25.9 C
Willemstad
• vrijdag 24 maart 2023

NOS | Aanklacht tegen Trump over zwijggeld lijkt vandaag niet te komen

Een mogelijke aanklacht tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump laat op zich wachten. Een speciale jury in New York, die zich over zijn zaak buigt, komt vandaag...

Democracy now! | Wednesday, March 22, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

NTR | ‘Caribische studenten willen eerlijke kansen voor medische studies’

Melissa Stamper Voor Caribische studenten die Geneeskunde, Tandheelkunde, Farmacie of Klinische Technologie willen studeren, is het ‘bijna onmogelijk’ om toegelaten te worden tot deze studies. Dat is erger...

CC | Could a digital Caribbean guilder improve financial inclusion in Curaçao & Sint Maarten?

WILLEMSTAD - Around the world, more than 60 central banks actively research the possibilities of a Central Bank Digital Currency (CBDC) as a digital form of cash...

CC | SER Curaçao advises on renewed gaming bill

WILLEMSTAD - The Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued today its advice to the Minister of Finance on the renewed version of the draft National...

DH | Brison says he will never solicit anyone on social media that’s not his for illicit purposes

PHILIPSBURG--“It was a shocking moment for me,” United People’s (UP) party Member of Parliament (MP) Rolando Brison said on Wednesday as he addressed his recent detention on...
- Advertentie -

AVC | Belastingdienst Curaçao zit vooral zichzelf in de weg

Opinie Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Uit de doorlichting is gebleken dat de belastingdienst op de verschillende performance indicatoren niet hoog scoort en dat er veel ruimte is voor verbetering | Persbureau Curacao

De belastingdienst zit zichzelf in de weg. Dat kan geconcludeerd worden uit een quickscan die is uitgevoerd in het kader van het landspakket Curaçao als onderdeel van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO, overeengekomen met Nederland als voorwaarde voor liquiditeitssteun.

De afgelopen maanden is door een team van vijf medewerkers bestaande uit medewerkers van de SOAB, het Ministerie van Financiën, en medewerkers van de Belastingdienst van de BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba), een fact-finding QuickScan uitgevoerd bij de Inspectie der Belastingen en Ontvanger van Curaçao.

Het doel van de doorlichting was na te gaan op welke wijze de Belastingdienst van Curaçao het best kan worden geholpen in de verdere professionalisering van de dienst.

Volwassenheidsniveau

Het team heeft de doorlichting uitgevoerd met behulp van de Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). TADAT geeft een model om de gezondheid van de 9 belangrijkste performance area’s en 32 performance indicators van een belastingdienst te beoordelen, en het volwassenheidsniveau daarvan tegen de achtergrond van een internationale good practices referentiekader vast te stellen.

Het volwassenheidsniveau wordt volgens een door TADAT voorschreven systematiek gescoord op een schaal van A (“good practice”) tot en met D (niet aanwezig en/of grote mogelijkheid tot verbetering).

Score

De belastingdienst heeft als volgt gescoord:

Uit de doorlichting is gebleken dat de belastingdienst op de verschillende performance indicatoren niet hoog scoort en dat er veel ruimte is voor verbetering.

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen van de doorlichting kunnen als volgt worden samengevat:

 1. Ondanks het feit dat alle elementen van een Belastingdienst aanwezig zijn, functioneert de Belastingdienst Curaçao niet als een (integrale) Belastingdienst en wordt het ook niet bestuurd als een (integrale) Belastingdienst.
 2. De doorlichters hebben geen planning en control cyclus met duidelijke doelstellingen (op de keten gebaseerd, prestatie gedreven en SMART geformuleerd) aangetroffen.
 3. Performance management op alle lagen beperkt zich vooral tot sturing op aanwezigheid en/of op verouderde productiviteitsnormen.
 4. Integraal management (waarbij de HR en de verantwoordingsverplichtingen zo dicht mogelijk bij de verantwoordelijke manager belegd wordt) ontbreekt.
 5. Het management en de uitvoering maken in onvoldoende mate gebruik van de mogelijkheden van moderne IT systemen.
 6. De databases worden in onvoldoende mate benut voor management analyses, productie meting en aansturing. Het management heeft geen zicht op de eigen data. Hierdoor ontstaat een onjuist beeld waarop de dagelijkse “sturing” wordt vormgegeven
 7. Lean aspecten (werkzaamheden enkelvoudig uitvoeren, kwaliteitsmanagent, procesgericht werken en beperken beweging en verlies) zijn niet in de besturing geïntegreerd waardoor de denkrichting alleen het bekende c.q. het vertrouwde bevat.
 8. Voor wat betreft de automatisering kan worden gesteld dat de ontwikkelagenda en de wensen vooral worden/werden ingegeven door de kennis van de werking van de oude systemen. Met name omdat de nieuwe systemen anders werken (van transactie en batch gestuurd naar workflow based en proces management) leidt dat automatisch tot verkeerde keuzes c.q. onwenselijke uitkomsten.
 9. Een gebrek aan innovatiekracht / oplossingsgericht denken doordat bij implementaties eigenlijk alleen vanuit de kennis van de huidige processen en systemen en wetgeving wordt gedacht.
 10. Door de organisatievorm (ontvanger en inspectie gescheiden) en door de oude manieren in proces denken, middelgericht organiseren, verouderde systemen en kwalitatief lage basisadministratie is het grootste deel van het werk op de kantoren ad hoc. Dit ad hoc werken zorgt voor het niet planmatig kunnen oppakken en steeds verder oplopen van achterstanden.
 11. Een moderne Belastingdienst is normaal gesproken klant georiënteerd en vanuit de klant vervolgens proces georiënteerd. De inspectie heeft \ een verouderde middelgerichte organisatievorm. Alle op automatisering gerichte Belastingdiensten hebben deze middelgerichte vorm verruild voor een beter te automatiseren klantgerichte vorm. Deze klantgerichte vorm heeft vele voordelen voor de klant omdat die in die vorm centraal komt te staan.
 12. Door het niet (willen/ kunnen) loslaten van oude organisatievormen heeft het ICT implementatie traject veel hinder ondervonden. Bovendien hebben de onderzoekers vastgesteld dat een strategisch ICT implementatie management ontbrak over de inspectie en de ontvanger heen waardoor er, voor een integrale Belastingdienst, niet altijd de meest passende oplossing is gekozen.
 13. Op het gebied van onafhankelijkheid (in de behandeling) en integriteit kunnen verbeterstappen gezet worden.
 14. De onderzoekers hebben waargenomen dat op het gebied van IT, financiën, werkprocessen, personeel, leiding, aansturing en verantwoording en transparantie veel te verbeteren valt.

Vervolgstappen

Het wordt niet eenvoudig om de Belastingdienst van Curaçao te optimaliseren. De inspectie en de Ontvanger weten dat er nog veel moet gebeuren maar kijken vooral naar buiten voor de oplossingen. Er bestaat geen quick fix die alle problemen in één klap oplost. De hervorming van de belastingdienst zal een lange weg zijn die een beroep zal doen op het uithoudingsvermogen van alle betrokkenen, concludeert de Quikscan.

Het ministerie van Financiën zal dit rapport delen met verschillende stakeholders en zal vooruitlopend op het geactualiseerd hervormingsplan alvast starten met de uitvoering van de korte termijn adviezen van de onderzoekers, waaronder de vorming van een enkelvoudige maar integrale aansturing van de belastingdienst, met voldoende mandaat om de aangetroffen gewoontes te doorbreken en regie om de hoogstnoodzakelijke veranderingen in de organisatie, processen en IT-ondersteuning door te voeren.

Download hier de Quickscan

Bron: Persbureau Curacao

Artikel delen

11 reacties

 1. “Gewoon meedraaien met de rest in een alsmaar langzamer tempo en toenemende inefficiëntie is de manier om je baan te houden.”
  exact en dat vertaald zich ook in de stukken van Kunneman: RvC vooral niet te kristisch en veeleisend zijn

 2. @Joop van Velzen:
  Ben je nu ECHT zo dom, of doe je alleen maar alsof? Wil je me echt wijsmaken dat Pik Pisas hier iets mee te maken heeft? Het enige dat Pik hiermee te maken heeft is dat de Minister van Financien die overigens goed bezig is van zijn partij afkomstig is.
  Jij loopt echt zelf spijkers aan de waterkant te strooien, en je gaat ze dan vervolgens ijverig lopen zoeken.
  Als je twijfelt aan de intelligentie van je collega azijnpissers, tot daar aan toe.
  Maar er zijn hier ook andere non-azijnpissers die niet zo dom zijn, en echt wel snappen dat het daar niet goed gaat (misschien tot grote vreugde van menigeen hier die nu profiteert van de wanorde die er heerst).
  Alleen Kaat zal nu natuurlijk gaan zeggen dat dit de schuld van Charly Cooper is …. Wat een…. een… Ach, Laat maar, er zijn daar geen woorden voor.

 3. @CR.
  Idd. Klopt als een bus als je boven gemiddeld presteert ben je een gevaar voor je baas en collega’s zeker de geplaatste.
  En wordt je weggezet als makamba of Oreo en kan je het veld (je bureau) ruimen.
  Gewoon meedraaien met de rest in een alsmaar langzamer tempo en toenemende inefficiëntie is de manier om je baan te houden.

 4. “De werk ethos binnen die organisatie gaat afnemen, waarom zou je willen presenteren als je “geplaatste” baas of collega net zoveel of meer verdient als jij maar geen idee heeft wat de werkzaamheden zijn?”
  Dislect klopt maar het gaat hier niet alleen om het geld. Het kan best zijn dat je harder je best wil doen dan je leidinggevende maar dan ben je binnen de korste tijd een bedreiging voor die persoon en vlieg je eruit. Gezien de lange tenen van de bestuurders op Curacao wordt meedenken en de extra mile gaan al snel als kritiek opgevat. Beter dus om 9-5 te draaien en vooral niet je te gaan uitsloven: dat wordt niet van je verwacht en wordt niet gewaardeerd

 5. @tuna.
  Dat krijg je als personen geplaatst en beschermt worden, de top (ministers) geen verantwoording dragen of vragen.
  En dan de organisatie vullen met vrienden en familie zonder dat kennis noodzakelijk is.
  De werk ethos binnen die organisatie gaat afnemen, waarom zou je willen presenteren als je “geplaatste” baas of collega net zoveel of meer verdient als jij maar geen idee heeft wat de werkzaamheden zijn?
  Besturen is verantwoordelijk nemen en eisen.
  Als dat niet gebeurt is er geen bestuur

 6. Als ik zo een beoordeling zou krijgen dan kreeg ik ontslag. Niet op Curacao, daar gaan we met dezelfde al jaren falende figuren in de top gewoon door.

 7. De vrijwilliger (!???) Paul de Geus -wie kent hem niet- die de belastingdienst wel even zou helpen, heeft dus geen toegevoegde waarde gehad. Of wel misschien voor zijn doelgroep…..

 8. Nu is de belastingdienst vrij opzichtig.
  De dienst die voor de inkomsten zorgt.
  Ik denk dat het bij andere overheidsentiteiten het verhaal niet anders is.
  All chiefs and no Indians betekent een slechte/langzame uitvoering tegen hoge kosten.
  Deze quick scan mag ook wel bij andere entiteiten. Mischien dat het helpt om bij de root cause te komen.

 9. Kijk ze zitten ! de ene na de andere zit daar met een super volgevreten dikke pens je aan te kijken of ze water zien branden en dat volgevreten getijzem wil of moet ons curacrim cq open grafkelder besturen van de ondergang met ons opperhoofd de redding is nabij Pik Pisas en zijn tien geboden hale luja Looft DEN HEER en vernietig den boze geesten aub.

 10. Leuker kunnen wij het niet maken, trieste uitkomst van deze quick scan. Dit is niet van vandaag of gisteren en de uitkomst komt ook niet als een slag bij heldere hemel.

  Stel dat wij een goed functionerende Belastingdienst hadden gehad, hadden we dan ook minder hoeven te lenen in Nederland? Waren we dan niet beter in staat geweest om een deel van onze eigen broek op te houden?

  Eigenlijk wil ik de antwoorden niet eens weten.

 11. Die quick scan had niet gehoeven.

  Het doen van aangiftes afschaffen. Heb je ook niet die eindeloze lange en dure procedures nodig om alsnog de aanslag terug te betalen.

  Prestatie gerelateerd salaris voor de directeur en F&F.

  Advies, gratis en voor niets.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -