Amigoe | SVB kan zich niet vinden in kritiek

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank

WILLEMSTAD — De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan zich niet vinden in de klachten over hulpmiddelen die onterecht van patiënten zouden worden afgenomen.

“Op basis van een medische indicatie wordt alles gewoon verstrekt. Conform de wet zijn wij verplicht hieraan te voldoen”, aldus hoofd communicatie Armgard Gibbes.

“Als er iets niet op voorraad is kan het weleens voorkomen dat men moet wachten, maar momenteel zijn er geen wachtlijsten voor hulpmiddelen.” In reactie op een recent verhaal van Caribisch Netwerk over een geamputeerde vrouw die vreest dat haar rolstoel wordt weggehaald, zegt Gibbes dat het haar zeer onwaarschijnlijk lijkt.

“Ik weet niet precies wat er met deze patiënt is gebeurd, maar ze kunnen ons altijd bellen als er iets mis is gegaan. We zijn heel transparant en hebben een actieve klachtenafdeling. Als men het verder niet eens is met een besluit kan er daarnaast altijd bezwaar worden ingediend conform de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar). Dit zal binnen een redelijke termijn worden behandeld.”

Strenge controles

Gibbes verklaart verder dat de SVB geen hulpmiddelen wegneemt aan de hand van bezuinigingen. Wel vinden er strengere controles plaats om zo doelmatig mogelijk te werk te gaan en misbruik te voorkomen. Zoals de organisatie reeds heeft verklaard vallen hulpmiddelen onder de basisverzekering ziektekosten (bvz) en niet onder de algemene bijzondere ziektekosten (avbz), zoals wordt verondersteld. “Verzekerden komen hiervoor in aanmerking na een aanvraag van een medisch specialist en goedkeuring van de SVB. Voor een rolstoel, bed of tillift worden controles door ons en het Wit Gele Kruis verricht, op basis van de bvz.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *