AntilliaansDagblad | Zerotolerancebeleid OM: hoge boetes bij schenden covid-regels

Handhaving corona nu mogelijk | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een ‘zerotolerancebeleid’ voeren ten aanzien van overtredingen van covid-maatregelen. Tussen de minister van Justitie, de politie en het OM is afgesproken wat de sancties zijn en hoe opgetreden wordt door de politie.

Omdat dit een duidelijke verandering is ten opzichte van het beleid zoals dat hiervoor gold, wijst het OM het publiek op deze verandering, die tot aanzienlijke boetes kan leiden als de nieuwe door de regering afgekondigde regels niet worden gevolgd.

Zo kan er een boete van 1.000 gulden opgelegd worden als het samenscholingsverbod overtreden wordt. Bij het overtreden van de twee-meter-afstandsregel of de mondkapjesplicht kan de overtreder een boete krijgen van respectievelijk van 500 en 250 gulden. Wordt de avondklok genegeerd, dan kan dit een boete opleveren van 1.000 gulden en bij recidive 1.250 gulden.

Wordt er zonder de vereiste vergunning alcohol geschonken, dan kost dit 1.000 gulden en een organisator die het verbod op bijeenkomsten overtreedt, krijgt een boete van 2.000 gulden. Bedrijven die gesloten moeten zijn, maar dit verbod negeren, kunnen afhankelijk van het aantal werknemers een boete krijgen van tussen de 1.500 en 5.000 gulden.

Met de publicatie van de ministeriële regeling (MR) met algemene werking met nadere regels om de coronapandemie het hoofd te kunnen bieden, is het nu mogelijk om handhavend op te treden ten aanzien van de al eerder ingevoerde maatregelen.

Zo kon tot voor kort niet opgetreden worden tegen privéfeesten, maar nu wel. ,,De uitgangspunten van de overheid zijn dus niet gewijzigd”, zo wordt nog eens benadrukt in de toelichting bij de MR. Wel worden eerdere beschikkingen die gebaseerd waren op andere wetgeving ingetrokken omdat de ‘nieuwe’ maatregelen nu gebaseerd zijn op de Noodwet.

Handhavend optreden is nodig want, zo wordt aangevoerd: ,,Op dit moment is er nog steeds sprake van een significante stijging van het aantal positieve (corona, red.) gevallen per dag. Daarnaast zijn de ziekenhuisopnames en intensive care-bezetting niet afgenomen.”

De maatregelen zullen gelden tot en met 21 december 2020 en op 14 december 2020 zullen de maatregelen in de epidemiologische cijfers worden geëvalueerd, zo wordt aangekondigd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *