30 C
Willemstad
• maandag 27 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC) – The Sequel

HomeAuteursVDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC) – The Sequel
De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Een serie blogs over hoe een Veiligheidsdienst systematisch werd afgebroken en onder controle kwam van de internationale georganiseerde misdaad
De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Een serie blogs over hoe een Veiligheidsdienst systematisch werd afgebroken en onder controle kwam van de internationale georganiseerde misdaad

Bron: Dossier Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Blog over de ondergang van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) na 10-10-’10. Schrijvers zijn bekend bij de Knipselkrant. Hier een overzicht van de 23 afleveringen.

Deze serie verschijnt onregelmatig.

Let op: Knipselkrant Curaçao (KKC) is geen officiële krant. KKC verzamelt artikelen, berichten en meningen van diverse media en houdt een redactieblog bij. Onderstaande blog-reeks representeert aldus niet onze eigen mening.

========================================================

UPDATE: 25 februari 2015 (laatste post boven)

========================================================

back to top

 • 25 februari 2015. Hoe de gokmaffia op Curaçao een geheime dienst kocht. Met deze titel gaf Tweede Kamerlid Ronald van Raak de echte VDC-problemen kernachtig in één zin weer. Geen korte blog. Even een stukje geschiedenis over de machtsstrijd van de goksector voordat we beginnen aan aflevering 5 van blogserie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken van VDC medewerkers.
  Beerput Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) open
  Stap 1: De Curacaose goksector werd in Gokkabinet Schotte ruim vertegenwoordigd

  Wat ging vooraf? De Curacaose goksector was in 2009 al heel machtig. De goklobby bestond toen nog hoofdzakelijk uit ex-gezaghebber Elmer Wilsoe, die ten behoeve van zijn voormalige casinobazen Cocochi Prins en Rudy Pizziolo, nadat hij als gezaghebber voortijdig werd afgezet, voorzitter Gaming Control Board werd, om ‘toezicht’ uit te oefenen op zijn vrienden c.q. ex-werkgevers. Vanaf ca. 2008 werd de goklobby verstevigd door Wilsoe’s andere vrienden Sulvaran & Peterson, die namens de goksector trachtten de macht over het spoedig autonome Curaçao over te nemen (video) om ten behoeve van bestaande en nieuwe clientèle op Curaçao een gunstig financieel en juridisch klimaat voor de goksector te creëren.

  Toen volledige autonomie (‘Si‘) mislukte, stelde de goksector als alternatief een eigen gokkabinet samen, dat de enorme financiële belangen van het Curacaose gokwezen kon behartigen. Schotte, Hakim en Cooper haalden als extra partijfinancieerders de Siciliaanse casinokoning Fransesco Corallo en zijn zakenpartner loterijenkoning Robbie dos Santos binnen. Zowel maffiamaatje Corallo als Dos Santos waren toen al verdachten in meerdere grote strafzaken. De nieuwe goklobby werd vanaf 2010 officieel uitgebreid met MinPres Schotte, MinFin Jamaloodin, MinEcon Nasser El Hakim, MinVVRP Charles Cooper, MinJus Wilsoe, zijn 2 advocaten Sulvaran & Peterson en lieten als Statenvoorzitter Ivar Asjes, de schoonzoon van Cocochi Prins benoemen. Vanaf het moment dat het gokkabinet een feit werd, volgde in razend tempo verdere uitbreiding en infiltratie van de goksector in de justitiele en financiële keten. Een opmerking daarbij: nog voordat de nieuwe goklobby vanaf begin 2010 een ‘mol’ bij Veiligheidsdienst regelde, lobbyde voormalig Hoofd VNA Joe Luisa, nog voordat Ed Gumbs werd aangesteld als Hoofd VNA, bij de Commissie van Toezicht VNA om oftwel een zoon van Elmer Wilsoe ofwel Wilsoe’s neef Michael Romer aan te stellen als Hoofd VNA. Technisch heeft Wilsoe dus gelijk (audio) als hij stelt dat het niet hij was die zijn neef als Hoofd VDC voorstelde. Wat Luisa daarmee bezielde mag Wilsoe weten. Hoe dan ook, CvT VNA voorzitter mr. Hans de Boer kon zich, itt tot de overige 2 commissieleden (SOAB directeur Geomaly Martes en Dito Vlieg), niet met de keuze Romer herenigen om reden van zijn cruciale tekortkomingen. Daar kwam nog bij dat de zusterdiensten in de regio niet wensten samen te werken met Romer. Nergens anders dan bij de goklobby bestond draagvlak voor de aanstelling van Romer als Hoofd VNA. Rechter de Boer droeg derhalve als alternatief de dan al bij de VNA werkzame dhr. Edsel Gumbs voor, een man die bekend stond om zijn integriteit en zijn sporen op het gebied van criminaliteitsbestrijding reeds lang had verdiend. Doch Jamaloodin, een halfbroer van de loterijenfamilie Dos Santos, creëerde begin 2010 middels omkoping van Hoofd externe en interne veiligheid Lawrence Pietersz alsnog een ingang binnen de voormalige VNA. Pietersz werd door de gokmaffia ingekocht tegen een ‘lening‘ van van slechts 30.000, teneinde een toekomstige screening van het Gokkabinet in wording te ‘regelen’, alsmede andere geurige zaken bij de douane en politie te ‘begeleiden‘. Als gevolg hiervan zag de goksector op 10-10-10, inmiddels stevig vertegenwoordigd door het ongescreende Kabinet Schotte alsnog hun kansen schoon.

 • 10-10-’10: Gokkabinet Schotte kwam, zag en overwon. VNA (Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen) werd VDC (Veiligheidsdienst Curacao). En VDC hoofd Gumbs werd ettelijke maanden later door het ongescreende kabinet Schotte met ondersteuning van spindokters Sulvaran & Peterson alsnog vervangen door gokmarionet Michael Romer.
  De KKC-blog 'Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)' lijkt de flitscarrière van agent Michael Römer in de weg te staan. Selfie Facebook Römer (2011), net voor zijn VDC-promoties. Romer zou recent hebben gesolliciteerd als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
  Stap 2: De goksector plaatst eerst een mol (Lawrence Pietersz), en vervolgens een marionet (Michael Romer) bij de Veiligheidsdienst VDC

  Nog weer enkele maanden later verving MinJus Wilsoe met behulp van Peterson ook politie KPC Hoofd Casseres door Wilsoe gehorige met de welluidende naam Wernet, die op zijn beurt voor Wilsoe voor infiltratie van ‘foute agenten‘ moest verzorgen binnen het Recherche Samenwerkingsteam RST. Ondertussen regelde Statenvoorzitter Ivar Asjes samen met MinFin Jamaloodin terstond dat de casinobazen zich niet aan de wet hoefden te houden. Vrij snel daarna werden de toezichthoudende instanties FWNK (loterijen) en GCB (casino’s) geinfiltreert met Dos Santos familieleden en vrienden. Vervolgens maakte Jamaloodin MOT Hoofd Dambruck dusdanig bang dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties ook niets meer deed. Hierna trachtten MinJus Wilsoe met behulp van Sulvaran & Peterson (tevergeefs) te regelen dat de miljoenenbeslagen van Dos Santos en Corallo in de USA van zijn eigen OM, alsnog zouden worden losgepeutert. Daarnaast ondersteunden ze Wilsoe het Openbaar Ministerie kopschuw te maken, het Hof een beleid van pappen en nathouden te laten voeren en de Orde van Advocaten stevig onder de duim te houden. Feitelijk was het alleen nog de Centrale Bank die als laatste toezichthoudende instituut op het gokwezen stand hield, ondanks een reeks van valse beschuldigingen vanuit de de gokbobby, alsmede zelfs interne tegenwerking van eigen RvC en RvB: “We moeten ook erkennen dat ondanks dit slechte functioneren de bankpresident er wel voor gezorgd heeft dat de munt stabiel bleef, het financieel systeem gezond is gebleven en dat geldstromen efficiënt hebben plaatsgevonden”. Eeeh, nou zitten we niet om een complimentje verlegen maar ook de KKC is ondanks alles (mediaoorlog, digitale en juridische aanvallen) ook nog steeds niet kopschuw te krijgen. En hangt, zij het ietwat gehavend, verder nog steeds stevig en onafhankelijk in de lucht. Tot zover een stukje history hoe de goksector het eiland Curaçao relatief succesvol overnam. In onze opinie uiteraard.

 • Terug naar de veiligheidsdienst VDC. Het kopschuw maken en onrechtmatig wegwerken van de goksectors’ onwelgevalligen bleef niet beperkt tot hoofden en directeuren als KPC chef Casseres, MOT man Dambruck, CBSC president Tromp en VDC hoofd Gumbs.
  Gumbs troeft Schotte af in zaak Veiligheidsdienst
  Stap 3: De goksector zorgt ervoor dat VDC Hoofd Gumbs en 4 VDC medewerkers blijvend uit Forti worden geweerd om ruimte te maken

  Een jaar na Gumbs moesten ook de volledige VDC top, bestaande uit de 4 meest mondige VDC-medewerkers wijken. Maar waarom was dit? “Er is met behulp van FSC een kopie van de bestanden en server gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten“. Aldus Schotte. Volgens de advocate van Winklaar (tevens advocate van Gumbs) mr. Melrose Bloem, is het vreemd dat de premier in het parlement geen melding maakte van de aangifte van Winklaar bij de landsrecherche. De advocate van stelde vervolgens tegenover: “Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Franklin Calmero en het nieuwe hoofd van de dienst Michael Romer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstrekken. Ook heeft Winklaar gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen”. Aan u wie u geloofd.

 • Dacht U dat het in opdracht van Schotte onrechtmatig laten maken van een kopie van de server en informatie van de VDC door 2 particuliere ondernemers en die in koffers buiten de deuren van Forti brengen al strafbaar genoeg was? Dan hebt u de ramp nog niet goed genoeg overzien.
  Akkoord samenwerking tussen Curaçao en Colombia op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast | FOTO RAMSAY SOEMANTA
  Stap 4: Schotte komt in augustus 2011 een samenwerking overeen met de beruchte Colombiaanse veiligheidsdienst Dipol ‘op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ | FOTO RAMSAY SOEMANTA

  Lees dit verslag nog eens goed en combineer dat met de door Winklaar genoemde afspraken die Schotte een maand daarvoor maakte in Colombia met Dipol “op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast“. Wij lieten hier een informatiespecialist op los. Reeds in september 2011 hadden Calmero, Romer, Schotte via Dipol de passwords van de accesscontrol en essentiële netwerkinformatie van VDC systeem. Accesscontrol betekent niet alleen dat iedereen die je toestemming geeft, bij alle VDC informatie kan, maar ook dat je het beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daarmee in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie.

 • Uit het Ombudsman verslag blijkt dat Winklaar daar wel de ernst van inzag. Winklaar maakte na het opvolgen van de orders van Calmero en Romer en Schotte het leven van zijn misdadige opdrachtgevers niet makkelijker. Eerst stapte de moedige netwerkbeheerder naar Commissie van Toezicht lid Hans de Boer, omdat: “Ik heb de heer de Boer gevraagd om het gesprek vertrouwelijk te houden omdat ik weet dat enkele commissieleden (Geomaly Martes en Dito Vlieg, red) bevriend zijn met de huidige ministers.” Toen de CvT hierdoor definitief uiteen viel en niets meer kon betekenen voor het gebeurde, stapte Winklaar naar de politie. En uiteindelijk naar de Ombudsman. Maar tegen machtsmisbruik van Minpres Schotte en MinJus Wilsoe, crisismanager Romer en CvT leden Vlieg en Martes was de netwerkbeheerder uiteindelijk niet opgewassen: enkele maanden later werd Winklaar, samen met enkele andere collega’s, op dezelfde manier als Gumbs de toegang tot hun werkplek ontzegd. Eindelijk hadden Schotte en Romer de vurig geambieerde vrije toegang tot het VDC netwerk en informatie. Maar dan zonder ‘pottekijkers’. Eea houdt in de praktijk in dat alle informatie binnen VDC naar hartelust alsnog kon worden gedeleet, geëdit en/of alsnog opnieuw kan worden gekopieerd. En nog steeds kan worden ingezien en desgewenst worden ‘bijgesteld’ ten behoeve van de gokmaffia (en Dipol?), zolang gokmarionetten die access en het management behouden. Valt het naffelkwartje al?
 • De volgende logisch vraag is: er bijvoorbeeld belangrijke informatie gedeleet? Wij denken van si. Waarom? Niet alleen werden hierna dubieuze politici als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes positief gescreend als Ministers, ook andere boeven en hoofdverdachten in grootschalige onderzoeken mochten nu toetreden als bestuursleden in de toezichtsorganen van het
  Naast een rits onbegrijpelijke 'geheime' besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, verzorgde CvT VDC bestuurslid en SOAB directeur Geomaly Martes ook een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van de door Schotte Kabinet voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Dit, nadat de VDC zelf hiervoor positieve screenings (achtergrondonderzoeken) afgaf
  Naast een rits onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, verzorgde CvT VDC bestuurslid en SOAB directeur Geomaly Martes ook een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van de door Schotte Kabinet voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Dit, nadat de VDC hiervoor positieve screenings afgaf

  gokwezen en andere belangen van de goksector. Zo werd de dubieuze Amparo dos Santos president-commisaris CPA met referenties van casinobaas Cocochi Prins. Amparo’s niet minder griezelige broer Luigi dos Santos werd bestuurslid van de Gaming Control Board (video). Zijn ander broer, tevens loterijenkoning Robbie dos Santos, die reeds sinds 2008 verdachte was van grootschalige illegale gokpraktijken en witwassen werd zelfs bestuurslid bij loterijentoezichthouder FWNK. Hoe dat mogelijk was? De goedgekeurde VDC-screenings werden onder de verantwoordelijkheid van CvT Voorzitter SOAB directeur Geomaly Martes van geen ‘geen zwaarwegende bezwaren‘ adviezen voorzien voorgelegd aan de betreffende ministers. Ook een positieve screening (‘The investigative work by our authorities has allowed us to determin the absolute fitness“”) van de op Sint Maarten wonende maffiamaatje Francesco Corallo als Voorzitter van de Centrale Bank werd alvast naar Italië gestuurd. Nadat de dubieuze benoemingen wel heel erg gingen opvallen werd er snel een SBTNO instituut voor benoemingen in de steigers gezet. Dus dat er daadwerkelijk VDC-informatie is gedeleet, concluderen we o.a. uit de benoemingen bij de (verdachte) broers Dos Santos in diverse commissariaten bij overheidsnv’s, en de postieve adviezen ten behoeve van hun Siciliaanse zakenpartner Francesco Corallo bij de Centrale Bank. Tenzij Geomaly ‘geen zwaarwegend bezwaar’ Martes helemaal geen VDC screeningsonderzoeken liet uitvoeren naar deze overheidsbestuursleden, een scenario wat we minder waarschijnlijk inschatten. Doorgaans dekken dit soort mensen zichzelf wel goed in. Voorbeeld: uitgerekend de opmerkelijke SOAB ‘geen bezwaaradviezen’ adviezen van de 3 broers Dos Santos en maffiamaat Corallo en enkele andere opmerkelijke bestuursleden in overheidsnv’s uit 2011 vinden we niet meer terug op soab.cw.

 • Positieve screenings van dubieuze commissarissen waren helaas niet het enige waar de overgebleven CvT VDC commissieleden Vlieg en Martes onbegrijpelijke besluiten over nam. Even later gaven deze CvT leden Schotte en Romer toestemming voor een zogenaamd sporenonderzoek op de VDC-systemen.
  investigations-vdc
  Stap 5: De Commissie van Toezicht VDC onder leiding van Geomaly Martes en Dito Vlieg stond Romer en Schotte toe een sporenonderzoek te doen op op de systemen en informatienetwerk van de VDC om zogenaamd de herkomst van de orginele VDC memo, die begin 2010 was gelekt bij het Kabinet van Gouverneur, op te sporen. Het ‘resultaat’ werd gebruikt om de rest van de VDC-top, in navolging van VDC Hoofd Gumbs, de toegang tot het VDC kantoor en netwerk blijvend te weigeren.

  Dat ‘sporenonderzoek’ zou dan gaan over het ‘lekken’ van een memo, welke reeds het jaar daarvoor al was gelekt. Een memo die bovendien de overduidelijke kenmerken van een scan van het originele screeningsdocument (en dus geen print of digitale PDF van de systemen) had. En die bovendien bij het Kabinet van de Gouverneur had moeten liggen. Hoe dan ook, een scan van papieren origineel onderzoek je niet op een informatienetwerk. Werden de valse voorwendselen voor een ‘sporenonderzoek‘ dan niet door de Commissie doorzien? Of werkten deze ‘met Schotte beviende’ CvT leden gewoon maar al te graag met Schotte en Romer mee? Op de rollen van de Commissie van Toezicht van de VDC gaan we in een volgende aflevering van deze serie verder in.

 • Het listige en door Romer en Schotte bedachte dubieuze sporenonderzoek diende uiteindelijk een ander doel: het wegwerken van de meest mondige VDC-mederwerkers. Waarom? Omdat uitgerekend deze 4 medewerkers Schotte en Romer nooit zouden toestaan dat Romer en Schotte het VDC netwerk en informatie zouden corrumperen zolang zijn daar zaten.
  Premier Gerrit Schotte werd gisteravond in de Staten bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS, links) en minister van Financiën George Jamaloodin (MFK, rechts) | FOTO RAMSAY SOEMANTA
  Stap 6: Premier Gerrit Schotte werd op 5 mei 2012 met de’ VDC Shut down’ bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (links)
  en MinFin George Jamaloodin (rechts) | Foto Ramsay Soemanta

  Maar Schotte en Romer waren vastbesloten. Uit het sporenonderzoek zou volgens Schotte zijn gebleken dat de 4 overgebleven medewerkers een ‘VDC complot tegen regering’ voor ogen stond. Het weerwoord van de betreffende VDC-ers werd in de kiem gesmoord door hun geheimhoudingsplicht. Andermaal gaven de CvT-leden Martes en Vlieg (er was nog steeds sprake van een breuk met CvT lid De Boer) toestemming (de eerste keer was na de onrechtmatige schorsing van VDC Hoofd Gumbs), ook deze werknemers schorsen. Ook al waren de aangedragen redenen hiervoor andermaal ‘zeer geheim’. Lees: onzinnig. De schorsing van de VDC-top maakte de weg vrij voor Schotte en Romers’ volgende stap: Een complete ‘shut down‘ van de VDC. Immers, zonder meekijkende ogen van andere VDC medewerkers hadden Romer, Wilsoe en Schotte daarmee definitief de vrije ruimte over en toegang tot het VDC netwerk en informatie. De anekdote gaat dat toen zusterdiensten AIVD en MIVD dan eindelijk besloten  VDC-Fortikantoor met een bezoekje te vereren, men deze volledig leeg aantrof.

 • Echter: daarmee is ‘VDCgate’ nog niet ten einde. Nu 2 gokmarionetten de passwords en accesscontrol hebben over het netwerk en de informatie, houdt dat tevens in dat de goksector de controle over de VDC inlichtingen houdt. Sterker: vrolijk op de hoogte blijft van nieuwe informatie die over hen binnenkomt.
  Na het dipol-bezoek hadden Schotte, Romer, Calmero en Dipol accescontol over het VDC netwerk inclusief de aanwezige informatie
  Resultaat: Na de ‘shutdown’ van 5 mei 2012 kregen Schotte, Romer, Calmero en Dipol volledige accescontol en toegang over het VDC veiligheidsdienst netwerk, inclusief de aanwezige en toekomstige veiligheidsdiensten inlichtingen-informatie

  Aangezien dit al genoeglijk bleek uit het Ombudsmanverslag uit 2012 en verder goed genoeg blijkt – als je door Schotte propaganda heen leest- uit het VDC dossier dat de Knipsel reeds in 2012 publiceerde en netjes bijhield, concludeerden wij, logisch denkend, dat de AIVD, CIA en andere inlichtingendiensten bij het lezen van de woordjes ‘kopieren, accescontrol en netwerkpasswords’, de daarmee tevens geschaade zusterdiensten al lang niets meer delen met een door en door corrupte Veiligheidsdienst van Curaçao. Dus wat schetste dus onze verbazing toen Minister President Asjes de Staten op vragen van PAIS voorzitter Rosaria antwoordde dat de zogenaamde VDC-reorganisatie, die 4 jaar geleden werd ingezet door Romer( aka de goksector) goed functioneert? “De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) functioneert beter. Dit gaf premier Ivar Asjes (PS) vorige week aan tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken in de Staten. (..) Volgens de premier krijgt de VDC op dit moment bijstand van andere veiligheidsdiensten binnen het Koninkrijk op het gebied van bijscholing van personeel en reorganisatie in het algemeen.” En toen vielen we echt van onze stoel…

 • Conclusie m.b.t. het wegwerken van integere VDC medewerkers in een notendop? Het VDC Hoofd en de employees moesten weg worden gewerkt, zodat de goksector middels Schotte en Romer volle access tot de veiligheidsdienst informatie en de systemen kon krijgen EN behouden. Conclusie m.b.t. de VDC zelf? Nadat de gokregeringen de afgelopen 5 jaar ongestoord huishouden in de VDC systemen en informatie, is ons inziens het netwerk gecorrumpeerd en 50 jaar informatie-verzameling compleet gecompromitteerd (geedit, gedeleet, gekopieerd en gemanipuleerd). Lees: de veiligheidsdienst VDC is onherstelbaar verwoest.
 • Oplossing? VDC opheffen en opnieuw beginnen onder een zelfde status als het OM: politiek onafhankelijk. Daarnaast de geheimhouding van Gumbs en de 4 VDC medewerkers opheffen, parlementaire enquête onderzoek onder leiding van de AIVD naar de rollen van Wilsoe, Schotte en Romer, Gumbs + 4 in naam en eer schadeloos stellen en de schaderekening sturen naar partijen MFK, MAN, PS en PAIS, die die rekening dan maar onderling met hun (gok)financierders moeten verrekenen.
 • De vraagt resteert: hoe heeft dit kunnen voortduren? Asjes (PS) en Navarro (PAIS) hebben willens en wetens Gumbs willen wegwerken. De nieuwe CvT – ditmaal zonder voorzitter Hans de Boer, maar nog steeds met commissieleden Martes en Vlieg- adviseerde vervolgens Asjes (PS) en Navarro (PAIS), om ondanks eerdere andersluidende beslissingen van dezelfde Commissie, (maar nu met een onwetende nieuwe CvT voorzitter mr. J. Haeck), alsnog Romer te benoemen.
  2014 06 07 - beeidiging kabinet Asjes
  Ook in Kabinet Asjes blijft de goksector goed vertegenwoordig

  Klaarblijkelijk achtten de beide commissieleden dat de omstreden karaktereigenschappen en de veronderstelde problemen met de persoon Romer met zusterdiensten in de regio, zichzelf spontaan hadden opgelost. Romer is ondanks het positieve advies van de CvT leden aan Asjes en Navarro nog steeds geen Hoofd VDC. Wat ons hier vooral zorgen baat is dat Asjes, Navarro, Vlieg en Martes het  steeds een goed idee vinden Schottevazal en gokmarionet Romer te behouden als mol van de goksector. En dat al deze mensen het klaarblijkelijk nog steeds een goed idee vindt dat goklobby het VDC management in de hand houdt en nog steeds gezellig meegluurt met nieuwe informatie die binnenkomt van andere inlichtingendiensten. En dat ondanks mooie praatjes over integriteit en corporate governance, het positief screenen van dubieuze zakenlui, ministers, commissarissen en overheidsbestuursleden ten behoeve hun gokbroodheren, het onwettig wegpesten van een VDC hoofd en het onrechtmatig op de bank houden van VDC medewerkers met een geheimhoudingsplicht dagelijkse kost blijft.

 • Wat zegt u? VDC crisismanager Romer zegt dat hij al jaren geen contact meer heeft met Schotte? Geven wij u het volgende mee: Gerrit Schotte en Michael Romer zitten nog steeds bij de zelfde vrijmetselaarij Ignis Fraternitatis (vader Hendrik Schotte is als voorzitter van deze vrijmetslaarij onlangs voor een aantal jaar geschorst). Ander weetje:
  VDC crisismanager en Schotte/Asjes vazal Michaël Römer wordt arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht verweten. Römer levert evenwel de door Schotte en Asjes gewenste diensten op het gebied van VDC-mismanagement en criminele activiteiten.
  VDC crisismanager gokmarionet Michaël Römer kan na Kabinet Schotte ook in Kabinet Asjes dankzij PAIS en PS en de Commissie van Toezicht van de VDC ongestoord zijn criminele activiteiten en mismanagement voortzetten

  Het is algemeen bekend dat Schotte dol is op zijn status met 4 LBD-bodyguards. Bodyguards krijgt je echter niet zomaar. Hoe regel je dat? Romer is als VDC manager verantwoordelijk voor bodyguard adviezen aan Landsbeveiligingsdienst LBD. Romer stelt die adviezen op. In Romers adviezen staat dus klaarblijkelijk dat dit Statenlid het grootste gevaar loopt van alle Statenleden. Anders kreeg Schotte geen 4 en de rest nada. Dus als u ons vraagt of Romer en Schotte nog contact hebben, zeggen wij: dat laten we aan uw fantasie over.

 • Tot slot deze conclusie: Zowel PAIS als PS nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig ontslag en onwettige toegangsweigeringen van Gumbs, alsmede de nu voortdurende schorsing van de 4 andere onrechtmatige geschorste VDC werknemers, die ook nog met dank aan MinPres Ivar Asjes (PS) en MinJus Nelson Navarro (PAIS) de toegang blijven ontzeggen.
  Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan| Foto Curacao Chronicle
  Beerput: “Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan”. Met deze bewoordingen gaat de fractievoorzitter van PAIS Rosaria volledig voorbij aan omvang van de ernstige, voortdurende VDC misstanden | Foto Persbureau Curacao

  Armin Konket drukte het krachtiger uit: ,,Zowel premier Ivar Asjes (PS) als minister Nelson Navarro (PAIS) waren de twee verantwoordelijke ministers die het ontslag door middel van een decreet bekrachtigden. Zij konden er alles aandoen om het proces dat door Schotte werd opgestart te stoppen, maar kozen er bewust voor om er toch mee door te gaan.”. Volgens PAR parlementariër is het feit dat Asjes het decreet ondertekende een logische stap. ,,Hij was de Statenvoorzitter in de periode dat Schotte professionals politiek vervolgde en maakte met Pueblo Soberano deel uit van zijn kabinet. Maar van een PAIS-minister hadden we anders verwacht.” De enige ware woorden die fractieleider Rosaria (PAIS) eruit kon persen: ,,Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan”. Maar dat dekt de lading van VDCgate lang niet. Rosaria gaat ons inziens niet alleen voorbij aan zijn aandeel in het ontslag van Gumbs, maar veegt ook volledig en de omvang van de VDC infiltratie en permanente schade aan de VDC netwerk en informatie onder de mat. Immers, de omvang van deze corruptie strekt zoveel verder dan positieve screenings en benoemingsadviezen: onder de huidige regering is 50 jaar informatieverzameling en een hele geheime dienst is volledig gecorrumpeerd. Tot slot zitten er tot op vandaag nog steeds diverse VDC medewerkers valselijk beschuldigd betaald thuis op de bank met geheimhoudingsplicht. En is onze veiligheidsdienst niets meer dan een politieke schijnveiligheidssdienst die gratis bodyguardadviezen verstrekt. Waarmee we slechts bevestigd zien dat de gokbelangen uit MFK/PS/MAN en Kabinet Schotte onverminderd voortbestaan in PNP/PS/PAIS/Glenn en Kabinet Asjes. En hoewel VDC onder meer onder MinJus Navarro (PAIS) valt blijkt bijvoorbeeld een rookverbod nog steeds van hogere prioriteit. Deze geur van grootschalige wittewas en corruptie noopte Van Raak nog diepere vragen te stellen over de banden van bestuur en de omvang van onze goksector. Uiteraard tot grote ontsteltenis van oppergoklobbist Wilsoe, die tegenwoordig zelfs op zijn eigen Comedy Night in Palu Blanku over ‘het Rakkertje’ geen applausje meer weet te scoren (video, va minuut 49.42). En Plasterk? Die blijft schrijnend stug vertrouwen op bovengenoemde rampzalige Commissie van Toezicht VDC. Maar Plasterk bepaald niet alles. De mooi weer Minister werd eerder door Van Raak en Bosman gedwongen tot ingrijpen in Sint Maarten. So stay tuned, more to come.

back to top

 • 03 februari 2015. Aflevering 4 van blogserie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken van VDC-Hoofd Gumbs. Het duurde 4 jaar. Gerechtigheid. Het voormalig Hoofd van de Veiligheidsdienst VDC werd gister in zijn eindvonnis tegen zijn ontslagzaak op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Het vonnis
  Ex VDC Hoofd Edsel Gumbs wint VDC zaak op vrijwel alle fronten. Vonnis geeft onthutsend beeld van de niet onderbouwde pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om hem zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer terecht kritische memo, welke een pijnlijk nauwkurige voorbode bleek wat het volk te wachten stond
  Ex VDC Hoofd Edsel Gumbs wint VDC zaak op vrijwel alle fronten. Vonnis geeft onthutsend beeld van misleidende pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om hem zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer terecht kritische memo, welke een pijnlijk nauwkeurige voorbode bleek wat het volk te wachten stond

  (download hier uw kopie) toont een onthutsend beeld van misleidende pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om Gumbs zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer kritische en nauwkeurige screeningsmemo, die -naar later bleek- op alle punten de kern van de wanbeleid van Kabinet Schotte en ex Minister Elmer Wilsoe verklaren. Om het ontslag te bereiken verzonnen de voormalige premier en de minister van Justitie een reeks argumenten die, in de door Gumbs aangespannen rechtszaak die 4 jaar duurde, gister om 14u resoluut door rechter Maroeska Scholte van tafel zijn geveegd. Sterker, in punt 4.25 trekt de rechter de integriteit Wilsoe en Schotte zélf in twijfel. Hier het beste verslag wat we tot nu toe vonden op de blog van Dick Drayer op De Achterkant van Curaçao: Gumbs troeft Schotte af in zaak Veiligheidsdienst. “Uit de uitspraak komt een beeld naar voren dat Schotte en Wilsoe, Edsel Gumbs welbewust hebben willen beschadigen, om hem op die manier op een zijspoor te kunnen zetten. De rechtbank komt na bestudering van alle stukken tot de slotsom dat Schotte geen enkel argument heeft aangedragen waaruit blijkt dat Gumbs ongeschikt dan wel onbekwaam zou zijn om de VDC te leiden. Daarbij is doelbewust de media gebruikt om daarvoor draagvlak te creëren.” Voor mas detailes lees het AD: VDC-hoofd Gumbs had gelijk. Echter, niet alleen de voormalige ministers Schotte en Wilsoe waren in deze onverkwikkelijke zaak verantwoordelijk voor de gecreerde beerput. Het bleek een samenwerkingsspel van vereende krachten vanuit regering Schotte, regering Asjes, en de Commissie van Toezicht VDC onder leiding van Geomaly Martis (SOAB) en Eduardo ‘Dito’ Vlieg (LAR commissie). De toelichting volgt.

 • Eerst het goede nieuws. Van de zijde van dhr. Gumbs vernamen wij uit welingelichte kringen dat hij tevreden met de uitspraak want zijn naam is gezuiverd op alle punten. Immers, hem is niets verweten terzake van ongeschiktheid als ambtenaar en daarmee staat vast dat hij bekwaam is en geschikt is en integer is. Er is geoordeeld dat er geen gronden waren om dhr. Gumbs te ontslaan op grond van ongeschiktheid, zelfs niet inzake het laatste punt 4.19 contacten met derden. Daar staat niet dat dat onrechtmatig is, er staat juist dat hij op grond waarvan ook niet ontslagen had kunnen worden.
 • Volgens Gumbs’ advocate mr. Melrose Bloem heeft haar cliënt de procedure heeft voortgezet, niet om terug te keren (omdat de VDC  niet in positieve zin veranderde na zijn vertrek, red),
  melrose-bloem-vdc-1
  VDC zaak op vrijwel alle fronten gewonnen. Op de foto Gumbs’ volhardende en succesvolle advocate Mr. Melrose Bloem

  maar om zijn naam te zuiveren van de ongeschiktheid die MinPres Schotte en MinJus Wilsoe hem als revanche wilde aansmeren, na hun negatieve screening en nadat Gumbs juist alle zaken nagenoeg had gewonnen. Enige wat overblijft voor de huidige regering is dat zij de onsuccesvolle VDC reorganisatie, die nu al 4 jaar voortduurt onder het mismanagement van de eerder negatief gescreende VDC manager Michael Römer, niet tot enige verbeteringen weten te brengen. Het is een ware hel te werken binnen de huidige veiligheidsdienst onder de nieuwe VDC manager Micheal Römer, klinkt het keer op keer vanuit onze betrouwbare bronnen binnen de huidige Veiligheidsdienst VDC.

 • Niet alleen is er sprake van misleidingen door ex MinJus Wilsoe en de toenmalige premier Gerrit Schotte, ook Minister President Ivar Asjes misleidde het volk meerdere malen in de zaak Gumbs. Zo trachtte de huidige MinPres Ivar Asjes een ieder medio augustus doen laten geloven
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op zijn Forti-zetel
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op Forti

  met persberichten als: Gumbs verliest zaak tegen overheid. dat Gumbs alle zaken tegen het Land definitief had verloren: “Voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst (VDC) Edsel Gumbs heeft zijn jarenlange strijd met de overheid verloren. Hij heeft sinds juni 2011 diverse bezwaarschriften ingediend bij het Gerecht Ambtenarenzaken, nadat hij door een vertrouwensbreuk van zijn taak werd ontheven. Die zijn inmiddels behandeld tijdens verschillende zittingen en zijn afgelopen woensdag bijna allemaal ongegrond verklaard. ” Ook zou volgens Asjes de door Schotte in 2011 ingezette reorganisatie van de dienst vlotjes en naar tevredenheid verlopen ‘VDC functioneert beter’: “De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) functioneert beter. Dit gaf premier Ivar Asjes (PS) vorige week aan tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken in de Staten. Reagerend op vragen van Pais-Statenlid Alex Rosaria gaf Asjes aan dat de reorganisatie bij de veiligheidsdienst nog steeds bezig is. (..) Volgens de premier krijgt de VDC op dit moment bijstand van andere veiligheidsdiensten binnen het Koninkrijk op het gebied van bijscholing van personeel en reorganisatie in het algemeen.” Ook deze stand van zaken binnen de VDC zal heel anders in elkaar zitten, zo zal binnenkort snel duidelijk worden. Misleiding troef dus.

 • En niet alleen Wilsoe, Schotte en Asjes zaten allemaal fout in hun opzettelijke beoordelingen en misleidingen in de pers. Ook de Commissie van Toezicht (CvT) onder leiding van SOAB Directeur Geomaly Martis en Hoofd LAR Commissie Eduardo ‘Dito’ Vlieg heeft volledig gefaald in haar toezichtfunctie op de Veiligheidsdienst. Daarnaast werkte deze CvT van VDC volledig mee met de door Schotte en Wilsoe geplande ‘VDC-coup’:
  SOAB Direcetur Geomaly Martis en Eduardo 'Dito' Vlieg lichtten het volk valselijk voor in Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief. "Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS
  SOAB Direcetur Geomaly Martis en LAR man Eduardo ‘Dito’ Vlieg van de Commissie van Toezicht VDC verkozen een blind oog en werkten gewillig mee met het beoogde wraakzuchtige ontslag van Wilsoe en Schotte: “De commissie heeft in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS”

  Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDC (..)“, de CvT lichtte burgers en pers daarnaast ook willens en wetens valselijk voor via misleidende persberichten: Commissie van Toezicht VDC: pers negatief. Nadrukkelijk gericht tegen deze VDC blog. “De commissie vond de berichtgeving in de pers, waarvan de strekking was dat de integriteit van de heer Römer niet boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus. ,,Vanwege de mogelijke schade van deze uitlatingen in de pers voor het functioneren van Römer en de daarmee gepaard gaande aantasting van zijn gezag en dat van de VDC, heeft de commissie er bij de minister van Algemene Zaken op aangedrongen stelling te nemen tegen deze berichtgeving en naar buiten te brengen dat de berichtgeving in de pers omtrent de persoon van Römer onjuist is en dat er geen enkele aanleiding is om aan zijn integriteit te twijfelen.” Pardon? Geldt het kopiëren en verwijderen van VDC informatie in koffers uit de dienst als integer functioneren van een veiligheidsdienst? Of het verschaffen van VDC netwerkgevens aan Dipol als een integere vorm van veiligheidsdienstmanagement? Of het positief screenen van maffiamaatjes als Francesco Corallo en dubieuze politici als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes? Niet boven twijfel verheven? Nee, de Knipselkrant is in haar VDC-blogserie niet negatief, de KKC stelt deze uiterst onverkwikkelijke zaken aan het licht, omdat de huidige VDC en CVT niet langer bestaat noch functioneert. Lees: Bestaat de VDC nog? Een schijnveiligheidsdienst dus. Met alle gevaar en veiligheidsrisico’s voor Curaçao van dien. Wordt vervolgd.

 • Voor Ed Gumbs was dat na 4 jaar procederen allemaal niet meer zo belangrijk. Gumbs bleef geloven in rechtvaardigheid ten behoeve van de door hem geselecteerde en getrainde werknemers, zijn informanten en
  Edsel Gumbs- VDC-3
  Dhr. Ed Gumbs is na 4 jaar vechten in naam en eer hersteld: Volgens rechter mr. Marouska Scholte was het VDC Hoofd bekwaam en integer

  de integriteitsstatus van de (toenmalige) Veiligheidsdienst, zoals hij die in de 7 jaar daarvoor naar volle tevredenheid van alle regeringen en andere samenwerkende buitenlandse veiligheidsdiensten had geleid. Gumbs was klaarblijkelijk overtuigd dat hij aan het einde van zijn gevecht gerechtigheid zou vinden in naam en eer. Een eventueel terugkeren naar zijn functie was niet na verloop van tijd niet langer de insteek van de vordering en de strekking van de procedure, omdat Gumbs niet langer kon instaan voor de integriteit en naam van de VDC dienst onder Romer. Daarnaast kreeg Gumbs na enige tijd een andere goede betrekking elders aangeboden waar zijn ervaring en kwaliteiten wel goed gewaardeerd worden. Een saillant detail: Dit proces heeft de overheid bijna Naf. 600.000 gekost om Gumbs weg te krijgen van zijn plek, namelijk 4 jaren lang doorbetalen totaal als wordt meegeteld de vanaf 2010. Dat is exclusief de rechtskosten voor het Land. Hoezo wanbeleid van Regering Schotte doorgezet met behulp van de CvT en de huidige Regering Asjes?

 • UPDATE: Een pittig gesprek tussen SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Anneke Polak over de VDC case bij ParadiseFM (video): Ik krijg berichten dat het daar helemaal niet op orde is. De vrijspraak van Gumbs lijkt me een aanleiding te kijken naar de situatie bij de VDC. Omdat daar informatie is verdwenen van de Nederlandse AIVD en de Amerikaanse CIA, denk ik dat daar ook een rol is weggelegd en de Verenigde Staten.” Lees meer..

back to top

 • 17 oktober 2014. Aflevering 3 van onze nieuwste blog-serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – De screeningsmemo. Dat waren nog eens tijden. Tijden van een onafhankelijke veiligheidsdienst met een solide management, betrouwbare informanten, gezonde samenwerkingsverbanden en strenge screenings. Maar toen 10-10-’10:
  De eerste frisse ongescreende regering van het Land Curaçao: Kabinet Schotte
  De eerste frisse ongescreende regering van het Land Curaçao: Kabinet Schotte

  De Antillen hielden op te bestaan, het Land Curaçao werd geboren. Een nieuw Land met een economisch begrotingsoverschot en een gezonde financiële en juridische startpositie. Ondanks dat hier sinds jaren naar toe was gewerkt en de PAR de grootste partij werd in de verkiezingen van 2010, zag een dubieuze politicus -met zo niet nog dubieuzere financierders achter zich- kans watervlug een nieuwe MFK/PS/MAN coalitie te vormen en de grootste partij naar de oppositiebanken te werken. De droom van een gezond, mooi nieuw land veranderde al snel in een samenleving die zou worden geteisterd door angst, intimidatie, maffia, moord en internationaal georganiseerde misdaad.

 • In de eind 2011 uitgelekte screeningsmemo stonden alle voortekenen van storm op komst: We stippen onder kort enkele relevante voortekens aan:
  V.l.n.r.: ex MinFin Jamaloodin, exMinPres Gerrit Schotte en ex-MinEcon Nasser El Hakim, alle MFK
  MinFin Jamaloodin, MinPres Gerrit Schotte en MinEcon Nasser El Hakim

  1) Gerrit Schotte: “Heimelijke afspraken met diverse geldschieters zowel lokaal als in het buitenland die nauwe banden hebben met figuren zoals Francesco Corallo op Sint Maarten.” + “Verder dient ook vermeld te worden dat Gerrit Schotte onrechtmatige c.q. illegale activiteiten heeft gepleegd tijdens zijn gedeputeerdenschap van Toerisme. Zo heeft Schotte van betrokkenen in zijn ambtstermijn ANG: 2.000.000 van Robbie Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informatie is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van een van zijn bedrijven.”
  2) Charles Cooper: “Toen Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme was heeft Charles Cooper ANG: 400.000,- van Robby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bon & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft.”
  3) Nasser EL Hakim: “Betrokkene heeft nauwe banden met dubieuze figuren op Sint Maarten zoals Francesco Corallo (Italiaanse maffia).” + “Betrokkene was een actief lid van de in Libanon opgerichte politieke partij Future Movement Libanon maar kreeg ruzie met de leider Saad Hariri.” + “Betrokkene is momenteel een actief lid van de in Libanon gevestigde Amel-beweging. Deze beweging vormt een coalitie in Libanon met Future Movement Libanon en de terroristische groep Hezbollah. Op voordracht van de Amel-beweging kreeg El Hakim de titel van VN-Ambassadeur.” Gezien de ontwikkelingen sinds 10-10-’10 zal vriend en vijand het wel eens zijn dat hier de fundamenten van grensoverschrijdende corruptie en misdaad werden blootgelegd:
  A) Een basisplan voor het creëren van grote witwas infrastructuren via loterijen en casino’s, ten behoeve van witwassen van Siciliaanse en Zuid Amerikaanse drugs- en wapenhandel.
  B) Alsmede het creëren van doorvoer-mogelijkheden in de haven van drugs- en wapenhandel t.b.v. terrorisme in het Midden Oosten.

 • Terug naar lokaal niveau. De vraag reist: hoe wisten de Dos Santos- Corallo-Cocochi-Dijs loopjongens in Kabinet Schotte met dergelijke achtergronden alsnog door de screeningsprocedure heen te komen?
  Partijfinancierders (v.l.n.r): Amparo Dos Santos Fernando Da Costa Gomez Elmer 'Kade" Wilsoe, (onbekend), Jacobo 'Cocochi' Prins, Omar van der Dijs, Checo Nepomuceno, met Pueblo Soberano leider Helmin Wiels (uiterst rechts). De mannen op de achtergrond zijn onbekend.
  De nieuwe machthebbers van Curaçao: Amparo Dos Santos (loterijen & casino’s), Fernando Da Costa Gomez (haven), Elmer ‘Kade” Wilsoe, (x?), Jacobo ‘Cocochi’ Prins (casino’s en haven), Omar van der Dijs (energie, Vanddis), Checo Nepomuceno (Freezone), hier met Helmin Wiels (uiterst rechts). Foto 2011

  We nemen u stap voor stap mee door het screeningsproces in Forti, welke liep van 7 oktober 2010 tot 14 januari 2011.

 1. Op 29 september 2010 verzoekt waarnemend- gouverneur van de Nederlandse Antillen, Adèle van der Pluym-Vrede de procureur- generaal (Dick Piar) en het hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (Edsel Gumbs) een antecedentenonderzoek – mede omvattende een veiligheidsonderzoek – in te stellen naar de kandidaatministers van het nieuwe Land Curaçao.
 2. Op 4 oktober 2010 heeft VDC Hoofd Ed Gumbs de partijleiders van de MFK (Gerrit Schotte), PS (Helmin Wiels) en de MAN (Charles Cooper) geïnformeerd over het verzoek van de gouverneur tot het instellen van een veiligheidsonderzoek naar de kandidaatministers en laten weten dat de veiligheidsonderzoeken tenminste drie weken in beslag zullen nemen en derhalve niet voor 10 oktober klaar zouden zijn.
 3. Op 10 oktober 2010 werd het Land Nederlandse Antillen opgeheven en heeft Curaçao de status van land binnen het Koninkrijk verkregen. Op die dag is tevens de huidige regering- Schotte aangetreden. Gumbs zette zijn werkzaamheden voort als fungerend hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao.
 4. Op 10 oktober 2010 vindt de beëdiging van de MFK-ministers van Kabinet Schotte door gouverneur Frits Goedgedrag plaats zonder dat een screening conform het desbetreffende Landsbesluit van 10 februari 2010 heeft plaatsgevonden: er zou geen tijd zijn geweest.
 5. Op 14 oktober 2010 maakt journalist Yves Cooper publiekelijk bekend dat het screeningsproces nog niet is afgerond.
 6. Op 27 oktober 2010 stelt MP Gerrit Schotte VDC hoofd Edsel Gumbs op non-actief.
 7. Op 28 oktober 2010 stelt Schotte ex-gezaghebber Lizanne ‘Lisa’ Dindial aan als interimhoofd VDC voor 3 maanden, zonder voorafgaande screening.
 8. Op 5 november 2010 bieden de achtergebleven VDC superieur(en) de resultaten van de screenings aan Dindial aan.
 9. Op 10 november 2010 blijkt volgens PAR dat de aanstelling van Dindial niet formeel vastgelegd. “Mevrouw Dindial is nu belast met het afronden van de screening van de ministers, wat te maken heeft met de staatsveiligheid. Is het dan niet meer dan logisch dat de oud-gezaghebber eerst zelf gescreend moet worden?” PAR wil weten wanneer Dindial benoemd is en vragen om een kopie van het landsbesluit waarin haar benoeming geformaliseerd is. Tot slot wil de PAR een bevestiging ontvangen van de screening die Dindial heeft doorlopen. “Dit had al afgerond moeten zijn voordat ze werd benoemd bij de VNA.” De aanleiding van de PAR brief aan Schotte zijn geruchten over bepaalde dossiers in het screeningproces die verdwijnen. “Wij worden constant benadert met speculaties van bezorgde burgers dat bepaalde figuren documenten en dossiers aan het ‘opschonen’ zijn om zo belastend bewijsmateriaal te vernietigen.” PAR vindt het ook een kwalijke zaak dat de oud-gezaghebber vaak naast de minister-president wordt gesignaleerd. “Als hoofd van de screening moet Dindial het gevoel van belangenverstrengeling uit de weg gaan. De afgelopen tijd is zij constant te zien aan de zijde van Schotte. Op deze manier komt zij niet neutraal en objectief over.
 10. Op 24 november 2010 wordt door de rechter bepaald dat Gumbs op onrechtmatige manier geschorst is, en dat Lisa Dindial ‘s benoeming niet volgens de wet is gegaan en onrechtmatig verklaard door de rechter. In het AD lezen we uit het vonnis het verloop.
 11. Op 25 november 2010 maakt Schotte nogmaals duidelijk dat hij geen vertrouwen meer heeft in Gumbs. Volgens Schotte was Gumbs met een veiligheidsonderzoek naar de ministers uit zijn kabinet begonnen. Schotte liegt het vol voor: “Alleen de minister-president kan de opdracht geven om een veiligheidsonderzoek te starten en ik heb deze opdracht nooit aan meneer Gumbs gegeven. Als premier moet ik blindelings kunnen vertrouwen op het hoofd van de VNA, maar dat is niet meer het geval.”
 12. Op 26 november 2010: Volgens Omayra Leeflang is het onderzoek dat het hoofd van de Veiligheidsdienst Edsel Gumbs deed niet illegaal. “Het onderzoek was namelijk in opdracht van de gouverneur. Deze gaf vóór het officieel beëdigen van de ministers en de premier al de opdracht voor de screening. Het was volgens Leeflang juist Schotte zelf die niet op tijd informatie (pas op 7 oktober 2010 leverde Schotte de kandidatenlijst van zijn kabinet in, red) leverde waardoor het onderzoek vertraging opliep.”
 13. Op 26 november 2010: Premier Gerrit Schotte is niet door de screening gekomen. Dit claimt verslaggever Yves Cooper. “Er circuleren geheime documenten die ik heb ingezien. Hieruit blijkt dat gouverneur Frits Goedgedrag premier Schotte als niet ministeriabel verklaard heeft”, zegt Cooper. “De minister van Economische Zaken, Nassar El Hakim en de minister van Financiën, George Jamaloodin, zijn ook niet door de screening gekomen. Alle drie de ministers hebben te maken met schulden en andere duistere dingen in verband met financiën”, aldus Cooper.
 14. Op 27 november 2010: Gerrit Schotte kondigt een diepgaand onderzoek aan naar het functioneren van de Veiligheidsdienst van Curaçao. Dit naar aanleiding van speculaties in de media over het feitenonderzoek naar de ministeriabiliteit van zijn kabinet. Gouverneur Goedgedrag gaf het hoofd van de Veiligheidsdienst, Edsel Gumbs, de opdracht door te gaan met het screeningsproces van de ministers. Volgens de coalitiepartijen was deze handeling illegaal, omdat dit niet in overleg met de minister-president was gedaan. De minister-president benadrukte dan ook dat hij een diepgaand onderzoek wil instellen naar het functioneren van de Veiligheidsdienst.
 15. Op 1 december 2010 laten Schotte en Dindial zich publiekelijk in de media ondersteunen door persberichten van KFO-leden mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, mr. Chester Peterson, mr. Anthony Eustatius, en de rest van de KFO-leden w.o. voorzitter Elmer Wilsoe. KFO is geen voorstander van screenings en acht Ministersposten geen vertrouwensfuncties.
 16. Op 2 december 2010 voorziet Tweede Kamerlid Ronald van Raak grote problemen. “Voordat een kabinet aantreedt moet de veiligheidsdienst een screening doen. Op Curaçao is dat niet gebeurd”, aldus van Raak. Van Raak vraagt zich af of er een verband is tussen de lopende screening en de ontslagpoging van Gumbs en vraagt Donner en de AIVD in te grijpen: “Het onderzoek naar de ministers vindt op Curaçao pas plaats nadat de ministers al zijn benoemd. Dat is heel opmerkelijk. Nog opmerkelijker is dat het hoofd van de veiligheidsdienst nu door diezelfde ministers is ontslagen. Dit is een heel slecht begin van de nieuwe regering.” Ondertussen worden Schotte en Dindial nader gesteund door openbaar juridisch advies van KFO-leden mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, mr. Chester Peterson (beide tevens landsadvocaten), mr. Anthony Eustatius en de rest van de KFO-leden w.o. voorzitter Elmer Wilsoe (tevens MinJus).
 17. Op 3 december 2010 doet Schotte ‘zijn’ conclusies met betrekking tot de screening van zijn ministersploeg aan de Gouverneur toekomen.
 18. Op 7 december 2010 blijkt uit een Landsbesluit dat voormalig gezaghebber Lisa Dindial een arbeidsovereenkomst heeft getekend met Schotte als interimhoofd VDC. Het besluit is getekend door Gerrit Schotte als minister van Algemene zaken op 4 november en door en minister van Justitie Elmer Wilsoe op 11 november 2010 (een dag na de PAR vragen).
 19. Op 23 december 2010 besluit rechter Paulides dat Gumbs zijn werkzaamheden weer voort mocht zetten, omdat er onvoldoende bewijs was voor de aanklachten tegen hem. Een dag later (op 24 december, red) werd Gumbs de toegang tot zijn kantoor echter opnieuw ontzegd, nadat premier Gerrit Schotte aangaf dat de regering het vertrouwen in Gumbs opnieuw opzegt.
 20. Op 27 december 2010: Premier Gerrit Schotte wil alsnog Edsel Gumbs als hoofd van de Veiligheidsdienst ontslaan. Dat zei hij in een interview met Radio MAS. De week daarvoor bepaalde de rechter dat Gumbs voor de tweede keer onrechtmatig op non-actief was gesteld door de premier. Ook in de tweede rechtszaak is voor Gumbs en zijn advocaat niet duidelijk geworden waarop de zogenaamde vertrouwensbreuk is gebaseerd. Zowel de premier als minister van Justitie, Elmer Wilsoe, dragen deze vertrouwensbreuk aan als reden om Gumbs van zijn werkplek te weren, meldt de Wereldomroep. “De toegangsontzeggingsbrief is ondertekend door Schotte en Wilsoe. De premier heeft sinds zijn aantreden echter slechts twee keer met mijn cliënt gesproken en minister Wilsoe zelfs helemaal niet”, aldus de advocaat van Gumbs, mr. Melrose Bloem. Schotte beweert echter dat de vertrouwensbreuk gebaseerd is op diverse brieven die hij van het hoofd van de Veiligheidsdienst ontving, iets waar volgens Bloem dus absoluut geen sprake van is.
 21. Op 14 januari 2011: Alle bewindslieden van de regering Schotte op Curaçao zijn ministeriabel en door de zogeheten screening gekomen. Dat valt op te maken uit de woorden van minister van Koninkrijksrelaties Piet-Hein Donner op Curaçao. Tijdens een persconferentie ter afsluiting van zijn bezoek werd Donner gevraagd of hij wist dat drie ministers niet geschikt zouden zijn gebleken tijdens de screening. De Nederlandse minister antwoordde daarop dat hij niet wilde ingaan op personen, maar voegde er wel aan toe dat hij over het antecedentenonderzoek naar de ministers overleg had gehad met gouverneur Frits Goedgedrag. Die zag toen geen aanleiding om verdere stappen te ondernemen en “ik heb geen reden om aan de gouverneur te twijfelen”, aldus Donner. Wat Donner betreft is het screenings-hoofdstuk dan ook afgesloten (link brief Donner).
 22. Alles nog een keertje door de ogen van een rechter samengevat? Het vonnis VDC-hoofd Gumbs gaf een uniek kijkje achter de schermen over het verloop. Met dank aan het AD.
 • Wat is hier naar onze bescheiden mening gebeurd? Op 27 oktober 2010 stelde Schotte VDC Hoofd Gumbs onrechtmatig op non-actief en stelde -in plaats van waarnemend Hoofd VDC Rudy Sint Jago- op 28 oktober 2010 Lisa Dindial als interimhoofd Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).
  Schotte stelt Lisa Dindial aan als interim-hoofd VDC
  Pemier Gerrit Schotte stelt ex-gezaghebben Lisa Dindial aan als interim-hoofd Veiligheidsdienst VDC zonder voorafgaande screening en zonder Landsbesluit om gezamenlijk het VDC screeningproces en de conclusies in de VDC-screeningsmemo om zeep te helpen

  Zonder landsbesluit en zonder voorafgaande screening. Waarom? PAR bleek het beste geïnformeerd: Van oud-gezaghebber (tot 10-10-’10) Lisa Dindial was bekend dat ze o.a. risicogedrag vertoonde en een verslavingsprobleem had. Met de bestaande files zou Dindial niet door een screening zijn gekomen. Er werd inderdaad vervolgens opdracht gegeven enkele aanwezige VDC-files te deleten. Het aanstellings-landsbesluit zou vervolgens pas op 11 november worden getekend, na de vragen van PAR en mogelijke verdwijning van de betreffende VDC-files. Onderwijl was volgens onze welingelichte bronnen Dindial echter voorspoedig begonnen aan haar twee officiële opdrachten: crisismanagement en afronden screeningsproces. Alsmede aan haar twee officieuze opdrachten: alle VDC-systemen en informatie beschikbaar maken voor Schotte (en desgewenst belastende informatie te doen laten verdwijnen), alsmede het screeningsproces zo goed mogelijk te saboteren. Van de 2 onofficiële opdrachten lukte de laatste: het screeningsproces werd getorpedeerd. Hoe? Ondanks dat Dindial hecht was met Schotte (belangenverstrengeling), niet gescreend was en zich bewust was dat ze onrechtmatig was aangesteld, bleven Dindial en Schotte samen de boycot van de screeningsprocedure voorzetten. Zo gaf Dindial aan de VDC-superieur(en) de opdracht alle screeningsinformatie te ‘veredelen‘ (=met bewijzen te onderbouwen). Wat niet alleen uiterst ongebruikelijk is voor een veiligheidsdienst, maar ook zoveel betekent als op elk genoemd punt een soort van interne rechtszaak voeren met bewijzen, getuigen en wederhoor en dat op zeer spoedige termijn. Het onrechtmatige interim-hoofd nam vervolgens de ‘correcte’ beslissing om de memo terug te sturen en te zeggen dat zij nooit meer enig bewijs heeft gekregen om hetgeen in het memo is opgenomen, hard te kunnen maken. “Op het moment dit niet mogelijk bleek, heeft Dindial besloten dat ze geen gebruik kon maken van de memo voor haar eindrapportage. Daarom heeft de memo ook nooit gouverneur Frits Goedgedrag bereikt.” Schotte en Dindial lieten zich bij de opdracht tot onderbouwing met bewijzen ondersteunen door mediadruk (persberichten) en juridische adviezen van Stichting KFO (lees mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en mr. Chester Peterson, op dat moment beide tevens landsadvocaten van KFO voorzitter en MinJus Elmer Wilsoe, red). Schotte en Dindial’s opmerkelijke beslissingen deden van de originele screeningsbevindingen -hoe perfect deze later ook bleken- op zulke korte termijn niets overblijven. Vervolgens deden Dindial en Schotte aan Gouverneur Frits Goedgedrag een uiterst magere eindrapportage veiligheidsonderzoek toekomen. Vervolgens besprak de Gouverneur zowel de eindrapportage van het veiligheidsonderzoek van de VDC als het antecedentenrapport van het OM met Minister van Koninkrijkszaken Piet Hein Donner. Donner gaf hierop te kennen dat hij met gouverneur Frits Goedgedrag had gesproken over het antecedentenonderzoek (dus niet het VDC veiligheidsonderzoek, red) naar de Curaçaose ministers: “De gouverneur ziet geen aanleiding om nog verder te gaan met het onderzoek en ik heb geen reden om aan de gouverneur te twijfelen.” Waarop de Kroon de beslissing overnam dat de ministers alsnog door de screening waren gekomen. Hiermee was het hoofdstuk ‘Screening’ gesloten. Met dank aan de acties van Schotte en Dindial, daarbij ondersteund door MinJus Wilsoe en zijn landsadvocaten Sulvaran & Peterson (KFO). En niemand die zijn vingers nogmaals durfde te branden.

 • Had het vriendelijke, volgzame Curaçaose volk reeds in 2010 kunnen voorzien dat de inmiddels beruchte VDC-procedure en memo een voorbode bleek van een angstaanjagende toekomst voor het jonge Land?
  lisa-dindial-4
  Oud-gezaghebber Lizanne ‘Lisa’ Dindial had als tijdelijk interimhoofd VDC eind 2010 bij de veiligheidsprocedure en conclusies in de VDC-screeningsmemo zeker de vele rode vlaggen moeten signaleren

  Tweede Kamerlid Ronald van Raak voorzag in 2010 inderdaad al een slecht begin. Oud-gezaghebber en tijdelijk interimhoofd VDC Lizanne ‘Lisa’ Dindial had dus zeker eind 2010 bij de conclusies van de VDC-screeningsmemo vele rode vlaggen moeten lezen en signaleren. Het onwetende volk van Curaçao had ondertussen vooral hoop. Pas in 2011 werd bovengenoemde memo openbaarheid en pas in 2012 hadden FAS en Pro Pueblo als eersten rode draden van duistere zaken in de gaten. Het zou nog een moord in 2013 op politicus Helmin Wiels duren voordat de ernst en volle omvang steeds duidelijker zou worden.

 • On a personal note over Lisa Dindial’s ‘privé-situatie’ inzake een opmerkelijke driehoeksverhouding: Het was een publiek geheim dat Dindial en journalist Yves Guillaume Cooper regelmatig het bed deelden.
  lisa-dindial-schotte
  Onrechtmatig Interim-hoofd VDC Lisa Dindial en premier Gerrit Schotte waren tijdens de screening van Kabinet Schotte eind 2010 frequent bij elkaar te vinden. Vrijwel alle foto’s hiervan zijn echter van Google en Facebook verdwenen

  Maar het was Lisa’s frequent samenzijn en verwevenheid met Gerrit in 2010 welke menig wenkbrauw deed optrekken (“Als hoofd van de screening moet Dindial het gevoel van belangenverstrengeling uit de weg gaan. De afgelopen tijd is zij constant te zien aan de zijde van Schotte. Op deze manier komt zij niet neutraal en objectief over”). Nu willen we niets suggereren over Lisa’s veronderstelde neutraliteit, objectiviteit, nuchterheid en belangenverstrengelingen. Noch over Lisa’s en Gerrit’s aanhankelijkheden. Of over Lisa’s eventuele ‘pillowtalks’ met Yves. Want wat ons betreft verdient journalist Yves Guillaume Cooper de Journalistenprijs van 2010. Cooper zijn we gewoonweg uiterst dankbaar voor zijn zeer betrouwbare gebleken informatie. Dankzij Yves wist de pers vroegtijdig van de screeningsperikelen en de niet-ministeriabelheid van Kabinet Schotte en kon de media ons hierover goed op de hoogte houden. Dankzij het balletje van Yves hebben we dan ook een vrij compleet VDC-dossier. Niets anders dan hulde dus voor journalist Cooper. Maar dan verder. Schotte’s rol in de vernietiging van de veiligheidsdienst wordt in deze blog genoeglijk duidelijk. Doch de rollen van Schotte’s (en c.s.) hulptroepen mogen we niet onderbelicht laten.

 • Hoe het met Lisa zelf afliep? Rechter Paulides oordeelde uiteindelijk op 23 november 2010 dat Dindial’s interim-benoeming onrechtmatig was.
  V.l.n.r.: VDC Diensthoofd Edsel Gumbs, interim-manager Lisa Dindial, interim manager Frank Calmero, crisimanager Michael Römer
  V.l.n.r.: VDC Diensthoofd Edsel Gumbs, interim-manager Lisa Dindial, interim manager Frank Calmero, crisimanager Michael Römer

  Dindial werd vervolgens hierna alsnog conform vonnis van haar taken ontheven. Waarna ze alsnog door de enige rechtmatig waarnemend VDC-Hoofd Rudy St. Jago werd vervangen die reeds richting ziektewet was gedirigeerd. Hierna kregen de opvolgende crisismanagers Calmero en Michael Romer de kans aangeboden af te maken wat Dindial wegens het vonnis niet was gelukt: de VDC-systemen en informatie beschikbaar maken t.b.v. Schotte. Hiervoor later meer. Over Lisa’s & Gerrit’s screeningproces (begeleiding) zijn we echter kort: illegaal getorpedeerd en valselijk tot stand gekomen. En daarmee heeft dit duo het jonge Land reeds in het begin zeer veel schade bezorgd. Naar onze mening. En we denken dat we niet zo gek ver zitten van de waarheid. Stay tuned voor onze volgende aflevering 4 van onze blog-serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het onrechtmatig wegwerken van VDC-Hoofd Gumbs.

 • UPDATE: vers van Persbureau Curaçao: Vandaag uitsluitsel Edsel Gumbs (VDC).WILLEMSTAD – Edsel Gumbs staat vandaag weer voor de rechter. De voormalige chef van de veiligheidsdienst van de Nederlandse
  Edsel Gumbs- VDC-1
  Vandaag uitsluitsel ontslagzaak Edsel Gumbs (Hoofd VDC) | Foto Dick Drayer

  Antillen en Curaçao voert strijd tegen zijn gedwongen ontslag, net na het aantreden van de regering Schotte in 2010. Aanleiding hiervoor was een vertrouwensbreuk tussen het Hoofd van de Veiligheidsdienst en de toenmalige premier Gerrit Schotte. Al vier keer werd Gumbs via een voorlopig besluit door de rechter in het gelijk gesteld, maar opeenvolgende regeringen hebben geweigerd hem weer in dienst te nemen. Een uitspraak in deze zaak was al in april verwacht, maar toen ontbraken er een aantal documenten. Vandaag moet de uitspraak dan wel volgen.” We zeiden het steeds: Ed Gumbs is tot op vandaag de dag nog immer Hoofd VDC.

back to top

 • 28 september 2014. Aflevering 2 van onze nieuwste blog-serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Bestaat de VDC nog? In deze aflevering beginnen we met het einde: de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) is niet meer. Bam. Ja, u leest het goed.
  VDC crisismanager en Schotte/Asjes vazal Michaël Römer wordt arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht verweten. Römer levert evenwel de door Schotte en Asjes gewenste diensten op het gebied van VDC-mismanagement en criminele activiteiten.
  VDC crisismanager en Schotte/Asjes vazal Michaël Römer wordt arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht verweten. Römer levert evenwel de door Schotte en Asjes gewenste diensten op het gebied van VDC-mismanagement en criminele activiteiten.

  Dat is onze mening. Hoe komen we hierbij? Gaan we u haarfijn uitleggen. Klopt, er is personeel en er wordt gescreend op Forti. Doch de feitelijke vraag is, functioneert de VDC nog in de zin van artikel 2 Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao? Art. 2: “Er is een Veiligheidsdienst Curaçao, die als doelstelling heeft het bevorderen van de fundamentele belangen van Curaçao bij het voortbestaan van de democratische rechtsorde, bij de integriteit van het bestuur, bij de interne veiligheid en andere vitale belangen van Curaçao en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden“. Bestaat déze VDC nog? We lopen er samen met u doorheen. Inderdaad werken in Forti nog circa 30+ VDC-empoyees en wordt er gescreend. En zeker, crisismanager Michaël Römer toucheert hiervoor nog altijd 5+ miljoen per jaar. Alleen gaat dat geld naar onze bescheiden mening voornamelijk op aan rookschermen, zoals de indruk van personeel en screenings. Feit is namelijk dat vrijwel alle veiligheidsinformatie en -dienstverlening inmiddels via iemand anders lopen. Naam bekend bij onze redactie. Feit is ook dat de VDC inmiddels niet meer onafhankelijk is, maar onder controle van Schotte en Asjes en hun partijfinanciers. Zij bepalen wie wel en niet positief worden gescreend. Tot slot hadden we u eerder vertelt hoe essentieel samenwerking is met buitenlandse inlichtingendiensten. Wel, het is eveneens een feit dat, behalve de regio-veiligheidsdiensten ook niet, zelfs zusterorganisatie AIVD nauwelijks tot niet meer samenwerkt met de VDC. We vertellen dit alvast, om aan te geven dat door openheid van zaken te geven rondom de VDC, deze serie geen schade (meer) kan aanrichten aan binnenlandse veiligheid. Met dank aan Schotte en Asjes geniet het Curaçaose volk namelijk geen veiligheidsdienst bescherming meer.

 • Veranderde doelstelling. Afgezien dat het begrijpelijk is dat Schotte Römer steunt, is het net zo goed begrijpelijk waarom Asjes Römer steunt. Asjes hielp vriend Schotte en vazal Römer, die eerder de VDC, alsmede de buitenlandse inlichtingen diensten hadden verraden door een kopie te
  Gerrit Schotte en Ivar Asjes blijven het ontslag van VDC Hoofd Gumbs aanvechten
  Ex-premier Gerrit Schotte (MFK) en de huidige Minister President Ivar Asjes (PS) blijven het ontslag van VDC Hoofd Gumbs aanvechten in hun strijd om VDC-onderzoek te voorkomen en behoud van ‘hun’ manager Michaël Römer

  maken van alle beschikbare (VDC) informatie, alsmede de Colombiaanse contra-spionagedienst Dipol VDC-passwords en netwerkgegevens te verstrekken, door het enquête-onderzoek naar deze zware misdrijven, om te buigen naar een onderzoek naar het Openbaar Ministerie en RST. Zoals alleen Asjes onwelgevallige onderzoeken kan ombuigen (zie o.a. ook onderzoek Curaçaohuis). Uiteindelijk vond de parlementaire enquête niet plaats omdat Kabinet-Schotte viel en plaats maakte voor Kabinet-Asjes. Noch Schotte noch Asjes bleken behoefte te hebben aan een verder voor hun ongewenst onderzoek en inmenging bij de VDC. Als tegenprestatie screende Römer daarna ten behoeve van Kabinet-Asjes ex-Statendictator Ivar Asjes en meestervervalser Marvelyne Wiels positief. Dat betroffen gedurfde screenings, gezien een overweldigende hoeveelheid aanwijzingen en feiten van niet-integer gedrag en gevaar voor onze democratie van beide lieden. Eerder screende Römer ook al zo gedurft ten behoeve van Schotte door maffiamaatje Franseco Corallo tegenover de Italiaanse autoriteiten ‘positief‘ te screenen in bewoordingen als ‘absolute fitness’ en ‘reputed businessman’. Teneinde de Italiaanse casinokoning Corallo als President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBSC) te benoemen. Over dergelijke nep-screenings later meer. We zijn dan ook van mening dat door zowel Schotte (MFK) als Asjes (PS) voornamelijk politiek wordt gedreven met een focus op het vergroten van de witwassen middels (internationale) casino’s en loterijen. Tot slot verdenken we Schotte, Asjes en de VDC ervan diensten te verrichten voor een narcoregime. Zo vroeg President Maduro van Venezuela Aruba om uitlevering van een voormalige Venezolaanse veiligheidsdienstchef op Aruba, die ook wel bekend stond als drugsconsul Carvajal, aka ‘El Pollo’. Dat lukte namelijk niet via de Arubaanse rechtsgang. Hierop zorgde tot onze verbazing de Curaçaose MinPres Asjes, zonder twijfel bijgestaan door zijn veiligheidschef Römer, op een andere ‘effectieve manier’ (met redenen waarover volk en media nog steeds in het duister tast), ervoor, dat ex-veiligheidsdienstchef (tevens drugs- en wapenhandelaar) Hugo Carvajal kon terugkeren naar Venezuela. Om eenmaal ‘thuis’ geheel voorspelbaar vlotjes het loodje te leggen. Opdat El Pollo nooit meer bij de Amerikanen kan kakelen over wapen- en drugsdeals tussen de Venezolaanse regering en de Colombiaanse rebellen. Kortom: in onze ogen is de VDC verworden tot een criminelendienst (video), die ten behoeve van criminele organisaties fake-screenings uitvoert. Wij denken inderdaad dat narcostaten en een witwaswalhalla belangen hebben bij elkaar. Verder bespeuren we dezelfde eerste drugs-, moord- en witwas symptomen zoals in Miami in de jaren ’80 (video) en in Colombia in de jaren ’90 (video), die anno 2014 ook in onze samenleving voelbaar zijn.

 • Toezicht en verantwoordelijkheid. Het opmerkelijke is dat 2 van de 3 leden van de Commissie van Toezicht VDC, te weten leden Eduardo ‘Dito’ Vlieg en Geomaly Martes de huidige VDC-status en -mismanagement geheel ontkennen, in een krampachtige poging de negatief gescreende Römer
  Commissie van Toezicht leden leden Geomaly Martes (Directeur SOAB, links) en Eduardo 'Dito' Vlieg (voorzitter LAR bezwaarcommissie, rechts) ontkennen de huidige VDC-status- en mismanagement in het geheel
  Commissie van Toezicht leden leden Geomaly Martes (Directeur SOAB, links) en Eduardo ‘Dito’ Vlieg (voorzitter LAR bezwaarcommissie, rechts) ontkennen de huidige VDC-status- en mismanagement in het geheel

  nog enig imagocredit te bezorgen. We verschonen het derde lid, de pas aangetreden Arubaanse rechter Winfield omdat deze vermoedelijk geen idee heeft wat zich binnen de dienst heeft afgespeeld. Over het bijzondere CvT-toezicht op de VDC van leden Martis en Vlieg in een latere aflevering meer. Verder is opmerkelijk dat Römers’ huidige baas, de Minister van Algemene Zaken Ivar Asjes, afgelopen week aangaf dat de VDC een belangrijke rol moet spelen in de voorzorgsmaatregelen voor Curaçao, omdat NL gaat deelnemen aan aanvallen tegen ISIS in Irak, Iran en Syrië en omgevingen. Blijkbaar allemaal voor de Bühne. En volkomen lachwekkend als je bedenkt dat Vlieg, Martes en Asjes uitstekend ervan op de hoogte zijn dat de AIVD (en ook andere veiligheidsdiensten in de regio) niet meer met VDC samenwerkt. Ook niet als het om ISIS gaat. In fact, de VDC is ook volledig op de hoogte dat Curaçao momenteel een vrije doorgang verleent aan terroristische Syriërs en Iraniërs met Venezolaanse paspoorten, waardoor uitgerekend Curaçao uiterst kwetsbaar voor terrorisme is geworden. Sterker, dat Curaçao juist zeer aantrekkelijk is gemaakt voor criminelen en terroristen vanwege bestaande en gedoogde casino en loterijen witwas-infrastructuren. En doet daar helemaal niets mee. Daarnaast weten Vlieg, Martes en Asjes maar al te goed, dat de werkelijke inlichtingen en informatievergaring inmiddels via een ander persoon lopen. Voorts zijn alle drie zich terdege bewust dat vrijwel niemand, externe informanten noch veiligheidsdiensten, de VDC meer vertrouwt omdat de VDC feitelijk al jaren geleden, namelijk al in 2011 en 2012, bewust om zeep is geholpen door trio Schotte, Asjes en Römer. Bovendien was het anno 2014 klaarblijkelijk ook time voor Römer to move on. Tijd om de volgende anti-witwas hindernis te kielhalen? Whatever the reasons were, er was een reden voor Schotte om Römer te laten solliciteren bij Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Was Witwasmeldpunt MOT ‘next’? Hoe dan ook, dit plan ging niet door, want naar verluidt hapte MinFin Jardim niet toe, danwel omdat journalist Richeron Balentien het listige voornemen voortijdig aan de orde stelde.

 • Gevolgen. De gevolgen van het ontbreken van een goed functionerende veiligheidsdienst zijn: 1) niet-integere bestuurders, 2) geen inlichtingen om moorden en al dan niet politiek of drugs/gang gerelateerde moordpartijen te voorkomen, 3) ongebreidelde en ongecontroleerde zwartgeld project-ontwikkeling in onze vastgoed-sector, 4) vrije passage voor terroristen en Hezbollah-leden tussen Curaçao en Venezuela als gevolg van het ontbreken van een visumverplichting, in combinatie met de driehoeksrelatie tussen Venezuela, Iran (Hezbollah-basis) en Syrië. 5) de druk van witwas-criminelen en (buitenlandse) partij-financiering op Curaçaose bestuur en politiek gaat steeds harder toenemen.
 • Conclusie. Onze conclusie is dat er bij de VDC niet langer sprake is van een veiligheidsdienst in de zin van artikel 2 Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao. We verdenken Schotte-MFK, Asjes-PS en Römer-VDC een (politieke?) agenda te drijven met als doel het uitbreiden van de eilandelijke witwasmogelijkheden voor casino’s en loterijen voor witwasstromen vanuit Zuid-Amerika, Sint Maarten en Italië. De keerzijde van dit beleid is dat een dergelijke doelstelling juist criminelen, terroristen, drugs- en wapenhandel aantrekt. Zeker als je geen functionerende veiligheidsdienst meer hebt. Met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Feitelijk hebben we alleen nog de Consensusrijkswetten om Curaçao enigszins te beschermen tegen de internationale georganiseerde misdaad. Naar onze mening uiteraard. U hoeft ons niet te geloven, just follow the facts in onze nieuwe blogserie en trek uw eigen conclusies. Tot zover aflevering 2: Bestaat de VDC nog? Hoogste tijd voor meer openheid en transparantie. Was er sprake van VDC-mismanagement, of een vooropgezet misdaadplan? In de volgende aflevering gaan we dieper in op de ‘rise ‘n fall‘ van VDC, in deel 3 van onze serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – De screeningsmemo van 10-10-’10, waar alles mee begon. Op deze site. Saka bo sòm. Stay tuned.
 • Overzicht afleveringen. Klik hier voor een actueel overzicht van de afleveringen van de serie ‘De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – The Sequel.

back to top

 • 21 september 2014. Aflevering 1 van onze nieuwste blog-serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Intro. VDC crisismanager Römer lijkt in de wiek geschoten door KKC-blog. Het moet pijn hebben gedaan, deze blog ‘Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)‘ van de afgelopen maand. Waar maken we dat uit op?
  De KKC-blog 'Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)' lijkt de flitscarrière van agent Michael Römer in de weg te staan. Selfie Facebook Römer (2011), net voor zijn VDC-promoties. Romer zou recent hebben gesolliciteerd als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
  De KKC-blog ‘Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)’ lijkt de flitscarrière van agent Michael Römer in de weg te staan. Selfie Facebook Römer (2011), net voor zijn VDC-promoties. Romer zou recent hebben gesolliciteerd als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

  Ten eerste vernamen we dat Schotte-vazal en VDC crisismanager Michaël Römer samen met de dubieuze ex-Minister Carlos Trinidad (PS) direct na het verschijnen van de blog naarstig naar onze identiteiten op zoek waren. Correctie: zijn. Ten tweede werd een kleine week later de Knipselkrant tijdens een langdurige, heftige cyber-attack meer dan 10 dagen offline geschoten. Toeval? Niet dat we Carlos & Michael beschuldigen van cyber-crimes, DDoS aanvallen zijn nagenoeg onbewijsbaar. Doch opmerkelijk was de combinatie tijdstip, jacht en motieven van de heren wel. Nadat onze Knipselopperchef de hele krant noodgedwongen moest verhuizen van onze favoriete lokale hoster Ifushion naar een met zware software bewapende internationale provider, is de KKC-blogredactie back in de game met onafhankelijke achtergrond informatie over (politieke) corrupties, witwassen en achterliggende motieven van misleidende overheids-propaganda. En dan komen we gelijk op het derde argument waarom we denken dat Römer geen controle meer heeft over zijn eigen Veiligheidsdienst: het recente persbericht van de VDC-commissie van toezicht (CvT). Kan de commissie voorwenden dat het om een regulier VDC jaarverslag gaat, maar de feitelijke boodschap loog er in de titel al niet om. In het AD: CvT VDC: pers negatief en de Amigoe: ‘Geen klachten bij toezichthouder VDC in 2013‘. Losse opmerking vooraf: kritisch heet tegenwoordig in het Asjes-tijdperk negatief. De crux volgens de CvT VDC (lees: commissarissen Dito Vlieg en Geomaly Martis, de pas aangetreden Arubaanse rechter Winfield verschonen we): “De commissie vond de berichtgeving in de pers, waarvan de strekking was dat de integriteit van de heer Römer niet boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus.” Mooie formuleringen zonder inhoudelijk argumentatie. Heeft de CvT ooit notie genomen van Römers negatieve screening? Wij citeren uit Römers rapport: “Het hoeft geen betoog dat de besproken arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht, waar een algemene consensus over bestaat, ons ernstige zorgen baart”. Hoezo: de integriteit van de heer Römer niet boven twijfel verheven? Gaan we verder. Waarom we denken dat bovengenoemd persbericht over deze blog ging? Omdat niemand anders dan wij de afgelopen tijd over VDC hebben geschreven en niemand dit soort kritische menings-uitingen aandurft. Wel, behalve journalist Richeron Balentien en wij dan. Net als Balentien verdiept ook de Knipsel blog-redactie zich, laat zich goed informeren, ziet verbanden en durft kritisch te zijn. Dus waarom de Commissie van Toezicht VDC-crisismanager Römer te hulp moest schieten over onze VDC-blog, terwijl Römer zelf andermaal onder vuur ligt, dit keer voor een VIP behandeling voor een niet-weersproken sneaky sollicitatie bij MinFin Jardim als MOT-Hoofd? Omdat baas Asjes, die eerder als de kippen bij ons aanklopte voor een rectificatie, moeilijk kan reageren, daar de gewraakte blog o.a. ex-Statendictator Asjes’ eigen twijfelachtige “positieve” screening in de limelights zette. Maar ook al springen Vlieg, Martis en (via via) Asjes nog zo voor Römer in de mediabres, wij gaan de komende dagen onze standpunten nog eens nader uiteenzetten, waarom wij denken dat de huidige veiligheidsdienst niet functioneert en onze samenleving en democratie kwetsbaar en onbeschermd laat. Inhoudelijk.

 • Coming up. Omdat dit zo’n belangrijk onderwerp betreft, zeker in deze roerige tijden van georganiseerde misdaad, doen we dit -t.b.v. enig lezersgemak- in een overzichtelijke reeks: Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – The Sequel (1), (2), etc. Met daarin o.a. aandacht voor achtereenvolgens
  Coming up: VDC-serie 'Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao - The Sequel'
  Coming up: VDC-serie ‘Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao – The Sequel’

  1) deze intro; 2) bestaat de VDC nog?; 3) de beroemde screeningsmemo; 4) het onrechtmatig wegwerken van VDC-Hoofd Edsel Gumbs; gevolgd 5) door zijn medewerkers; 6) de jacht op de informanten die informatie leverden t.b.v. de negatieve screening van Kabinet-Schotte; 7) de Dipol toegangs-pogingen op de VDC-systemen; 8) het illegaal kopiëren van de geheime diensten-informatie; 9) klacht IT-medewerker; 10) het uiteenvallen van de Commissie van Toezicht; 11) een VDC-reorganisatie; gevolgd door 12) een VDC-‘shut down‘; 13) de hulp van de AIVD en MIVD (die al snel de handen van de VDC aftrokken); 14) de parlementaire enquête (die nooit plaatsvond); verder 15) waarom extern buitenlandse veiligheidsdiensten en informanten niet meer met de VDC willen samenwerken en waarom ook intern ontevredenheid heerst over Römers’ functioneren; 16) Römers’ positieve screening van maffiamaatje Francesco Corallo; 17) Römers’ positieve screenings van illustere PS-politici als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes, aangevuld met redenen waarom deze Soberano’s volgens ons niet door Römer positief gescreend hadden mogen worden; 18) achtergronden en rollen van de Nederlandse ministers Piet-Hein Donner, Liesbeth-Spies, en de belangen van Minister Presidenten Schotte en Asjes bij de instandhouding van het huidige Römer-management; 19) last but not least: hoe de hele bovenstaande soap onder ‘toeziend oog’ en goedkeuring van 2 van de 3 huidige leden van de genoemde huidige Commissie van Toezicht -t.w. LAR-voorzitter Eduardo ‘Dito’ Vlieg en SOAB-directeur Geomaly Martis- heeft kunnen gebeuren; 20) en verder: Etc. Afleveringen kunnen nog wat variëren, dus klik hier voor een actueel overzicht. We beloven een spannende VDC-serie in de komende weken. Vanaf heden elke zondag hier op de Knipselkrant.

 • Nog even terug naar het VDC-jaarverslag van 2014. Een laatste citaat: “Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken (Schotte en Asjes, red) positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel

  Commissie van Toezicht (CvT) Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) SOAB-directeur Geomaly Martes en LAR-Voorzitter Eduardo 'Dito' Vlieg
  Commissie van Toezicht (CvT) Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) SOAB-directeur Geomaly Martes en LAR-Voorzitter Eduardo ‘Dito’ Vlieg

  Gumbs als hoofd van de VDC en het definitief benoemen van Michael Römer als zijn opvolger, zijn dat ontslag en die benoeming lange tijd uitgebleven. Met het oog op de negatieve gevolgen die het voortduren van deze onzekere situatie met zich kan brengen voor het vertrouwen in VDC (zowel intern als extern), heeft de commissie in de verslagperiode zowel bij de huidige minister van Algemene Zaken als zijn ambtsvoorganger aangedrongen op een spoedige besluitvorming. Dit heeft ertoe geleid dat het ontslag van Gumbs, nadat de commissie omtrent het voornemen daartoe in november 2013 nogmaals positief had geadviseerd, uiteindelijk is geformaliseerd en ook de weg is geopend om Römer definitief tot zijn opvolger te benoemen.” Hier staat nog steeds niet dat Römer inmiddels daadwerkelijk Hoofd VDC is geworden, sterker, er wordt ons inziens nuftig omheen gedraaid. Belangrijker: bovengenoemde soap-opera, in combinatie met het feit dat de huidige veiligheidsdienst in 4 jaar tijd systematisch en volledig is afgebroken van een onafhankelijke Veiligheidsdienst onder Gumbs, naar een politiek-afhankelijke screeningsdienstverlener onder Schotte/Römer/Asjes, doet ons serieus afvragen wat beide heren met hun ‘toezicht’ en ‘positieve adviezen’ voor het ontslag van Gumbs en de aanstelling van Römer daadwerkelijk hebben beoogd. Want inmiddels is het ontbreken van een goed functionerend veiligheidsdienst voor de gemeenschap volop voelbaar. De georganiseerde misdaad heeft niet alleen in onze samenleving, maar ook in onze politiek overhand genomen. Naar onze mening deels omdat onze samenleving zonder een gezond en functionerend informatienetwerk nauwelijks meer bescherming heeft, en deels omdat de huidige VDC-screenings van politici van geen kanten deugen. En waarom wij vinden dat de integriteit van de CvT, te weten de heren Vlieg & Martis, die ondanks alles wat er met de VDC is gebeurd, hun 4 toeziende ogen stijf dicht blijven knijpen en kwistig dubieuze ‘positieve adviezen’ blijven uitdelen, zelf niet boven twijfel is verheven. Dus mocht de Knipselkrant de komende tijd weer offline vallen, weten onze 30.000 lezers per week bij wie ze voor de poorten moeten slapen. Edoch vertrouw op 1 ding: brandstichting, digitale censuur, junkfood, oververmoeide security-specialisten, zweettenen en klaagliederen van onze aandacht tekort komende rooie KnipselKater ten spijt: we will be back. So stay tuned for our next episode: Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao – Bestaat de VDC nog?

back to top

 • 18 augustus 2014. Uchekuchekuch say what? Elmer ‘we kunnen zonder RST‘ Wilsoe wil de CID het informatiehart van onze polis maken? What happend to Veiligheidsdienst VDC? Gaan we u uitleggen. De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Zijn naam is Römer. Michaël Römer.
  VDC crisismanager Michael .B. Ph. Römer
  VDC crisismanager Michael .B. Ph. Römer

  De man wiens integriteit in opspraak raakte wegens intieme banden met Babel-verdachte Gerrit S. Die vrijages dateren van way back. We schrijven ’07. Michaël is rechercheur bij TOD (Technische Opsporings Dienst). Als speurder doet hij het prima. Doch Römer kent grotere ambities. Römers eerste poging bij TOD om te promoveren naar een managementfunctie mislukt. Naar verluidt wegens gebrek aan karakter en managementkwaliteiten. Diezelfde ontbrekende kwaliteiten zullen door de tijd een structureel probleem blijken. Als troostprijs mag Römer rechten studeren in de baas zijn tijd. Doch zijn functioneren als teamplayer bij de polis houdt niet over: de opsporingssnuffelaar ligt niet goed bij collegae. Römer wordt arrogantie, discriminatie en hypocrisie verweten. Römer huilt uit bij scharrelaar-en-grosse tevens Robbie-matser, het MAN-eilandsraadslid Gerrit Schotte. De gezworen vrienden delen op dat moment al enkele minder frisse Fatum-fratsen. We schrijven ’09. De carrière-adviezen van Schotte. Schotte adviseert Römer zijn PG-ambities op te dringen bij het Openbaar Ministerie. Maar ook bij het OM krijgt Römer 0 (nul) op het rekest. Verder denkt Schotte dat Römers carrière geholpen zou zijn door lidmaatschap van een Vrijmetselaarsloge. Maar Michaëls gel-reputatie glijdt hem andermaal vooruit: de elite Loge aan de Pater Eeuwesweg blieft zijn aanwezigheid niet. Uiteindelijk wordt Römer toegelaten tot (naar verluidt) vrijmetselaarij Loge Ignis Fraternitatis, een van de mindere goden onder de 4 Loges die Curaçao rijk is, tevens dezelfde club waar papa (Hendrik) Schotte sr. de scepter vasthoudt. Doch veel verder dan Emmastad reikt die invloed ook niet. Eenzaam kwijnt Römer weg op Rio Canario. Totdat… vriend Schotte onverwachts premier wordt. We schrijven 10-10-’10. Het kersverse kabinet-Schotte ondervindt reeds bij aanvang stevige tegenwind als gevolg van een pijnlijk accurate screenings-memo en een -tot op dat moment- zelfstandige en nauwelijks politiek-gehoorzame veiligheidsdienst VNA/VDC. Schorsing van VDC-Hoofd Gumbs en vervanging door Liza Dindial en Frank Calmero levert niet het gewenste resultaat op: Gumbs komt weliswaar Forti niet meer binnen, maar Schotte krijgt niet de vurig gewenste toegang tot het VDC-netwerk en VDC-informatie. Noch krijgt hij de namen van informanten die informatie hebben geleverd t.b.v. van de inmiddels memorabele VDC-memo. Hoe dit om zeep te helpen? Na een achterkamertje-gesprek met de niet ministeriabele MFK-ministers, -partijfinancierders en oom Elmer ‘Kade’ Wilsoe, meldt zich ene mr. Römer zich bij de poorten van Forti. Als assistent-crisis-manager-ad-interim. Vriend Schotte heeft een bijzondere opdracht in petto. Kameraad Römer begint weer te glanzen. Geurend naar frisse wc-eend en trots als een mannetjes pauw paradeert de ijdele Romer dagelijks langs de bruine Forti-burelen. Feeling THE man. Ping! Onder zijn assistentschap verkrijgt de omstreden Colombiaanse Snuffeldienst Dipol toegang tot de netwerksystemen. Ping! Alle informatie voor Schotte gekopiëerd. Video. En daarmee belandt de VDC definitief in de vrije val. Eenmaal in het bezit van alle geheime informatie bedenkt duo Schotte-Römer een passende exit voor crisismanager Calmero. Enkele dagen later is Frank voer voor de medialeeuwen. Promo-time voor Römer: het woord assistent mag afvallen. Als trouwe satellieten tollen Romer en Schotte om elkaar heen. Onderwijl wenst geen buitenlandse veiligheidsdienst meer samen te werken met omstreden dienst alsook niet met de negatief gescreende Schotte-vazal. Een reorganisatie wordt opgevolgd door shutdown: alle niet aan Gerrit gehoorzame VDC-ers mogen betaald doch thuis op de bank vertoeven. Schotte wil door met loyalisten en marionet Römer, die laatste niet gehinderd door enige vorm van integriteit, management-ervaring en/of knowhow. Dat Schotte onderwijl feitelijk aan de VDC-touwtjes trekt ontgaat niemand. Onder leiderschap van Schotte-Römer bloeit de georganiseerde misdaad al snel op. Positieve screenings van maffiamaatjes als Francesco Corallo en duistere politici als Monk en Trinidad helpen de dienst ook al geen goede naam opbouwen. Bovendien negeert Römer de snel gevaarlijk wordende Curaçaose politieke ontwikkelingen in de tweede helft van 2012. Schotte heeft beveiliging nodig, zo luidt Romers devies. Al gauw geschiedt de eerste moord. Een moord op een fel tegenstander van Schotte. Eentje die niet had hoeven plaatsvinden als de Veiligheidsdienst haar functie naar behoren had uitgeoefend, aldus reporters Balentien en Adem in een interview met Sherwin Leonora (audio). Römer zwijgt de heikele zaken echter dood en wijdt zich aan opmerkelijke nieuwe ‘positieve’ screenings: Ivar Asjes en Marvelyne Wiels. Onderwijl kan Römer tot zijn grote frustratie andermaal niet promoveren. Ad-interim valt nu ook van de functie-omschrijving af, maar de functie ‘Hoofd VDC’ gloort niet aan de horizon. Ditmaal niet door ontbrekende zaken als integriteit, management-capaciteiten en Schotte-banden, maar omdat er in de bodemprocedure Gumbs vs Land (onrechtmatig ontslag) steeds geen uitspraak wordt gedaan. Hierdoor blijft het enige echte VDC-Hoofd nochthans: Gumbs zelf. En ook al slaagt Römer er intern in zijn eigen personeel te overtuigen dat hij inmiddels wel Hoofd is, het misleidende persbericht over de aparte LAR-klacht mbt een reeds door andere juridische tussenvonnissen ingehaalde overplaatsingskwestie overtuigt ons niet. Ook al niet omdat we onze bronnen betrouwbaarder achten. Onderwijl houdt de crisismanager zich driftig bezig met stroperige extra-bodyguard adviezen voor Gerrit, terwijl hij anderzijds naar buiten toe deze banden wanhopig tracht te bagataliseren.

 • Dan volgt, onder Römers bezielende Veiligheidsdienst leiding, een nieuw dieptepunt: Een moord-partij op Hato. Andermaal heeft de snuffelsmurf geen flauwe benul van rivaliserende gangs. Of van miljoenen aan loodbonussen voor zaken met een afwijkend Colombiaans geurtje. Hoe is dit mogelijk? Wij menen het antwoord te weten. Als manager lijkt Römer meer op een kameel op Friese klompen aan een parachute. Bovendien is het begrip ethiek bij Römer equivalent aan de fantasie van Charles Cooper lepeltje-lepeltje met Marvelyne Wiels. Daarnaast bestaat het huidige Römer-team voornamelijk nog uit trouwe Schotte-vazallen. M.a.w.:
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op zijn Forti-zetel
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op zijn Forti-zetel

  geen nieuwe informatie noch enige medewerking uit de regio. Last but not least: management-by-fear doet welliswaar enig respect-by-fear in stand houden, kwaliteits-runners, -informanten en andere veiligheidsdiensten blijven mijlenver uit de buurt van de als sluw bekendstaande Schotte-vazal. Overigens heeft de georganiseerde criminaliteit en ontwikkelingen op internationaal veiligheidsgebied de aandacht van Römer ook niet; Schotte wenst van Römer tegenwoordig uitsluitend bodyguard-adviezen en positieve screenings van hem (destijds) welgevalligen. Met andere woorden: Römer zit het eeuwig dankbare Kabinet-Asjes/Marvelyne uit en kan zijn verdere juridische carrièrepad hierna wel op zijn gestaag bollende buik schrijven. Want afgezien dat de enige passende Römer-zetel de komende 20 jaar wat ons betreft een Bon Futuro krukje mag worden, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we 3 jaar na dato nog steeds geen functionerende Veiligheidsdienst hebben? Radio reporters Richeron Balentien en Godfried Adem van Radio Direct kwamen afgelopen vrijdag in een uitstekend interview met PS-parlementarier Sherwin Leonora tot ongeveer vergelijkbare conclusies (audio, taal Papiamento).

  En toen? Volgens welingelichte kringen wordt ex-MinJus Elmer ‘interventie‘ Wilsoe niet gemist bij Justitie. En mag zijn neef Römer van Asjes blijven zitten. Maar daarmee is het gapende veiligheids-gat m.b.t. de georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad niet gevuld. ‘Tijd voor Rijkswet toezicht Caribische Veiligheidsdiensten’ zouden onze vaste correspondenten juriste Renee van Aller en John de Vries voorstellen, vermoeden we. Zij kunnen het weten. John de Vries heeft als voormalige hoofd van de Arubaanse Veiligheidsdienst (VDA) op Aruba al eens eerder met dit bijltje gehakt. De Vries put uit (management) ervaring. Al wist het echtpaar toen, ten tijde van genoemd artikel in 2012, nog lang niet alles. Gelukkig heeft KKC veel bijgehouden, met dank aan Balentien. Hier een redelijk compleet VDC-dossier, incluis de verwarrende Schotte-Römer-Asjes-propaganda. Naar onze mening zit anno 2014 Curaçao reeds 3 jaar met een niet-functionerende, politieke Veiligheidsdienst.

back to top

===============================================================

Let op: Knipselkrant Curaçao is geen officiële media. Wij verzamelen artikelen, berichten en meningen van diverse media.

Heeft u aanvullingen en/of verbeteringen voor deze pagina,
email ons op ingezonden

===============================================================

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties