan doorverkopen met een winst van pakweg 50 procent (zonder de kosten van het net mee te rekenen).

Ten slotte wordt de energie die geproduceerd wordt door alle zonnepaneelhouders gebruikt om de falende, vaak ontoereikende en milieuschadelijke systemen van Aqualectra te helpen met het bezorgen van stroom.

Het beleid van BTPU is uiterst oneerlijk ten opzichte van alle zonnepaneelhouders en het valt verreweg niet onder de term ‘duurzaam’. Is BTPU niet een door de overheid aangestuurde instantie die het volk moet dienen?

Green Force benadrukt nogmaals dat ook Curaçao hoort bij de 200 landen die het COP21-verdrag tegen de opwarming van de aarde hebben ondertekend.

Getekend wel of niet in Koninkrijksverband, hebben we de morele plicht om net als de rest van de wereld af te stappen van vervuilende energiecentrales zoals die van Aqualectra, en over te stappen op duurzame energie productie.

Green Force vindt dat het anders kan en dat het beleid aangepast moet worden voor het welzijn van de mens en onze planeet.

Voorstel:

1. Teruggaan naar het één-op-één tarief. Dit betekent dat je bij een levering van een bepaalde hoeveelheid energie, diezelfde hoeveelheid energie mag terugvragen van het net tegen nultarief. Consumeer je meer dan wat je zelf produceert, moet je daarvoor het normale tarief van Aqualectra betalen.

2. De ‘zonne-tax’ afschaffen. De zonnepanelen, de omzetter en de installatie van zonnepanelen worden gefinancierd door de consument zelf en Aqualectra hoort hier niet aan te verdienen. Als zij dat wel willen dan moeten zij innovatief te werk gaan en zelf zonnepaneelinstallaties gaan leveren en installeren.

3. Alle overtollige energie die een zonnepaneelhouder produceert, moet tegen nultarief geleverd worden aan Aqualectra die dat dan kan gebruiken om de tarieven voor de arme mensen te reduceren. Op deze manier helpen de mensen met een zonnepaneelsysteem ook de gezinnen die het niet kunnen betalen om duurzame energie te produceren.

4. Elke nieuwe installatie moet minstens 10 procent meer energie produceren dan wat ze zelf nodig hebben om dit gratis te leveren aan het net. Zo kunnen de kosten van het net worden gedekt en de prijzen worden verlaagd voor de minderbedeelden. Consumeert men meer dan zijn eigen geproduceerde 90 procent, dan betaalt hij het dubbele tarief, dus +/- 140 cent kWh voor die extra geconsumeerde energie.

Green Force daagt BTPU en Aqualectra uit om eerlijk te werk te gaan en mee te werken aan de duurzame ontwikkeling van Curaçao. Nieuwe banen binnen de duurzame energiesector kunnen alleen gecreëerd worden als de omstandigheden zich ervoor toedienen. Deze wereld kan alleen gered worden door een efficiënt en duurzaam beleid, wat nu niet het geval is met de ontmoedigingstactieken van BTPU en consorten.

Het feit dat Curaçao al in de richting gaat van 50 procent duurzame energie vanwege de nieuwe windmoleninstallatie bij Tera Kòrá (nog te bouwen) wil niet zeggen dat men niet het recht heeft om zelfvoorzienend te worden in eigen energiebehoeftes.

Green Force roept de minister op om mandaat te geven in het belang van onze planeet. Ook doet het bedrijf een oproep aan het parlement om eens met een echt duurzame langetermijnvisie te komen voor de energiesector van het eiland.

De gehele wereld is langzaam aan het afstappen van fossiele brandstoffen maar hier op Curaçao willen we blijkbaar de belangen van Aqualectra, Curoil en RdK voortrekken ten koste van het milieu.

TIMO BROUWER

(Green Force)

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *