30 C
Willemstad
• woensdag 14 april 2021 16:21

PBC | Nederlands reisadvies blijft voorlopig negatief

Persbureau Curacao DEN HAAG – Tijdens de persconferentie gisteravond in Nederland is er door het kabinet nog geen duidelijkheid gegeven over wanneer er weer gereisd mag worden. Het...

PB | Townhall meeting on volcanoes this Thursday

Residents of Saba are invited to a townhall meeting on Thursday, April 15 to attend a presentation by volcanologist Elske de Zeeuw-Van Dalfsen of the Royal Netherlands...

Democracy now! | Wednesday April 14, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 14 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Namen formateurs bekendgemaakt

Advocaat Chester Peterson is door partij MFK voorgedragen als formateur bij gouverneur Lucille George-Wout. Ook oud-minister en internationaal advocaat Rutsel Martha wordt later voorgedragen als formateur. De...

PB | Nieuwe procureur-generaal maakt kennis met Gouverneur

WILLEMSTAD – Op maandag 12 april heeft de nieuwe procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoHOF | G.R.M.J. veroordeeld tot 30 jaar cel

HOF | G.R.M.J. veroordeeld tot 30 jaar cel

 Met vonnis

Veroordeeld voor Maximus, Passaat en Germanium

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag voormalig minister van Financiën G.R.M.J. veroordeeld tot 30 jaar cel. J. is in de zaak Maximus veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels en in de zaak Passaat voor het plegen van valsheid in geschrifte door een zogeheten “Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub
a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen” te antedateren.

Het Hof heeft J. in de zaak Germanium veroordeeld voor het gebruik maken van valse geschriften, maar vrijgesproken voor het in de hoedanigheid van minister van Financiën verduisteren van subsidiegelden. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf is conform de eis van het openbaar ministerie.

In eerste aanleg was de verdachte nog veroordeeld tot 28 jaar cel voor zijn betrokkenheid in de zaken Maximus en Germanium en was hij vrijgesproken voor de zaak Passaat.

Maximus

In de zaak Maximus wordt J. veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Het Hof heeft geoordeeld dat bewezen kan worden dat J. de opdracht heeft gegeven tot deze moord, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene die de moord organiseerde en dat hij heeft betaald voor de moord.

Passaat

Anders dan het Gerecht in eerste aanleg heeft het Hof geoordeeld dat J. de “Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen” op 11 april 2011 heeft ondertekend en willens en wetens onjuist heeft gedateerd op 7 april 2011.

Daarmee is komen vast te staan dat J. opzettelijk een geschrift valselijk heeft opgemaakt, terwijl dat geschrift bij uitstek bestemd was om tot het bewijs van enig feit te dienen. Daarmee is tevens gegeven dat J., destijds minister van Financiën, als ambtenaar bij het begaan van het strafbare feit gebruik heeft gemaakt van macht, hem door zijn ambt geschonken.

Germanium

Vast staat dat J. zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering door een bedrag van maar liefst NAf 450.000,00 aan subsidiegelden voor privédoeleinden te onttrekken aan hun bestemming.

Het Hof kan echter niet vaststellen dat J. die subsidiegelden in zijn bediening als minister van Financiën onder zich had, dan wel dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van macht en gelegenheid die hem door dat ambt waren geschonken.

Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen het verwijt alleen te plaatsen in het kader van een ambtsmisdrijf en niet ook in de sleutel van de ‘normale’ verduistering. Om die reden heeft het Hof J. van dit aan hem verweten
ambtsmisdrijf vrijgesproken.

In dit onderzoek heeft het Hof wel bewezen verklaard dat J. valse geschriften heeft gebruikt met het oog op het kunnen verduisteren van het bedrag van NAf 450.000,00.

Strafmotivering

Het handelen van J. heeft aan de wieg gestaan van de moordaanslag op Helmin Wiels op 5 mei 2013, aldus het Hof. Enigszins op de achtergrond opererend heeft J. geïnitieerd dat een ander die moord heeft laten plegen. Het staat vast dat het om een liquidatie gaat: een in georganiseerd verband en op bestelling tegen betaling gepleegde moord.

Door zijn handelen heeft J. blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van het slachtoffer. Met zijn handelen heeft J. groot leed aan de nabestaanden van het slachtoffer en aan het land Curaçao toegebracht.

Wat betreft het motief geldt dat weliswaar bij velen de gedachte aan een “politieke moord” heeft postgevat, maar naar het waarom van de moordaanslag heeft het strafrechtelijk onderzoek geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.

J. heeft ervoor gekozen om zijn betrokkenheid bij de moord van Wiels hardnekkig te ontkennen. Gelet op de aard en ernst van dit misdrijf kent het Hof aan het strafdoel van vergelding groot gewicht toe. Het Hof heeft daarbij de door J. vervulde rol – uitlokkend en op de achtergrond opererend – betrokken. Reeds op grond van zijn met betrekking tot dit misdrijf ontkennende proceshouding is het voor het Hof niet mogelijk om inzichten van J. over de ernst van zijn gedragingen bij de vraag naar passende bestraffing te betrekken.

Daarnaast beoogt het Hof met bestraffing van J. eraan bij te dragen dat ook anderen ervan worden weerhouden om dergelijke misdrijven te begaan. De bestraffing geschiedt ook voor de ernstige misdraging van J. als minister van Financiën door een aanschrijving opzettelijk te antedateren en daarnaast valse
geschriften te gebruiken met het oog op het kunnen verduisteren van subsidiegelden.

Het Hof komt tot de conclusie dat het geen ruimte aanwezig acht voor de oplegging van een andere straf aan J. dan de tijdelijke gevangenisstraf van maximale duur, te weten 30 jaren.

Benadeelde partijen

Tot slot heeft het Hof de verdachte veroordeeld tot betaling van een bedrag van NAf 4.815,00 ter zake van materiële schadevergoeding aan de zoon en dochter van het slachtoffer.

De uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl onder nummer
ECLI:NL:OGHACMB:2021:57

Bron: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naschrift KKC

Dit is de directe link naar de uitspraak. Quote uit het vonnis:

Medeplegen of uitlokking

Voor een bewezenverklaring van medeplegen is vereist dat sprake is van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen. Dit is het geval indien de intellectuele en/of materiële bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de beoordeling of daarvan sprake is kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Het Hof is van oordeel dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte geen andere rol heeft gehad dan dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moord, daarvoor geld in het vooruitzicht heeft gesteld en dat hij heeft betaald voor de moord. Niet is gebleken dat de verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de organisatie en/of de feitelijke uitvoering van de moord. De ontmoetingen tussen [medeverdachte 1] en de verdachte zijn van onvoldoende gewicht om te kunnen spreken van een nauwe en bewuste samenwerking. Het Hof komt dan ook tot een vrijspraak van het onder 4 primair ten laste gelegde, te weten het medeplegen van moord, en tot een bewezenverklaring van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde, te weten uitlokking van moord.”

Motief

Een moord is reeds naar zijn aard een buitengewoon ingrijpend misdrijf waardoor de samenleving ernstig wordt geschokt, dat is zonneklaar. Een moord in de vorm van een liquidatie geeft aan die ernst bovendien een weerzinwekkende kleur. Door zijn handelen heeft de verdachte blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van een ander. De ernst van dit feit is ook in hoger beroep geïllustreerd door nabestaanden van [slachtoffer]. Uit door ieder van hen afgelegde verklaringen blijkt van een groot leed, dat ook na aanzienlijk verloop van tijd nog diep wordt gevoeld. Naast dit door de verdachte met zijn handelen aan de naasten van [slachtoffer] toegebrachte leed, heeft de verdachte ook het land Curaçao geschokt. Immers, [slachtoffer] was bij leven een onmiskenbaar populair politicus in een zeer jonge democratie, en de gedachte aan een “politieke moord” heeft bij velen in het land postgevat. Van [slachtoffer] is immers bekend dat hij zijn politieke pijlen nadrukkelijk en onverholen richtte op de bestrijding van corruptie in het land. In zoverre roept die speculatie geen verbazing op. Het in deze zaak gehouden strafrechtelijk onderzoek heeft evenwel over het waarom van de moordaanslag geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2021 05 03 – VONNIS Hoger Beroep George Jamaloodin ECLI NL OGHACMB 2021 57 by Knipselkrant Curacao on Scribd

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties