26 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...

DH | Governor receives first 19 of hundreds of National Decrees for justice workers

PHILIPSBURG--Caretaker Minister of Justice Anna Richardson sent out a press release on Thursday, an hour before midnight, stating that the Cabinet of Governor Ajamu Baly had confirmed...

AntilliaansDagblad | Arts Aida ontmoet hulpdiensten Sint Maarten

Philipsburg - Het management van Carnival Cruises organiseerde onlangs een rondleiding op het cruiseschip Aida uit Duitsland voor leden van de hulpdiensten van Sint Maarten. Stefan Luhrs, een...

AntilliaansDagblad | Geen dengue op Aruba

Oranjestad - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat...
- Advertisement -spot_img

Bar en boos’ met integriteit coalitie

HomeNieuwsBar en boos’ met integriteit coalitie

 

Grote twijfels VBC over handelingen ministers Wilsoe, Schotte en Monk

Willemstad – Indien de berichten van de afgelopen dagen over de handelwijze en besluiten van ministers van de regering juist zijn, dan zijn deze ‘de zoveelste bevestiging dat het bar en boos gesteld is met de integriteit van het kabinet MFK/PS/MAN’.

Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Concreet gaat het hierbij om de volgende kwesties die het nieuws de laatste tijd hebben gedomineerd:

– het versturen van een brief van de minister van Justitie naar het State Department van de Verenigde Staten met als inhoud het opheffen van beslaglegging van banktegoeden van een (verdacht) persoon, waarvan het justitieel onderzoek nog gaande is. ,,Volgens de minister van Justitie klopt dit niet, echter na integrale publicatie van de tekst van de brief in de media moet ernstig getwijfeld worden aan het verweer van de minister.” Minister Elmer Wilsoe (PS) beroept zich, vervolgt de VBC, op onrechtmatig handelen van het Openbaar Ministerie, terwijl dit instituut bij monde van de procureur-generaal aangeeft dat conform gehandeld is op grond van een besluit van de onafhankelijke rechter. ,,Is het niet de onafhankelijke rechter die oordeelt of beslagen wel of niet onrechtmatig zijn?”, vraagt de VBC zich af. ,,De rechtstreekse inmenging van de minister in een lopende individuele strafzaak is uiterst bedenkelijk en schokkend. Hier is sprake van flagrante schending van onze rechtsstaat, die gebaseerd is op de Trias Politica-beginselen.”

– Dan gaat de VBC in op de kwestie van minister-president Gerrit Schotte (MFK) en de Veiligheidsdienst VDC.

,,Na alle in de media verschenen berichten over deze kwestie op een rij gezet te hebben, wijst alles in de richting dat het grotendeels de premier zelf is die de perikelen bij de VDC heeft veroorzaakt. Onder meer zijn gerechtelijke vonnissen, betreffende pogingen om het hoofd van de VDC op een zijspoor te zetten, stelselmatig genegeerd.”

Nu beweert de regeringsleider op basis van gegevens uit naar zijn zeggen ‘zeer geheime rapporten’ dat de medewerkers van de VDC pogingen tot het plegen van een coup hebben gepleegd, vervolgt een persbericht van de werkgeversorganisatie. ,,Tegelijkertijd is er kennelijk sprake van een opgelegde zwijgplicht en is er blijkbaar ook geen aangifte van plegen van strafbare feiten gedaan.”

– Wat is hiervan waar en hoe kunnen betrokkenen zich hiertegen verweren?, vraagt de VBC.

,,Zeer verwarrend, onduidelijk en mogelijk zelfs unfair. Dit geldt ook voor de aangekondigde parlementaire enquête. Wat gaat worden onderzocht, hoe luiden de ‘terms of references’ van een dergelijk onderzoek en wie bepaalt deze?”

Zonder vertrouwen geen ontwikkeling

De kritische VBC bespreekt ook de ‘intentie van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport om een medewerkster een gigantische promotie te verstrekken’.

Na publieke druk ‘schijnt’ het dat de eerder door minister Carlos Monk (PS) genomen beslissing te zijn teruggedraaid. ,,Uit deze voorvallen kan de conclusie worden getrokken dat het optreden van de regering Schotte meer vragen oproept dan het beantwoordt en niet bepaald de schoonheidsprijs verdient. Veeleer kenmerkt het optreden zich door gebrek aan transparantie, ongeloofwaardig en hypocriet handelen, machtsmisbruik en manipulatie. Kortom: allesbehalve integer.”

In andere democratische rechtsstaten, waar integriteit nog een grote rol speelt, zou de handelswijze van de hierboven aangehaalde bewindslieden naar de mening van de VBC ‘geheid aanleiding gevormd hebben tot aftreden’.

,,Immers aantasting van de geloofwaardigheid draagt niet bij tot vertrouwen en dat is een minimum basisvoorwaarde om als minister aan te kunnen blijven.”

De VBC kan niet genoeg benadrukken dat duurzame sociaaleconomische ontwikkeling alleen gerealiseerd kan worden indien sprake is van vertrouwen. Integriteit vervult hierbij een sleutelrol. In het belang van een gezonde ontwikkeling van Curaçao zou het kabinet MFK/PS/MAN er goed aan doen om daadwerkelijk hiernaar te handelen.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties