Curaçao krijgt meer tijd voor bestrijding illegale visserij

Curaçao krijgt meer tijd voor bestrijding illegale visserij

WILLEMSTAD — Nadat de Europese Commissie (EC) de landen Curaçao, Ghana en Korea in november vorig jaar had gewaarschuwd dat zij onvoldoende aan de bestrijding van illegale visserij doen, is nu bekendgemaakt dat deze landen nog zes maanden extra de tijd krijgen om aan een verbetering van de bestaande situatie te werken. De EC stelt na deze periode de voortgang te zullen evalueren.

De waarschuwing vloeide voort uit ‘een aantal geconstateerde problemen in de drie landen’, die betrekking hadden tot de legislatieve opzet. Zo zou het aan wetgeving schorten, die efficiënte controles en sancties ter ontmoediging van illegale visserij dient.

De waarschuwing die werd uitgegeven, omvatte nog geen directe handelsmaatregelen maar bevatte wel een voorstel voor een actieplan dat ‘op maat’ voor de landen werd samengesteld om binnen zes maanden tot een verbetering van de heersende situatie te komen.

Ook stelde de EC dat als zij hier geen uitvoering aan geven, ‘een verbod op alle visimport uit deze landen overwogen zou worden’. Een soortgelijke maatregel werd eerder dit jaar voor Guinea, Belize en Cambodja genomen.

De perceptie heerst dat Curaçao, Ghana en Korea een ‘geloofwaardige vooruitgang hebben geboekt ten aanzien van hun verplichtingen als vlag-, kust- en havenstaat waarbij een update van de bestaande wetgeving nagestreefd wordt om de bestrijding van illegale visserij te incorporeren’.

Er is hierbij ook naar de verbetering van de bestaande monitoringsystemen gekeken. Dit ter naleving van de internationale regel- en wetgeving van regionale visserijmanagementorganisaties.

“Duidelijk is dat het instellen van nieuwe regels en de implementatie daarvan, tijd vergt. Deze tijdverlenging is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de EU en de landen.

Sinds de waarschuwing is er assistentie geboden, overleg gevoerd en is er uitvoerige analyse uitgevoerd. Deze inspanningen maken deel uit van de tomeloze inzet van de EC om de wereldwijde illegale visserij uit te roeien.”

Het Europese beleid dat tegen de illegale visserij wordt ingezet, gaat onder de noemer ‘Illegal Unreported and Unregulated’ (IUU) wordt als een essentieel onderdeel gezien in ‘goed beheer van het management van de oceanen’. “Als ‘s werelds grootste importeur van vis, heeft de EU haar markten gesloten voor illegaal gevangen vis waarmee een systematische aanpak wordt nagestreefd met betrekking tot de ontwikkelingslanden. Dit om de duurzaamheid van visserij wereldwijd te verhogen”.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *