28 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AVC | Kans op goed pensioen op Curaçao wordt steeds kleiner

HomeMediaAVC | Kans op goed pensioen op Curaçao wordt steeds kleiner

Achterkant van Curacao | Servaas Houben en Ronald Ketellapper

Column Servaas Houben en Ronald Ketellapper

De kans dat jij straks je pensioen krijgt waarop je gehoopt had wordt steeds kleiner. Pensioenfondsen en leven/pensioenverzekeraars hebben mogelijk onvoldoende in kas. Het risico daarop is in ieder geval reëel en erg groot. Reden is de in het verleden afgegeven hoge garanties en onvoldoende voorzichtige reserveringsregels bij de beleggingen van jouw premie.

 

Hierdoor zijn zij niet in staat om hun verplichtingen na te komen waardoor pensioenuitkeringen gekort moeten worden.

De huidige regelgeving is verouderd en niet in staat om dit risico te op te vangen en te neutraliseren. Meer prudente reserveringsvoorschriften zijn nodig, risk based regulations, en een (lange) transitieperiode om eventuele tekorten geleidelijk aan te zuiveren.

Werk aan de winkel voor de nieuwe president van de Centrale Bank, die zich nu eens echt moet gaan focussen op haar toezichtstaak, in plaats van mensen hun krantenabonnement af te pakken.

Toezeggingen nakomen

Verzekeraars en pensioenfondsen doen beloftes aan hun klanten die ze met grote mate van zekerheid moeten kunnen nakomen. Ze moeten hierbij voldoende vermogen (voorzieningen) aanhouden om aan alle verplichtingen en garanties te kunnen voldoen.

Een levenslang pensioen uitkeren of een gegarandeerd kapitaal op einddatum om de hypotheek te kunnen aflossen bij voorbeeld. Of een kapitaal of nabestaandenpensioen uitkeren bij overlijden van een verzekerde of pensioendeelnemer. Zitten er bij de verzekeraars en pensioenfondsen in Curaçao voldoende gelden in kas?

Dat staat nog maar te bezien. Curaçaose entiteiten berekenen dat benodigde vermogen namelijk niet op de meest voorzichtige manier, zoals dat elders in de wereld inmiddels wel gebruikelijk is.

Voorbeeld

In het verleden zijn premiebetalende polissen afgesloten toen de rente hoog was. Vier procent was ooit een gangbare rentegarantie. De financiële instellingen berekenen het benodigde vermogen voor die polissen alsof deze hoge rente ook nu nog kan worden behaald en dat dit tot de einddatum van de polis ook zo blijft.

In een markt waarbij de rentes al lange tijd dalen en op een historisch laag niveau liggen is dat riskant. Er zit dan te weinig in kas voor deze polissen en de enige optie die overblijft is het korten van pensioenuitkeringen. Korten van uitkeringen is de minst gewenste optie omdat gepensioneerden vaak geen andere inkomsten bronnen hebben.

Norm

De toezichthouder CBCS moet erop toezien dat financiële instellingen voldoende vermogen aanhouden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ze schrijven daarom voor dat de instellingen een zogenoemde toereikendheidstoets uitvoeren: daarbij berekenen ze of er ook voldoende in kas zit als de veronderstellingen (zoals die ten aanzien van de rente) voorzichtiger worden ingezet. Instellingen mogen daarbij zelf bepalen wat zij als voorzichtig beschouwen: een open norm dus.

Aandeelhouders en ook andere belanghebbenden zitten niet te wachten op bijstortingen om de kassen te spekken dat maakt het aantrekkelijk om de veronderstellingen in de toereikendheidstoets niet op het meest voorzichtige niveau te stellen.

Dit is een van de redenen waarom deze open norm methode in Nederland en andere landen al lang is afgeschaft en vervangen door hardere en meer objectieve en markt consistente eisen.

Verzekeraars en pensioenfondsen

Verzekeraars en pensioenfondsen sturen hun bedrijven grofweg langs een drietal assen. Ze beleggen de premie-inkomsten en moeten dat op een zodanige manier doen dat ze voldoende rendement genereren om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Ze moeten daarbij hun risico’s beperken om te voorkomen dat ze onderuit gaan. Dus voldoende beleggen in relatief veilige staatsobligaties en voldoende spreiding aanbrengen zodat een enkele deconfiture van een land of bedrijf geen grote impact heeft op het vermogen.

Verder moeten ze een accurate inschatting maken over hoe lang hun verzekerden leven en hoe groot de kans is dat een verzekerde overlijdt. Daarop baseren ze hun risico premies. Tenslotte moeten ze ervoor zorgen dat hun kosten in lijn blijven met de kostenopslagen die in de premies zijn meegenomen. In de praktijk zijn de beleggingen veruit de belangrijkste succesfactor.

Beleggingen

Als een verzekeraar bij een verzekering met een duur van 30 jaar een garantie geeft van vier procent per jaar, levert een jaarlijkse premie inleg van 1,- gulden op het einde 58,33 gulden op. Als het werkelijke jaarlijkse rendement dat behaald wordt maar drie procent bedraagt, is er op het eind van de looptijd 49,00 gulden in kas: een tekort van zestien procent.

En na 40 jaar zorgt dat gebrek aan rendement al voor een tekort op einddatum van 21.4 procent. Het is dus van groot belang dat de opbrengsten van de beleggingsportefeuille aansluiten bij de toekomstige verplichtingen van de instellingen.

Storten of korten

Internationaal is het gebruik dat bij de berekening van het benodigde vermogen uitgegaan wordt van een rendement dat risicovrij kan worden behaald. Staatsleningen in veilig geachte landen die hun verplichtingen zeker zullen nakomen zijn dan de maatstaf.

Als dat voor Curaçao toegepast zou worden, is de kans groot dat de benodigde vermogens moeten worden aangevuld door aandeelhouders. Bij pensioenfondsen is dat lastig en daar zouden de aanspraken moeten worden gekort.

Of dat nodig is hangt af van de vaststelling van het risicovrije rendement. Omdat in de huidige regelgeving uitgegaan wordt van historische rendementen, terwijl de huidige rendementen lager liggen, is de kans groot is dat er onvoldoende is gereserveerd en dat de voorzieningen versterkt zouden moeten worden.

Adequaat toezicht

Er zijn andere instrumenten om de balansen van financiële instellingen te versterken. Het verlagen van gegarandeerde rentes ligt voor de hand. Ook kunnen garanties achterwege blijven, zoals wereldwijd in de pensioensector al van toepassing is. Ook kan het opheffen van de verplichting om zestig procent van de beleggingen lokaal in te kopen bijdragen aan het matchen van de verplichtingen en het concentratie risico verminderen van te veel beleggingen op Curaçao.

Zolang de gulden met de dollar gelinkt is, kan het rente risico ook via swaps en andere dollar derivaten gematcht worden. Alles staat of valt met een adequaat toezicht. Dat rekening houdt met internationale prudente waarderingsregels en risico’s expliciet toetst.

Uitdaging

De problemen in de financiële sector op Curaçao zijn groot: twee banken en één verzekeraar zijn al in de problemen geraakt vanwege regelgeving die onvoldoende rekening hield met risico management. Laat deze dreigende veenbrand de problemen niet nog groter maken.

Stel prudente rekenregels vast volgens gesloten normen. Mocht hieruit blijken dat er inderdaad te weinig is gereserveerd, dan kan een lange transitieperiode in acht worden genomen om de tekorten geleidelijk te compenseren. Dit gaat wel enige pijn doen bij aandeelhouders die moeten afzien van dividenden en deelnemers aan pensioenfondsen. Hun aanspraken zullen minder of niet geïndexeerd kunnen worden of moeten zelfs gekort, afhankelijk van de omvang van de tekorten.

Een uitdaging voor Richard Doornbosch, de nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Hij hoeft zich geen dag te vervelen op zijn nieuwe post.


Servaas Houben werkt als senior manager in de verzekeringssector. Hij studeerde econometrie in Nederland en werkte daar de eerste 4 jaar van zijn carrière. Daarna werkte Servaas in Dublin, Londen en Curaçao. Naast actuarieel heeft Servaas de kwalificaties CFA en FRM afgerond. Servaas schrijft regelmatig voor zijn blog, CFA-samenvatting en actuariële tijdschriften en is lid van de Nederlandse Actuariële Maatschappij Enterprise Risk Management en LIfe verzekeringscommissies.

Dr. Ronald Ketellapper studeerde econometrie in Groningen en begon zijn carrière als wetenschapper. Na zijn promotie in 1982 volgde een loopbaan in de pensioen- en verzekeringssector. Als laatste als directielid bij Guardian Group Fatum in Curaçao waar hij tot maart 2019 verantwoordelijk was voor leven-, pensioen- en ziektekostenverzekeringen. Hij is nu bestuurder van de Onderlinge van 1719, oudste onafhankelijke verzekeraar in Nederland.

Bron: Achterkant van Curacao

39 reacties

 1. Er zijn door verschillende mensen op de risicos gewezen mast niemand deed wat!

  Gebeurt vaak, ook bij Ministers.
  Er is best expertise aanwezig. Maar men is ook bang om opdrachten etc te verliezen. Dus steekt men niet te fel van wal!!!
  Kijk naar allerlei consultants op het gebied van Good governance…die heel erg voorzichtig generieke items aanhalen…nooit specifieke

  Hoe vask is de regering niet tegen alle adviezen in met iets doorgegaan?

  Want: Persoonlijke belangen wegen hier zwaarder dan het belang van het algemeen welzijn

 2. Dank @OJO voor jouw steun. Je bent met me eens dat Houben jarenlang als Actuaris bij ENNIA de andere kant heeft opgekeken!! Precies zoals ik 10/9 om 18:39 heb aangegeven. Ov
  Natuurlijk samen met de huidige directeur CMC ‘ Martina’ ook!

 3. @Knoek-koe: eens maar even terug naar het onderwerp, heeft CBCS nu al een plan om de problemen in de financiele sector aan te pakken? Bob Traa leek wel door te willen pakken, maar door de nieuwe president is nog weinig actie ondernomen

 4. @CR Zegt:……”dus als ik het goed begrijp mogen wij ook al geen kritiek op CBCS uiten omdat het een Curacaose instelling is?!”….

  Sterker nog, @CR ook échte YdK, de inheemse ab original zeg maar, die als laatste binnenkwam, mocht geen kritiek leveren.

  Een laf vriendenkliekje van directeuren en trouwe onderhorigen voerden daar een waar GESTAPO regime…..

  Geen grotere despootdirecteur als een echte YdK directeur, de aborigenal zeg maar! Zie hoe beestachtig o.a. Marveline Wiels, Tromp, maar ook Anthony Godett , Rosalia en Kleinmoedig van SSC met hun onderhorige personeel omgingen…..Maria LP scheen ook een feeks tezijn……

  Vraag aan de gemiddelde ydk hoe ze het vinden om onder hun krioyo Direktor of Direktora te werken, grote chip op hun schouder…en je hebt niets te zeggen want zij zijn de baas! Breek me de bek niet open..kritiek ishier taboe, vooral als het terechte kritiek is

 5. Bululu schrijft: ‘Voor diegene die vindt dat Curacao een kuteiland is:
  Dagelijks 2 vluchten richting de noordzee.’

  Maar dan blijft het nog steeds een kuteiland.

  Als alle Bulululus nu richting Noordzee vliegen is het geen kuteiland meer.

 6. Voor degene die moeite hebben met mensen die kritiek hebben op Curaçao en haar regering en mensen een ticket aanbieden richting Noordzee, het volgende:

  Curaçao is niet alleen van mensen die er als jou uitzien@Bululu!

  Ga zelf lekker terug naar Afrika als je zo een moeite hebt met kritiek van mensen die anders denken en ogen dan jij! Via Miami lan elke vlucht naar het zwarte continent gereged worden.

  Als je het zo graag zo wilt spelen, dan hier het volgende oncomfortabele doch ware feit: Jouw familie kwam als laatste binnen hier!

  Dus als je zo graag mensen weg wilt sturen, graag met je zelf beginnen, en niet naar het zo verfoeide Nederland, uitstappen ergens ter hoogte van de Equator, aan wal stappen, door lopen tot je leeuwen, Olifanten en Gorillas begint te zien, dan weet je dat je op het goede continent zit.

 7. Ahh,@Wim. Baker Tilly, van Paus & Vesseur.
  Hoe kan het ook anders…

  Dat kantoor dat roomser is dan de Paus, maar van wie een van de heren ooit scharrelde met het huidige scharrel”kippetje” (hoe toepasselijk de naam) van een ex Bankdirecteur met een centrale locatie, die iedereen zo hartelijk bedankte!

  Ook het accountantskantoor van de kantuurtuin gast waar de dossiers na kantoortijd met speciale substance aangevuld werd, en toen daar de kantoortuin beheerder , een soort van office manager gesnapt is en op aangesproken is.

  . O ja..en er was nog zo’n hollandse Guus, ook RA, inmiddels woonachtig op een van de buur eilanden, die vaak boodschappen ging doen bij C&A en een keer een paar stagiaires tegenkwam toen hij net klaar was met boodschappen doen en de “winkel” uitstapte..

  Ja fraai kantoor verder, heel gezellig, leuke happy hours, echt toppie , lekker om te werken, mooi interieur, goede uitstrealing, prima stage plek hoor!! Leuk om daar een tijdje te werken!!

 8. JM Eustatia. Ik heb de indruk dat juist de “ nette” commissarissen bij Ennia een van de redenen zijn dat je op zich zo weinig publieke reacties krijgt. Je zou kunnen aannemen dat bv statenleden op hoge poten vragen zouden stellen aan de minister van financiën over de feiten dat zowel ministers als minister presidenten,directie van de Centrale Bank en Accountantskantoren meegeholpen hebben aan het wegsluizen van 1.2 miljard bij Ennia of honderden miljoenen bij de Giro maar dat doet men angstvallig niet. Duidelijk blijkt er sprake van omkoping,valsheid in geschriften en fraude maar ook het OM noch het Hof van Justitie doet iets. Wel lopen duizenden mensen het risico dat ze straks geen pensioenen of spaargelden hebben maar blijkbaar niet belangrijk genoeg. Puur voorbeeld van white collar crime

 9. Ter aanvulling en overdenking

  ABP , Nederlandse pensioenfonds voor ambtenaren
  Vermogen circa € 450 miljard. (zo’n ANG 900 miljard !).
  Hanteert een rekenrente van 0,2% !!

 10. Knoekoe: ‘KPMG was de huisaccountant meen ik, ik ben de naam van de accountant die toen een “tik” op de vinger kreeg even kwijt, ?’

  Dat was Victor Bergisch, tuchtrechtelijk veroordeeld wegens grove misslagen bij de controle van, jawel, een verzekeringskantoor.

  Moest daarom weg bij KPMG maar werd gretig door De Paus en Vesseur (nu Baker Tilly Pikerie) binnengehaald. Niet omdat die zo graag Bergisch hadden, maar omdat Bergisch Ennia meenam met de daaraan verbonden dikke fee.

  En Ennia was al lang blij dat ze met Bergisch meekonden, want dat was de enige accountant die op hun porkeria/fantasia jaarrekeningen wilde aftekenen.

  Al vermoed ik dat Henry Jourdain en Gianni ‘Mob’ Schob, beiden ook bij KPMG geschoold, dat ook wel willen doen.

 11. Let bij ACP op de opmerking van de actuaris AON over de rekenrente. Helemaal aan het einde van het jaarverslag. Daar uiten zij ietwat omfloerst dat gehanteerde rekenrente toch goed in de gaten moet worden. Dit is om zichzelf vrij te pleiten als het latente probleem met donderend geraas aan de oppervlakte komt. AON had luid en duidelijk moet vermelden dat de gehanteerde rekenrente onrealistisch hoog is. Maar ja, angst dat ze dan worden vervangen door een andere actuaris? Zelfde probleem als bij accountants die een goedkeurende verklaring moeten geven bij jaarverslagen van bedrijven. Angst dat ze een klant kwijt raken indien ze niet doen wat de klant wil.
  PCN rekent overigens volgens hun jaarverslag 2018 met een rekenrente van 2,98%. Mag ieder pensioenfonds zelf de rekenrente bepalen naar eigen goeddunken. Wat een zootje dan. In Nederland schrijft De Nederlandse Bank de te hanteren rekenrente verplicht voor. Zodat de resultaten van pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn. CBCS ook hier niet thuis?

 12. ……”Houben die jarenlang bij de Ennia als actuaris heeft laten zien geen enkele integriteit te hebben want blijkbaar begrijpt hij het wel. Jammer dat hij nooit iets heeft gezegd over de dubieuze beleggingen etc bij ennia”……@Ojo

  Dat verbaast mij ook steeds meer, dat niemand iets gezien, gemerkt, vermoed, gezegd, aan de bel getrokken heeft heeft?

  Er zitten zoveel “slimme” koppen bij instituten als ENNIA Houben, Palm, Gilbert Martina en YS, die toch organisatorisch en bestuurlijk geen hoogvlieger bleek te zijn (HNO, FISHFARM, RDK, ENNIA) , RA,s, CIA, AA, etc ,

  CBCS, met Chos, Salesia, Tromp, daar weten we inmiddels van dat het alkemaal flut toezichthoyders waren, van een betrouwbare interne bron vernomen dat er niet eens naar het dossier gekrken eens door een in charge, geen review van een werkdossier, totaal chaotisch daar, zonder reviewnotes , controle programna werd in elkaar geflanst.
  De controleur keek alleen of er geen schrijffouten in stonden en of er een lopend verhaal te lezen was, met wat algemene “open” deur” adviezen en bevindingen, copy paste van een ander rapport.

  . , de RvC van Ennia waar de heer Jaime Saleh oa zat, een man met een Sano Huisio, maar die ook niets zei, althans niet merkbaar.

  KPMG was de huisaccountant meen ik, ik ben de naam van de accountant die toen een “tik” op de vinger kreeg even kwijt, ?

  Dit geeft steeds meer een vermoeden bij een leek als ik, dat de ingebouwde functiescheidingen niet werken, en slechts op papier bestaan.

  En dat er veel meer aan de hand is dan zomaar een enorme investerings blunder.

 13. @Stiwz, ga les volgen bij Houben die jarenlang bij de Ennia als actuaris heeft laten zien geen enkele integriteit te hebben want blijkbaar begrijpt hij het wel. Jammer dat hij nooit iets heeft gezegd over de dubieuze beleggingen etc bij ennia. Rekenrente bij de meeste mij’en is 3%, al jaren, vraag Guardian etc maar. Dat is de rente die de mij berekend over wat de klant inlegt en dus gezien kan worden als rendement op zijn inleg. Die rekenrente wordt vast gezet voor 5 jaar bij collectieve contracten en bij individuele contracten voor de hele looptijd. Dus er zijn veel polissen met 4%. Ja, de dekkingsgraad zegt dus iets over het geld dat in de kas zit wat voldoende moet zijn om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Helaas zijn de meeste fondsen onder de 100% omdat de rendementen de afgelopen jaren zo laag zijn en de mensen langer leven.

 14. La Stwiz

  even googelen
  APC Jaarverslag 2018
  dan zoeken: rekenrente
  ik verraad het alvast : 4% !!! en niet jouw 1,3%
  Inderdaad gigantische problemen voor de pensioengerechtigden.
  Iemand verzocht jou je in de materie te verdiepen, ik sluit mij daarbij aan. Je kennis schiet schromelijk te kort( waarom heb je zelf dat jaarverslag niet opgezocht?)

 15. Lezen La Stiwz, lezen.

  Lucas zegt: ‘Als op het eiland de pensioenfondsen nog steeds met een rekenrente van 4% calculeren dan hebben de huidige en toekomstige pensioengerechtigden een gigantisch probleem’.

  ALS. En bij mijn weten hebben veel pensioenfondsen die rekenrente van 4% lang gehanteerd en hanteren velen die nog.

  La Stiwz zegt: ‘Zolang het werkelijk behaalde rendement hoger is dan de rekenrente is het i.i.g. geen gigantisch probleem.’
  ZOLANG. Zolang Jacinta Constantia wordt opgesloten is ze geen gevaar voor winkels en pompstations. Maar we weten allemaal dat ze op dit kuteiland nog lang niet wordt opgesloten en dan nog maar voor korte tijd.

  En nogmaals: een te hoge rekenrente is een probleem bij elk pensioenfonds. Maar een hoerenloper als directeur (Palm) en een schoothondje als commissaris (Ys) een veel groter probleem.

 16. Het hooghouden, hoe onrealistisch ook, geeft een positief beeld van de dekkingsgraad en zo kan de werkelijkheid “verbloemd” worden. Elk debacle waar het fonds kapitaal verloor verliest dan “impact” op de dekkingsgraad. En dan is er toch niets aan de hand?
  Maar de fondsen worden veel gebruikt om bestuurlijk falen en het falen van toezicht op te vangen. Vroeg of laat zijn de fondsen leeg wat voor reken rente je ook gebruikt. En inderdaad het is de centrale bank die daar toezicht op zou moeten houden. Helaas is het juist de centrale bank die deze bail-outs construeerde en dus niet vermeld dat de reken rente buitengewoon optimistisch is.

 17. afgezien de hoogte van de rekenrente, snap ik het issue niet echt: wat is nu het probleem als CBCS zich bezighoudt met adviezen rondom kranten abonenmenten ipv deugdelijk financieel toezicht?

 18. @Trui zegt: “…Als de inleg van toekomstig pensioengerechtigden gebaseerd is op een rekenrente van 4%, en het werkelijke rendement is lager, dan zit er op pensioendatum te weinig in de pensioenpot…”

  Ben ik volledig met je eens.
  Analoog hieraan: vervang het woordje “lager” door “hoger”, dan zit er op pensioendatum te veel in de pensioenpot.

  Echter de rekenrente is momenteel geen 4% maar 1,3%. Je kunt er van uitgaan dat zelfs bij het APC het werkelijk behaalde rendement beduidend hoger is dan die 1,3%.

  Vervang de rekenrente ter berekening van het dekkingspercentage door het 10 jarig voortschrijdend gemiddeld behaalde rendement minus bijvoorbeeld 2 procent (voor de veiligheid) en het dekkingspercentage is momenteel hoog genoeg.

  Het enige wat ik wil zeggen is dat de voortschrijdende gemiddeld behaalde rendementen minus een veiligheidsmarge gebruikt moeten worden voor het bepalen van het dekkingspercentage en niet een rekenrente die niet strookt met de realiteit.

  En hoezo “Zucht, wijsneus La Stiwz, nog een keer dan”
  Ik had van jou nog niets zinnigs gehoord.
  Er komt bij jou niet meer uit dan het populistisch blijven herhalen van de woorden hoerenloper en schoothondje en domme vragen zoals of afboekingen op bezit ook in de berekening van het rendement worden meegenomen.

  Buitengewoon lachwekkend zoiets.

 19. Zucht, wijsneus La Stiwz, nog een keer dan.

  Als de inleg van toekomstig pensioengerechtigden gebaseerd is op een rekenrente van 4%, en het werkelijke rendement is lager, dan zit er op pensioendatum te weinig in de pensioenpot om de pensioengerechtigden hun toegezegde pensioen te kunnen uitbetalen.

  En inderdaad, als het werkelijk rendement hoger is dan de rekenrente dan is er niets aan de hand.

  Een rekenrente van 4% is ooit als voorzichtig gekozen, anno 2020 wordt het juist als onvoorzichtig (onhaalbaar) gezien.

 20. @Lucas: in het kort, zonder hier uitgebreide actuariële berekeningen te maken:
  (wat ik heb is geen opinie, maar gewoon een juiste berekening)

  Even heel simpel (mag niet zo, maar maakt het wel duidelijk):
  – Jij stort 1.000,- in een potje en wil het volgend jaar 1.050,- van je verzekeraar krijgen.
  – De rekenrente is 1%.

  Rekenkundig gezien heeft de verzekeraar over 1 jaar maar 1.010,- in kas.
  De dekkingsgraad is derhalve 1.010 / 1.050 maal 100% is 96,2%

  In werkelijkheid behaalt de verzekeraar een rendement van 8% en heeft aan het einde van het jaar dus 1.080,- in de pot. Een dekkingsgraad van 1080 / 1050 maal 100% is 102,9%.

  Nogmaals, de berekening mag niet zo, maar het gaat om de strekking.

  p.s: ik heropen hiermede onze discussie. (hahaha)

 21. LaStwiz

  Afgezien van mijn eigen diepgaande kennis word ik mede gesterkt in mijn opinie door de heren die het stuk via AVC hebben gepubliceerd. Deze heren hebben er ook voor doorgeleerd. Lees hun analyse nog eens goed.
  De tijd zal mij in het gelijk stellen en bij u het schaamrood op de kaken doen verschijnen.
  Ik beëindig hiermede onze discussie.

 22. @Lucas: Mag ik het een keer, kwetsend en denigrerend bedoeld, zo zeggen: zalig zijn de onnozelen van geest.

  Rekenrente is wat anders dan werkelijk behaald rendement.
  De rekenrente is een door de overheid vastgestelde rente en heeft nagenoeg niets te maken met het rendement.

  Een deel van het rendement van een fonds bestaat uit rente op liquide middelen (-0%), een deel uit rente op langlopende deposito’s (+0 tot +6%) een deel uit coupon op obligaties, een deel uit rendement op aandelen, een deel uit rendement op vastgoed, een deel uit et cetera….

  Alleen jokers van fondsen hebben nu veel cash in kas, het levert immers niets op.

  Ach, waarom probeer ik dit eigenlijk uit te leggen.

  (Reken-) rente is wat anders dan rendement. Als dat er bij jou niet in gaat, dan houdt het op.

  Daarbij, als je bij een pensioenfonds over rendement spreekt, is dit totaal wat anders dan het rendement tijden de coronaperiode. Door alleen al deze (korte) periode in je betoog te betrekken geeft aan dat je niet weet waar je het over hebt.

 23. @Trui: nee, Lucas heeft geen gelijk. De rekenrente bedraagt momenteel 1,3%. Je moet toch wel een ongelofelijke boer zijn als je gemiddeld niet op de lange termijn haalt.
  De gemiddelde rendementen die ik aangaf waren inderdaad van Nederlandse pensioenmaatschappijen.
  Ik heb even snel gezocht maar bij APC was het tienjaarsgemiddelde 5,2%.

  Als je bij een dekkingsgraad wilt hebben van 110% maakt het een enorm verschil of je van een rekenrente van 1,3% of 2% uitgaat. Laat staan van 5,2%.

  Lees https://www.apc.cw/files/2019/09/apc_jaarverslag_2018.pdf maar even en het wordt je misschien iets duidelijker.

 24. Servaas Houben vergeet in zijn verhaal te vermelden dat hij jarenlang bij ENNIA heeft gewerkt een daarmee duidelijk medeverantwoordelijk is voor de tekorten bij dit bedrijf. Medeverantwoordelijk voor de jaarrekening (en) bijvoorbeeld!!

 25. @LaStiwz
  Mag ik het een keer, niet kwetsend bedoeld, zo zeggen: zalig zijn de onnozelen van geest.
  Die beleggingsresultaten behalen – binnenkort “behaalden” want COVID19- de Nederlandse pensioenfondsen ook.
  Maar dat valt in het niet bij de alsmaar dalende (reken-)rente. Dat heeft een veel grotere impact. Kijk eens naar de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Voorbeeld : ABP : eind juli 85,1% . Behoort 105% te zijn om, zonder -tijdelijk- ingrijpen van de minister, kortingen te voorkomen. Wat is uw ontvangen rente% op uw eventuele spaarrekening? Laag? Waarom dan? Pensioenfondsen maken toch 8% rendement zegt u. Kortom uw argument is niet valide. In Nederland is de tendens dat je over enige tijd rente moet BETALEN aan de bank als je een spaarsaldo hebt. RENTE, RENTE,RENTE! Dat is de crux
  Hoewel het geen eenvoudige materie is, raad ik u toch aan zich eens in de pensioenproblematiek te verdiepen. U zult schrikken.

 26. Volgens mij heeft Lucas wel gelijk, La Stiwz, want jouw 8-10% rendement komt mij onwaarschijnlijk voor, zeker in Covid19 tijd.

  Vraag is ook of afboekingen op bezit ook in de berekening van het rendement worden meegenomen.

  Zo moest APC 50 miljoen afboeken op haar vordering op het door Stephen Capella en zijn moeder helemaal leeggeroofde Girobank.

  En gaat Ennia een nog veel groter bedrag moeten afboeken op haar bezittingen in Sint Maarten. Dankzij Ralph Palm, het laffe schoothondje van Ansary dat drukker was met zijn hoeren dan met de belangen van de polishouders.

 27. Los van de verkeerde rekenrente bestaat er ook nog het probleem van criminele organisatie zoals bij Ennia samen met de toenmalige leiding van de Centrale bank en de regeringsleiders van Curacao en St.Maarten alsmede accountants en bankiers die samen ervoor zorgden dat Ansary 1.2 miljard kon wegsluizen en de assets van Ennia middels frauduleuze taxatie rapporten kon worden aangepast. Als je daar dan ook nog de 2 banken aan toevoegd dan hebben de directie van de Centrale bank en de zittende regeringen voor ruim 2 miljard geld weg laten sluizen of op dubieuze wijze besteedt. De mafia zou er een complex van krijgen

 28. @Lucas zegt: “…Als op het eiland de pensioenfondsen nog steeds met een rekenrente van 4% calculeren dan hebben de huidige en toekomstige pensioengerechtigden een gigantisch probleem, zeker als die pensioenuitkering nog gebaseerd is op het eindloonsysteem…”

  Onzin. Zolang het werkelijk behaalde rendement hoger is dan de rekenrente is het i.i.g. geen gigantisch probleem.

  De gemiddeld werkelijk behaalde rendementen liggen tussen de 8 en 10%.

  You do the math.

 29. Als op het eiland de pensioenfondsen nog steeds met een rekenrente van 4% calculeren dan hebben de huidige en toekomstige pensioengerechtigden een gigantisch probleem, zeker als die pensioenuitkering nog gebaseerd is op het eindloonsysteem. Dat wordt niet duidelijk in bovenstaand verhaal van de heren maar ik herinner mij uit het jaarverslag van een pensioenfonds van een paar jaar geleden dat dat nog steeds het geval was.
  Dan zouden zij de slagen “middelloon” en ” beschikbare premieregeling
  (defined contribution )” hebben gemist. Aangezien van pensioenuitvoerders mag worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van de rent- ontwikkelingen wereldwijd en de pensioenhervormingen in de laatste zeker 10 jaren in vele landen dan hebben zij bewust hun ogen gesloten gehouden en de boel de boel gelaten. Hebben actuarissen de laatste sterftetafels berekend en toegepast? Ik ken iemand die al jaren dezelfde pensioenuitkering krijgt. Nooit een korting toegepast. Dat doet mij huiveren.

 30. Heel langzaam begint het te dagen dat onze elite via allerlei slinkse constructies alle middelen gebruiken om zichzelf te verrijken. Het leeglopen van de pensioenen is natuurlijk niet verwonderlijk zeker als ze gebruikt worden om gaten te dichten.
  Maar ja door de gewoonte om geen, of een gebrekkige, jaar rekening in te dienen is de toestand gemakkelijk te verdoezelen.
  Ook in deze situaties; een probleem is pas een probleem als het probleem accuut wordt.
  En pensioenen dat is toch ver in de toekomst? Dus nooit een probleem.

 31. CBCS heeft toch een toezichthouders-functie/verplichting (!) bij pensioenfondsen? ( Net zo als De Nederlandse Bank die heeft bij Nederlandse pensioenfondsen).
  Is Tromp daarin ook weer tekort geschoten? Wat een figuur. Heeft het eiland veel ellende bezorgd. ANG 2.000.000 p/a plus wat we mogelijk niet weten. Tsja.
  Heeft hij zich overigens ooit geuit over het wegstrepen van verschuldigde inkomstenbelasting voor mensen met invloed, wat onlangs via de pers naar buiten kwam. Of was hij ook een van die notabelen?

 32. De pensioenfondsen moeten eens beginnen met het ophouden hoerenlopers als Ralf Palm als directeur te benoemen en luchtpoepers als Etienne Ys en Neetje van der Veen als commissarissen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties