26 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 08:21

PBC | 30.000 mensen op Curaçao volledig gevaccineerd

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bijna 30.000 mensen op Curaçao zijn volledig gevaccineerd. Vanochtend om 10.00 werd die mijlpaal bereikt. Nog eens 45.000 mensen hebben hun eerste prik gehad. Dat...

PBC | Laura Quast krijgt eindelijk de Cola-Debrot-prijs

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Dramaturg Laura Quast heeft vandaag dan eindelijk de Cola Debrotprijs 2020 gekregen uit handen van premier Eugene Rhuggenaath. De Curaçaose cultuurprijs, in de categorie Theater,...

PBC | COVID Art Project van start

Persbureau Curacao Vandaag, woensdag 5 mei, start het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied met het COVID Art project. Het fonds roept vanaf deze dag alle artiesten en kunstenaars van...

ParadiseFM | Voedselhulp via ministerie komt moeilijk op gang

De voedselhulp op ons eiland komt moeilijk op gang, nu de overheid er sinds deze week verantwoordelijk voor is. Zaterdag hebben ze die taak overgenomen van het...

NTR | Nabestaanden over 4 mei herdenking: ‘Goed om stil te staan bij die nare tijd, hoe sober ook’

Marit Severijnse KRALENDIJK – “Mijn vader ging vroeger en nu hij er niet meer is, vind ik het belangrijk om hem en de familie te vertegenwoordigen,’’ dat zegt...

DH | Govt. representative Helmond reflects on freedom on May 4

SABA/ST. EUSTATIUS--Dutch Government Representative in the Caribbean Netherlands Jan Helmond wondered what freedom really means in front of a small party gathered in Bonaire on Tuesday, May...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenArubaAntilliaans Dagblad | ‘Autonomie niet doorkruist’

Antilliaans Dagblad | ‘Autonomie niet doorkruist’

Artikel 38 lid 2 van het Statuut biedt hiertoe de ruimte, aldus Knops | Suzanne Koelega

Den Haag – De Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE) is niet in strijd met de autonomie van de CAS-landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten, stelt de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA).

,,Belangrijk gegeven hierbij is dat de entiteit geen bevoegdheden op het terrein van wet- en regelgeving van de landsorganen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overneemt, maar enkel ondersteunend en in de sfeer van toezicht zal kunnen optreden.”

Net voor zijn werkbezoek volgende week aan Curaçao heeft de bewindsman van Koninkrijksrelaties de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de concept-consensusrijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE).

,,Hoe verhoudt deze keuze zich volgens de staatssecretaris tot de autonomie van de landen binnen het Koninkrijk?,” luidt een van de vragen. Knops antwoordt: ,,Het is mogelijk in een consensusrijkswet aan Nederlandse organen bevoegdheden toe te kennen, die vervolgens kunnen doorwerken en toepasbaar zijn in de rechtsstelsels van de Caribische landen.” Artikel 38, tweede lid, van het Statuut biedt hiertoe de ruimte, legt Knops uit.

,,Voorwaarde is wel dat deze bevoegdheden de constitutionele autonomie van de landen in fundamentele zin respecteren.” Met de bevoegdheden die in het voorstel aan de Caribische Hervormingsentiteit, een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) naar Nederlands recht, worden toegekend, wordt deze autonomie naar de mening van het kabinet-Rutte ‘in voldoende mate gewaarborgd’.

Over de autonomie is de laatste weken veel te doen geweest; door de regeringen en nationale parlementen, maar ook in de adviezen van de verschillende Raden van Advies (RvA) van de Caribische landen. Knops stelt echter dat dit voorstel ‘ernaar streeft’ om een samenwerking tussen Nederland en elk van de Caribische landen tot stand te brengen ‘zonder dat de constitutionele autonomie hierdoor in fundamentele zin wordt doorkruist’.

,,De entiteit die door het voorstel wordt ingesteld neemt geen wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden van de besturen en de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over, maar biedt wel ondersteuning bij de uitoefening hiervan en kan consequenties verbinden aan het niet of niet voldoende naleven door de landen van de verplichtingen die op grond van dit voorstel op het land rusten.”

In zijn antwoorden maakt Knops nog eens duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in de praktijk de staatssecretaris, de touwtjes in handen heeft bij de voorgestelde CHE.

In antwoord op een vraag van D66 schrijft Knops: ,,De organisatie van de entiteit wordt bekostigd met Nederlands belastinggeld. Ook de financiële en andere middelen die de entiteit bij de uitoefening van zijn taken zal verstrekken, worden, in ieder geval in eerste instantie, geheel opgebracht door de Nederlandse burger. Daarom is de entiteit ook vormgegeven als een Nederlandse zbo. En gelet op deze keuze is het goed te verklaren dat de leden van de entiteit worden benoemd door de minister van BZK.”

De staatssecretaris voegt toe bereid te zijn met Curaçao, Aruba en Sint Maarten te overleggen over de eisen die worden gesteld aan de te benoemen leden. Ook tegen de VVD zegt Knops duidelijk dat BZK de beslissingen neemt, want naast de benoemingen kan hij ook aanwijzingen geven aan de CHE, eventueel ‘in samenspraak met andere betrokken Nederlandse bewindslieden (…) over de wijze waarop deze uitvoering geeft aan de afspraken uit de landspakketten’.

Ook deskundigen zullen door BZK worden benoemd. Daar hebben de landen geen invloed op, schrijft Knops, maar ze blijven niet helemaal buiten beeld: ,,Dit wil echter niet zeggen dat geen deskundigen uit de landen zullen worden of kunnen worden aangewezen. Als de entiteit zelf over de benodigde expertise beschikt, zal het deze expertise inzetten. Indien dit niet het geval is, kan de entiteit expertise inhuren; dit kan ook expertise vanuit de landen zijn.”

Daarnaast wordt nog eens duidelijk dat de CHE verantwoording moet afleggen aan het Nederlandse parlement. Omdat het om een Rijkswet gaat zal het jaarverslag ook naar de Staten van de CAS-landen worden gestuurd en aan ‘onze ministers die het aangaat’.

Helemaal buiten beeld blijven de landen niet. De drie Staten zullen in ieder geval akkoord moeten gaan met de consensusrijkswet. Zoals bekend, is dat nog niet het geval. Ook na instelling van de CHE zullen de Staten een rol houden, omdat er voor de hervormingen lokale wetgeving nodig is die door de Staten goedgekeurd moet worden.

Duidelijk tot ongenoegen van de staatssecretaris is er op de Rijksministerraad van 10 juli door de CAS-landen niet ingestemd met een adviesaanvraag bij de Raad van State: ,,Nu die instemming niet werd verleend, is het voorstel ook niet ter advisering voorgelegd en heeft het wetgevingsproces nog geen aanvang genomen.”

De staatssecretaris geeft aan dat is gekozen voor een periode van zes jaar voor de CHE, omdat het implementeren van de hervormingen een langdurig proces is. ,,Naar verwachting zal de ontwikkeling en implementatie van hervormingen zes jaar vergen.”

Mocht het nog langer duren dan kan de wet per land worden verlengd voor telkens twee jaar. ,,Nederland verplicht zichzelf met de consensusrijkswet om voor die termijn inspanning en ondersteuning te leveren ten behoeve van de hervorming van de economieën van de landen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

8 reacties

 1. Vanaf 2021 is het fokken van ‘nertsen’ verboden.
  Maar alle gekheid op een stokje! Het is inmiddels vele decennia dat NL maar geld blijft pompen in dit land belastinggeld van de burger en mag je je afvragen wat ermee gebeurd is, we weten het wel maar het is toch aardig het even in herinnering te brengen. Want laten we nou wel wezen voor COVID-19 leefde 32% van de bevolking al onder de armoedegrens, was de jeugdwerkloosheid boven de 1/4.
  Was overigens de stichting ontwikkelings fonds NA niet de ‘entiteit’ die de financiën zo goed ‘regelde’. en waar Aubert Wiels de scepter zwaaide. Come on get real now.
  Just saying…

 2. Reacties als die van Drechi laten zien dat Knops eigenlijk nog veel verder moet gaan. Hoe dom kan je zijn. Nertsen mag je ruimen..

 3. Ja…. Een gedoogbeleid voeren, het steeds over “onze jongens in Willemstad” hebben, er toch weer geld in steken, omdat het “onze jongens zijn”, en nu heel verontwaardigd reageren als “onze jongens in Willemstad BOEVEN blijken te zijn” Wie is er nu gek!!!!!!
  Ja kom!! GROW UP.

 4. Er is wel geld voor nertsen, maar geen geld voor mensen…..

  Er is voldoende geld voor mensen maar jouw vriendjes maken het steeds op!

 5. Och och och… Wat is de Nederlandse Regering toch een menslievende, empathisch-ingestelde, goedhartige toko..
  Er is wel geld voor nertsen, maar geen geld voor mensen…..

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties