27.3 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 03:59

Laatste reacties

- Advertentie -

Cessantiavoorstel een rommeltje

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) kan niet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de Cessantia- Landsverordening.
Dat blijkt uit een onlangs aan de Staten aangeboden advies. De Cessantia-Landsverordening regelt een verplichte éénmalige uitkering aan een werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. In het nieuwe voorstel wordt dit uitgebreid naar een uitkering aan werknemers die zelf ontslag hebben genomen.

Advertentie

Met de voorstellen zal de aanspraak op het fonds verhoogd worden, moet het Land opdraaien bij eventuele tekorten, wordt voorbijgegaan aan het oorspronkelijke doel van het fonds en wordt er ook een groter financieel beroep gedaan op werkgevers.
Het geheel is omgeven met onvoldoende uitleg in de Memorie van Toelichting (MvT). De eindconclusie van de RvA is dat er zoveel artikelen in het voorstel gewijzigd worden waardoor de landsverordening minder toegankelijk wordt, dat de indieners van het initiatiefontwerp beter een nieuwe regeling vast kunnen stellen.
Er wordt volgens de RvA geheel voorbij gegaan aan het oorspronkelijke doel van de cessantia-uitkering, namelijk dat destijds in de jaren tachtig er bewust voor gekozen is om cessantia bij onvrijwillig ontslag te regelen en de cessantia bij vrijwillig ontslag aan de collectieve arbeidsovereenkomst te laten.
De eenmalige uitkering aan de werknemer die buiten zijn toedoen wordt ontslagen was bedoeld als vergoeding van immateriële schade en verlies van anciënniteit, oftewel opgebouwde dienstjaren.

,,De reden voor de cessantia was de precaire sociaaleconomische toestand waarin het land zich toen bevond. De Raad is van mening dat met de voorgestelde wijziging de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever wordt veranderd, terwijl Curaçao zich nochtans in een precaire sociaaleconomische en financiële toestand bevindt”, aldus de RvA.

Een tweede reden voor de afwijzing is dat met het voorstel om ook werknemers die zelf ontslag nemen aanspraak te laten maken op het fonds, extra kosten gemoeid zijn, waarvoor uiteindelijk het land, bij een tekort in het fonds, moet opdraaien.

,,Een reëel financieel risico voor het Land is aanwezig in het geval de gelden van het cessantiafonds niet toereikend blijken te zijn. De Raad kan niet uit de MvT opmaken hoe met het bovengenoemde reële financiële risico voor het cessantiafonds zal worden omgegaan”, aldus het advies.

- Advertentie -

Premie werkgevers omhoog
Daar komt bij dat in het nieuwe voorstel de premie voor bepaalde werkgevers verhoord wordt.
De wijze van berekening van de uitkering is ook veranderd en ‘brengt met zich mee dat werknemers die voor een korte tijd voor een werkgever hebben gewerkt meer cessantia-uitkering zullen krijgen’.

De RvA: ,,De Raad is van oordeel dat voornoemde verhoging gevolgen zal hebben voor de kosten van bedrijfsvoering van de werkgever in een tijd van economische malaise. Ook de aanspraken op het cessantiafonds zullen hoger zijn. In de MvT wordt niet duidelijk om welke reden de wijze van berekening van de uitkering gewijzigd dient te worden en wat dit zal betekenen voor de werkgever, het cessantiafonds en het Land.”

Over het geheel genomen mist de RvA duidelijke motiveringen in de MvT en ook het financiële plaatje erbij.
Het advies begint dan ook met te stellen dat de Raad het van belang acht, gezien de aard van de voorgestelde wijzigingen, dat ook de Sociaal Economische Raad (SER), het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waar het fonds is ondergebracht, om advies gevraagd worden. Niet alleen moet de Staten van deze adviezen voorzien worden, de RvA wil er ook van op de hoogte gesteld worden, alvorens over te gaan op de goedkeuring van het initiatiefontwerp.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

- Advertisement -

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -