28 C
Willemstad
• dinsdag 18 mei 2021 20:15

ParadiseFM | 50.000 mensen volledig gevaccineerd

Meer dan 50.000 mensen op Curaçao zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Zij hebben beide coronavaccinaties ontvangen. Ruim 80.500 mensen hebben hun eerste prik ontvangen. Bijna 83.000 mensen hebben...

Democracy now! | Tuesday, May 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Motie Staten vraagt meer versoepelingen, waaronder avondklok naar middernacht

De Curaçaose regering wordt in een motie van het parlement vandaag verzocht de coronamaatregelen verder te versoepelen. En dat op de dag dat premier Rhuggenaath in een...

Nu.cw | 62 Procent inmiddels gevaccineerd, prik nu vanaf 16 jaar

62 Procent van het aantal mensen op Curaçao dat gevaccineerd mag worden heeft inmiddels een eerste prik gehad. Er is dus nog een grote groep, ruim 30...

DolfijnFM | Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet EFO toets hoofdrekenen over doen

WILLEMSTAD – Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet de EFO Hoofdrekentoets overdoen. Afgelopen dinsdag deden ze die toets voor het eerst. Maar door een vergissing van...
- Advertisement -spot_img

Curacao.nu | Prinsjesdag 2020: Nederland maant eilanden over democratie en rechtstaat

HomeLandenArubaCuracao.nu | Prinsjesdag 2020: Nederland maant eilanden over democratie en rechtstaat

Persbureau Curacao

Erwin Arkenbout heeft op Prinsjesdag in ongekende open bewoordingen de eilanden gemaand de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst. “De afgelopen maanden zijn intens geweest”, volgens Arkenbout. “Ze hebben geleid tot discussie over rechten en plichten binnen het Koninkrijk. Kunnen we op elkaar rekenen”, vraagt de Vertegenwoordiger zich af.

Het virus heeft zeer diepe problemen op de eilanden bloot gelegd, vervolgt Arkenbout. “Problemen die reeds jarenlang bestonden, die fundamenteel zijn en met de dag groeien. Een waaier van uitdagingen die nu dwingt, als landen binnen het Koninkrijk, je af te vragen hoe je gezamenlijk weerstand en veerkracht vergroot.”

Volgens de Vertegenwoordiger heeft een groot en groeiend aantal mensen op de eilanden haarscherp door dat juist het samenzijn in het Koninkrijk de weg naar de toekomst mogelijk maakt.

“Wat je echter absoluut niet kunt gebruiken, is dat in deze periode misbruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen, dat onjuiste informatie wordt verspreid en dat tegenstellingen worden aangewakkerd waar die niet zijn. Het allerlaatste wat moet gebeuren, is jezelf en anderen voor de gek houden of voor de bevolking de waarheid achterhouden.”

Arkenbout zegt dat als er onzekerheid bestaat, je vertrouwen moet wekken, niet afbreken. Hij lijkt daarmee zowel bestuurders als vertegenwoordigende politici aan te spreken: “Schrijnend als functionarissen aan wie die burger zijn vertrouwen heeft gegeven, en in wiens belang de overheid en haar instituties moeten handelen, dat vertrouwen beschamen. Ja, de lat ligt hoog voor democratisch gekozen bestuurders, voor volksvertegenwoordigers, voor iedereen met een functie in het algemeen belang.”

Volgens de vertegenwoordiger is het nu tijd voor harde keuzes. “Terug naar het oude, ontkennen wat er nu gebeurt, hulp opeisen en niets daarvoor terug willen doen, is geen optie”, verwijzend naar de onderhandelingen over coronasteun.

Hij zegt dat de afgelopen periode een wake-up call was met een wekker die op maximaal volume afging. “Een periode waarin we elkaar binnen dat Koninkrijk extra nodig hebben, maar ook om een spiegel voor te houden.”

Met verwijzing naar het langzame onderhandelingsproces voor de derde tranche coronasteun zegt Arkenbout: “dat het inmiddels te lang duurt voordat we daarmee kunnen beginner, want bevolkingen, burgers en bedrijven op de eilanden lijden.

Ook de verkiezingen van volgend jaar op Aruba en Curaçao, maar ook in Nederland komen aan bod. Volgens de vertegenwoordiger hebben mensen straks echt iets te kiezen: “Grote vraagstukken hebben zich aangediend. Maar reeds vandaag zijn oplossingen nodig, en daarom zijn keuzes nodig, die waar ook ter wereld, durf, daadkracht en verantwoordelijkheid vergen.” Keuzes die de eilanden moeten maken, maar nog niet gemaakt hebben, valt daaruit af te leiden.

De bestuurders van de eilanden moeten durf hebben om uit te leggen hoe moeilijk de situatie is en welke offers nodig zijn om hier als gemeenschappen weer sterker uit te komen. “Daadkracht om nu te doen wat niet kan wachten en bereidheid tonen om daarvoor dan ook niet weg te lopen, en leiderschap te laten zien.

Arkenbout maakt vervolgens duidelijk dat de eilanden democratie en rechtsstaat moeten voelen en naleven. Door onderling respect en ook respect voor het functioneren van instituties. Hij refereert hier direct aan de situatie op Curaçao.

“Als een parlement niet bijeenkomt en zijn werk niet doet, als een Ombudsman niet wordt gehoord, als de Belastingdienst niet int, als er geen geld is om strafbare feiten te vervolgen, functioneert democratie en rechtsstaat niet.”

En daarin heeft het Koninkrijk een direct belang, volgens Arkenbout. “Het Koninkrijk is er om die democratie en de rechtsstaat te beschermen.”

Het perspectief op de toekomst kan verdwijnen en verloren gaan als niet de juiste knopen worden doorgehakt, zegt de vertegenwoordiger. “Als de bevolking onzeker wordt doordat zij niet de eerlijke informatie krijgt waarop het recht heeft en tegenstellingen worden bedacht die niet bestaan. Binnen het Koninkrijk hebben we de mogelijkheid en plicht elkaar op ieders verantwoordelijkheid aan te spreken. Het wordt een jaar van de waarheid op de Caribische landen.”

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC

Toespraak van Erwin Arkenbout, Vertegenwoordiger van NL op Curacao, Aruba en St. Maarten Prinsjesdag

[De vet gedrukte kopjes worden niet uitgesproken: wellicht aanknopingspunten voor nieuwe takes.]

Vandaag is het Prinsjesdag in Nederland.
Prinsjesdag betekent de bekendmaking van de begroting van de regering van NL voor het komende jaar.
Dag van rituelen en tradities, met koffertjes met miljoenennota’s, koetsen, met Koning en/of Koningin, hoedjes, ze doen dit zo al een jaar of 200 in NL.
Vorige week vond de opening van het Parlementsjaar plaats van Curacao, Aruba en Sint Maarten.
De regering van elk land presenteert dan de begroting voor 2021.
Ook hier ging het anders dan anders wegens COVID 19.
Met beperkt aantal deelnemers.
Maar wel met de jaarlijkse rede van de Gouverneurs als hoofd van hun regering’.
Ook in NL ging het vandaag anders dan anders: geen publiek, de rede werd niet in de Ridderzaal maar op een andere plek in Den Haag gehouden…
…en opzienbarend:
het Koninklijk Paar werd niet gereden in de Glazen Koets, ze zijn met de auto gegaan.
Heel benieuwd of de Koning de auto vanmiddag goed heeft ingeparkeerd.
De Gouden Koets gaat overigens binnenkort naar een mooi museum in Amsterdam.
Ook in NL zijn rituelen en tradities niet meer heilig.

Vooruitblik en achteruit blik

Prinsjesdag is in NL een moment om vooruit te kijken.
Maar de periode die achter ons ligt, is van grote invloed op de toekomst, wereldwijd.
Dus we hebben vandaag van de Koning kunnen horen hoe het land NL zich voorbereidt op een uitdagende toekomst, wel eentje met perspectief.

Afgelopen jaar is heel bijzonder geweest voor alle landen in het Koninkrijk.
Ingrijpend, zorgelijk, tragisch, met onzekerheid over vervolg.
Een wereldwijde crisis die ik in mijn leven nog niet had meegemaakt.
Die de Caribische eilanden meedogenloos hard heeft geraakt.
Die afgelopen maanden zijn intens geweest, en hebben geleid tot discussie over rechten en plichten binnen het Koninkrijk. Kunnen we op elkaar rekenen?
Gevolgen pandemie

Een bijzonder ingrijpende periode brak aan binnen het Koninkrijk vanaf maart.
In NL thans meer dan 6000 doden, een krimp van de economie dit jaar van tegen de 10% (sinds de 2e WO is dat niet meer voor gekomen),
dit najaar meer dan 300.000 extra werklozen verwacht.

Scholieren zonder eindexamenfeest, evenementen en concerten die geen doorgang vinden, werknemers en ambtenaren die al maanden lang vrijwel geen collega’s meer zien, dreigende isolatie van oudere generaties, zieken, behoeftigen, etc.

Nog diepere problemen op (in?) de drie landen:
gelukkig relatief minder doden, maar Aruba en St. Maarten met ongehoord hoge aantallen besmettingen, op alle eilanden maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken, economische krimp van vele tientallen procenten, tienduizenden voedselpakketten die worden uitgedeeld, toename huiselijk geweld en nu ook meer woninginbraken en atrako’s. Op Curacao zijn we op dit moment bezorgd over de eerste golf.
Onzekerheid voor veel mensen heel groot geworden. Mensen doen wat ze kunnen en rekenen meer dan ooit op hun regeringen en hun volksvertegenwoordigers om te doen wat in het algemeen belang.
Dit bovenstaand blokje graag bespreken.

Persoonlijke ervaring

Twee jaar in functie als Vertegenwoordiger en twee jaar woonachtig op Curacao.
Wat een tijd! Heb veel geleerd, eigenlijk nog elke dag.
Dat gebeurde ook altijd op Aruba en St. Maarten als ik daar afgelopen jaren verbleef
(wat nu sinds een half jaar niet meer mogelijk is).

Ook op die zustereilanden voelde ik mij thuis en welkom.

Ik mis het contact met de collega’s van de andere vestigingen van de Vertegenwoordiging en de contacten die we daar hebben.

Maar ondanks die beperkte reismogelijkheid heb ik ook afgelopen maanden weer veel bijgeleerd.

 • Ik leerde hoe stil het kan zijn op Curacao.
  Tijdens de lockdown in maart en april, in bijv. De wijke Punda en Otrabanda.
  Er lagen geen cruiseboten met passagiers, er waren geen inwoners en toeristen meer die een terrasje pakten, en de prachtige historie van die wijken leek te zijn uitgedoofd.

- Ik leerde toen ik onlangs werd rondgeleid over het gigantische maar vrijwel uitgestorven terrein van de raffinaderij en mij nog meer dan voorheen besefte het belang van dit bedrijf voor de geschiedenis van Curacao.
  Dat die tijd echter achter ons ligt.
  Het tijdperk van fossiele brandstoffen gaat hoe dan ook aflopen, maar gelukkig zijn er alternatieven die de komende generaties perspectief bieden.
  Dus daar op dat terrein ligt ook een nieuwe toekomst, met ander industrieën, die zich aandienen, en ruimte om fraai te wonen.

- Ik leerde toen ik op een avond een paar weken geleden een zeer emotionele discussie bijwoonde over de staat van het onderwijs op Curacao:
  hoe bezorgd ouders zijn, maar ook de kramp en weerstand bij sommigen om te aanvaarden dat nu veranderingen en verbeteringen keihard nodig zijn.

Waarschijnlijk heeft iedereen op Curacao, Aruba en St. Maarten de afgelopen maanden ook vaak stilgestaan bij de toekomst:
  of ze morgen nog een baan of te eten zouden hebben,
  de toekomst van hun kinderen, en die van hun eilanden.

Ik leerde dat er grote behoefte is is aan perspectief.

Perspectief

Waar precies is het einde van de tunnel?

Wanneer gaan we weer licht zien?
  Wanneer komt een veilig vaccin beschikbaar en wie krijgt het tot zijn en haar beschikking? Lopen we nog lang rond met mondkapjes, hoe vaak moeten we worden getest?

In veel delen van de wereld is de tunnel nog heel donker.
  Ook op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is de situatie nog uiterste riskant en onzeker.


We moeten allemaal leren van deze periode. Want dit virus heeft ook zeer diepe problemen op de eilanden bloot gelegd.
  Problemen die reeds jarenlang bestonden, die fundamenteel zijn en met de dag groeien. En daarnaast nog de impact van Venezuela, van klimaatverandering en orkanen, van migratie.

Een waaier van uitdagingen die nu dwingt, als landen binnen het Koninkrijk, je af te vragen hoe je gezamenlijk weerstand en veerkracht vergroot.
Hoe creëren we, met de kleine gemeenschappen op de eilanden, buffers en reserves,
hoe worden we wendbaar, veerkrachtig en gezond, in alle opzichten,
hoe bied je de jeugd, hoe bied je hele samenleving perspectief?
Een groot en groeiend aantal mensen op de eilanden heeft haarscherp door dat juist het samenzijn in het Koninkrijk de weg naar dat 2.0 mogelijk maakt.
[citeren uit Troonrede] Dit tekstje komt dinsdag!!

Gelukkig zien we in deze moeilijke tijden mensen, bedrijven, stichtingen opveren.
We zien vrijwilligers aan de slag, belangeloos, voor anderen in de weer.
We zien nieuwe bedrijven opkomen, omdat de wereld er anders uit ziet, nieuwe behoeften en nieuwe markten ontstaan.
We hebben geleerd thuis te werken en te studeren: niet altijd makkelijk, maar reeds in dat opzicht is verandering onomkeerbaar.

We zien echter inwoners van de eilanden die grote moeite hebben met de omslag, en alles bij het oude willen houden.
Sommigen zijn bang.
Anderen hebben behoefte aan hulp en steun om zich aan te passen.

Wat je echter absoluut niet kunt gebruiken, is dat in deze periode misbruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen,
dat onjuiste informatie wordt verspreid en dat tegenstellingen worden aangewakkerd waar die niet zijn.
Het allerlaatste wat moet gebeuren, is jezelf en anderen voor de gek houden of voor de bevolking de waarheid achterhouden.

Als onzekerheid bestaat, moet je vertrouwen wekken, niet afbreken.

Schrijnend als functionarissen aan wie die burger zijn vertrouwen heeft gegeven, en in wiens belang de overheid en haar instituties moeten handelen, dat vertrouwen beschamen.
Ja, de lat ligt hoog voor democratisch gekozen bestuurders, voor volksvertegenwoordigers, voor iedereen met een functie in het algemeen belang.

Voor elkaar zorgen: solidariteit

In tijden van deze zorgen (toegevoegd ‘zijn we dus’) dus extra op elkaar aangewezen.
Jong of oud, welvarend of minder bedeeld, noord of zuid, van wijk tot wijk.
Dat heet solidariteit: wie meer heeft, wordt gevraagd dat te delen.
Een streven waartoe het Statuut, onze Koninkrijksgrondwet, oproept.
Doorhakken knopen

Maar het is ook een tijd van harde keuzes.
Terug naar het oude, ontkennen wat er nu gebeurt, hulp opeisen en niets daarvoor terug willen doen, is geen optie.
Dit was en wake up call met een wekker die op maximaal volume afging.
Een tijd waarin we elkaar binnen dat Koninkrijk extra nodig hebben,
ook om een spiegel voor te houden.
Wie denkt dat de oude wereld ook de wereld van morgen is, vergist zich.
Dat geldt voor het kleine NL in het grote Europa.
Het geldt ook voor een eiland met een heerlijk tropisch klimaat omringd door een grote blauwe zee.
Ook zo’n eiland moet nu snel aan de slag om 2.0 te worden.
Het duurt inmiddels te lang voordat we daarmee kunnen beginner, want bevolkingen, burgers en bedrijven op de eilanden lijden.

Zowel in NL, Aruba als Curacao zijn er volgend jaar verkiezingen.
Verkiezingen zijn essentieel voor een democratie.
Mensen hebben straks echt iets te kiezen, grote vraagstukken hebben zich aangediend. Maar reeds vandaag zijn oplossingen nodig, en daarom zijn keuzes nodig.
Die vergen, waar ook ter wereld, durf, daadkracht en verantwoordelijkheid.

Durf om uit te leggen hoe moeilijk de situatie is en welke offers nodig zijn om hier als gemeenschappen weer sterker uit te komen.

Daadkracht om nu te doen wat niet kan wachten.

En bereidheid daarvoor dan ook niet weg te lopen, en leiderschap te tonen.
Ben ervan overtuigd dat wie dat doet, wordt vertrouwd en gerespecteerd.


Rechtsstaat

Prinsjesdag is een feestje van de democratie.
Het is een feest om in een democratie en een rechtsstaat te wonen.
Een land waar regels gelden die worden nageleefd.
De Nederlandse regering legt vandaag uit wat ze met het geld van de belastingbetaler wil doen.
Democratie en rechtsstaat zijn meer dan woorden in een wet.
Democratie en rechtsstaat moeten ook gevoeld en nageleefd worden: door onderling respect en ook respect voor het functioneren van instituties.

Als een parlement niet bijeenkomt en zijn werk niet doet,
als een Ombudsman niet wordt gehoord,
als de Belastingdienst niet int,
als er geen geld is om strafbare feiten te vervolgen, functioneert democratie en rechtsstaat niet.

Als de cijfers die op Prinsjesdag worden gepresenteerd niet kloppen,
als de regeringen niet uitleggen hoe ze hun plannen gaan betalen,
dan gelooft de burger, waarvoor die democratie bestaat, straks die overheid niet meer,
en ook dan verliezen we het vertrouwen in elkaar.
Het Koninkrijk is er om die democratie en de rechtsstaat te beschermen.

Perspectief

Curacao, Aruba en SXM zijn landen met perspectief.
Dat komt door de mensen die er wonen, de ligging op de aardbol maar ook door de band met het Koninkrijk.
Het zijn landen die rijk kunnen zijn en waarvan de inwoners in welvaart en vrijheid kunnen leven.
Waarin de prinsjes en prinsesjes van Aruba, Curacao en St. Maarten kans hebben op een mooie toekomst.
Maar dat perspectief kan verdwijnen en verloren gaan als niet de juiste knopen worden doorgehakt,
als de bevolking onzeker wordt doordat zij niet de eerlijke informatie krijgt waarop het recht heeft en tegenstellingen worden bedacht die niet bestaan.

Binnen het Koninkrijk hebben we de mogelijkheid en plicht elkaar op ieders verantwoordelijkheid aan te spreken.
NL heeft dat gedaan en blijft dat doen. In de overtuiging dat daardoor de landen kans maken om 2.0 te worden.
Dit leidt soms tot lastige, pijnlijke maatregelen die niet al morgen of volgende week tot concrete oplossingen voor iedereen leiden.
Het Koninkrijk helpt om de landen op termijn sterker en beter te maken.
Als we dat met zijn allen maar willen. NL wil wel.

Prinsjesdag in NL is voorbij, het nieuwe parlementaire jaar is begonnen. Het wordt een jaar van de waarheid op de Caribische landen.

12 reacties

 1. En dit hele stuk is met de zegen van Rutte gepubliceerd en uitgesproken oftewel Rutte (en de Nederlandse regering) geven op zeer duidelijke wijze aan dat ze het gedonder op de eilanden helemaal zat zijn.
  Dit soort taal gebruiken in diplomatie betekent zoveel als iemand helemaal de huid volschelden.

  Maar ja, onze kneuzenclub met Ruggenaath voorop (ik spreek bewust niet over ‘leiderschap van Ruggenaath) zal wel weer kwaad worden en schreeuwen dat de vertegenwoordiger zijn boekje te buiten is gegaan.

  Het wordt tijd dat het volk al deze mislukkelingen laat weten hoe we er echt over denken. Van autonomie op een door en door corrupt eiland kun je niet eten. Van hulp en expertise bij de hervormingen uiteindelijk wel.
  Wat is er nu zo moeilijk aan deze keuze ?

 2. ….”Na deze boodschap zijn er velen, die heel blij zijn, dat ze hun zakken flink gevuld hebben vanaf 2010 , “….

  @Kaat, heel makkelijk vast te stellen: Iedereen die zich direct of inditect fel heeft uitgedproken tegen interventie van CHE, via media, ingezonden stukken….allemaal spreekbuizen van de politieke elite die direct of indirect baat hebben bij de status quo

 3. @Kaat, Je moet het als een compliment opvatten als “men” je tot persona non grata bestempelt, of van het eiland afwenst, omdat je te “kritisch” bent. Allemaal tekens dat je de gevestigde rover en destructieve orde in de weg zit.

  We hebben het ook meegemaakt in de buurt, waar iemand zich uitsprak over vuil van de buren die dat gewoon bouwpuin over de muur kwakte, / En toen iemand daar wat van zij, kwam er een lawine van verwensen, dat he kon vertrekken , en dat hier alles anders gaat etc….

  Men kan echt niet tegen terecht en feitelijk kritiek, en wordt me een porsie onsportief en onredelijk.
  Echt een vorm van simplistische eilandelijke langtenigheid met de redeneringsratio van een hagedishi

 4. Heer Arkenbout, duidelijk.
  De vraag “kinnen we op elkaar rekenen. Regering en parlement: beantwoord deze vraag eerst maar op ons eiland zelf en maak een keuze hoe je verder wilt.
  de opties zijn:
  1: niets doen over 2 maanden alles over.
  2: CHE omarmen geen rente en bij goed gedrag wellicht geen aflossing ???
  3: extern geld lenen. mocht er al een partij zijn die zonder garanties dit wil doen realiseer je dan wel dat de financiële gevolgen op het bord van de bevolking komt.
  Veel meer smaken zijn er niet lijkt me.

  Dames en heren, denk nu voor 1 keer aan wat het beste is voor het land en de bevolking en vergeet je eigen aspiraties. Het zal jullie sieren en ga daarna maar eens nadenken of we in het Koninkrijk op elkaar kunnen rekenen.
  Qua humanitaire hulp zit het in ieder geval wel goed. Ik moet er niet aan denken dat dat niet zo was. Op ons eiland waren meer mensen verhongerd dat een eventuele invasie van corona aan doden zal eisen.

 5. Na deze boodschap zijn er velen, die heel blij zijn, dat ze hun zakken flink gevuld hebben vanaf 2010 , weliswaar door corruptie , diefstal . Zoals cooper die zich druk maakt om g schotte uit het gevang, waar hijzelf had moeten zitten te halen. Kan je precies de dievenbende traceren. Jacob Gelt Decker de schenker moest weg. Tig namen moeten volgen.

 6. …..”“Schrijnend als functionarissen aan wie die burger zijn vertrouwen heeft gegeven, en in wiens belang de overheid en haar instituties moeten handelen, dat vertrouwen beschamen”……

  Dat gaat al jaren zo, dat beschamen van vertrouwen.
  En het gebeurt nog steeds.
  Het feit dat een Minister zich niet diep schaamt om zo flagrant en openlijk aan vrienden en familienepotisme te doen, door als eerste daadje dochter aan te stellen in de hoogst mogelijke schaal.

  Ja ik heb het o.a. over jou Gijsbertha!!
  Je hebt voorheen ook al de Geus met een miljoenensalaris gefaciliteerd, en daarna ging je zelf in de RvC plaatsnemen, als voorzitter? Van de UTS, die nu verkwanseld is.

  Geen fatsoen, geen respect, geen achting voor de bevolking, maar troost je met jou bijna elke politicus , gezagdrager, en consultant..

  Elk advocatenkantoor zo een beetje, ook die waar onze eerste gevolmachtigd minister Sheldrey Osepa partner van is/was?, Sheldrey Osepa, die het volk lichtte voor 60.0000 €/ Naf wat maakt het nog uit, hij kreeg zijn studiekosten kwijtgescholden door smerige polistiekemmerds!

  Ja weinig respect, fatsoen en goede smaak te bespeuren. Pakken wat je pakken kan, het geld komt toch van de whitey / mayonaise mensrn, zo noemde je hen toch? Over racisme gesproken? En dan is het niet erg, dan is het rechtvaardig, toch Osepa?

  Maar steek het geld van de whitey dan niet alleen in je eigen zak, verdeel het dan als een Robin Hood onder de bevolking…maar dat deed je niet !!

  Oplichters !! Stuk voor stuk, zwart, wit en groen!

  Mayonaisemensen, google dat woord op facebook en zie je bij welke racisten je terechtkomt!

 7. Eindelijk iemand met gezag die hardop durft te zeggen wat op dit forum al heel lang geschreeuwd wordt. De elite zal wel op de achterste benen staan.
  Dit forum is niet belangrijk maar de uitspraken van Arkenbout die zijn toch minder gemakkelijk te negeren.
  En nu maar hopen dat de elite eindelijk de juiste beslissingen gaat nemen

 8. Heel veel respect voor deze man. Je moet het maar durven. Voor mij heeft hij 200% gelijk. Het gedraai al meer dan 2 maanden lang ten koste van de bevolking, het is ongehoord.
  Ben benieuwd hoe de ondertekenaars van de verschillende brieven aan de Nederlandse regering inmiddels over deze regering denken en wellicht spijt hebben dat ze die handtekening ooit hebben gezet. De ware aard van deze ‘nette’ regering komt nu wel heel duidelijk boven: ‘family and friends’ are all that matters.

 9. De bestuurders van de eilanden moeten durf hebben om uit te leggen hoe moeilijk de situatie is en welke offers nodig zijn om hier als gemeenschappen weer sterker uit te komen.

  De Bestuurders dienen eerst toe te geven dat dit hun eigen schuld is en zullen daarom zelf de eerste offers dienen te maken

 10. Zonder Nederland zou dit eiland geen rechtsstaat zijn, nod Democratie, maar zou het recht van de sterkste en machtigste gelden.
  We weten allemaal wie dat zouden zijn, en hoe ze met de burgers om zouden gaan die tegen hun gezag in zouden gaan.

  6 foot under…..

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties